Kázání - výběr 

Anna Marie Zelíková

Anna Marie Zelíková II

Atmosféra víry

Bernadetta se modlí růženec s Pannou Marií

Co pomáhá duším v očistci

Čisté mládí

Čisté srdce

Deset panen; svatý Serafim II

Dr. Mrázek - křížová cesta

Druhá neděle vánoční

Duch Svatý a Serafim ze Sarova

Duch Svatý, drogy

Duch Svatý, evangelizace a Bible

Důležitost nedělní mše svaté

Duše v očistci 

Dva mosty k Bohu

Efatha - otevři se

Francouzská revoluce

Hod Boží vánoční - půlnoční

Jak se zbavit zlozvyku

Ježíš a uzdravující radost

Ježíš Kristus, jediný Spasitel

Jména Panny Marie

Klíč k probuzení - modlitba

Klinická smrt - nesmrtelná duše

Klinická smrt II

Královna posvátného růžence

Kristus Král

Křest Páně

Květná neděle

Manželská láska

Manželství

Manželství dnes

Mariánský sloup

Marie Magdalská

Modlitba chvály

Modlitba svatého růžence

Modlitba za osvobození

Modlitba za uzdravení vzpomínek

Modlitba za uzdravení vztahů

Modlitba za vnitřní uzdravení

Modlitba svatého růžence

Mše svatá - Jiří Mrázek

Mše svatá - P. Pio, Imelda

Nanebevzetí Panny Marie

Narození Panny Marie

Neděle Božího milosrdenství

Nedělní mše svatá

Nejsvětější Svátost oltářní II

Nové období církve

O známosti

Obětování Páně - Hromnice

Obrácení, uzdravení, Marek Orko Vácha

Obraz Božího milosrdenství

P. Maxmilián Kolbe

P. Šarbel - životopis

Panna Maria rozvazující uzly

Pastýřský list vánoční 2016

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

Plnomocné odpustky pro hodinu smrti

Polští lékaři - bioetika - P. Emil Kapoun

Pomoc druhým modlitbou

Posvěcení chrámu

Požehnání a naplnění Duchem Svatým

 

Pravda

Prázdninová úvaha o Boží přírodě

Prosba o vylití Ducha svatého

Příklad evangelizačního kázání  

Příprava na advent II

Příprava na Vánoce

Půlnoční

Ranní modlitba, síla modlitby

René Luc

Roráty

Ruský poutník - modlitba srdce

Serafim ze Sarova

Serafim ze Sarova II

Sestra Briege McKenna

Slavnost nanebevzetí Panny Marie

Slavnost Panny Marie Matky Boží

Slavnost seslání Ducha Svatého

Slavnost svatého Cyrila a Metoděje

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně II

Svatý Filip Neri

Svatá Faustyna, Consolata, Terezie - Vánoce

Svatá Jana z Arcu_ Čistá láska

Svatá Růžena z Limy

Svátek Božího milosrdenství I

Svátek Božího milosrdenství III

Svatí na počátku července

Svátost pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných II

Svatý Petr a Pavel

Svatý růženec

Svatý růženec jako hradba

Svatý růženec k uctění slz Panny Marie

Svatý Štěpán

Svatý Štěpán - prvomučedník

Svěcená voda

Úcta k Ježíšovým svatým ranám

Úvod do postní doby

Vánoce a Josef Lada

Vánoční promluva

Věda a víra I

Věda a víra II

Velikonoce, osud, vědci

Velikonoční promluva

Velikonoční promluva II

Velikonoční promluva III

Velikonoční úvaha

Velikonoční pondělí

Vůle Boží a chvála

Vzkříšení Lazara

Zjevení Páně

Zvěstování Páně, obrana nenarozeného života

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz