Triduum modliteb matek 27. - 29. 3. 2020

Tentokrát  Vás zveme k soukromému slavení našeho tridua, které proběhne tento víkend a nabízíme impulzy vhodné k povšimnutí. Přidejte se, toto je čas milostí a modlitby! 
 
Slavme triduum doma, každý jak bude moct.
PÁTEK- odprošujeme za své hříchy tak, že si přečtěme tuto aktuální modlitbu arcibiskupa J. Graubnera a zpytujme každá své svědomí: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera.
Přidejme Korunku k Božímu milosrdenství za všechny, kteří v tento čas umírají bez kněze i bez rodiny, osamoceni. Nabídněme mu, tuto modlitbu korunky za "konkrétního" neznámého člověka, kterého nám vybere Pán. Na věčnosti se jistě v radosti obejmete...Poprosme Pána také za milostivou hodinu naší smrti.
 
SOBOTA - prosme za obrácení pro ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Maminky, je-li to pro vás akceptovatelné přečtěte si poslední poselství z Medugorje, kde se Panna Maria zjevila Mirjaně jak jsem se dočetla, již naposledy: https://www.medugorje.ws/cs/
Je tam všechno co potřebujeme slyšet, je tam také vše k sobotnímu tématu: "milujte druhé, protože bez lásky není spasení..." říká mimo jiné Matka Boží.
 
NEDĚLE - děkujme Bohu a chvalme ho za vše co učinil v našich životech. Přečtěme si Žalm 91:
 
https://www.biblenet.cz/b/Ps/91
Chvála Boha je velkým skutkem víry, zvláště pokud procházíme obdobím zkoušek. Vzpomeňte na Marii, když stála pod křížem a vše co se dělo kolem bylo popřením slov anděla "bude nazýván synem Nejvyššího". Jak velká musela být její víra a důvěra v to, že i přes nevyzpytatelné Boží cesty budou splněny tyto přísliby. Největší trn v Ježíšově srdci způsobuje nedostatek naší víry v Jeho milosrdnou lásku!! (sv.Faustyna)  Toto je často akt vůle a rozumu. Nemusíme vždy všechno vědět a všemu rozumět...Maria na tom byla v tomto ohledu stejně jako my. Pokud se nám podaří přesto obstát v našich zkouškách víry s důvěrou v Boží lásku, i pro nás platí slova požehnání Alžběty: "Požehnaný jsi ty, kdo jsi uvěřil v to, co ti bylo řečeno od Pána". Jaké to je slovo?? Je to slovo kříže, slovo lásky....Bůh nás miluje každého osobně. Pokud tomu uvěříme dostaneme pokoj do srdce a možná začneme s Marií zpívat chvalozpěv....! Můžeme před našimi dětmi vyznat (svědčit) jak moc důvěřujete Bohu, co pro nás znamená odevzdání v každodenním životě. A pomodleme se Magnifikát: https://www.modlitba.cz/texty/clanky/magnificat-velebi-ma-duse-pana
tak chvalme společně svým srdcem Pána a děkujte mu.