Příspěvky do farních listů posílejte prosím vždy do 15. dne v měsíci na adresu favsetin@ado.cz nebo je doneste do farní kanceláře.
Děkujeme Vám za spolupráci při jejich tvorbě a odvahu ke sdílení.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz