Poslání bezdomovce

25.09.2016 22:23

Papež František řekl bezdomovcům:

"Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova „blahoslavení“ chudí, hladovějící, plačící a ti, kdo jsou nenáviděni a pronásledováni, řekl také něco, co vzbuzuje strach! Řekl: „Běda!“ vám bohatí, chytří, smějící se a ti, kteří mají rádi lichocení a přetvařují se. Pověřuji vás tedy posláním modlit se za ně, aby Pán změnil jejich srdce. Prosím vás také, abyste se modlili za ty, kdo zavinili vaši chudobu, aby se obrátili! Modlete se za bohaté, kteří se odívají šarlatem a kmentem a pořádají skvělé hostiny, aniž by si povšimli, že před jejich dveřmi je spousta Lazarů, toužících nasytit se zbytky z jejich stolu. Modlete se také za kněze, levity, kteří spatřili polomrtvého člověka u cesty, ale přešli kolem s odvrácenou tváří, protože neměli soucit. Na všechny tyto lidi a také na všechny ostatní, kteří mají negativní vztah k vaší chudobě a vašim bolestem, se usmívejte, přejte jim dobro a proste Ježíše, aby se obrátili. ..."

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz