27.5. středa - Čtení k zamyšlení pro dospělé

27.05.2020 06:00

2020_27.5.májová dospělí.pdf 

28. májová pobožnost -  27. května

„Srdce dítěte nežádá bohatství a slávu,
ani slávu nebeskou...
Dítě si žádá Lásku
a umí už jen jedinou věc,
milovat tě, Ježíši."

AS

Terezie svým poselstvím zdůrazňuje jeden aspekt evangelia: Jen maličcí, děti, vejdou do nebeského království (Mt 18,3). Upřímně, tomuto Božímu slovu bychom se často raději vyhnuli, protože vlastně nevíme, jak mu rozumět. Jaksi až příliš zavání dětinskostí, zvlášť když vidíme okolo sebe ty, kteří ve výzvě být jako dítě – adorují jakýsi duchovní infantilismus. Ve všem, co se jim děje, se odvolávají na Boha a jeho vůli a tím se zbavují své zodpovědnosti. Konstruktivní postoj k životu jim často úplně chybí.

Terezii bychom mohli podsouvat takovýto postoj jen z nevědomosti, ji trápí jiné věci. Srdce dítěte v duchu evangelia staví do kontrastu s touhou po moci, po slávě, po uznání nebo poctách. Tyto ambice kvetou, bohužel, i mezi Ježíšovými učedníky. Každý z nás ať stojí a zkoumá se před Pánem (2 Kor 13,5). Avšak pokud se nám, obyčejným křesťanům či služebníkům církve, něco vyčítá, jsou to tyto ambice. Jsou to právě ony, které zneužívá i sám ďábel, aby potom skrze ně ukazoval světu tuto pokřivenou tvář Kristovy církve. Přitom vůbec nejde o to, že bychom se měli vyhýbat důležitým postům nebo z principu odmítali jakékoliv uznání, tady nejde o moc nebo slávu, jde o touhu po moci a slávě.

Ježíšova výzva, abychom se obrátili a byli jako děti, nás usvědčuje tak či onak. Co Terezie vyjadřuje svými slovy? Stávat se dětmi znamená stále víc důvěřovat Bohu v synovském postoji. Pokorně žít v jeho lásce s vnitřním zrakem upřeným na Boha ve víře, že celý můj život je pevně v jeho rukou, i kdyby se se mnou dělo cokoliv. Můžeme v životě zastávat sebedůležitější funkce, můžeme naopak být ničím v očích světa. Jenže ani posty moci a slávy mi nedají to, co je mezi mnou a Bohem, a ani moje bezvýznamnost mi je nevezme. Potřebuji jedině Kristovu lásku – v ní žít, milovat, sloužit.

A mám se i čím chlubit… jako dítě se chlubí svým Otcem.- Jeho mocí, jeho slávou... Jen žít ve tvé lásce, Pane – nic jiného nežádám.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz