Úvodní slovo

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král a kaplanem je P. Jiří Kučera.

farnost.valasskapolanka.cz

Aktuální informace

Ohlášky Valašská Polanka do 1. 5.

Úmysly na mše svaté Valašská Polanka do 3. 7.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz