Kázání - výběr 

O známosti

  Čisté mládí  

Modlitba za vnitřní uzdravení

Modlitba svatého růžence

Druhá neděle vánoční

Hod Boží vánoční - půlnoční

 Vánoční promluva 

Čisté srdce

Manželství

Manželská láska

  Mše svatá - P. Pio, Imelda

Mše svatá - Jiří Mrázek  

Nejsvětější Svátost oltářní II

Slavnost Těla a Krve Páně II

P. Maxmilián Kolbe

Marie Magdalská

Nedělní mše svatá

Slavnost svatého Cyrila a Metoděje

Sestra Briege McKenna

Svatá Jana z Arcu_ Čistá láska

Svátek Božího milosrdenství III

Velikonoční promluva III

Zvěstování Páně, obrana nenarozeného života

Velikonoční promluva II

P.Šarbel - životopis

Úvod do postní doby

Obětování Páně - Hromnice

Pomazání nemocných II

Manželství dnes

Příprava na advent II

Kristus Král

Klinická smrt II

Plnomocné odpustky pro hodinu smrti

Královna posvátného růžence

Anna Marie Zelíková II

Ježíš a uzdravující radost

Efatha - otevři se

Prosba o vylití Ducha svatého

Obrácení, uzdravení, Marek Orko Vácha

Nanebevzetí Panny Marie

Růženec k uctění slz Panny Marie

Anna Marie Zelíková

Mariánský sloup, prosba za dar uzdravení

Svatý Petr a Pavel

Svatí na počátku července

Svatá Faustyna, Consolata, Terezie

Obraz Božího milosrdenství

Slavnost Těla a Krve Páně

Vellikonoční pondělí

Květná neděle

Velikonoční úvaha

Vzkříšení Lazara

Velikonoční promluva

Úcta k Ježíšovým svatým ranám

Ranní modlitba, síla modlitby

Polští lékaři - bioetika - P. Emil Kapon

Věda a víra II

Modlitba za osvobození

Pravda

Křest Páně

Zjevení Páně

Svatý Štěpán

Půlnoční 

Příprava na Vánoce

Vánoce a Josef Lada

Roráty

Věda a víra I

Deset panen; svatý Serafim II

Co pomáhá duším v očistci

Klinická smrt - nesmrtelná duše

Bernadetta se modlí růženec s Pannou Marií

Svatý růženec jako hradba

Posvěcení chrámu

Jména Panny Marie

Narození Panny Marie

Svěcená voda

Svatá Růžena z Limy

Dva mosty k Bohu

Ruský poutník - modlitba srdce

Prázdninová úvaha o Boží přírodě

Slavnost svatých Cyrila a Metoděj

Slavnost seslání Ducha Svatého

Nové období církve

René Luc

Duch Svatý, drogy

sv. Filip Neri

Francouzská revoluc

Neděle Božího milosrdenství

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Velikonoce, osud, vědci

Dr. Mrázek - křížová cesta

Ježíš, náš Spasitel, čistá láska

Duch Svatý a Serafim ze Sarova

Serafim ze Sarova II

Serafim ze Sarova

Modlitba za uzdravení vzpomínek 

Modlitba za uzdravení vztahů

Požehnání a naplnění Duchem Svatým

Křest Páně

Slavnost Panny Marie Matky Boží

Svatý Štěpán - prvomučedník

Pastýřský list vánoční

Svátost pomazání nemocných

Jak se zbavit zlozvyku

Duše v očistci 

Panna Maria rozvazující uzly

Svatý růženec

Pomoc druhým modlitbou

Vůle Boží a chvála - Za vlastní uzdravení

Pastýřský list k zahájení školního roku

Modlitba chvály, atmosféra víry

Příklad evangelizačního kázání   

Slavnost nanebevzetí Panny Marie 

Duch svatý, evangelizace a Bible 

V mých rukou je Boží všemohoucnost