Aktuality Farnosti Vsetín

SVATÝ RŮŽENEC V KAPLI SV. RŮŽENY se modlí každou středu ve 14:30 (za nemocné a jako smír za potraty). Vede a zve nemocniční kaplanka Bc. Marta Koňaříková.

„HLEDÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ“
putování „našeho“ Pražského Jezulátka po domech naší farnosti. Můžete se zapsat do seznamu pod Jezulátkem, kde také najdete návrh jak prožít modlitbu v rodině. 
 
RORÁTY  
budou od pondělí 4. prosince 
v PO - PÁ; 6:30, 
v SO - NE; 7:00. 
Děti chodí v průvodu s lampičkami. V 7:00 je pak snídaně v PC. 
Můžete děti finančně podpořit darem do 
 sklenice na stolečku, 
kde také najdete Rodinný kalendář pro ADVENT 2017.
Prosíme ženy (ale i muže), aby se podle svých možností zapsali na arch u bočního oltáře 
alespoň na jeden den k přípravě snídaně pro děti. 
Pomazánka nebo jiná dobrota vítána - předem se prosím domluvte na faře.
Od 10. prosince - připomínáme Vám změnu času bohoslužeb - z 8:30 na 10:30 hodin!
15. prosince - vánoční zpověď dětí 17 - 18 hodin!
16. prosince po rorátní mši svaté - stavění vánočních stromků, potom jejich společné zdobení - zveme děti, aby si přišly pověsit "svou" baňku.
17. prosince - Vánoční zpověď: 14 - 16 hodin (přijďte prosím do 15:30), zpovídá deset kněží.

 

CPR zve maminky na mateřské dovolené každou středu od 9:30 do PC do SVĚTLUŠEK .

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE -  POZVÁNÍ  + INFORMACE
BROUČCI  pozvání od 25. 9. 2017 od 14 - 18 hodin - zveme do Broučků - dále vždy za 14 dní.

 

10. prosince - společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách, i v sobotu v kapli. Přistoupit může: každý kdo dovršil věku 60 let a starší, nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohrožení života. K přijetí svátosti je nutný stav milosti - přijetí svátosti smíření.
10. prosince zve P. RNDr. Jiří Kučera a Karolína Straková na ADVENTNÍ KOCERT v 15:00 ve farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, zazní Mozart, Smetana, Massenet, Dvořák, Beethoven, Corelli, Brahms, Franck, Sarasate, Schubert…
8. prosince -  Církevně zasvěcený svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše svaté budou v 6:30, večer v 18:00 a v 10:00 v kapli sv. Růženy. 
8. prosince - po večerní mši svaté vyjdeme v průvodu k Mariánskému sloupu na Horní Město, kde bude u sochy IMMACULATY zasvěcení farnosti a města Panně Marii Neposkvrněné. Vezměte si červené kalíšky.
2. prosince od 18 hodin bude VIGILE ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT, začneme posvěcením adventního věnce v kostela, zazní poprvé „Rorate coeli desuper“, následovat budou večerní chvály a pak při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Božího Syna, který dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také budeme prosit o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu.
3. prosince - doneste si na mši svatou adventní věnce k posvěcení.
3. prosince - SDRUŽENÍ ŠANCE paní Mgr. Miroslavy Kubicové prodává Vánoční hvězdy, před a po bohoslužbách v     chodbě u kostela. Koupí podpoříte Onkologické centrum FN OLOMOUC.
3. prosince Vás všechny zveme v 16 hodin do farního kostela na adventní koncert pro Charitu - vystoupí mužácký pěvecký sbor KOSÁCI z Ratiboře se svými hosty.
1. prosince pořádáme vlakový zájezd pro MINISTRANTY se STONOŽKOU do PRAHY za panem kardinálem Dukou. Přihlaste kluky co nejdříve v zákristii, je nutné objednat jízdenku.
1. prosince - od 16 hodin bude výroba adventních věnců v sále pastoračního domu. 
1. prosince - zveme v 17 hodin všechny na mládežnickou mši svatou.
25. listopadu - Duchovní obnova pro ženy - bližší info zde
25. listopadu - v 18 hodin v pastoračním domě - Svatocecilské posezení se všemi chrámovými zpěváky farnosti, s varhaníky, akolyty, kostelníky, s farní a ekonomickou radou, s liturgickou a technickou skupinou, s ženami, které ochotně uklízí kostel, perou prádlo, chystají květiny, a dalšími dobrovolnými spolupracovníky farnosti. 
15. listopadu zveme v 17:30 na BIBLICKÉ TANCE do pastoračního domu.
18. listopadu ve 14 hodin zveme farníky do pastoračního centra na děkanátní setkání s koordinátorkou Modliteb matek.
10. - 11. listopadu 2017 - Duchovní obnova pro děvčata od 10 do 13 let v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži.
11. listopadu bude zabíjačka - nabízíme otevřené společenství ochotným pomocníkům -  zveme Vás od 7 hodin na faru.
12. listopadu - přijměte pozvání na společný zabíjačkový oběd
12. listopadu zveme všechny děti na DRAKIÁDU -  sejdeme se ve 14 hodin na Sychrově u vodárny, vezměte si s sebou draky!
9. listopadu u příležitosti děkanské konference v Horní Lidči Vás zveme na mši svatou v kostele svatého Václava v 9 hodin. Celebrovat bude Mons. Josef Nuzík.
1. listopadu - začíná dušičkový oktáv za zemřelé - bohoslužby v oktávu budou každý den ráno i večer. Zpovídá se 1 hodinu před každou mší svatou a v 1. pátek od 9 - 11 a od 16 do 17:45 hodin.
3. listopadu (99. výročí stržení Mariánského sloupu) zveme po ranní mši svaté ke společné modlitbě za náš národ k soše Panny Marie na Horním městě.
3. listopadu bude v rámci večerní mše svaté uvedena divadelní hra společenství dětí a mládeže Zašové - srdečně Vás všechny zveme.
3. listopadu po večerní mši svaté půjdeme s dětmi průvodem na starý hřbitov - vezměte si s sebou červené kalíšky - svíčky.
4. - 5. listopadu zveme děti, mládež, všechny farníky - zapojte se do 24 hodinového čtení z Bible, zpěvů žalmů, naslouchání a meditaci vybraných částí z Bible. Zájemci o čtení, skupinky zpívající žalmy, ... zapisujte se prosím na arch, který bude u bočního oltáře. 
27. října zve otec děkan mládež na společný výlet do Vídně. Hlaste se o bližší informace u P. Františka (731 402 160).
17. října 2017 - úterý - 1. katecheze pro rodiče a děti prvokomunikanty v Pastoračním domě  v 17 hodin.
18. října 2017 - STŘEDA - Milion dětí se modlí růženec - začátek v 17:30 zveme děti a rodiče, pedagogy a všechny farníky (tento týden nebude náboženství).
20. - 21. 10. 2017 - Animátoři VSeDě zvou mládež na filmový maraton - Pán prstenů - info a kontakt zde. /Přihláška online.
21. října 2017 - Výroba draků - děti vezměte tátu, tátové vezměte děti a přijďte si vyrobit draka. Od 9:00 hodin v pastoračním centru.
21. října ve 21:00 - podaří se nám letos vytvořit misijní most modlitby? Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu byly v neděli požehnány v kostele.
22. října 2017 MISIJNÍ NEDĚLE - Den modliteb za misie (v 8:30 misijní průvod) potom misijní dopoledne - misijní kavárničkaKdo chcete přispět na misie, napečte prosím k prodeji misijní koláčky - výtěžek je určen na Papežská misijní díla dětí.
22. října 2017 - odpoledne ve 14 hodin na Sychrově u vodárny Drakiáda.
12. října 2017 Charita Vsetín zve na DEN SENIORŮ  -  ve 14 hodin v Domě kultury.
11. října 2017 - středa v 18:00 hodin - setkání pastorační a ekonomické rady v klubovně.
8. října 2017 - neděle - v 8:30 HODY - oslavíme 82. výročí posvěcení kostela.7. října 2017- pouť do FATIMY ČR . 
7. října 2017 - setkání biřmovanců (2016) v 18:00 ve farní klubovně.6. října 2017 - první pátek v měsíci - 17:30  - Světová eucharistická adorace dětí.
3. října 2017 - modlitba za český národ u Mariánského sloupu v 18:00 (hned po modlitbě svatého růžence - 17:30).
1. října 2017 pouť k Archandělu Michaelu - Liptál v 10:30 hodin, ve 14:00 svátostné požehnání.
30. září 2017 - Pouť na Svatý Hostýn - autobusem s farníky z Hovězí - odjezd 7:45 od kostela, 10:15 mše svatá - slouží Mons. Josef Nuzík.
29. 9. 2017 Mládežnická mše svatá už v 17 hodin - zveme všechny - mládež i farníky
29. 9. 2017 - Brněnská akademie třetího věku - více zde
28. 9. 2017 - zveme farníky na výlet do farního lesa - sraz ve 13 hodin u kostela - ti co půjdou pěšky.  S ostatními se sejdeme ve 14 hodin u kovárny (mohou přijet auty nebo MHD).
22. - 24. září bude v našem kostele opět triduum modliteb matek a otců - zveme všechny farníky, kteří se chtějí společně modlit za děti, vnuky, kmotřence... (pátek po večerní, sobota po ranní a neděle po večerní mši svaté).
V sobotu 23. září 2017 Vás zveme do Markvartic na posvěcení obnoveného kostela.
9. 9. 2017 - Ministrantská pouť v Uherském Brodě.
13. 9. 2017 - začíná výuka náboženství - rozvrh ZDE
16. 9. 2017 - Pozvánka nejen pro mládež na Open Air festival Burning Square (= „Hořící náměstí“) v Kroměříži.
20. - 25. 8. 2017 - Komunita blahoslavenství v Dolanech zve ženy na duchovní obnovu do Kroměříže.
23. 8. 2017 - Na bicykli za život - cyklopouť - 18:30 Zlín - kostel sv. Filipa a Jakuba +modlitba před nemocnicí
7. - 11. srpna 2017 - VIA – Duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání  - vede P. Jan Szkandera

13. 8. 2017 - Zveme na  vsetínskou farní pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Červenec nebo srpen 2017 - Duchovní obnova pro mládež

4. - 5. července - Dny lidí dobré vůle - Velehrad - k účasti na slavnostní mši svaté ve středu 5. 7. v 10:30 zve Váš arcibiskup Mons. Jan Graubner. Společnou poutí tak můžeme oslavit příchod soluňských bratří.
2. července 2017
 - výroční pouť k Panně Marii Zašovské, patronce Valašska. Mše svaté v 7:00, 8:15 a 10:30 - celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup, 14:30 sv. požehnání a uctění milostného obrazu P. Marie Zašovské, 15:00 divadlo.

28. června 2017 - pouť Charity na Svatý Hostýn. Odjezd je v 7:30 od kostela. Pouť je vhodná zejména pro seniory, méně pohyblivé. Přihlášky 733 741 582. Cena je 130Kč. Autobus vyjede až k bazilice.

24. června 2017 od 8:00 hodin prosíme ochotné ženy a statečné muže o pomoc při mytí oken pastoračního domu. Vezměte si, kdo můžete, s sebou svůj kyblík a hadry. Úklidové prostředky jsou zajištěny.

24. června 2017 - farní pouť na Turzovku - odjezd 7:30 od kostela - autobus je OBSAZEN!

23. - 25. června - triduum modliteb matek a otců za děti! Modlitby budou po mši svaté. Pá - večer, so- ráno, ne - večer.

22. června 2017 - setkání FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU VÝCHODNÍHO VALAŠSKA. Programem provází P. ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR s pastorační asistentkou Hankou Frančákovou, členkou mezinárodní rady WAF 16:30 Výstav nejsvětější Svátosti Oltářní a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské 17:00 Společná modlitba Svatého růžence „Světla“ za jednotlivé stavy (děti, mládež, rodiny, nemocní, duchovní) 18:00 MŠE SV - P. Pavel Dokládal, president WAF ČR 19:00 zasvěcení NSPM, fatimská hymna.

21. června 2017 - ještě 10 volných míst na společný výlet s dětmí z náboženství - informace pro rodiče zde.  Na výlet mohou jet i dospělí - odjezd v 8:00 od kostela.

         3. června 2017 - přehlídka schol a souborů CANTATE 2017 na kolonádě před Společenským domem v Luhačovicích - začátek mší svatou v 11:15 hodin v kostele Svaté Rodiny.

              3. června 2017 v 19:30 zveme na setkání u Mariánského sloupu na Horním městě s modlitbou za město a český národ, ve 20:00 bude VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, která začne lucernáriem. Můžete si s sebou přinést růže na posvěcení.

            Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ (v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě), zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
      26. května 2017
 v 17:00 hodin zve MLÁDEŽ VsetínskéhoDěkanátu na poslední „Děkanátní mši svatou“ celebruje populární mládežnický     dominikán  P. Jindřich Poláček. Hudebně ji doprovodí schola SGVelehrad.

             16. KVĚTNA po májové vyjdeme k soše sv. Jana Nepomuckého (litanie a pobožnost k ochránci Horního Města)¨

17. května 2017 od 13:00 - 17:00 hodin na Dolním Městě slavnost k jubileu 25 let Charity Vsetín - srdečně zveme!

13. května 2017 prožijeme jeden z vrcholů Jubilejního FATIMSKÉHO ROKU, se sejde proto společenství Fatimského apoštolátu mimořádně ráno, 6:15 růženec mše svatá v 7:00, zasvěcení Panně Marii a fatimská hymna, poté snídaně a předání informací FA v klubovně.  Zveme nové zájemce o společenství!
13. května 2017 v 10:00 v Sazovicích u Zlína posvětí Mons. Jan Graubner nový kostel sv. Václava , na který jste přispěli svými dary, díky! Srdečně zveme!!!!

14. května 2017 srdečně zveme v 8:30 na mši svatou, v 9:30 na společný přípitek před kostelem a pak v 10:00 na společný oběd v PC Vás, kteří letos slavíte 1., 5., 10., 25., 30., 40. a 50. výročí sňatku, tj. rok svatby 2016, 2012, 2007, 1992, 1987, 1977, 1967 a dále všichni sezdaní před rokem 1967. 
Vy, kteří jste měli svatbu jinde, se nám prosím nahlaste do 10. 5. na faře, v sákristii, PRF nebo favsetin@ado.cz.

14. května 2017 pořádá CPR VSETÍN  ke Dni rodiny 2017 odpoledne na farské zahradě - ZAHRADNÍ RODINNOU SLAVNOST - FARNÍ DEN začátek ve 14:00, srdečně zveme, konec v 18:00.

Od 30. 4. - 7. 5. 2017 probíhá Týden modliteb za povolání - program v ohláškách.

7. 5. 2017 - v neděli na Svatém Hostýně volební valná hromada členů Matice svatohostýnské, proto je účast všech členů bezpodmínečně nutná. Bude zahájená mší svatou v 9:15, po jejím skončení v 10:00 zasedání v Jurkovičově sále, kde proběhne představení kandidátů do nového Výboru MSH a jejich volba.
3. května 2017 - po májové v 18:00 hodin modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ, už v předvečer měsíce května 30. dubna 2017 zveme na 1. májovou, v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě, zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
1. května 2017
- Pouť za rodiny na Svatý Hostýn (přihlaste se do autobusu - odjezd v  7:30 od kostela), pěší poutníci vyráží ve 2:00 h od kostela! Odpoledne beseda s p. Jiřím Kučerou na téma: "Rodina, Boží povolání a vyvolení - modlitba v rodině." Také bude zajištěn program pro děti.
29. dubna 2017 - Přijměte pozvání na děkanátní pouť do Štípy za povolání a rodiny (odjezd ve 14:00 od kostela).
22. dubna 2017
Národní pochod pro rodinu a život v Praze
18. 4. 2014 v 7:30
 odjíždí od kostela autobus na pohřeb Mons. Ericha Pepříka do Olomouce, do autobusu se prosím přihlašujte v zákristii. Parte zde
od 13. dubna 2017 (Zelený čtvrtek) v 6:45, 12:00 a 19:00 chodí chlapci a ministranti "vyhrkávat"
14. dubna 2017 - na Velký pátek Vás zveme
6:00 hodin na křížovou cestu s mládeží (sraz u kostela)
v 7:00 hodin na Temné hodinky
15:00 hodin Velkopáteční obřady
ve 21:00 hodin na křížovu cestu městem.
2. - 9. dubna 2017 -  Týden modliteb za mládež
9. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 velikonoční zpověď - zpovídá 10 kněží!!
3. dubna 2017 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
8. dubna 2017 od 9:00 - 15:30 duchovní obnova pro ženy s mottem " Spasena budeš jako matka" s paní Mgr. Marií Kaňovskou. Na tuto akci je nutno se nahlásit. 731 402 033¨
25. březen 2016 Pouť do Napajedel ZA ÚCTU K ŽIVOTU, arcibiskup Jan Graubner, 17:15 ADORACE NSO, 18:00 Mše svatá, 19:00 svíčkové procesí ke hrobu služebnice Boží Anny Zelíkové a bolestný růženec.
22. 3. 2017 - v 18:00 setkání členů pastoračních a ekonomických rad Vs děknátu nad otázkami o. arcibiskupa J. Graubnera v Kulturním domě v Lidečku.
22. 3. 2017 - Modlitba tancem - biblické tance pro ženy a dívky ! ZRUŠENO!!! 

24. - 26. 3. 2017 - zveme všechny na modlitební triduum Modliteb matek.20. března 2017 -  Slavnost sv. josefa, snoubence p. marie, mše svaté v 7:00 a 18:00 farní kostel, 10:00 kaple svaté Růženy.
17. - 19. 3. 2017 - Postní rekolekce pro otce i matky V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Modlitba za rodinu, děti a manželství) - informace ZDE
13. března 2017 -
 zveme na Fatimský den v rámci oslav 100. VÝROČÍ FATIMY, v 6:15 modlitba sv. růžence 7:00 mše svatá a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, 8:00 informace z Fatimy ČR a snídaně v klubovně.
26. února 2017 se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.  Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.
25. února 2017 v 15:00 slavnostní děkovná mše svatá - biskup Josef Hrdlička - podrobnosti na pozvánce

21. - 23. 2. 2017 - Duchovní obnova s o. Eliasem Vellou - pozvánka
zde
22. 2. 2017 budou Biblické tance začínat až od 18:00 hodin!
11. 2. 2017 od 9:00 hodin zveme farníky na duchovní obnovu s P. ThDr. Janem Balíkem, PhD. Obnova bude zakončena mší svatou ve 14:30 hodin v našem kostele, při které dojde k instalaci "Pražského Jezulátka" na boční oltář.
11. 2. 2017 bude v 16 hodin v nemocniční kapli zakončen mší svatou Týden modliteb za nemocné. Po ukončení bude v kapli setkání lékařů, zdravotního personálu s duchovním slovem Bc. Marty Koňaříkové a Mgr. Jana Mokrého, nemocničních kaplanů k 25. Světovému dni nemocných. Srdečně zveme!!!!
10. 2. 2017 v 17:30 večerní mše svatá s Janem Balíkem (ředitel Sekce pro mládež ČBK) a po mši svaté přednáška pro mládež s diskusí na téma:SEXUÁLNÍ SNY, ANEB FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O SEXUALITĚ VE SPOLEČNOSTI A V ŽIVOTĚ KŘESŤANA - ZVEME MLÁDEŽ!
4. 2. 2017 Hromniční pouť matek ve Šternberku - POZVÁNKA
3. 2. 2017 Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát již ráno v 8:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
3. 2. 2017 po večerní mši svaté bude setkání pastorační rady (minulé i současné)!
27., 28. a 29. 1. Triduum Modliteb matek a Modliteb otců - ZVEME VŠECHNY FARNÍKY!
29. 1. 2017 - představení nové pastorační rady při mši svaté v 7:00 hodin.
20. 1. 2017 - V. farní ples - prosíme farníky o dary do tomboly - udělejme si navzájem radost!
18. - 22. 1. 2017 pokračuje na Vsetíně ekumenický Alianční týden modliteb za děti, vždy v 18:00, srdečně zveme.
15. 1. 2017
- koncert gospelové skupiny
GOOD WORK - Paprsky

11. 1. 2017
 budeme slavit ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS Olomouc. Zahájíme ho mší svatou ve středu v 7:00  hodin. 
6. 1. 2017 nebude z důvodu nemoci mše svatá v nemocniční kapli v 10:00 hodin
6. - 7. 1. 2017 - TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ! 14:00 požehnání koledníčkům
1. 1. 2017 Světový den modliteb za mír 
27. 12. 2016 - v 19:00 - koncert Sonet & Dvořák
30. 12. 2016 - slavnostní požehnání tříkrálovým koledníkům arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
15. 12. 2016 - zveme všechny na adventní koncert ZUŠ v kapli sv. Růženy v nemocnici!
12. 12. 2016 - od 16:00 hodin 
bude velký úklid kostela - prosíme o pomoc ochotné farníky!
11. 12. 2016 - P. RNDr. Jiří Kučera 
a Karolína Slezáková zvou na ADVENTNÍ KOCERT 
v neděli v 15:00 h (program zde)
11. 12. 2016 - při všech mších svatých proběhne volba nové pastorační rady - (budou připraveny zatrhávací lístky)
11. 12. 2016 - Divadlo Víti Marčíka - Setkání před Betlémem (LIDEČKO)
9.12. 2016 - po večerní mši svaté v 18 hodin bude farním společenstvím dětí a mládeže Zašová předvedena divadelní hra ZMATEK. Srdečně zveme všechny farníky.
8. 12. 2016 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (mše svaté v kostele v 7 a 18 hodin, v kapli v 10 hodin), po večerní mši svaté průvod se svíčkami k Mariánskému sloupu.
4. 12. 2016 - Při nedělních mších svatých odevzdejte prosím do připravené schránky návrhy na členy nové pastorační rady
3. 12. 2016 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát v 18:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
2. 12. 2016 - 1. pátek v měsíci, zveme děti na mši svatou v 18:00 hodin.
30. 11. 2016 - Zveme na biblické tance v PD - přijďte v 17:30 hodin!
27. 11. 2016 - Prodej Vánoční hvězdy (před a po mši svaté) - Sdružení ŠANCE
26. 11. 2016 - Vigilie za počatý lidský život - od 19:00 hodin
25. 11. 2016 - Zveme na mládežnickou mši svatou v 17:00 hodin! (Celebruje P. Jindřich Poláček OP)
25. 11. 2016 -
Výroba adventních věnců v PD od 16:00 hodin.
21. 11. 2016 - Zasedání PRF a ERF v 18:00 hodin.
20. 11. 2016 - Setkání dětí s otcem arcibiskupem na Svatém Hostýně - 
více zde

18. - 20. 11. 2016 - Rok milosrdenství zakončí ve Zlíně Konference o evangelizaci (
Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další hosté, sobotní mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner.)
13. - 18. 11. 2016 - Duchovní obnova OD DÍTĚTE JEŽÍŠE K NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI (P. Lev Eliáš)
12. 11. 2016 - Zveme na setkání schol v Lidečku - více zde
11. - 13. 11. 2016 - Duchovní obnova pro dívky (10 - 13 let) v Kroměříži více zde.
30. 10. 2016 bude v 16:00 hodin Dušičková pobožnost na hřbitově u hlavního Kříže.
28. 10. 2016 zveme na přednášku na téma: „Od Mistra Jana Husa po toleranční patent na Valašsku“, přednáší Mgr. Jiří Pelán, farář CCB Evangelisté z Huslenek a Mgr. Alois Bonaventura Štrbík, SFŘ, začátek v 16:00 v PC.
23. 10. 2016 - Misijní neděle (kdo můžete, napečte prosím koláče do misijní kavárničky, která bude otevřena v klubovně po dětské mši svaté. Výtěžek z prodeje je určen na misie.)
22. 10. 2016 - Misijní most modlitby (ve 21:00 hodin se budeme modlit společně v kostele,nebo i doma sv. růženec za misie)
20. 10. 2016 se koná 1. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI PRVOKOMUNIKANTY v BROUČKÁRNĚ v 17:00, vezměte tužku, gumu, dýnko, nůžky a malý nožík. Účast jednoho z rodičů nutností!!!
18. 10. 2016 Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre PIO - v úterý v 17:15 hodin zveme děti, rodiče a prarodiče na společnou modlitbu bolestného růžence.
14. 10. 2016 v 16:30 h -  jste zváni do Společenství mladých manželů v PC, hlídání dětí zajištěno.
13. 10. 2016 - zveme v 16:30 do klubovny na Fatimský den, v 17:15 na modlitbu růžence v kostele.
13. 10. 2016 ve 14:00 Den seniorů s Charitou VS ve velkém sále Domu kultury Vsetín. Hostem letošního ročníku bude herečka Taťána Medvecká a o hudební doprovod se postará cimbálová muzika Jasénka. Stejně jako loni máte možnost seznámit se s organizacemi, které poskytují sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní akce na vsetínsku.
10. 10. 2016 - Kurz rozvoje osobnosti ženy
 - ROSE - 3. přednáška
8. 10. 2016 - zveme farníky na udílení svátosti biřmování Mons. Josefem Hrdličkou na Vsetíně v 10:00 hodin!
7. 10. 2016 - v 16:00 setkání všech členů a členek živého růžence v pastoračním centru. V 16:45 společná modlitba VŠECH RŮŽÍ v kostele. 17:30 začne 14. ročník SVĚTOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORACE DĚTÍ, zveme rodiče i děti.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
od 28. září 2016 se budeme po mši svaté modlit spolu s biřmovanci a jejich rodinami novénu k Duchu svatému.  Arch k zapsání biřmovanců je na klekátku u bočního oltáře.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
Poutní deníček   pro děti si můžete vyzvednout v zákristii.
3. 10. 2016 - Modlitby u mariánských sloupů v ČR - Budeme se pravidelně scházet na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci v 18:30 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu. 
2. 10. 2016 v 19:00 hodin - setkání pastorační rady
2. 10. 2016 - Farní drakiáda ve 14 hodin u vodárny na Sychrově!
2. 10. 2016  zveme v 10:00 h na mši svatou v DPS Harmonie na Ohradě
1. 10. 2016  zveme tatínky (maminky) s dětmi na výrobu draků od 9:00 hodin do pastoračního centra!! (vezměte si nůžky, lepidlo Herkules, šňůru, kolíčky na prádlo - při lepení ....)
do 30. září 2016  Otevřené brány
25. 9. 2016 - Charitní mše svatá v 8:30 hodin - pozvánka (Charita Vs. nabízí možnost odvozu)
23. - 25. 9. 2019 - Modlitby matek zvou farníky na společné prožití dalšího 
Tridua
23. 9. 2016 - Mše svatá pro mládež děkanátu (v 17 hodin)
22. 9. 2016 - ve čtvrtek v 18:00 hodin mše svatá za biřmovance, jejich rodiče a kmotry, po mši svaté setkání s rodiči biřmovanců!
21. 9. 2016 - biblické tance - již v 17:30 hodin!!
17. 9. 2016 - Pěší pouť mládeže na Svatý Hostýn - informace na záložce pro mládež
11. září 2016 - poděkování za úrodu při mši svaté v 8:30 h. Kdo máte možnost přijďte v kroji! Do soboty ráno můžete přinášet do kostele prvotiny z úrody.
10. září 2016 - pouť farnosti Hovězí do Žarošic - 4 první přihlášení mohou jet autem s P. Františkem, ostatní vlastními auty (nezaplnil se autobus).
9. září 2016 od 16:00 h se na faře pečou koláčky (budou se rozdávat v neděli po mši sv. v 8:30 před kostelem) - zveme ženy, které se chtějí zapojit do společného pečení. 
3. září 2016 - pouť Charit ke Svaté bráně na Svatý Hostýn (pozvanka.docx  +   texty_k_pouti.pdf)
31. srpna 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
31. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek na MD - zveme do PD na den otevřených dveří
do 31. srpna 2016 - Bl. Terezie z Kalkaty - výstava v předsíni kostela
28. - 30. 8. 2016 - společný pobyt pro mladé KŘÍŽEM KRÁŽEM
27. srpna jste zváni na Pouť rodin na Svatý Hostýn
26. srpna 2016 - v pátek od 17:00 bude zpověď dětí a školní mládeže, je třeba, aby začaly nový školní rok s čistým srdcem a v Boží milostí. Po mši svaté v 18:30 bude na farní zahradě „Loučení s létem“ s opékáním - grilováním.
24. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek - zveme do PD na den otevřených dveří od 9:00 - 15:00 h.
24. 8. 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
21. srpna 2016 - Orelská pouť  na Svatém Hostýně
20.- srpna 2016 - Pouť pedagogů na Svatý Hostýn s přednáškou Maxe Kašparů (téma Výchova v dnešní společnosti)
18. - 20. 8. 2016 - multižánrový festival UNITED
4. 6. 2016 Velehrad - pouť děkanátů Valašské Klobouky a Vsetín 
28. 5. 2016 Krakow - pouť - 3 volná místa!

26. 5. 2016 Slavnost Těla a Krve Páně - zveme děti s květinami! Po skončení grilování klobásek na farní zahradě, jste všichni zváni!

15. 5. 2016 Slavnostní mše svatá s přípitkem a obědem pro manžele jubilanty

14. 5. 2016 Ministrantský den v Olomouci Informace 
 

1. 5. 2016 Prvomájová pouť rodin

16. 4. 2016 Velikonoční ples pro mladé od 23 let  

19:30  Kulturní dům Lidečko. Večerem provází Eliška Bučková a Jožka Scharf, hraje kapela LORD a cimbálovka.

2. 4. 2016 Ples děkanátu Valašské Klobouky a Vsetín

19:30  Kulturní dům Brumov. Kapela H.U.M.O.R.

30. 3. 2016 Beseda s občerstvením pro pedagogy  současné i bývalé.  
Jste zváni po večerní mši svaté do pastoračního domu!! Přijďte!!

24. - 26. 3. 2016 Velikonoční klapotání
Zveme chlapce (třeba i s tatínky) na zajištění klekání po dobu Velikonočního třídení. Informace u ministrantů.

26. 3. 2016 Pletení tatarů na Bílou sobotu 
Přijďte strávit příjemné dopoledne na Bílou sobotu do pastoráku pletením tatarů. Začali bychom po pobožnosti u Božího hrobu asi v 10:30. Pozvánka je, jak pro muže s dětmi, tak i pro ženy, ale zvlášť chceme povzbudit starší generaci, aby nás přišli naučit, co všechno se dá uplést a tak předat něco z vlastního umění. Průtí bude zajištěno, ale kdo má možnost ať donese, aby bylo dost. Radim Změlíkfarnostvsetin.webnode.cz/pro-farniky/

 

TOPlist

 

 

Adventní zpověď ve Vs děkanátě

 

 

Darujeme vánoční balíček dětem na Ukrajině. Již není volné žádné dítě - díky.

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz