28.5. čtvrtek - Čtení k zamyšlení pro dospělé

28.05.2020 06:00

2020_28.5.májová dospělí.pdf

29. májová pobožnost -  28. května

„Malé děti se nezatracují..."

PR   (Vstupuji do života – Poslední rozhovory)

Terezie opakuje tato slova vícekrát. Pět dní před smrtí se nechá slyšet: "Co se týká malých, ti budou souzeni se svrchovanou laskavostí. Člověk skutečně může zůstat malý i v těch nejobávanějších úřadech, i když žije velmi dlouho... Vždyť je psáno, že když Pán povstane k soudu, zachrání všechny tiché a pokorné na zemi (Žl 76,10). Neříká, že nebude soudit, ale že zachrání." Kdo věří v Krista, bude žít, i kdyby umřel, zaznívá jako refrén v celém Janovu evangeliu. Ten, kdo bude soudit svět i každého z nás, je Ježíš. Ne podle našich ubohých skutků, ale podle lásky, kterou jsme do nich vkládali.

Svatý otec Benedikt XVI. ve Spe salvi připouští, "že mohou být lidé, kteří v sobě zcela zničili vůli k pravdě a lásce. Nebo lidé, v nichž se vše stalo lží; lidé, kteří žili nenávistí a lásku v sobě zcela zašlapali. ... Na takových lidech bychom nenašli nic, co by šlo uzdravit, dobro zde bylo definitivně zničeno: to je to, čemu říkáme peklo". Děsivá vidina, ale pravdivá. Od Augustina po Balthasara je nám, vycházejíce z Písma, předávána pravda, že Bůh je prostor naší existence a věčnosti: Bůh je nebem pro ty, kteří ho dosáhli, očistcem pro ty, kteří potřebují očištění skrze jeho lásku, a peklem pro ty, kdo ho ztratili. Peklo je odvrácená strana lásky. Ne nicota, neexistence, ale věčný vztah nenávisti a odmítnutí Boha, je to místo démonů. Ale o kom můžeme říct, že je definitivně v takovém stavu? Církev nám to nedovoluje. Bohu náleží soud, ne nám.

Naopak naše vztahy lásky, i když jsou zraněné, ještě neuzdravené, budou skrze Kristovu lásku očišťovány, byť velmi bolestně, a stanou se naším nebem – společenstvím lásky v náručí Boha. Kdo by po tom netoužil? Kdo z nás i s ohledem na naše blízké tuto naději nemůže mít?

Ježíš, stejný včera i dnes i navěky, nemá jinou tvář pro nás tady na zemi a jinou na věčnosti. Kristova láska nastavuje naši lásku světlu, ale ne proto, aby nás odsoudila, nýbrž aby nás zachránila. Nebojme se jejího světla. Jen zůstat malým, pokorným... Malé děti se nezatracují.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz