31.5. neděle - Čtení k zamyšlení pro děti - poslední

31.05.2020 06:05

2020_31.5.májová děti.pdf

Terezka Martinová - závěr                                                    32.

Terezka Martinová chtěla dosáhnout dokonalosti svatých. Od devíti let toužila být přijata na Karmel. Protože však byla tuze mladá, stavěly se jí do cesty k tomuto cíli ze strany církevních úřadů různé překážky.

Přesto si dokázala vyžádat předčasné přijetí na Karmel. Již v patnácti letech se stala členkou řádu bosých karmelitek. V nejpřísnějším klášteře nebyl život lehký, ale Terezka přemáhala všechny potíže láskou a úsměvem. Na vyžádání sestry Pavlíny, která byla její představenou, píše svůj životopis "Dějiny duše."

Terezka se vždy usmívala, říkala totiž, že Bůh miluje veselá srdce. Usmívala se, i tehdy, když na ni dolehla dlouhá a bolestivá nemoc. Zemřela ve čtyřiadvaceti letech na tuberkulózu.

Před svou smrtí řekla: "Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zem déšť růží."

Po mnoha náhlých uzdraveních na její přímluvu, byla v roce 1925 prohlášena Terezie Ježíškova za svatou. Stala se patronkou kněží.

Uvidíme-li v kostele sochu nebo obraz mladé řeholnice s křížem a kyticí růží v náručí, pozdravte úsměvem       T e r e z k u    M a r t i n o v o u.

 

OTÁZKA pro děti: Máme i v našem kostele sochu Terezie Ježíškovy?
Svou odpověď můžeš hned poslat na adresu  Favsetin@ado.cz

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz