Dnes je zapotřebí odvahy

26.10.2016 20:28

Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž bychom někdy umenšovali absolutnost a jedinečnost Krista, jediného Spasitele všech. Žádá se od nás odvaha odporovat bezbožnosti, aniž bychom byli arogantní. Žádá se od nás také odvaha celníka z dnešního evangelia (Lk 18,9-14), který se v pokoře neodvažoval pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Dnes je čas odvahy! Dnes je odvahy zapotřebí!

papež František   23. 10. 2016