Projdu těsnými dveřmi?

18.09.2016 16:02

Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené

„Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ 

Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás žádají, abychom omezili a ovládli svoji pýchu a svůj strach a abychom se Mu s pokorným a důvěřivým srdcem otevřeli a uznali, že jsme hříšníky, kteří potřebují odpuštění. Proto jsou těsné: aby zkrotily naši pýchu, která nás nadýmá. Dveře Božího milosrdenství jsou těsné, ale vždycky pro všechny dokořán otevřené! Bůh neupřednostňuje, nýbrž přijímá vždycky všechny, bez rozdílu. Dveře jsou těsné, protože omezují naší pýchu a náš strach, a jsou dokořán otevřené, protože nás Bůh přijímá bez rozdílů. A spása, kterou nám dává, je nepřetržitým proudem milosrdenství, které boří každou bariéru a otevírá překvapivé vyhlídky světla a pokoje. Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené: na to nezapomínejte.   Papež František 21. 8. 2016 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz