modlitební řetězec

Milí bratři a setry v Kristu,
 
takřka ze dne na den jsme se ocitli v nové situaci, která je nelehká a nejistá. Máme být převážně doma a trávit čas každý, jak umí. 
Chtěli bychom vás tímto přizvat do modlitebního řetězce 24-7, který probíhá ode dneška po dva týdny. Řetězec je virtuální, není žádná modlitební místnost, ale každý se může zapojit k modlitbám ze svého domu.
Zapsat se do řetězce můžete kliknutím na odkaz níže:
 
Témata modliteb:
  • za nemocné, za lidi v karanténě, za své blízké, za osamocené lidi- za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí,
  • za spásu lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem zvěstovat evangelium
  • za zdravotníky, hasiče, policii, armádu- za Boží ochranu, za sílu a moudrost
  • za moudré rozhodování  pro vládu a politiky, rozhodování krajů a starostů jednotlivých obcí
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi
  • za moudrost, jak můžeme prakticky pomoci
 
Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 
Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Jk5;15,16-18
 
Žehnáním přímých se město pozvedá. Př11;11
 
Boží ochranu a pokoj vám všem.
 
za organizátory řetězce

Alena Šišková a Martin Antonín

telefon: 776 171 826

email: alenasiskova@seznam.cz