Kázání - výběr 

Nedělní mše svatá

Slavnost svatého Cyrila a Metoděje

Sestra Briege McKenna

Svatá Jana z Arcu_ Čistá láska

Svátek Božího milosrdenství III

Velikonoční promluva III

Zvěstování Páně, obrana nenarozeného života

Velikonoční promluva II

P.Šarbel - životopis

Úvod do postní doby

Obětování Páně - Hromnice

Pomazání nemocných II

Manželství dnes

Příprava na advent II

Kristus Král

Klinická smrt II

Plnomocné odpustky pro hodinu smrti

Královna posvátného růžence

Anna Marie Zelíková II

Ježíš a uzdravující radost

Efatha - otevři se

Prosba o vylití Ducha svatého

Obrácení, uzdravení, Marek Orko Vácha

Nanebevzetí Panny Marie

Růženec k uctění slz Panny Marie

Anna Marie Zelíková

Mariánský sloup, prosba za dar uzdravení

Svatý Petr a Pavel

Svatí na počátku července

Svatá Faustyna, Consolata, Terezie

Obraz Božího milosrdenství

Slavnost Těla a Krve Páně

Vellikonoční pondělí

Květná neděle

Velikonoční úvaha

Vzkříšení Lazara

Velikonoční promluva

Úcta k Ježíšovým svatým ranám

Osvobození od zlozvyku a závislosti, Osvobození okultně zatíženého

Ranní modlitba, síla modlitby

Polští lékaři - bioetika - P. Emil Kapon

Věda a víra II

Modlitba za osvobození

Pravda

Křest Páně

Zjevení Páně

Svatý Štěpán

Půlnoční 

Příprava na Vánoce

Vánoce a Josef Lada

Roráty

Věda a víra I

Deset panen; svatý Serafim II

Co pomáhá duším v očistci

Klinická smrt - nesmrtelná duše

Bernadetta se modlí růženec s Pannou Marií

Svatý růženec jako hradba

Posvěcení chrámu

Jména Panny Marie

Narození Panny Marie

Svěcená voda

Svatá Růžena z Limy

2017 - Dva mosty k Bohu

2017 - Ruský poutník - modlitba srdce

2017 - Prázdninová úvaha o Boží přírodě

2017 - Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

2017 - Slavnost seslání Ducha Svatého

2017 - Nové období církve

2017 - René Luc

2017 - Duch Svatý, drogy

2017 -   sv. Filip Neri

2017 -  francouzská revoluce

2017 - Neděle Božího milosrdenství

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

2017 - Velikonoce, osud, vědci

2017 - Dr. Mrázek - křížová cesta

2017 - Ježíš, osvobození z kletby, čistá láska

2017 - Duch Svatý a Serafim ze Sarova

2017 - Serafim ze Sarova II

2017 -  Serafim ze Sarova

2017 - Modlitba za uzdravení vzpomínek 

2017 - Modlitba za uzdravení vztahů

2017 - Požehnání a naplnění Duchem Svatým

2017 - Křest Páně

2017 -  Slavnost Panny Marie Matky Boží

2016 - Svatý Štěpán - prvomučedník

2016 -  Pastýřský list vánoční

2016 -  Svátost pomazání nemocných

2016 - Jak se zbavit zlozvyku

2016 - Duše v očistci 

2016 - Panna Maria rozvazující uzly

2016 - Svatý růženec

2016 - Pomoc druhým modlitbou

2016 - Vůle Boží a chvála - Za vlastní uzdravení

2016 - Pastýřský list k zahájení školního roku

2016 - Modlitba chvály, atmosféra víry

 2016 - Příklad evangelizačního kázání   

2016 - Slavnost nanebevzetí Panny Marie 

2016 -  Duch svatý, evangelizace a Bible 

2016 -  V mých rukou je Boží všemohoucnost