Pastýřský list k volbám 2016

03.10.2016 22:02

Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. 

Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost. Církev restitucemi nezbohatne.

Naopak, vydělá na nich stát, protože sice vrátí některý majetek často úplně zdevastovaný a jiný proplatí, ale přestává církvím dávat peníze na platy duchovních. Tehdejší vláda tlačila na restituce právě proto, aby mohla přestat platit církve. Nechala totiž zaregistrovat mnoho nových náboženských společností, a pokud by nezrušila zákon o financování církví, musela by platit všechny, což by ji stálo daleko víc, než celé restituce. 

letos dostáváme od státu o pět procent méně, příští rok o deset, pak o patnáct, až k nule. Na provoz církve a na platy kněží si musíme vydělat, nebo se složit ve sbírkách. Jedním ze zdrojů budou vrácené lesy, kterých jsme ale dosud dostali jen 70 %. Jiným zdrojem budou výnosy z investovaných peněz, které dostáváme jako finanční náhradu. Z těch jsme zatím koupili například zemědělský statek. Třetím zdrojem budou příspěvky farností na platy kněží. Kněžské platy a platy všech našich zaměstnanců nejsou vysoké. Jsou hodně menší, než je průměrný plat, nebo plat učitelů či zdravotníků. Při tom téměř všichni naši zaměstnanci mají vysoké školy. Průměrná hrubá mzda v ČR je 26.480,-Kč, průměrná mzda učitelů státních základních škol před slíbeným navýšením, které jim přejeme, je 22.735,-Kč. Průměrná mzda kněží a všech našich zaměstnanců je 18.301,-Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu nemáme. 

Proč se některé farnosti soudí s obcemi? V rozporu se zákonem získaly některé z nich desítky hektarů farních polí. Starosta řekne, že to uznává a rád by to vrátil, ale bojí se, že ho obviní opozice, a tak sám doporučí, aby to rozhodl raději soud. Arcibiskupství se soudí například o pozemky v lesích. Ne o lesy, ale o nevydané lesní cesty nebo místa na skládku dřeva v našich lesích. K hospodaření v lese jsou tyto pozemky nutné. Když to Lesy ČR odmítly vydat, není jiné řešení. 

Já nejsem odborník na ekonomiku, ale mám odborníky a poradce z vašich řad a jsem jim za pomoc upřímně vděčný. Rád bych, abyste měli důvěru a pokoj v srdci a zároveň argumenty, kterými můžete odpovídat těm, kteří vás jako členy církve napadají. My můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme ke státu, obcím i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe i společnost, které sloužíme. Nedejte se zmást některými politiky, kteří útočí na církev. 

Nedejte se znechutit nepravdivým obviňováním. Ba řekněme si, že je to tak normální. Pán Ježíš přeci předpověděl, že budeme špiněni a pronásledováni pro jeho jméno. Vnitřní sílu ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří nás nenávidí, že jim budeme přát dobro a taky se za ně modlit. To je postoj Ježíšův. 

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci a všem ze srdce žehnám arcibiskup Jan

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz