29.5. pátek - Čtení k zamyšlení pro dospělé

29.05.2020 06:00

2020_29.5.májová dospělí.pdf

30. májová pobožnost -  29. května

„VŠECHNO, co je moje, je i tvoje.
Tvá slova, Ježíši, jsou tedy moje
a já je mohu použít."

AS

Chudá a pokorná Terezie žije s prázdnýma rukama. Jedno velké bohatství však má, poklad Božího slova. Ví, jakou má moc, když ho člověk přijímá s vírou a drží se ho jako klíště. Když se znovu vrací k Lukášovu podobenství o marnotratném synovi, utkví v ní otcova slova, pronesená ke staršímu synovi: "Všechno, co je moje, je i tvoje." Terezie zdůrazní to VŠECHNO. Všechno, co je otcovo, je synovo. Nemýlí se, když vidí v onom otci Krista a sebe v onom synovi. Její je Kristus, ona je jeho, a tedy všechno, co patří Ježíšovi, patří i jí. Terezie intuitivně vystihuje podstatu našeho adoptivního synovství. Nejsme Boží synové a dcery jakoby vedle našeho staršího bratra Ježíše, ale jsme synové v Synovi, jsme božími dětmi skrze spojení s ním.

Vztahovat na sebe slova evangelia, která nám Ježíš adresuje, je nevyhnutelné, vždyť jinak v nás Boží slovo nemůže působit. Ale nyní vidíme Terezii, jak přijímá za svá i některá Ježíšova slova adresovaná Otci. Na sklonku života, když se modlí za lidi, se kterými je spojen její život, volně cituje Ježíšovu modlitbu vyslovenou před jeho smrtí (Jan 17): "Až i pro mne nastane poslední večer, i já bych ti chtěla říct, že jsem tvé jméno oslavila na zemi... Dala jsem tě poznat jiným a oni poznali, že všechno, co jsi dal ty mně, jsem dala já jim... Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého..."

Sama si uvědomuje, že takový způsob modlitby může někoho pohoršit. "Je to opovážlivost?" ptá se Ježíše. "Ale ne, už odedávna jsi mi dovolil, abych byla vůči tobě smělá. I mně říkáš jako staršímu synovi: Co je moje, je i tvoje. Tvoje slova jsou tedy moje a já je mohu použít." Smělost dítěte. Důvěra dítěte. Nic jiného. Jen takto chudí a takto malí můžou přijmout, že VŠECHNO – Ježíšova láska, zásluha, svatost, jeho spásné slovo – patří jim, že vlastně nemají nic jiného než Ježíše a svůj život v Ježíši, že to je jediné bohatství, které jim nikdo nevezme. – A ani nedá.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz