Aktuality Farnosti Vsetín

NABÍDKY:

Charita Vsetín - nabízí pracovní místo pracovník v sociálních službách - info ZDE

VKCI Vsetín o.p.s. nabízí pracovní místo poradce do Občanské poradny - podrobnosti ZDE

Diakonie ČCE, Hospic Citadela - nabízí pracovní místo pracovník v sociálních službách - info ZDE

 

SVATÝ RŮŽENEC V KAPLI SV. RŮŽENY se modlí každou středu ve 14:30 (za nemocné a jako smír za potraty). Vede a zve nemocniční kaplanka Bc. Marta Koňaříková.

Sbírka na MISIE vynesla celkem 50.061 Kč (v kapli 1.120 Kč)
a dary na misie 7.000 Kč; 5.000 Kč.
Z misijní kavárničky byl výtěžek 5.393 Kč.
Na záchranu dětí od dětí 1.200 Kč - 12 dětem zachrání 1 rok života.
 
 
 
Pokud budete mít zájem pro své děti o katechezi dobrého pastýře, informujte se u Pavky Adamcové nebo u Katarínky Šenkeříkové. Katecheze bude probíhat v případě zájmu 1 x za 14 dní.
 

1. listopadu začíná tzv. Dušičkový oktáv modliteb za zemřelé. 1. listopadu odpoledne a na dušičky je po celý den možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď - již od 24. 10., svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov (i starý vedle zámku) a pomodlí se tam za zemřelé. Mše svaté budou celý týden v oktávu ráno i večer.
 
10. listopadu 2018 - v sobotu po ranní mši svaté, po společné snídani prosíme hlavně muže - přijďte prosím pomoct s úklidem farní zahrady - je potřeba hlavně upravit stopy po lešení a těžkých autech. Upřímné Pán Bůh zaplať!
 
11. listopadu 2018 - u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války při mši svaté v 10:30 h uctíme památku 71 padlých vsetínských mužů čtením jejich jmen a symbolickým zapálením 71 svíček.
 
17. listopadu 2018 - pouť pastorační a ekonomické rady na Svatý Hostýn. Zahájení ranní mší svatou v našem farním kostele. Na programu bude práce na tvorbě plánu akcí na příští rok a další...
 
18. listopadu 2018 - Brno, Moravské náměstí - kostel Svatého Tomáše v 17:00 hodin - zveme Vás na přednášku Marka Orko Váchy, spojenou s autogramiádou knihy Radost z Boha - příručka pro biřmovance jak přežít v drsném světě.
 
29. listopadu 2018 - zveme vdovy a vdovce na Setkání před adventem s Mons. Josefem Nuzíkem do Zlína. Na adventní setkání  se dá  jet z nádraží v 7,45 nebo v 8,45 nebo i z Ohrady a vystupuje se ve Zlíně u divadla. Cesta autobusem po předložení občanky pro seniory je za 15,- Kč.
 

 

 

CPR zve maminky na MD každou středu od 9:30 do PC do SVĚTLUŠEK.

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE -  POZVÁNÍ  + INFORMACE
 
AKTUALITY - HISTORIE
 

 
OPRAVA STŘECHY KOSTELA A FARY
1. - 5. 10. farníci uklidili okna fary a okolí kostela a fary. DÍKY
26.9. bylo odstraněno všechno lešení od fary a kostela.
14.9. lešení bylo přesunuto na stranu fary od kostela.
27.8. lešení bylo opět přesunuto - tentokrát na stranu fary od PD.
30.6. bylo přesunuto lešení na opravu střechy další části kostela. 
30. 5. 2018 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY KOSTELA
8. listopadu 2018 -  mše svatá v 8:00 celebruje Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO. 
1. listopadu začíná tzv. Dušičkový oktáv modliteb za zemřelé. 1. listopadu odpoledne a na dušičky je po celý den možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď - již od 24. 10., svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov (i starý vedle zámku) a pomodlí se tam za zemřelé.
2. listopadu 2018 po večerní mši svaté v 19 hodin půjdeme s dětmi průvodem se svíčkami - kalíšky na starý hřbitov u zámku.
2. - 3. listopadu 2018 - přijměte prosím pozvání na Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn, které se bude konat pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa. Sraz ve 23:30 na parkovišti u hřbitova v Bysřici pod Hostýnem, odkud se půjde po silnici do baziliky na Svatý Hostýn, kde ve 2:45 bude sloužena mše svatá. Pro ty, kteříí se nemohou ze zdravotmních důvodů zúčastnit pěšího výstupu, bude od půlnoci probíhat v bazilice paralelní program.
4. listopadu 2018 ve 13 h dušičková pobožnost na novém hřbitově. 

3. listopadu 2018 (1. sobota v měsíci) od 6:00 svatá zpověď a společná modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 7:00 mše sv. a zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté si připomeneme 100. výročí stržení Mariánského sloupu v Praze zveme k Mariánské soše na Horním městě k MODLITBĚ ZA ČESKÝ NÁROD a NAŠE MĚSTO. Prosíme předem o úklid u sochy Immaculaty.

26. - 27. říjen 2018 zveme všechny příznivce  umění NA FESTIVAL  ARTKO 2018
Zajímá tě hudba, tanec, malba a další umění v církvi nebo mimo ni? Pak právě pro tebe je tady ARTKO! Naše země a společnost potřebuje křesťanské umělce, kteří znají svou totožnost a jejichž umění není skryto, ale září jasným světlem. Proto jde téma letošní konference k podstatě umělcovy identity, jeho uměleckého projevu a vlivu na svět kolem.
28. října 2018 zveme všechny na děkovnou ekumenickou bohoslužbu ke 100. výročí vzniku republiky, která proběhne ve 14:30 hodin v altánku městského parku.
28. října 2018 v 15:00 hodin bude na novém hřbitově u hlavního kříže Dušičková pobožnost.
Do 28. října Vás zvou křesťanská společenství do PŘÍSTAVU 316, který sídlí z boku hotelu Vsacan vedle pizzerie Lázky na projekt "STALETÉ KOŘENY", který vznikl ke 100. výročí vzniku republiky. Pro církve je toto velká příležitost navázat na křesťanské kořeny naší historie a přibížit lidem evangelium.
18. října 2018 - čtvrtek -  děti přijďte v 17:30 hodin do kostela, připojíme se modlitbou růžence k dětem na celém světě -  Milion dětí se modlí růženec.
20. října 2018 -  POZVÁNÍ pro všechny ty, kteří touží prohloubit a upevnit svou lektorskou službu - v sobotu do Olomouce na setkání lektorů Božího Slova, zve hlavní organizátorka Martina Pavlíková, na kterou se můžete obracet se svými dotazy na adresu: pavlikova@arcibol.cz.
20. října 2018 - sobota - ve 21:00 hodin zahájíme při zapálených svících a společné modlitbě růžence za misie v našem kostele Misijní Most Modlitby.
21. října 2018 - Misijní neděle. Před ranní mší svatou v 7 hodin prosíme doneste misijní koláčky k prodeji v misijní kavárničce pro všechny. Kavárnička bude otevřena od 8 hodin. Výtěžek z prodeje koláčků (zákusků, řezů) a misijní kávy bude zaslán na Papežská misijní díla.
21. října 2018 v 16 hodin zveme na koncert pěveckého sboru SONET, z.s. k 30. výročí sboru. Na programu bude dílo anglického skladatele J. M. Ruttera Magnificat. Na koncertu vystoupí spojené sbory SONET ze Vsetína a komorní smíšený sbor Moraviachor, profesionální sólisté a doprovodí je orchestr muzikanti zlínské filharmonie Collegium musicum. Dirigovat bude Josef Surovík.
18. října 2018 - BRNO - pozvání na konferenci Nejmenší z nás - o právní ochraně osob před narozením. Konference chce přispět k rozvoji kultury života tím, že předloží významné a dobře dokumentované výsledky, které si pro svou hodnotu budou moci získat pozornost a úctu všech. Odborníci z oblasti právní vědy a dalších souvisejících oborů budou hledat odpověď na tyto a další otázky: "Co dělá člověka člověkem?" "Odkdy je nositelem lidských práv?" "Jak tuto problematiku reflektuje současná legislativa?"   Aktuální informace včetně registrace: nejmensiznas.cz
9. října 2018 - 1. katecheze rodičů dětí prvokominkantů  v 17 hodin v učebně v PD. Vezměte si sebou tvrdý karton, nůžky, malý nožík, tužku a gumu. Účast jednoho z rodičů nutností.
10. října 2018 - zveme na biblickou hodinu s P. Františkem Pěnčíkem v 8:00 do klubovny.
10. října 2018 v 18:00 hodin BUDE SETKÁNÍ AKOLYTŮ.
11. ŘÍJNA 2018 - Den seniorů s CHARITOU - hostem bude paní Naďa Konvalinková, začátek ve 14:00 hodin v kulturním domě.
5. října 2018 jsou zvláště děti, rodiče a pedagogové zváni na 1. pátek v měsíci a v 17:30 na již 16. ročník Světové eucharistické adorace dětí. Prosíme o zapojení našich schól.

6. - 7. října 2018 Společenství archanděla Michaela, kněží děkanátu a pastorační rada zve farníky na 24 hodinovou modlitbu svatého růžence za rodiny a národ - zapisovat se můžete po půl hodinách na arch u bočního oltáře v kostele. Modlitbou růžence nás podpoří farnosti celého Vsetínského děkanátu.

7. října 2018 - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - HODY, v 10:30 slavná mše svatá na poděkování za opravu střechy - celebruje emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička
7. října 2018 BENEFIČNÍ KONCERT "NA STŘECHU KOSTELA" - vystoupí pan Ing. Marian Jurečka, poslanec PČR se svými hosty.30. září 2018 Liptálská pouť ke svatému archandělu Michaelu.
21. září 2018 v 17:00 hodin zveme na první děkanátní mládežnickou mši svatou s P.Janko Rušínem do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Vsetíně.
28. září 2018 - společný výlet do farního lesa. Odchod od  kostela ve 13:00 hodin, od kovárny v Luhu ve 14:00 hodin.
14. ZÁŘÍ, v pátek po večerní mši svaté jste zváni na besedu o setkání s papežem Františkem v Dublinu.
Do 14. září 2018 se můžet přihlašovat na Cursillovou duchovní obnovu, kterou povede P. Pavel Hödl. Bližší informace na přihlášce.
15. září 2018 zveme na Slovenskou mši svatou vyjímečně v 8:00 hodin. Potom na společnou snídani Slováků a Slovenek v pastoračním domě.
9. září 2018 - v 10:30 mše svatá na PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. Kdo chcete, můžete donést prvotiny z úrody a to nejlépe do soboty 8.9.
1. září 2018 - Orel župa Velehradská Vás zve na každoroční pouť rodin do Provodova! Mše svatá ve 13:00 hodin.
31. srpna 2018  - ukončení prázdnin, 17:00 zpověď dětí a v 18:00 mše svatá. Potom zveme děti a rodiče na grilování párků na farní zahradě.
1. září 2018 - zveme děti a pedagogy na mši svatou v 10:30 - požehnáme aktovky dětem.

21. - 27. 8. 2018 doprovází P. František Král rodinu Orságovu do Dublinu na Světové setkání rodin s papežem Františkem. Podporujme se prosím navzájem modlitbou. 
poselství papeže Františka do Irska:

Prosím každého z vás, ať se modlí za to, aby setkání rodin bylo chvílí radosti, klidu, pohlazením laskavé Ježíšovy lásky všem rodinám a vpravdě také všem Božím dětem.

UNITED 2018

Na faře a v pastoračním domě jsou ubytováni kněží, řeholnice, redaktorky In a Tarsicius. 

P r o s í m e   ochotné dárce o příspěvek do kuchyně (finanční nebo v naturáliích),  ubytovaným se snažíme zajistit snídani

23. - 25. srpen 2018 UNITED - křesťanský multižánrový festival. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, tanec, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství.
Na faře a v pastoračním domě jsou ubytováni kněží, řeholnice, redaktorky In a Tarsicius. Prosíme ochotné dárce o příspěvek do kuchyně (finanční nebo v naturáliích), ubytovaným se snažíme zajistit snídani (kněží nám zase budou sloužit ranní mše svaté). 

18. srpna 2018 - OREL jednota Bystřice pod Hostýnem pořádá a zve na jubilejní Běh na Svatý Hostýn, který je současně mistrovstvím ČR mužů i žen veteránů v běhu do vrchu. Startují junioři - veteráni. PROPOZICE ke stažení zde.

18. - 19. srpna Orelská pouť na Svatý Hostýn 

12. srpna 2018 - přijďte odpoledne v 15 hodin na farskou zahradu na společnou oslavu patrocinia našeho kostela (mši svatou celebroval P. Antonín Pelc) a na oslavcu jubilea 30 let kněžství  - zve P. František Král, farář. 

6. - 10. srpna 2018 - CPR Vsetín zve děti od 6 do 14 let na příměstský tábor - Cesta kolem světa za 5 dní Účastnilo se asi 20 dětí, hlavní vedoucí Maruška z CPR, vařila Jana Kunderová, 4  dobrovolníci - vedoucí (Štěpán Pelc, Adam Kundera...)

29. července 2018 - svátek svatého Kryštofa, patrona poutníků - žehnání dopravních prostředků bude po mši svaté v 10:30. Postavte svá auta, kola, motorky, koloběžky... před kostel.

Zemřel P. Josef Pelc - informace z farnosti UB
14. 7. 2018 jsme se společně rozloučili (ze Vsetína jel 1 autobus) s tragicky zesnulým P. Josefem Pelcem při mši svaté ve farním kostele v Uherském Brodě, kde byl pochován do kněžského hrobu na novém hřbitově. R.I.P.

 

Farní tábor - Fábor 7.- 14. července 2018 - přihlášky pro děti jsou v zákristii nebo pod nástěnkou u klubovny. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo ve farní kanceláři.

 

17. - 24. června 2018 - nepřetržitý modlitební řetězec - 24/7, více info zde.

 

24. června 2018 - přijeďte na mši svatou do Spálova, do kostela Svatého Jakuba staršího. V 11:00 hodin bude děkovná mše svatá u příležitosti 30. výročí přijetí kněžského svěcení P. Františka Krále.

 

27. června 2018 - výlet dětí z náboženství (Buchlov), sraz před kostelem v 7:30 hodin, v 10:00 prohlídka hradu Buchlova, opékání v Boršicích, mše svatá v novém kostele ve Starém Městě, návrat cca v 17:00 hodin. Přihlášky k vyplnění dostaly děti v náboženství, lze se přihlásit i v sakristii (i dospělí), jsou ještě volná místa v autobuse.

 

27. června 2018 - poslední předprázdninové Biblické tance - přijedou nás navštívit z Valašských Klobouk - po modlitbě tancem - AGAPÉ.

 

28. ČERVNA 2018 BUDE V 15:30 VE SPÁLOVĚ V KOSTELE SV. JAKUBA POHŘEB PANÍ ANNY KRÁLOVÉ, MAMINKY P. FRANTIŠKA.

 

28. června 2018 - Charita Vsetín zve zejména seniory na tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn. Přihlášky v Denním stacionáři Charity (od 7 do 15 hodin) a v sakristii kostela po nedělní mši svaté. Podrobný program ZDE.

 

29. června 2018 - po večerní mši svaté bude na farní zahradě společné rozloučení s dětmi před prázdninami. Bude párek v rohlíku a slíbená zmrzlinová odměna. Zveme i pastorační a ekonomickou radu a liturgickou a technickou skupinku na poslední předprázdninové zasedání.

 

4. července 2018 - Velehrad - tradiční Koncert lidí dobré vůle

15. - 17. června 2018 - FOTRSDORF - víkend pro otce a děti. Hlaste se v CPR.

6. - 9. června 2018 - Zveme na duchovní obnovu do Liptálu

Květen- ZVEME NA  MÁJOVÉ -  každý všední den a neděli v 17:30, v sobotu v 7:30. Prosíme všechny farníky, společenství, rodiče, jednotlivce, zapojte se do vedení májových pobožností - rozpis je u bočního oltáře.

30. 5. 2018 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY KOSTELA OPRAVA BUDE STÁT 5.170.000 Kč 

25. května 2018 - NOC KOSTELŮ, přijďte si prohlédnout náš kostel Nanebevzetí Panny Marie - program.

26. května 2018 se koná pouť děkanátu Vsetín za duchovní obnovu rodiny a za kněžská povolání na Velehradě. Srdečně zvou k účasti i k modlitbě Vaši P.František Král,děkan a P.Vlastimil Vaněk,místoděkan. Zapisujte se prosím v zákristii.

27. května - 1. svaté přijímání - 12 dětí (2 chlapci, 10 děvčat)

18. května v 16:00 hodin zve Charita Nový Hrozenkov do Lidového domu v Novém Hrozenkově na POVÍDÁNÍ S MAXEM KAŠPARŮ, knězem, psychiatrem, autorem knižních bestsellerů... na téma ČTYŘI ZABIJÁCI NAŠICH VZTAHŮ. Vstupné 110,- Kč. Info o předprodeji na plakátku.

19. května ve 20:00 VIGILIE před Sesláním Ducha Svatého. Vezměte si prosím s sebou růži.

13. května 2018 zveme manžele JUBILANTY na mši svatou v 10:30, poté na společný připitek na naše rodiny, jubilanti jsou zváni na společný oběd do PD (s radostí uvítáme pomocníky do kuchyně, zve pan Gusta Vlk). Odpoledne Farní den s oslavou svátku matek - začátek na farské zahradě v 15:00 hodin. Zveme všechny přijďte společně strávit sváteční čas, kdy se můžete společně pobavit, zazpívat i občerstvit. Pro děti budou připraveny hry a tvoření. Vaši P. František Král, a P. František Pěnčík.

16. května 2018 - svátek sv. Jana Nepomuckého, po májové zveme ke společné modlitbě s litaniemi v 18:00 k soše světce na Horním městě.

8. května 2018 - v 18:00 hodin - po májové proběhne pravidelná společná modlitba u sochy Immaculaty - za město a  náš národ.

Díky našim mužům za vykopání výkopu pro přívodní kabel elektřiny - bude napojen na nový sloup na farní zahradě.
1. května 2018 - zveme na tradiční pouť na Svatý Hostýn (do autobusu se zapisujte v zákristii), pěší pouť vychází po společné modlitbě ve 02:00 hodiny od kostela.

11. dubna 2018 v 18:30 Vás zveme do PD NA LITURGII BOŽÍHO SLOVA  s P. Františkem Králem a s katechisty z Valašského Meziříčí s P. Slavomírem Ordošem.

(Konvivence 13. - 15. dubna)

 

13. dubna 2018 zveme muže na POUŤ MUŽŮ - info viz. plakátek na nástěnce v kostele.

7. dubna 2018 - pozvání pro všechny generace na Děkanátní Velikonoční ples od 19 hodin ve Valašské Polance.


7. dubna 2018 - Pozvání na Národní pochod pro život do Prahy. Můžete jet se slevou společným vlakem - info ZDE  (v závorce je doporučená výše daru za dospělého, děti jedou zdarma - POZOR ČASY SE JEŠTĚ MOHOU ZMĚNIT, SLEDUJTE STRÁNKY AKCE).

 18. - 25. března 2018 - zveme v rámci Týdne modliteb za mládež každý den k modlitbě - vždy po mši svaté.

23. - 25. března 2018 - Společenství modliteb matek a otců Vás zvou na společnou modlitbu – TRIDUUM. Modlit se budeme v pátek 19:00, sobotu 8:00 a v neděli v 8:00 hodin.


24. března 2018 zveme mládež na děkanátní setkání mládeže do Štípy.  Autobusy pojedou takto: z Velkých Karlovic v 7.00 hod, ze Vsetína v 7.45 a z Hošťálkové v 8.00 hod. A druhý bus: ze Střelné v 7.15 hod, z Fr. Lhoty v 7.30, z Lidečka 7.45 a z Val. Polanky v 8.00 hod. Přihlašujte se prosím v zákristii, podrobný program zde.

25. března 2018 - 
na květnou neděli můžete donést do kostelaPOSTNIČKY s Vaší almužnou, prostřednictvím Charity bude Váš dar rozdělen na pomoc lidem v nouzi.

25. března 2018 - Velikonoční sv. zpověď od 14:00 do 16:00 (přicházejte do 15:30)

 

14. března 2018 v 18:30 Vás zveme do PD, na SETKÁNÍ S KATECHISTY - JAK SE PŘIPRAVIT NA BOHOSLUŽBU SLOVA (vezměte si s sebou Bibli), (vedou katechisté z Valašského Meziříčí s P. Slavomírem Ordošem).

od 29. ledna 2018 - probíhají Katecheze pro dospělé a mládež - vždy v pondělí a ve středu od 18:30 hodin v pastoračním domě vedle katolického kostela Panny Marie Nanebevzaté na Vsetíně.

V pátek 9. a sobotu 10. března 2018 proběhne postní iniciativa 24 hodin pro Pána. Papež František vyzývá k tomu, aby byl v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, u nás bude otevřen kostel celý den a celou noc. Zveme Vás k modlitbě. V noci se modlilo společenství Archanděla Michaela.

7. března 2018 v 16:30 zveme zvláště děti do PD, na netradiční křížovou cestu s biblickými postavičkami.

7. března 2018 v 17:30 Vás zveme do PD, na biblické tance - modlitbu gesty.

3. března 2018 odpoledne zve poslední kolář - pan Augustýn Krystyník, děti do PD na opravu a výrobu "klepačů" se kterými pak budou chlapci chodit vyhrkávat o Velikonovích.

2. března 2018 zveme na Světový den modliteb - ekumenické setkání se bude konat od 18 hodin na Dolním sboru ČCE.

11. února 2018 po večerní mši svaté je v 19 hodin setkání v klubovně s lékaři a zdravotnickým personálem! Srdečně zveme!

10. února 2018 - Děkanátní duchovní obnova pro manžele na téma "Manželství bez mýtů". Přednáší P. Josef Červenka, pořádá CPR Vsetín. (Nutno se přihlásit na CPR Vsetín do 7. 2. Hlídání dětí zajištěno!!! Mohou se přihlásit jak svobodní, snoubenci i lidé nežijící v manželství. PRO NEMOC ZRUŠENO!

10. února 2018 probíhala děkanátní postní duchovní obnova mládeže s P. Pavlem Stuškou.

4. února - při mši svaté v 10:30 představení dětí prvokomunikantů farnosti.

3. února - po mších svatých se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

3. února - tradiční HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku, začátek v 10:00 mší svatou s P. Mariánem Pospěchou a ve 13:00 přednáška P. Josefa Červenky. Využijte poslední možnosti přihlásit se do autobusu.
2. února - pátek - HROMNICE - MŠE SVATÉ V 7 A 18 HODIN VE FARNÍM KOSTELE, V 10 HODIN V KAPLI SVATÉ RŮŽENY. Začná také novéna k Panně Marii Lurdské před Světovým dnem nemocných - pojďte se modlit vždy po mši svaté.
26. - 28. ledna 2018 - Triduum modliteb matek a otců - vždy po mši svaté - zveme všechny farníky, kteří se chtějí modlit za své děti, kmotřence i kněze.. (časy setkání najdete v ohláškách).
Do 28. ledna 2018 se mohou zájemkyně o cestu na Hromniční pouť matek (3. 2. 2018) do Šternberka přihlašovat na telefonu 731 023 637. Pojede autobus ze Střelné, je možné nastoupit na atobusovém nádraží.

28. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Daniela Otta na ekumenickém modlitebním setkání v CB (Jasenka) - téma Já jsem alfa i omega.

27. ledna 2018 zve ČCE do sborového domu v Leskovci na přednášku Marka Orko Váchy - Evoluce a stvoření - (v 17 hodin).

27. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Tomáše Pospíchala na ekumenickém modlitebním setkání v BJB (Rokytnice) - téma Církvi do Laodikeje.
27. ledna 2018 začíná Kurz efektivního rodičovství - pořádá CPR Vsetín ve spolupráci s CPR Jitřenka Hranice (jak vést, porozumět, komunikovat, povzbuzovat, řešit konflikty). Na kurz je třeba se přihlásit - info na CPR Vsetín (v pastoračním domě VS).
26. ledna 2018 Mládežnická mše svatá a přednáška o vztazích (P. Jiří Kučera).

26. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Bronislava Czudka na ekumenickém modlitebním setkání v Křesťanském sboru (Podsedky) - téma Církvi do Filadelfie.

25. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Pavla Kostečky na ekumenickém modlitebním setkání v Křesťanském sboru (Podsedky) - téma Církvi do Sard.

24. ledna 2018 - v 18 hodin má promluvu P.  František Král na ekumenickém modlitebním setkání v Horním sboru ČCE - téma Církvi do Thyatir.

20. ledna 2018 - Farní plesání na Vsetínském zámku - slosovatelné vstupenky se prodávají od neděle 7.1. - cena 200 Kč. K tanci i poslechu hraje DUO BERNARDYNOS. Sponzoři mohou své dary přinést do farní kanceláře nebo předat v zákristii.

11. ledna - společný adorační den, který je dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci. 8:00 - 17:30 h, (společenství si mohou vytvořit adorační program a zapsat se k adoraci, ranní mše svatá nebude).
8. ledna - po ranní mši svaté v 7:30 setkání k modlitbám za český národ a za město Vsetín u sochy Immaculaty.
6. ledna - Slavnost Zjevení Páně . Tří králů - bohoslužby v 7 a 10:30 h ve farním kostele, v 16  hodin v nemocniční kapli. V 9:30 společná modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 10:30 mše svatá a zasvěcení rodin a farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
5. - 6. ledna TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - 5. 1. ve 14 hodin - požehnání koledníčkům 
15. prosince vánoční zpověď dětí 17 - 18 hodin!
16. prosince po rorátní mši svaté - stavění vánočních stromků, potom jejich společné zdobení - zveme děti, aby si přišly pověsit "svou" baňku.
17. prosince - Vánoční zpověď: 14 - 16 hodin (přijďte prosím do 15:30), zpovídá deset kněží.
Od 10. prosince připomínáme Vám změnu času bohoslužeb - z 8:30 na 10:30 hodin!
10. prosince - společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách, i v sobotu v kapli. Přistoupit může: každý kdo dovršil věku 60 let a starší, nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohrožení životaK přijetí svátosti je nutný stav milosti - přijetí svátosti smíření.
10. prosince zve P. RNDr. Jiří Kučera a Karolína Straková na ADVENTNÍ KOCERT v 15:00 ve farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, zazní Mozart, Smetana, Massenet, Dvořák, Beethoven, Corelli, Brahms, Franck, Sarasate, Schubert…
8. prosince -  Církevně zasvěcený svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše svaté budou v 6:30, večer v 18:00 a v 10:00 v kapli sv. Růženy. 
8. prosince - po večerní mši svaté vyjdeme v průvodu k Mariánskému sloupu na Horní Město, kde bude u sochy IMMACULATY zasvěcení farnosti a města Panně Marii Neposkvrněné. Vezměte si červené kalíšky.
2. prosince od 18 hodin bude VIGILE ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT, začneme posvěcením adventního věnce v kostela, zazní poprvé „Rorate coeli desuper“, následovat budou večerní chvály a pak při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Božího Syna, který dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také budeme prosit o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu.
3. prosince - doneste si na mši svatou adventní věnce k posvěcení.
3. prosince - SDRUŽENÍ ŠANCE paní Mgr. Miroslavy Kubicové prodává Vánoční hvězdy, před a po bohoslužbách v     chodbě u kostela. Koupí podpoříte Onkologické centrum FN OLOMOUC.
3. prosince Vás všechny zveme v 16 hodin do farního kostela na adventní koncert pro Charitu - vystoupí mužácký pěvecký sbor KOSÁCI z Ratiboře se svými hosty.
1. prosince pořádáme vlakový zájezd pro MINISTRANTY se STONOŽKOU do PRAHY za panem kardinálem Dukou. Přihlaste kluky co nejdříve v zákristii, je nutné objednat jízdenku.
1. prosince - od 16 hodin bude výroba adventních věnců v sále pastoračního domu. 
1. prosince - zveme v 17 hodin všechny na mládežnickou mši svatou.
25. listopadu - Duchovní obnova pro ženy - bližší info zde
25. listopadu - v 18 hodin v pastoračním domě - Svatocecilské posezení se všemi chrámovými zpěváky farnosti, s varhaníky, akolyty, kostelníky, s farní a ekonomickou radou, s liturgickou a technickou skupinou, s ženami, které ochotně uklízí kostel, perou prádlo, chystají květiny, a dalšími dobrovolnými spolupracovníky farnosti. 
15. listopadu zveme v 17:30 na BIBLICKÉ TANCE do pastoračního domu.
18. listopadu ve 14 hodin zveme farníky do pastoračního centra na děkanátní setkání s koordinátorkou Modliteb matek.
10. - 11. listopadu 2017 - Duchovní obnova pro děvčata od 10 do 13 let v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži.
11. listopadu bude zabíjačka - nabízíme otevřené společenství ochotným pomocníkům -  zveme Vás od 7 hodin na faru.
12. listopadu - přijměte pozvání na společný zabíjačkový oběd
12. listopadu zveme všechny děti na DRAKIÁDU -  sejdeme se ve 14 hodin na Sychrově u vodárny, vezměte si s sebou draky!
9. listopadu u příležitosti děkanské konference v Horní Lidči Vás zveme na mši svatou v kostele svatého Václava v 9 hodin. Celebrovat bude Mons. Josef Nuzík.
1. listopadu - začíná dušičkový oktáv za zemřelé - bohoslužby v oktávu budou každý den ráno i večer. Zpovídá se 1 hodinu před každou mší svatou a v 1. pátek od 9 - 11 a od 16 do 17:45 hodin.
3. listopadu (99. výročí stržení Mariánského sloupu) zveme po ranní mši svaté ke společné modlitbě za náš národ k soše Panny Marie na Horním městě.
3. listopadu bude v rámci večerní mše svaté uvedena divadelní hra společenství dětí a mládeže Zašové - srdečně Vás všechny zveme.
3. listopadu po večerní mši svaté půjdeme s dětmi průvodem na starý hřbitov - vezměte si s sebou červené kalíšky - svíčky.
4. - 5. listopadu zveme děti, mládež, všechny farníky - zapojte se do 24 hodinového čtení z Bible, zpěvů žalmů, naslouchání a meditaci vybraných částí z Bible. Zájemci o čtení, skupinky zpívající žalmy, ... zapisujte se prosím na arch, který bude u bočního oltáře. 
27. října zve otec děkan mládež na společný výlet do Vídně. Hlaste se o bližší informace u P. Františka (731 402 160).
17. října 2017 - úterý - 1. katecheze pro rodiče a děti prvokomunikanty v Pastoračním domě  v 17 hodin.
18. října 2017 - STŘEDA - Milion dětí se modlí růženec - začátek v 17:30 zveme děti a rodiče, pedagogy a všechny farníky (tento týden nebude náboženství).
20. - 21. 10. 2017 - Animátoři VSeDě zvou mládež na filmový maraton - Pán prstenů - info a kontakt zde. /Přihláška online.
21. října 2017 - Výroba draků - děti vezměte tátu, tátové vezměte děti a přijďte si vyrobit draka. Od 9:00 hodin v pastoračním centru.
21. října ve 21:00 - podaří se nám letos vytvořit misijní most modlitby? Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu byly v neděli požehnány v kostele.
22. října 2017 MISIJNÍ NEDĚLE - Den modliteb za misie (v 8:30 misijní průvod) potom misijní dopoledne - misijní kavárničkaKdo chcete přispět na misie, napečte prosím k prodeji misijní koláčky - výtěžek je určen na Papežská misijní díla dětí.
22. října 2017 - odpoledne ve 14 hodin na Sychrově u vodárny Drakiáda.
12. října 2017 Charita Vsetín zve na DEN SENIORŮ  -  ve 14 hodin v Domě kultury.
11. října 2017 - středa v 18:00 hodin - setkání pastorační a ekonomické rady v klubovně.
8. října 2017 - neděle - v 8:30 HODY - oslavíme 82. výročí posvěcení kostela.7. října 2017- pouť do FATIMY ČR . 
7. října 2017 - setkání biřmovanců (2016) v 18:00 ve farní klubovně.6. října 2017 - první pátek v měsíci - 17:30  - Světová eucharistická adorace dětí.
3. října 2017 - modlitba za český národ u Mariánského sloupu v 18:00 (hned po modlitbě svatého růžence - 17:30).
1. října 2017 pouť k Archandělu Michaelu - Liptál v 10:30 hodin, ve 14:00 svátostné požehnání.
30. září 2017 - Pouť na Svatý Hostýn - autobusem s farníky z Hovězí - odjezd 7:45 od kostela, 10:15 mše svatá - slouží Mons. Josef Nuzík.
29. 9. 2017 Mládežnická mše svatá už v 17 hodin - zveme všechny - mládež i farníky
29. 9. 2017 - Brněnská akademie třetího věku - více zde
28. 9. 2017 - zveme farníky na výlet do farního lesa - sraz ve 13 hodin u kostela - ti co půjdou pěšky.  S ostatními se sejdeme ve 14 hodin u kovárny (mohou přijet auty nebo MHD).
22. - 24. září bude v našem kostele opět triduum modliteb matek a otců - zveme všechny farníky, kteří se chtějí společně modlit za děti, vnuky, kmotřence... (pátek po večerní, sobota po ranní a neděle po večerní mši svaté).
V sobotu 23. září 2017 Vás zveme do Markvartic na posvěcení obnoveného kostela.
9. 9. 2017 - Ministrantská pouť v Uherském Brodě.
13. 9. 2017 - začíná výuka náboženství - rozvrh ZDE
16. 9. 2017 - Pozvánka nejen pro mládež na Open Air festival Burning Square (= „Hořící náměstí“) v Kroměříži.
20. - 25. 8. 2017 - Komunita blahoslavenství v Dolanech zve ženy na duchovní obnovu do Kroměříže.
23. 8. 2017 - Na bicykli za život - cyklopouť - 18:30 Zlín - kostel sv. Filipa a Jakuba +modlitba před nemocnicí
7. - 11. srpna 2017 - VIA – Duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání  - vede P. Jan Szkandera

13. 8. 2017 - Zveme na  vsetínskou farní pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Červenec nebo srpen 2017 - Duchovní obnova pro mládež

4. - 5. července - Dny lidí dobré vůle - Velehrad - k účasti na slavnostní mši svaté ve středu 5. 7. v 10:30 zve Váš arcibiskup Mons. Jan Graubner. Společnou poutí tak můžeme oslavit příchod soluňských bratří.
2. července 2017
 - výroční pouť k Panně Marii Zašovské, patronce Valašska. Mše svaté v 7:00, 8:15 a 10:30 - celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup, 14:30 sv. požehnání a uctění milostného obrazu P. Marie Zašovské, 15:00 divadlo.

28. června 2017 - pouť Charity na Svatý Hostýn. Odjezd je v 7:30 od kostela. Pouť je vhodná zejména pro seniory, méně pohyblivé. Přihlášky 733 741 582. Cena je 130Kč. Autobus vyjede až k bazilice.

24. června 2017 od 8:00 hodin prosíme ochotné ženy a statečné muže o pomoc při mytí oken pastoračního domu. Vezměte si, kdo můžete, s sebou svůj kyblík a hadry. Úklidové prostředky jsou zajištěny.

24. června 2017 - farní pouť na Turzovku - odjezd 7:30 od kostela - autobus je OBSAZEN!

23. - 25. června - triduum modliteb matek a otců za děti! Modlitby budou po mši svaté. Pá - večer, so- ráno, ne - večer.

22. června 2017 - setkání FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU VÝCHODNÍHO VALAŠSKA. Programem provází P. ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR s pastorační asistentkou Hankou Frančákovou, členkou mezinárodní rady WAF 16:30 Výstav nejsvětější Svátosti Oltářní a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské 17:00 Společná modlitba Svatého růžence „Světla“ za jednotlivé stavy (děti, mládež, rodiny, nemocní, duchovní) 18:00 MŠE SV - P. Pavel Dokládal, president WAF ČR 19:00 zasvěcení NSPM, fatimská hymna.

21. června 2017 - ještě 10 volných míst na společný výlet s dětmí z náboženství - informace pro rodiče zde.  Na výlet mohou jet i dospělí - odjezd v 8:00 od kostela.

         3. června 2017 - přehlídka schol a souborů CANTATE 2017 na kolonádě před Společenským domem v Luhačovicích - začátek mší svatou v 11:15 hodin v kostele Svaté Rodiny.

              3. června 2017 v 19:30 zveme na setkání u Mariánského sloupu na Horním městě s modlitbou za město a český národ, ve 20:00 bude VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, která začne lucernáriem. Můžete si s sebou přinést růže na posvěcení.

            Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ (v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě), zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
      26. května 2017
 v 17:00 hodin zve MLÁDEŽ VsetínskéhoDěkanátu na poslední „Děkanátní mši svatou“ celebruje populární mládežnický     dominikán  P. Jindřich Poláček. Hudebně ji doprovodí schola SGVelehrad.

             16. KVĚTNA po májové vyjdeme k soše sv. Jana Nepomuckého (litanie a pobožnost k ochránci Horního Města)¨

17. května 2017 od 13:00 - 17:00 hodin na Dolním Městě slavnost k jubileu 25 let Charity Vsetín - srdečně zveme!

13. května 2017 prožijeme jeden z vrcholů Jubilejního FATIMSKÉHO ROKU, se sejde proto společenství Fatimského apoštolátu mimořádně ráno, 6:15 růženec mše svatá v 7:00, zasvěcení Panně Marii a fatimská hymna, poté snídaně a předání informací FA v klubovně.  Zveme nové zájemce o společenství!
13. května 2017 v 10:00 v Sazovicích u Zlína posvětí Mons. Jan Graubner nový kostel sv. Václava , na který jste přispěli svými dary, díky! Srdečně zveme!!!!

14. května 2017 srdečně zveme v 8:30 na mši svatou, v 9:30 na společný přípitek před kostelem a pak v 10:00 na společný oběd v PC Vás, kteří letos slavíte 1., 5., 10., 25., 30., 40. a 50. výročí sňatku, tj. rok svatby 2016, 2012, 2007, 1992, 1987, 1977, 1967 a dále všichni sezdaní před rokem 1967. 
Vy, kteří jste měli svatbu jinde, se nám prosím nahlaste do 10. 5. na faře, v sákristii, PRF nebo favsetin@ado.cz.

14. května 2017 pořádá CPR VSETÍN  ke Dni rodiny 2017 odpoledne na farské zahradě - ZAHRADNÍ RODINNOU SLAVNOST - FARNÍ DEN začátek ve 14:00, srdečně zveme, konec v 18:00.

Od 30. 4. - 7. 5. 2017 probíhá Týden modliteb za povolání - program v ohláškách.

7. 5. 2017 - v neděli na Svatém Hostýně volební valná hromada členů Matice svatohostýnské, proto je účast všech členů bezpodmínečně nutná. Bude zahájená mší svatou v 9:15, po jejím skončení v 10:00 zasedání v Jurkovičově sále, kde proběhne představení kandidátů do nového Výboru MSH a jejich volba.
3. května 2017 - po májové v 18:00 hodin modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ, už v předvečer měsíce května 30. dubna 2017 zveme na 1. májovou, v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě, zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
1. května 2017
- Pouť za rodiny na Svatý Hostýn (přihlaste se do autobusu - odjezd v  7:30 od kostela), pěší poutníci vyráží ve 2:00 h od kostela! Odpoledne beseda s p. Jiřím Kučerou na téma: "Rodina, Boží povolání a vyvolení - modlitba v rodině." Také bude zajištěn program pro děti.
29. dubna 2017 - Přijměte pozvání na děkanátní pouť do Štípy za povolání a rodiny (odjezd ve 14:00 od kostela).
22. dubna 2017
Národní pochod pro rodinu a život v Praze
18. 4. 2014 v 7:30
 odjíždí od kostela autobus na pohřeb Mons. Ericha Pepříka do Olomouce, do autobusu se prosím přihlašujte v zákristii. Parte zde
od 13. dubna 2017 (Zelený čtvrtek) v 6:45, 12:00 a 19:00 chodí chlapci a ministranti "vyhrkávat"
14. dubna 2017 - na Velký pátek Vás zveme
6:00 hodin na křížovou cestu s mládeží (sraz u kostela)
v 7:00 hodin na Temné hodinky
15:00 hodin Velkopáteční obřady
ve 21:00 hodin na křížovu cestu městem.
2. - 9. dubna 2017 -  Týden modliteb za mládež
9. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 velikonoční zpověď - zpovídá 10 kněží!!
3. dubna 2017 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
8. dubna 2017 od 9:00 - 15:30 duchovní obnova pro ženy s mottem " Spasena budeš jako matka" s paní Mgr. Marií Kaňovskou. Na tuto akci je nutno se nahlásit. 731 402 033¨
25. březen 2016 Pouť do Napajedel ZA ÚCTU K ŽIVOTU, arcibiskup Jan Graubner, 17:15 ADORACE NSO, 18:00 Mše svatá, 19:00 svíčkové procesí ke hrobu služebnice Boží Anny Zelíkové a bolestný růženec.
22. 3. 2017 - v 18:00 setkání členů pastoračních a ekonomických rad Vs děknátu nad otázkami o. arcibiskupa J. Graubnera v Kulturním domě v Lidečku.
22. 3. 2017 - Modlitba tancem - biblické tance pro ženy a dívky ! ZRUŠENO!!! 

24. - 26. 3. 2017 - zveme všechny na modlitební triduum Modliteb matek.20. března 2017 -  Slavnost sv. josefa, snoubence p. marie, mše svaté v 7:00 a 18:00 farní kostel, 10:00 kaple svaté Růženy.
17. - 19. 3. 2017 - Postní rekolekce pro otce i matky V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Modlitba za rodinu, děti a manželství) - informace ZDE
13. března 2017 -
 zveme na Fatimský den v rámci oslav 100. VÝROČÍ FATIMY, v 6:15 modlitba sv. růžence 7:00 mše svatá a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, 8:00 informace z Fatimy ČR a snídaně v klubovně.
26. února 2017 se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.  Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.
25. února 2017 v 15:00 slavnostní děkovná mše svatá - biskup Josef Hrdlička - podrobnosti na pozvánce

21. - 23. 2. 2017 - Duchovní obnova s o. Eliasem Vellou - pozvánka
zde
22. 2. 2017 budou Biblické tance začínat až od 18:00 hodin!
11. 2. 2017 od 9:00 hodin zveme farníky na duchovní obnovu s P. ThDr. Janem Balíkem, PhD. Obnova bude zakončena mší svatou ve 14:30 hodin v našem kostele, při které dojde k instalaci "Pražského Jezulátka" na boční oltář.
11. 2. 2017 bude v 16 hodin v nemocniční kapli zakončen mší svatou Týden modliteb za nemocné. Po ukončení bude v kapli setkání lékařů, zdravotního personálu s duchovním slovem Bc. Marty Koňaříkové a Mgr. Jana Mokrého, nemocničních kaplanů k 25. Světovému dni nemocných. Srdečně zveme!!!!
10. 2. 2017 v 17:30 večerní mše svatá s Janem Balíkem (ředitel Sekce pro mládež ČBK) a po mši svaté přednáška pro mládež s diskusí na téma:SEXUÁLNÍ SNY, ANEB FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O SEXUALITĚ VE SPOLEČNOSTI A V ŽIVOTĚ KŘESŤANA - ZVEME MLÁDEŽ!
4. 2. 2017 Hromniční pouť matek ve Šternberku - POZVÁNKA
3. 2. 2017 Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát již ráno v 8:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
3. 2. 2017 po večerní mši svaté bude setkání pastorační rady (minulé i současné)!
27., 28. a 29. 1. Triduum Modliteb matek a Modliteb otců - ZVEME VŠECHNY FARNÍKY!
29. 1. 2017 - představení nové pastorační rady při mši svaté v 7:00 hodin.
20. 1. 2017 - V. farní ples - prosíme farníky o dary do tomboly - udělejme si navzájem radost!
18. - 22. 1. 2017 pokračuje na Vsetíně ekumenický Alianční týden modliteb za děti, vždy v 18:00, srdečně zveme.
15. 1. 2017
- koncert gospelové skupiny
GOOD WORK - Paprsky

11. 1. 2017
 budeme slavit ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS Olomouc. Zahájíme ho mší svatou ve středu v 7:00  hodin. 
6. 1. 2017 nebude z důvodu nemoci mše svatá v nemocniční kapli v 10:00 hodin
6. - 7. 1. 2017 - TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ! 14:00 požehnání koledníčkům
1. 1. 2017 Světový den modliteb za mír 
27. 12. 2016 - v 19:00 - koncert Sonet & Dvořák
30. 12. 2016 - slavnostní požehnání tříkrálovým koledníkům arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
15. 12. 2016 - zveme všechny na adventní koncert ZUŠ v kapli sv. Růženy v nemocnici!
12. 12. 2016 - od 16:00 hodin 
bude velký úklid kostela - prosíme o pomoc ochotné farníky!
11. 12. 2016 - P. RNDr. Jiří Kučera 
a Karolína Slezáková zvou na ADVENTNÍ KOCERT 
v neděli v 15:00 h (program zde)
11. 12. 2016 - při všech mších svatých proběhne volba nové pastorační rady - (budou připraveny zatrhávací lístky)
11. 12. 2016 - Divadlo Víti Marčíka - Setkání před Betlémem (LIDEČKO)
9.12. 2016 - po večerní mši svaté v 18 hodin bude farním společenstvím dětí a mládeže Zašová předvedena divadelní hra ZMATEK. Srdečně zveme všechny farníky.
8. 12. 2016 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (mše svaté v kostele v 7 a 18 hodin, v kapli v 10 hodin), po večerní mši svaté průvod se svíčkami k Mariánskému sloupu.
4. 12. 2016 - Při nedělních mších svatých odevzdejte prosím do připravené schránky návrhy na členy nové pastorační rady
3. 12. 2016 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát v 18:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
2. 12. 2016 - 1. pátek v měsíci, zveme děti na mši svatou v 18:00 hodin.
30. 11. 2016 - Zveme na biblické tance v PD - přijďte v 17:30 hodin!
27. 11. 2016 - Prodej Vánoční hvězdy (před a po mši svaté) - Sdružení ŠANCE
26. 11. 2016 - Vigilie za počatý lidský život - od 19:00 hodin
25. 11. 2016 - Zveme na mládežnickou mši svatou v 17:00 hodin! (Celebruje P. Jindřich Poláček OP)
25. 11. 2016 -
Výroba adventních věnců v PD od 16:00 hodin.
21. 11. 2016 - Zasedání PRF a ERF v 18:00 hodin.
20. 11. 2016 - Setkání dětí s otcem arcibiskupem na Svatém Hostýně - 
více zde

18. - 20. 11. 2016 - Rok milosrdenství zakončí ve Zlíně Konference o evangelizaci (
Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další hosté, sobotní mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner.)
13. - 18. 11. 2016 - Duchovní obnova OD DÍTĚTE JEŽÍŠE K NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI (P. Lev Eliáš)
12. 11. 2016 - Zveme na setkání schol v Lidečku - více zde
11. - 13. 11. 2016 - Duchovní obnova pro dívky (10 - 13 let) v Kroměříži více zde.
30. 10. 2016 bude v 16:00 hodin Dušičková pobožnost na hřbitově u hlavního Kříže.
28. 10. 2016 zveme na přednášku na téma: „Od Mistra Jana Husa po toleranční patent na Valašsku“, přednáší Mgr. Jiří Pelán, farář CCB Evangelisté z Huslenek a Mgr. Alois Bonaventura Štrbík, SFŘ, začátek v 16:00 v PC.
23. 10. 2016 - Misijní neděle (kdo můžete, napečte prosím koláče do misijní kavárničky, která bude otevřena v klubovně po dětské mši svaté. Výtěžek z prodeje je určen na misie.)
22. 10. 2016 - Misijní most modlitby (ve 21:00 hodin se budeme modlit společně v kostele,nebo i doma sv. růženec za misie)
20. 10. 2016 se koná 1. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI PRVOKOMUNIKANTY v BROUČKÁRNĚ v 17:00, vezměte tužku, gumu, dýnko, nůžky a malý nožík. Účast jednoho z rodičů nutností!!!
18. 10. 2016 Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre PIO - v úterý v 17:15 hodin zveme děti, rodiče a prarodiče na společnou modlitbu bolestného růžence.
14. 10. 2016 v 16:30 h -  jste zváni do Společenství mladých manželů v PC, hlídání dětí zajištěno.
13. 10. 2016 - zveme v 16:30 do klubovny na Fatimský den, v 17:15 na modlitbu růžence v kostele.
13. 10. 2016 ve 14:00 Den seniorů s Charitou VS ve velkém sále Domu kultury Vsetín. Hostem letošního ročníku bude herečka Taťána Medvecká a o hudební doprovod se postará cimbálová muzika Jasénka. Stejně jako loni máte možnost seznámit se s organizacemi, které poskytují sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní akce na vsetínsku.
10. 10. 2016 - Kurz rozvoje osobnosti ženy
 - ROSE - 3. přednáška
8. 10. 2016 - zveme farníky na udílení svátosti biřmování Mons. Josefem Hrdličkou na Vsetíně v 10:00 hodin!
7. 10. 2016 - v 16:00 setkání všech členů a členek živého růžence v pastoračním centru. V 16:45 společná modlitba VŠECH RŮŽÍ v kostele. 17:30 začne 14. ročník SVĚTOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORACE DĚTÍ, zveme rodiče i děti.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
od 28. září 2016 se budeme po mši svaté modlit spolu s biřmovanci a jejich rodinami novénu k Duchu svatému.  Arch k zapsání biřmovanců je na klekátku u bočního oltáře.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
Poutní deníček   pro děti si můžete vyzvednout v zákristii.
3. 10. 2016 - Modlitby u mariánských sloupů v ČR - Budeme se pravidelně scházet na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci v 18:30 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu. 
2. 10. 2016 v 19:00 hodin - setkání pastorační rady
2. 10. 2016 - Farní drakiáda ve 14 hodin u vodárny na Sychrově!
2. 10. 2016  zveme v 10:00 h na mši svatou v DPS Harmonie na Ohradě
1. 10. 2016  zveme tatínky (maminky) s dětmi na výrobu draků od 9:00 hodin do pastoračního centra!! (vezměte si nůžky, lepidlo Herkules, šňůru, kolíčky na prádlo - při lepení ....)
do 30. září 2016  Otevřené brány
25. 9. 2016 - Charitní mše svatá v 8:30 hodin - pozvánka (Charita Vs. nabízí možnost odvozu)
23. - 25. 9. 2019 - Modlitby matek zvou farníky na společné prožití dalšího 
Tridua
23. 9. 2016 - Mše svatá pro mládež děkanátu (v 17 hodin)
22. 9. 2016 - ve čtvrtek v 18:00 hodin mše svatá za biřmovance, jejich rodiče a kmotry, po mši svaté setkání s rodiči biřmovanců!
21. 9. 2016 - biblické tance - již v 17:30 hodin!!
17. 9. 2016 - Pěší pouť mládeže na Svatý Hostýn - informace na záložce pro mládež
11. září 2016 - poděkování za úrodu při mši svaté v 8:30 h. Kdo máte možnost přijďte v kroji! Do soboty ráno můžete přinášet do kostele prvotiny z úrody.
10. září 2016 - pouť farnosti Hovězí do Žarošic - 4 první přihlášení mohou jet autem s P. Františkem, ostatní vlastními auty (nezaplnil se autobus).
9. září 2016 od 16:00 h se na faře pečou koláčky (budou se rozdávat v neděli po mši sv. v 8:30 před kostelem) - zveme ženy, které se chtějí zapojit do společného pečení. 
3. září 2016 - pouť Charit ke Svaté bráně na Svatý Hostýn (pozvanka.docx  +   texty_k_pouti.pdf)
31. srpna 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
31. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek na MD - zveme do PD na den otevřených dveří
do 31. srpna 2016 - Bl. Terezie z Kalkaty - výstava v předsíni kostela
28. - 30. 8. 2016 - společný pobyt pro mladé KŘÍŽEM KRÁŽEM
27. srpna jste zváni na Pouť rodin na Svatý Hostýn
26. srpna 2016 - v pátek od 17:00 bude zpověď dětí a školní mládeže, je třeba, aby začaly nový školní rok s čistým srdcem a v Boží milostí. Po mši svaté v 18:30 bude na farní zahradě „Loučení s létem“ s opékáním - grilováním.
24. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek - zveme do PD na den otevřených dveří od 9:00 - 15:00 h.
24. 8. 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
21. srpna 2016 - Orelská pouť  na Svatém Hostýně
20.- srpna 2016 - Pouť pedagogů na Svatý Hostýn s přednáškou Maxe Kašparů (téma Výchova v dnešní společnosti)
18. - 20. 8. 2016 - multižánrový festival UNITED
4. 6. 2016 Velehrad - pouť děkanátů Valašské Klobouky a Vsetín 
28. 5. 2016 Krakow - pouť - 3 volná místa!

26. 5. 2016 Slavnost Těla a Krve Páně - zveme děti s květinami! Po skončení grilování klobásek na farní zahradě, jste všichni zváni!

15. 5. 2016 Slavnostní mše svatá s přípitkem a obědem pro manžele jubilanty

14. 5. 2016 Ministrantský den v Olomouci Informace 
 

1. 5. 2016 Prvomájová pouť rodin

16. 4. 2016 Velikonoční ples pro mladé od 23 let  

19:30  Kulturní dům Lidečko. Večerem provází Eliška Bučková a Jožka Scharf, hraje kapela LORD a cimbálovka.

2. 4. 2016 Ples děkanátu Valašské Klobouky a Vsetín

19:30  Kulturní dům Brumov. Kapela H.U.M.O.R.

30. 3. 2016 Beseda s občerstvením pro pedagogy  současné i bývalé.  
Jste zváni po večerní mši svaté do pastoračního domu!! Přijďte!!

24. - 26. 3. 2016 Velikonoční klapotání
Zveme chlapce (třeba i s tatínky) na zajištění klekání po dobu Velikonočního třídení. Informace u ministrantů.

26. 3. 2016 Pletení tatarů na Bílou sobotu 
Přijďte strávit příjemné dopoledne na Bílou sobotu do pastoráku pletením tatarů. Začali bychom po pobožnosti u Božího hrobu asi v 10:30. Pozvánka je, jak pro muže s dětmi, tak i pro ženy, ale zvlášť chceme povzbudit starší generaci, aby nás přišli naučit, co všechno se dá uplést a tak předat něco z vlastního umění. Průtí bude zajištěno, ale kdo má možnost ať donese, aby bylo dost. Radim Změlíkfarnostvsetin.webnode.cz/pro-farniky/

 

10. února 2018 - Děkanátní duchovní obnova pro manžele na téma "Manželství bez mýtů". Přednáší P. Josef Červenka, pořádá CPR Vsetín. (Nutno se přihlásit na CPR Vsetín do 7. 2. Hlídání dětí zajištěno!!! Mohou se přihlásit jak svobodní, snoubenci i lidé nežijící v manželství. PRO NEMOC ZRUŠENO!

10. února 2018 probíhala děkanátní postní duchovní obnova mládeže s P. Pavlem Stuškou.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz