Mgr. Jan Mokrý

Nemocniční kaplan
 
Jmenuji se Mgr. Jan Mokrý, bydlím v Huslenkách - Černém. V děkanátním týmu pracuji jako kaplan ve Vsetínské nemocnici.

Nemocniční kaplan je ve služebním poměru k Arcibiskupství olomouckému. V rozhodnutí otce arcibiskupa ze dne 14. září 2011 se píše: „Snaha rozvíjet pastoraci potřebným způsobem, i přes nedostatek kněží, kteří musí spravovat více farností, vedla v posledních letech k většímu zapojení laických pracovníků osvobozením kněží od práce, kterou mohou vykonávat laici s příslušnou kvalifikací. Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana. Po odborné stránce podléhá biskupskému delegátu pro pastoraci nemocných otci Bohumíru Vitáskovi." Přicházím do nemocnice na různá oddělení buď dle potřebnosti pacientů na zavolání, nebo procházím po pokojích a informuji o své službě. Zjišťuji potřeby pacientů. Vyposlechnu, poradím, podám sv. přijímání, když zjistím, že byl během roku u svátosti smíření. Jinak zajistím kněze, aby jej vyzpovídal, či udělil jiné svátosti. Snažím se vždy probrat s nemocným, jak jeho osobní situaci, jeho vztah k církvi a vůbec jeho vztah ke Kristu. Svoji osobní zkušenost mám, že pacienti, kteří nechodili doma ke svátostem, tak již těžko mění své zažité zvyklosti. A má námaha většinou vyjde naprázdno. A i kolikrát jeho vážný zdravotní stav ho nepřinutí k rozhodnutí přijmout svátosti.                                                                                                

      Mgr. Jan Mokrý 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz