Modlitba Matky Terezy

26.09.2016 21:39

Modlitba Matky Terezy k Panně Marii

Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno,
že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu.
Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě,
Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou klečím já, kajícní hříšník.
Dobrá Matko Slova, nepohrdej mými slovy,
ale milostivě mě slyš a vyslyš.
Amen
 
Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Svatá Matko Terezo – oroduj za nás!
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz