Kázání - výběr 

2018 - Modlitba za osvobození

2018 - Pravda

2018 - Křest Páně

2018 - Zjevení Páně

2017 - Svatý Štěpán

2017 -  Půlnoční 

2017 - Příprava na Vánoce

2017 - Vánoce a Josef Lada

2017 - Roráty

2017 - Věda a víra I

2017 - Deset panen; svatý Serafim II

2017 -Co pomáhá duším v očistci

2017 - Klinická smrt - nesmrtelná duše

2017 - Bernadetta se modlí růženec s Pannou Marií

2017 - Svatý růženec jako hradba

2017 - Posvěcení chrámu

2017 - Jména Panny Marie

2017 -  Narození Panny Marie

2017 - Svěcená voda

2017 - Svatá Růžena z Limy

2017 - Dva mosty k Bohu

2017 - Ruský poutník - modlitba srdce

2017 - Prázdninová úvaha o Boží přírodě

2017 - Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

2017 - Slavnost seslání Ducha Svatého

2017 - Nové období církve

2017 - René Luc

2017 - Duch Svatý, drogy

2017 -   sv. Filip Neri

2017 -  francouzská revoluce

2017 - Neděle Božího milosrdenství

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

2017 - Velikonoce, osud, vědci

2017 - Dr. Mrázek - křížová cesta

2017 - Ježíš, osvobození z kletby, čistá láska

2017 - Duch Svatý a Serafim ze Sarova

2017 - Serafim ze Sarova II

2017 -  Serafim ze Sarova

2017 - Modlitba za uzdravení vzpomínek 

2017 - Modlitba za uzdravení vztahů

2017 - Požehnání a naplnění Duchem Svatým

2017 - Křest Páně

2017 -  Slavnost Panny Marie Matky Boží

2016 - Svatý Štěpán - prvomučedník

2016 -  Pastýřský list vánoční

2016 -  Svátost pomazání nemocných

2016 - Jak se zbavit zlozvyku

2016 - Duše v očistci 

2016 - Panna Maria rozvazující uzly

2016 - Svatý růženec

2016 - Pomoc druhým modlitbou

2016 - Vůle Boží a chvála - Za vlastní uzdravení

2016 - Pastýřský list k zahájení školního roku

2016 - Modlitba chvály, atmosféra víry

 2016 - Příklad evangelizačního kázání   

2016 - Slavnost nanebevzetí Panny Marie 

2016 -  Duch svatý, evangelizace a Bible 

2016 -  V mých rukou je Boží všemohoucnost  

TOPlist

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz