Je třeba modlit se s odvahou

16.11.2016 23:06

(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015)

V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin života.

"Otec, muž víry", vyprávěl dále papež (František) "jako by se pomuinul. A to šílenství jej dovedlo až k tomu, že nasedl na autobus a jel asi dvě a půl hodiny, sedmdesát kilometrů, do mariánské svatyně v Luján. Přijel tam až po deváté hodině večer, všude už bylo zavřeno. Začal se modlit a rukama se přitom opíral o železná vrata. Modlil se a plakal. Takto tam prosil celou noc. Ten muž bojoval s Bohem. Skutečně bojoval o top, aby bůh uzdravil jeho dceru. Potom v šest ráno šel na autobusové nádraží, sedl na autobus a kolem deváté přijel do nemocnice. Tam našel plačící manželku a in´hned pomyslel na nejhorší. ´Co se stalo, ´ptal se? ´... A žena mu odpověděla. ´Přišli lékaři a řekli mi, že horečka zmizela, že dítě dobře dýchá a nic mu není. Nechají si ji tu ještzě dva dny, ale vůbec nechápou, co se mohlo stát...´"

"Takové věci se tedy ještě dnes dějí," dodal papež. "Zázraky existují."

"Je však nezbytné modlit se s odvahou, bít se o to, aby se stal zázrak. Nikoli takové ty zdvořilostní modlitby, kdy se řekne" Ale jistě, pomodlím se za tebe. Pak odřáíkáme Otčenáš a jeden Zdrávas a na vše zapomeneme. Ne! Je třeba modlit se odvážně, jako Abrahám, který zápasil s Pánem, aby zachránil Sodomu a Gomoru, jako Mojžíš, který měl zdvižené ruce k modlitbě, až se unavily, jako mnozí lidé, kteří mají víru a s vírou se vytrvale modlí."

Moédlitba činí zázraky. "Musíme tomu však věřit. ...A pokud nás žádají abychom se modlili za lidi trpící ve válkách, za uprchlíky, za všechny dramatické situace, modleme se ze srdce k Pánu a řekněme: Pane učiň to! Věřím ti, Pane! Ale pomoz mé slabé víře."

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz