synodÁLNÍ CESTA

Aktualizace 12.11.2021: terním pro odevzdání výstupu skupinek je posunut na konec února 2022!
 
Svatý Otec František vyzývá každého z nás, aby se zapojil do skupinek, které se pod vedením Ducha Svatého budou zamýšlet na jednotlivými tématy Synodálního procesu.
Cílem synody, a tedy této konzultace, není
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové
naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat
vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu,
učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat
srdce a rukám navrátí sílu.
(Přípravný dokument, 32)
    Každá skupina/buňka si vybere jedno téma, které během dvou až tří setkání v průběhu 3 měsíců společně prodiskutuje. Témata najdete zde pod textem.
     Tyto jednotlivé „buňky“ můžou vzniknout na půdorysu jednotlivých farních společenství (schóla, modlitby matek, modlitby otců, chlapská schóla, společenství živého růžence, ...), ale také naprosto spontánně. Oslovte svého souseda v lavici, sejděte se v širší rodině, obnovte vaše již zaniklé společenství. Svatý otec jde až tak daleko, že nás vybízí, abychom oslovili i pokřtěné lidi mimo církev. I jejich hlas má zaznít.
    Důležitým „vedlejším produktem“ těchto setkání bude také to, že spolu začneme více komunikovat, více si naslouchat, více se vnímat, více se sdílet, více se otevřeně bavit o tématech, která nás v našem farním společenství zajímají, trápí, nebo dokonce bolí. 
    Vyberte si prosím za každou skupinu jednoho člena, abychom si mohli navzájem předávat informace. Ozvěte se mi prosím také vy, kterým se nepodaří složit skupinka 5 až 10 lidí. Zkusím vás propojit.
Vyjděme prosím všichni na společnou cestu. 
Dominik Vinahora, tel: 605 070 758, dominik.vinahora@gmail.com
 
PODKLADY PRO PRÁCI VE SKUPINKÁCH:
 

DALŠÍ ODKAZY
Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021 – 2023 najdete také na odkazu https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

temata a priklady otazek - plakat A4.pdf (607,3 kB)

KONTAKT NA KOORDINÁTORA
V NAŠÍ FARNOSTI:

Dominik Vinahora
tel: 605 070 758
e-mail: dominik.vinahora@gmail.com
MODLITBA ZA ÚSPĚŠNÝ PRŮBĚH SYNODY
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků. Amen

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz