AKTUALITy

 
 

 • 21. května 2024 - 2. přednáška 2024 CMKA v úterý v 19 hodin, P. Jiří Kučera.
 • 1. května 2024 - přihlašujte se v sakristii na pouť na Svatý Hostýn, autobus pojede až nahoru k bazilice.PROGRAM: 7:30 odjezd - příjezd až k basilice, 9:30 májová s procesím do basiliky, 10:15 mše svatá s bohoslovci a přestavenými AKS, 12:30 přednáška P. Jindřicha Peřiny.
 • 17. dubna 2024 Vás zveme na nezávazné a neformální setkání příznivců Mary's Meals v Klubu pod Kánoí, Sadová 149, ve Zlíně od 18 hodin. Bližší informace ZDE.
 • 16. dubna 2024 - 1. přednáška 2024 CMKA v úterý v 19 hodin, téma MÉDIA KŘESŤANŮ v překotné době, přednáší Mons. Martin Holík (zakladatel, jednatel a ředitel radia Proglas). Mše sv. v 18 h bude přenášena do radia Proglas.
 • 13. dubna 2024 - Inaugurace arcibiskupa Josefa Nuzíka v Olomouci.
 • 8. dubna 2024 - pouť do Napajedel za nenarozený život ke ctihodné Aničce Zelíkové (začátek v 17 h).
 • 7. dubna 2024 - Neděle Božího milosrdenství - možnost získání křestní nevinnosti, podmínka přijetí sv. smíření o svátku, na požádání Vám kněží rádi udělí.
 • 6. dubna 2024 - Pochod pro život - PRAHA.
 • 5. dubna 2024 - Pouť mužů do Velkých Karlovic (odjezd v 17:00 od kostela).
 • 3. dubna 2024 - výročí posvěcení misijního kříže - LZE ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY!
 • 2. dubna 2023 - Vizitace ve farnosti, setkání PRF a ERF s Mons. Antonínem Baslerem, který bude celebrovat mši svatou v 18:00 hodin.
 • 30. března 2024 - BÍLÁ SOBOTA - tento den věřící na celém světě bdí na modlitbách u Božího  hrobu. V 7:00 zveme na Temné hodinky. Obřady Velikonoční vigilie se budou konat v 19:00. Váš dar ve sbírce při vigilii bude na náš kostel - další opravy.
 • 29. března 2024 - Světelnou Křížovou cestu městem zahájíme v Zámecké zahradě - Pilátově domu – podloubí vsetínského zámku ve 21:00.
 • 29. BŘEZNA 2024 - VELKÝ PÁTEK - je dnem přísného postu od masa a újmy. Tento jediný den v roce se neslaví z úcty ke krvavé kalvárské oběti Ježíše Krista mše svatá - oběť nekrvavá. Celý den se uvažuje o utrpení Páně. Ministranti i muži jdou na „Cedron“(umytí tváře, nohou a rukou ve studené vodě naší Bečvy. Najde se někdo odvážný….?) sraz v 6:30 u lávky přes Bečvu u 18. poledníku východní délky. V kostele pak v 7:00 začneme Temnými hodinkami - modlitba breviáře a společné modlitby v kostele (četba s lamentací žalozpěvů proroka Jeremiáše, celkem 5 čtení, následují ranní chvály). Odpoledne začnou Velkopáteční obřady15:00. Také je 1. den Novény k Božímu milosrdenství (14:45). Novéna pak bude každý den v 15:00 až do Neděle Božího milosrdenství (7. dubna 2024).
 • Podle rozpisu lze celou noc rozjímat o událostech této noci, jak šly za sebou (viz další strany), vždy po hodině - zapište se prosím na arch u bočního oltáře.
 • 28. března 2024 - ZELENÝ ČTVRTEK - je svátkem kněží celého světa. Dopoledne se scházejí se svým biskupem, aby obnovili své kněžské závazky při mši svaté, při které se světí oleje. Ministranti pojedou vlakem v 6:47 do Olomouce. Večerní mše svatá je na Památku večeře Páně v 18:00. Budou omyty nohy 12 mužům - farníkům. Chlapci - ministranti spolu s dalšími chlapci chodí vyhrkávat - klapo(bo)tat (Pá - So 6:45, 12:00, 19:00). 3 x denně, začnou u kříže před kostelem, okruhem obejdou Vsetínský zámek a Starý hřbitov a skončí zase u kříže.
 • 24. března 2024 - KVĚTNÁ NEDĚLE - svěcení ratolestí, přineste pokladničky - POSTNIČKYPostní almužnou. Můžete je před bohoslužbami položit před oltář jako obětní dar, který církev prostřednictvím Charity použije na pomoc lidem v nouzi. 14 - 15 hodin - velikonoční svatá zpověď, zpovídá 10 kněží.
 • 9. března 2024 se uskutečnil na Vsetíně již 10. ročník florbalového turnaje rodin FLOORBALL QUINTA CUP. Letos nad turnajem převzal záštitu úspěšný chovatel a trenér dostihových koní František Holčák. Všechny podrobnosti jsou na plakátku ZDE.
 • 1. března 2024 pro děti připravilo CPR křížovou cestu s biblickými postavičkami v kostele na Vsetíně (ZDE více).
 • 25. února 2024 - neděle - Slavnostní zahájení výstavy Křížová cesta kardinála Štěpána Trochty proběhne od 15 hodin v Mramorovém sále zámku Vsetín. Výstavu tvoří cyklus křížových cest ztvárněných v kresbách, malbách, grafikách či keramice žáků Základních uměleckých škol F. X. Richtera Holešov, Valašské Klobouky, Zlín, Malenovice a Napajedla, rozšířený i o výtvarné práce žáků ze ZŠ Integra Vsetín. Za pořádající Salesiánské sdružení Vsetín z. s. promluví předseda JUDr. Lubomír Gajdůšek, dále pak poslanec ČR MUDr. Róbert Teleky, místostarosta Francovy Lhoty Ing. Jan Trochta, PhD. a katolický kněz Stanislav Zatloukal z farnosti Francova Lhota. O hudební doprovod se postará Věra Strbačková (zpěv), Robert Teleky ml. (akordeon) a další. Vstup na vernisáž je zdarma.  Více ZDE.
 • 25. února 2024 - v 19 h zveme na druhý POSTNÍ VEČER s dobrým filmem (v této postní době o kněžích) a P. Jindřichem - italský film PÁTER PIO (1. díl).  Příště (3. března) PÁTER PIO (2. díl).
 • 23. února 2024 - v 18:00 mše svatá s předáním osvědčení absolventům KURZU LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA - Mons. Antonín Basler.
 • 11. února 2024 - 32. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - Svátek Panny Marie Lurdské 6:30 Sv. Růženec, 7:00 mše sv., po ní Eucharistické procesí ke kapličce P. Marie Lurdské. V 10:00 bude mimořádná mše svatá ve společenské místnosti Léčebny následné péče 1. p. v nemocnici, příbuzné prosíme o doprovod. Díky také všem, kdo se modlí za naše nemocné.
 • 10. února 2024 - v 8:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie - 3. setkání KURZU LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA - Praktické čtení - vede herečka Mgr. Martina Pavlíková.
 • 4. února 2024 - v NEDĚLI v 9:30 bude představeno 13 dětí PRVOKOMUNIKANTŮ, prosíme o modlitbu za ně a jejich rodiny.
 • 3. února 2024 - Po bohoslužbách se bude udělovat jednotlivě svatoblažejské požehnání.
 • 3. února 2024 - HROMNIČNÍ POUŤ do ŠTERNBERKA - odjezd bude v 7:40 z AN Vsetín, přihlášky
  na tel. 731 023 637 u paní Marty Řehákové, doprovází P. Jindřich.
 • 2. února 2024 - Svátek uvedení Páně do chrámu - HROMNICE - bohoslužby v kostele v 7:00, 10:00 a v 18:00. Posvětíme svíčky hromničky (doneste si svíčky) bude také sbírka na Likvidaci Lepry. Začne také novéna k Panně Marii Lurdské před SVĚTOVÝM DNEM NEMOCNÝCH 11. února 2024 vždy po mši svaté, přijďte se modlit za nemocné, sami nevíme, kdy modlitby budeme potřebovat.
 • 27. ledna 2024 v 9:00 v pastoračním domě proběhne 2. setkání KURZU LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA - téma Boží Slovo a kultura řeči - vede herečka Mgr. Martina Pavlíková.
 • 27. ledna 2024 po ranní mši svaté zveme zájemce na přednášku Chceme žít živou víru plnou radosti se sestrou Kateřinou ze Společenství Ježíšova Velekněžského Srdce. Po přednášce bude možnost individuálních rozhovorů. ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI!!!
 • 26. ledna 2024 - zahájíme mší svatou v 18 hodin KURZ LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA. Promluvu na téma Úvod do Písma svatého bude mít P. ThDr. Petr Chalupa.
 • Děkanát Vsetín ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým zřizuje tento kurz lektorů. Kurz je určen pro všechny, kdo při bohoslužbách čtou liturgická čtení nebo přímluvy. Zkušenosti ale využijí i ti, kdo pracují s textem ve společenství nebo při jiných typech společných setkání, kde se Boží slovo čte. Přednášející Vám přiblíží teologické a liturgické důrazy při slavení bohoslužby slova, ale také orientaci v liturgických knihách atd. Součástí kurzu je také praktický nácvik čtení textu. Přihlášky jsou na stolečku ve farním kostele na Vsetíně - můžete se přihlásit i přímo na místě.
  Zájemci o Kurz čtení Božího slova v liturgii nebo o samostatné setkání nad Božím slovem a kulturou řeči se mohou hlásit na adrese: pavlikova.martina@ado.cz nebo volat na číslo 603 977 711. A kdo by přivítal poslech liturgických textů pro neděle i všední den, ten ať si otevře webové stránky www.kulturaslova.cz. Kromě audionahrávek jsou zde i potřebné texty.
 • 20. ledna 2024 - zveme všechny na farní ples na zámku Vsetín. Prodej vstupenek v neděli po mších svatých. Vstupné 300,- Kč.
 • 14. - 21. ledna 2024 - ekumenické bohoslužby za město Vsetín. V našem farním kostele bude mít promluvu v pondělí 15. ledna bratr Bronislav Czudek. P. František Král bude mít promluvu ve sborovém domě Církve Adventistů (u sochy Masaryka - Palackého) v pátek 19. ledna. Celý přehled je ZDE.
 • 10. ledna 2024 - opět zveme ženy na BIBLICKÉ TANCE  do pastoračního centra (vezměte si širokou delší sukni). Modlitba tancem probíhá vždy v sudou středu v 17:45 h. Zve CPR.
 • 6. ledna 2024 - Slavnost Zjevení Páně - Tří králů, mše svatá v Liptále v 8:15, Vsetín v 7:00 a 10:00 ve farním kostele a v 17 v nemocniční kapli. Posvětíme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty, přineste si. Od 6:00 společná modlitba POMPEJSKÉ NOVÉNY.
 • 5. ledna 2024 - žehnání koledníkům bude ve 14:00 ve farním kostele. Koledníci budou koledovat v Tříkrálové koledě v pátek 5. a sobotu 6. ledna. SRAZ KOLEDNÍKŮ VE 13 h v pastoračním domě.
2023
 • 10. prosince 2023 - odpoledne s dobrým filmem - 15:30 Don Bosco - druhá část, zve P. Jindřich.
 • 10. prosince 2023 - přijměte pozvání k přenosu benefičního koncertu houslistky Markéty Janouškové a cimbálové muziky Jiřího Janouška na podporu společenství Vstaň a choď. Výtěžek bude použit na pořízení bezbariérové upraveného auta. Koncert se uskuteční 10.12. od 19 hodin v Olomouci na Klášterním Hradisku. Bude jej možné sledovat živě, prostřednictvím TV Noe. POZVÁNKA.
 • 10. prosince 2023 po mši svaté prodej vína z arcibiskupských sklepů. Kupte si láhev ke štědrovečernímu stolu...
 • od 8. prosince 2023 do 2. února 2024 při příležitosti 800. výročí "Vánoce v Grecciu" udělila Apoštolská penitenciárie všem věřícím, kteří navštíví kostel svěřený františkánům, minoritům a kapucínům kdekoli na světě (v naší diecézi jsou to kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci) a setrvají v modlitbě před jesličkami, možnost za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.
 • 6. prosince 2023 - zveme na adventní koncert dětí ze ZUŠ Kostka v 17 hodin.
 • 6. prosince 2023 - zveme na adventní biblickou hodinu se snídaní v 7:15 v klubovně.
 • 3. prosince 2023 - odpoledne s dobrým filmem - 15:30 Don Bosco - první část, zve P. Jindřich.
 • od 3. prosince 2023 se vždy v neděli po mši svaté v klubovně prodávají vstupenky na farní ples. Cena 300,- Kč.
 • 3. prosince 2023 - paní Kubicová ze sdružení ŠANCE prodává v předsíni kostela vánoční hvězdy za 120,- Kč. Zakoupením přispějete na nemocné děti na dětského klinice FN Olomouc. Děkujeme.
 • 2. prosince 2023 - v 19:00 - vigilie za počatý život a úvod do doby adventní, žehnání adventního věnce.
 • 19. - 25. listopadu 2023 - Týden modliteb za mládež - info ZDE.
 • Do 19. listopadu 2023  je možno zakoupit u BTM věčný magnetický adventní kalendář se slevou 25% (nyní za cenu 285 Kč). Netradiční kalendář tvoří plechová tabulka a 24 magnetek. Na každé magnetce je z rubové strany biblický verš, který se vztahuje k obrázku. Děti se tak každý den seznamují s vánoční příběhem. Po odebrání všech magnetek se odkryje obrázek vánoční scenérie. Odkaz ZDE.
 • 14. listopadu 2023 - Regionální pobočka CMKA Vsetín pořádá v 19 hodin v sále Pastoračního domu přednášku P. ThDr. Ludvíka Málka SVD - Čtyři tváře Krista podle evangeliíZDE pozvánka.
 • 27. října 2023 - Baterková pouť rodin k Panně Marii - více ZDE. Další info u P. Jindřicha (604 980 955).
 • 24. října 2023 - Exploding box - přijďte si vyrobit netradiční dárkovou krabičku do pastoračního centra od 16:00 hodin. Zve CPR.
 • 14. října 2023 - pouť s P. Jindřichem do ŽAROŠIC - přihlašujte se v sakristii. Program a další informace ZDE.
 
 • 8. října 2023 - v 9:30 žehnání opraveného Horního náměstí a modlitba za národ u sochy Immaculaty, v 10:00 mše svatá - hody - 88. výročí posvěcení kostela s udílením svátosti biřmování z rukou Mons. Antonína Baslera.
 • 6. - 7. října 2023 - modlíme se svatý růženec po 24 hodin - doma i v kostele, prosíme, zapište se na arch u Jezulátka.
 • 6. října 2023 - v 17:30 začne 21. ročník SVĚTOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORACE DĚTÍ, zveme rodiče
  i děti, prosíme o zapojení schóly a křesťanských pedagogů
 • 3. října 2023 - Regionální pobočka CMKA Vsetín pořádá v 19 hodin v sále Pastoračního domu přednášku P. ThLic. Jana Poláka, Ph.D. Zakázané dotyky, zneužití daru sexuality.  ZDE pozvánka.
 • 1. října 2023 - Liptálská pouť - více ZDE.
 • 24. září 2023 - Koncert skupiny GOOD WORK (dříve PAPRSKY) bude v 15:00 h, srdečně všechny zveme! ZDE najdete pozvánku.
 • 17. září 2023 -  od 19:00 bude v klubovně VEČER s dobrým filmem a P. Jindřichem (francouzský film KDO CHCE BÝT MILOVÁN?)
 • 17. září 2023 - zveme na hodovou mši svatou v 7:30 v do kapličky v JANOVÉ.
 • 15. září 2023 - Svátek Sedembolestnej Panny Márie - 18:00 slovenská mše svatá celebruje P. Peter Majerčik, CM.  PROGRAM slávnosti: 17:15 Svätý ruženec, 17:45 Korunka k Božiemu milosrdenstvu, litánie k Sedembolestnej Panne Márii, 18:00 slovenská Svätá omša, po nej v 19:00 STRETNUTIE Slovákov a Sloveniek v PC, pomôžte s občestvenim. Vďaka!!
 • 14. září 2023 na Svátek povýšení Sv. Kříže bude v 17:00 mimořádná mše sv. u kapličky Sv. Kříže v Nepřejově - Žebračce, poté litanie a pobožnost k sv. Kříži.
 • 11. září 2023 - začíná náboženství dle rozvrhu.
 • 5. - 7. září 2023 Duchovní obnova vdov a vdovců na Svatém Hostýně. Více se dočtete ZDE. Program obnovy je ZDE.
 • 26. srpna 2023 - Arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn - info.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY   více zde.  (mob. 733 224 718)
  24. - 28. 7. 2023 - Olympijský týden
  17. - 21. 7. 2023 - Tábor v pohybu
 • 26. července 2023 Regionální pobočka CMKA Vsetín pořádá v 19 hodin v sále Pastoračního domu přednášku P. Pavla Gábora, SJ, Ph.D. Velkolepý vesmír: hrozba či útěcha?  ZDE pozvánka.
 • 1. - 8. července 2023 se uskuteční FARNÍ TÁBOR. Přihlášky a info u nástěnek.
 • 28. června 2023 zveme děti, rodiče, prarodiče i ostatní farníky na výlet do VLČÍHO DOUPĚTE, muzea kočárů…, sraz v 7:45, odjezd v 8:00 od kostela na Vsetíně. Návrat kolem 18 hodiny, zájemci, hlaste se v sakristii.
 • 27. června 2023 od 17.00 do 19.30 se v pastoračním centru koná seminář Ireny Smékalové Jsem dost aneb archetyp ženy. Cena: 300,- za osobu (platba na místě hotově). Přihlašujte se do 25.6.2023 Kontakt: l.zmelikova@gmail.com    nebo 605 053 683.
 • 25. června 2023 bude při ranních mších svatých příležitost k požehnání dopravních prostředků - koloběžek, kol, motorek i automobilů. Přestože sv. Kryštofa je až 25. července, nabízí se tento mimořádný termín, protože měsíce červenec a srpen jsou časem prázdnin, dovolených a výletů, kdy mnozí z Vás již budou mimo Vsetín. O žehnání dopravních prostředků si více přečtěte v červnových FaLi.
 • 23. - 25. června 2023 - zveme všechny rodiče a prarodiče na Triduum MM. Po večerní mši svaté, v sobotu po ranní.
 • 22. června 2023 - Setkání Fatimského apoštolátu v ČR v kostele Nanebevzetí Panny Marie Vsetín.
                              16:30 - Adorace a sv.růženec, během odpoledne informace k Sympoziu Fatimy a připravovaným aktivitám....18:00 mše svatá - celebruje Mons. Pavel Dokládal. Více informací ZDE.
 • 21. červnaČas pro ženy - vyzkoušejte Exploding Box. Je to papírová krabička, která se po odklopení víčka rozevře do čtyř stran - zve CPR v 16:00 do PD Vsetín.
 • 20. června - Regionální pobočka CMKA Vsetín pořádá v 19 hodin v sále Pastoračního domu přednášku Jany Jochové s názvem OHROŽENÍ TRADIČNÍ RODINY. Všichni jste zváni!
 • 17. června vysvětí v 9:30 v katedrále v Olomouci administrátor naší arcidiecéze biskup Josef Nuzík na jáhny Josefa Kvapilíka (nar. 1998 v Kroměříži), kapucína Mariána Petra Šárovce (nar. 1994 v Kolíně) a v sobotu 24. června 2023 v 10.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně karmelitána Dominika Norberta Smeju (nar. 1994 v Čeladné)
 • 11. června - neděle - v 19 hodin Vás srdečně zve P. Jindřich do klubovny na promítání filmu Gran Torino.
 • 8. červen 2023 SLAVNOST TĚLA A KRVE KRISTOVY - zasvěcený svátek.  Mše svatá bude v 17:00 ve farním kostele. V kapli sv. Růženy v 10:00 pro seniory (Liptál 17:00). Vsetín – po večerní mši svaté půjde průvod s Eucharistií ke 4 oltářům.
 • 4. června 2023 - v 9:30 - první svaté přijímání - přijme na Vsetíně 6 dětí.
 • 2. června 2023 - NOC KOSTELŮ - program ZDE.
 • 31. května 2023 bude v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě v 17:15 probíhat rozjímavá modlitba růžence za Synodu o synodalitě, od 18:00 pak bude mše svatá, které bude předsedat biskup Josef Nuzík.
 • V pondělí 29. května 2023 od 16.00 v rotundě Teologické fakulty v Olomouci se uskuteční setkání s autory novény ke ctihodnému Antonínu Cyrilu Stojanovi – historičkou Jitkou Jonovou a biskupským delegátem pro svatořečení P. Jiřím Zámečníkem. Během setkání bude rovněž možné si novénu zakoupit. Všechny zájemce zve Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého.

 • 28. května zvou biřmovanci spolu s P. Jindřichem na malou pouť k obrazu Božího milosrdenství.

   

 • 10.5. – 14.5. 2023 Obnova lidových misií.  Bratři a sestry obnovu lidových misii začneme u kříže, tam jsme se loučili, tam začneme. U místa, které je symbolem rozdělení ale zároveň u místa, které připomíná otevřenou náruč Krista a otevřené nebe. U místa, kde je možný nový začátek. Bůh vám žehnej, těšíme se na vás. Vaši misionáři z Loštic.  PROGRAM OBNOVY LIDOVÝCH MISIÍ - ZDE.

 • 9. května 2023 - CMKA zve všechny v 19 h do pastoračního centra na přednášku doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D.  na téma Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Podrobnosti ZDE.
 • 30. dubna 2023 - neděle Dobrého Pastýře - den modliteb za povolání. nedělní sbírka bude určena na křesťanská média. UPZ.  V 17:30 bude první MÁJOVÁ.
 • 29. dubna 2023 - v rámci týdne modliteb za povolání pouť za rodiny a povolání na Svatý Hostýn s besedou s Mons. Baslerem. Odjezd autobusu ve 14 hodin od kostela. Přihlašujte se prosím v sakristii.
 • 23. dubna 2023 začíná týden modliteb za povolání. Každý den v 6:30 a v 17 hodin bude adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. V sobotu v 16 v nemocniční kapli.
 • Od 23. dubna 2023 budou po 7 týdnů vždy v pondělky a čtvrtky po večerní mši svaté v 19 hodin v pastoračním domě katecheze s katechisty Neokatechumenátní cesty z Valašského Meziříčí.
 
 • 22. dubna 2023 - od 15:15 se koná evangelizační shromáždění na Náměstí Svobody. Srdečně zvou katechisté Neokatechumenátní cesty z Valašského Meziříčí.
 • 18. dubna 2023 vás zveme na úvodní přednášku CMKA Vsetín. Zahájení mší svatou v 18 hodin - předsedá P. Leoš Ryška SDB. Více v pozvánce  ZDE.
 • 16. dubna 2023 - v neděli oslavíme SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - možnost získání
  křestní nevinnosti, podmínka přijetí sv. smíření o svátku, na požádání, kněží rádi udělí.

 • 9. dubna 2023 - při bohoslužbách o velikonoční neděli bude sbírka na služné duchovních, lidově na platy kněží. Přispět lze i platbou na účet. 

 • 26. března 2023 -  od 19:00 bude v klubovně pátý POSTNÍ VEČER s dobrým filmem a P. Jindřichem - film USA - NEBE EXISTUJE.
 • 25. března 2023 - odpolední pouť do Napajedel za nenarozený život k cth. Anně Zelíkové. Odjezd v 15:30 od kostela. Přihlašujte se prosím v sakristii.
 • 25. března 2023 - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, kdy je také Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti budou mše sv. v 7:00, 17:00 kaple, Liptál v 8:15. Dar do sbírky bude na Hnutí pro život, NESOUDÍME, ale POMÁHÁME, díky!!!

 • 24. března 2023 - v 19:00 bude příprava na biřmování  - 12. KŘESŤANÉ VE SVĚTĚ.
 • 21. března 2023 - 2. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI PRVOKOMUNIKANTY v BROUČKÁRNĚ od 17:00. Účast jednoho z rodičů nutností!!! (nebo babička, případně kmotr).
 • 20. března 2023 - Slavnost svatého Josefa, mše svaté v 7 a 18 h ve farním kostela, v 10 h v kapličce a v 17 h v Liptále. Sbírka bude určena na nárat uprchlíků do zemí původu a pronásledované křesťany.
 • 19. března 2023 -  od 19:00 bude v klubovně čtvrtý POSTNÍ VEČER s dobrým filmem a P. Jindřichem - film SMRT A ŽIVOT CHARLIEHHO CLOUDA, kanadsko - americká kooprodukce.
 • 19. března 2023 - nedělní bohoslužby v 7:00 a 9:30 bude sloužit P. Lukáš GELNAR, novokněz z Valašských Klobouk, po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání, bude možné přispět na novokněze do košíčku u obětních darů.
 • 19. března 2023 - nedělní sbírka na opravy kostela - UPZ. V 17:00 Křížová cesta.

 • 17. března 2023 - V PÁTEK se připojíme k výzvě papeže Františka ke společným modlitbám 24 HODIN PRO PÁNA. Jedná se o ADORACI NSO s prosbou za UKONČENÍ VÁLKY A SMÍR VE FARNOSTI, a příležitostí ke svátosti smíření (9:00 a 17:00) a na požádání kdykoli během dne.
 • 17. března 2023 - v 19:00 bude příprava na biřmování  - 11. NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA I.
 • 17. března  2023 - Úžasné mládežnické spolčo.

 • 15. března 2023 v 8:00 bude postní biblická hodina se snídaní a P. Jindřichem

 • 12. března 2023 od 19:00 bude v klubovně TŘETÍ POSTNÍ VEČER s dobrým filmem a P. Jindřichem - film MISIE, britsko - francouzská kooprodukce. Příště, SMRT A ŽIVOT CHARLIEHHO CLOUDA, kanadsko - americká kooprodukce.

 • 10. března 2023 v 19:00 bude příprava na biřmování  - 10. JEŽÍŠ - DOBRÝ PASTÝŘ.

 • 26. února 2023 se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „SVATOPETRSKÝ HALÉŘ.“
 • 24. - 25. 2. 2023 - Úžasné mládežnické spolčo  - POZVÁNKA ZDE.
 • 24. února 2023 v 19:00 bude příprava na biřmování  - 9. JEŽÍŠOVA OBĚŤ.

 • 22. února 2023 - POPELEČNÍ STŘEDA, začíná doba svatopostní.

 • 19. února 2023 – V neděli sbírka na opravu KOSTELA - TOP, UPBZ!!!

 • 13. února 2023 -  v pondělí bude setkání Fatimského apoštolátu- 6:15 modlitba Svatého růžence, v 7:00 mše svatá, fatimská hymna a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 8:00 setkání v klubovně s informacemi z FAČR.

 • 12. 2. - 19. 2. 2023 -  Národní týden manželství - CPR srdečně zve na: · Výšlap pro manžele ke kapličce nad Senicí neděle 19. 2. 2023 · Stezka manželů 4. - 18. 2. 2023, trasa připravena ve Francově Lhotě od kostela sv. Štěpána, lze projít individuálně.

  SDĚLENÍ VĚŘÍCÍM
  S ohledem na aktuální rozšíření respiračních onemocnění a přetrvávající riziko nákazy onemocněním Covid 19, informujeme o DOBROVOLNOSTI GESTA PODÁNÍ RUKY při pozdravení pokoje a také vyzýváme k ohleduplnosti a respektu k těm, kteří si v obavě z nákazy udržují větší odstup od ostatních účastníků bohoslužeb a volí jiný způsob pozdravu (oční kontakt, úklon hlavy…). Stejně žádáme o zvýšenou míru porozumění pro ty, kteří ze stejného důvodu používají v kostelích ochranné prostředky dýchacích cest.

 • 11. února 2023 - 31. Světový den nemocných - Svátek Panny Marie Lurdské - sobota - v 6:30 Sv. růženec, mše sv., a po ní Eucharistické procesí k sošce P. Marie Lurdské. Odpoledne v 17:00 mše sv. v kapli sv. Růženy k oslavě 31. SDN, s udělováním svátosti nemocných, seniorům z řad lékařů, sester a zdravotního personálu (nahlaste, nutná sv. zpověď).
 • 10. února 2023 - příprava na biřmování v klubovně kostela 18:45 - Přijmout Ježíšův styl.
 • 5. února 2023 - v 9:30 představení prvokomunikantů (6 dětí). (Sbírka na podporu naší mládeže na WYD 2023.)
 • 4. února 2023 Hromniční pouť matek do Šternberka. - Program ke stažení ZDE a více informací   ZD E .
 • 3. února 2023 - udělování svatoblažejského požehnání v 7 a18 hodin.
 • 2. února 2023 - Hromnice, mše svaté 7 a 18 h v kostele, v 10 h v nemocniční kapli (sbírka na Likvidaci lepry). 1. den novény - lurdská pobožnost.
 • 1. února 2023 - mše svatá v 10 h v DPS Harmonie Ohrada.
 • 22. ledna 2023 Neděle Božího slova s intronizací Bible. (Sbírka na biblický apoštolát.)
 • 18. - 25. ledna 2023 Týden modliteb za jenotu křesťanů.  Jeho mottem je citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17). Publikace ke stažení ZDE.
 • 15. ledna 2023 - sbírka na kostel - topení.
 • 11. ledna 2023 - zapište se prosím k adoraci ve společný adorační den (s bohoslovci AKS Olomouc). Adorace probíhá od 10. ledna 19:00 do 11. ledna 18:00.
 • 8. - 15. ledna 2023 bude na Vsetíně probíhat Alianční týden modliteb. Jeho tématem je Dobrý pastýř, texty modlitebního průvodce (ke stažení ZDE) vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. V našem farním kostele bude ekumenická bohoslužba v pondělí 9. ledna 2023. Pořad celého týdne najdete v ohláškách.
 • 6. - 8. ledna 2023 - sbírka na Teologický kněžský seminář.
 • 6. ledna 2023 ve 14:00 bude ve farním kostele probíhat požehnání tříkrálovým koledníkům.
 • 5. ledna 2023 v 9:30 proběhl na Svatopetrském náměstí pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI. za účasti statisíce lidí.
 • 1. ledna 2023 - Sbírka na priority AO.
 
2022
 • Kulatá pokladnička slouží na Vaše příspěvky na rorátní snídaně pro děti, děkujeme. Také dík všem, kteří se zapisujete na přípravu snídaní pro děti.
 • V adventní době je možno do skleněné pokladničky přispět na Misie ve Středoafrické republice - (zajišťuje farnost Pražského Jezulátka).
 • 11. prosince 2022 - 3. adventní neděle - odpoledne v 15:30 3. film - Je třeba zabít Sekala - zveme farníky do klubovny kostela.
 • Pokud máte doma NEMOCNÉ, kteří by uvítali návštěvu kněze, s ním se pomodlili a přijali svátosti, nyhlaste je v sakristii nebo na faře (571 411 692) - v týdnu 5. - 9. 12. je navštívíme.
 • 9. prosincě 2022 v pátek budou od 9:00 - 11:00 zpovídat P. Jindřich a P. Schwarz.
 • 8. prosince 2022 - církevně Zasvěcený svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, mše svatá v 7:00  ve farním kostele, v 10:00 v kapli Svaté Růženy a večer v 17:00 ve farním kostele. Po večerní mši svaté (cca 17:45) se setkáme u sochy Immaculaty na Horním městě a zasvětíme farnost a město NEPOSKVRNĚNÉ.
 • Do 16. prosince 2022 je nutno se přihlásit na Tříkrálové koledování 2023. Prosíme koledníky i vedoucí skupinek přihlašujte se - více ZDE.
 • 4. prosince 2022 - 2. adventní neděle - udělování pomazání nemocných. V 9:30 přišel do kostela svatý Mikuláš. Odpoledne 2. film - Chatrč v klubovně kostela.
 • 27. listopadu 2022 - zveme všechny farníky na 1. film na adventní neděli v 15:30 do klubovny.
 • 25. - 27. 11. 2022 - Pořádá Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci adventní duchovní obnovu pro mladé muže. Více ZDE.
 • 25. listopadu 2022 - 17:00 h - výroba adventních věnců v klubovně vedle kostela. Korpus je k dispozici.
 • 23. listopadu 2022 - Centrum pro rodinu zve na výrobu adventních věnců od 16 hodin do PD.
 • 19. listopadu 2022 - setkání farních dobrovolníků - Cecilka v pastoračním domě v 18 hodin.
 • 19. - 21. 11. 2022 Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci
 • 13. listopadu 2022 Vás zveme  v 16 h na koncert -  W. A. Mozart: Requiem - více ZDE.
 • 6. listopadu 2022 - proběhne dušičková sbírka na Charitu.
 • 4. listopadu 2022 - po večerní mši svaté světelný průvod (přineste si svíčky) na starý hřbitov s modlitbou za zemřelé.
 • 2. listopadu 2022 - DUŠIČKY, bohoslužby v 7 a 18 h, v 10:00 v kapli a v 10:00 v DPS na Ohradě, Liptál v 17:00. Po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky - sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly s. otce a modlitba Otčenáš a vyznání víry. V tomto oktávu je možné získat tyto odpustky za obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se třeba v duchu za zemřelé (i na starém hřbitově za zámeckou zdí.)
 • 1. listopadu 2022 na Slavnost všech svatých - mše svaté v 7 a 18 v kostele, v 10:00 v nemocniční kapli. V 17:00 v Liptále.
 • 30. října 2022 v 15 h na hřbitově - dušičková pobožnost.
 • 26. října 2022 - od 9 hodin do 14 hodin - Zveme všechny chlapce farnosti na den plný her a soutěží, který pro Vás připravil P. Jindřich a ministranti. Oběd je zajištěn.
 • 23. října 2022 - Světový den misií, po ranních mších svatých bude misijní kavárnička v klubovně kostela.
 • 22. října 2022 - pouť do Dubu nad Moravou při příležitosti 20 let od zavraždění P. Cyrila Vrbíka. - Je vypraven autobus, stále jsou volná místa, hlaste se v sakristii - cena 200 Kč.
 • 18. října 2022 - Milion dětí se modlí růženec - sraz 17:15. Vytvoříme s dětmi světelný růženec.
 • 19. září 2022 setkání v nemocnici - OTEVŘENÝ DOPIS VE VĚCI KAPLE SV. RŮŽENY URČENÝ Z POVĚŘENÍ Mons. JOSEFA NUZÍKA VŠEM FARNÍKŮM. Text zDE.
 • 3. září 2022 zveme na POUŤ za POVOLÁNÍ A RODINY, na VELEHRAD cena 100Kč, děti zdarma. Přihlaste se v sakristii.
 • 27. srpna 2022 Vás zveme na arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn - pozvánka ZDE.
 • Novéna ke svaté RŮŽENĚ vždy ve 14:30 v naší milé KAPLIČCE před svátkem svaté Růženy!
 • 24. července 2022 jsme ve farnosti přivítali nového kaplana P. Jindřicha Peřinu.
 • 17. července 2022 ukončil ve Vsetínské farnosti svou službu P. Pavel Lev Eliáš. Za vše upřímný dík.
 • 16. července 2022 sloužil P. František Král děkovnou mši svatou u příležitosti dožití 60 let. Spolu s farníky a přáteli pak vše společně oslavili na farní zahradě.
 • 23. června 2022 Společenství fatimského apoštolátu Vás zve na Fatimské odpoledne na Vsetíně. Podrobný program ZDE.
 • 17. - 19. června 2022 zveme na Víkend pro otce s dětmi. Motto: Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.
 • 16. června 2022 - Slavnost Těla a Krve Kristovy - mše svatá v 10.00 v nemocniční kapli a v 17:00 hodin ve farním kostele.
 • 13. června 2022 - výlet dětí z náboženství a zájemců z řad farníků do Loštic (za P. Jánem Jakubovičem), s návštěvou muzea tvarůžků a hradu Bouzov.
 • 12. června 2022 - první svaté přijímání 12 dětí.
 • 11. června 2022 - děkanátní Den pro rodinu.
 • 10. června 2022 - Noc kostelů zahájíme v 18:00 mší svatou.
 • 8. června 2022 - pozvání na pouť do Štípy - zve společenství vdov a vdovců - více ZDE.
 • 15. května 2022 - v 15 hodin a 15 minut zveme spolu s katechisty z Valašského Meziříčí na Novou evangelizaci na Náměstí svobody.
 • 15. května 2022 - lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví je určena pouť, která se uskuteční v poutním kostele Panny Marie Sněžné na Provodově-Malenisku. Od 14.30 ji bude slavit P. Marek Orko Vácha.

   

 • 7. května 2022 - přijměte pozvání na oslavu sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka olomoucké arcidiecéze. Diecézní pouť - sobota 7. května, mše sv. v 16 hodin, plakátek ZDE.

 • 7. května 2022 - zveme na tradiční 14. prvomájovou pouť rodin na Svatý Hostýn. Pěšky, na kolech auty. Pěší vychází ve 2:00 od kostela.
 • V neděli 1. května 2022 v poledne oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, že na základě jmenování papeže Františka se novým apoštolským nunciem v České republice stává arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.
 • 25. března - 3. dubna 2022 - Lidové misie - program zde.
 • 25. března 2022 - papež František povede v 17:00 h úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panně Marii. Papež vyzývá všechny, aby se k němu v modlitbě připojili. Modlitba ZDE.
 • 25. - 26. března - připojíme se k celosvětové akci "24 hodin pro Pána", kterou vyhlásil papež František. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti i v této vážné době. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 24 hodinová adorace probíhat od páteční ranní mše svaté v 7.00 do sobotní ranní bohoslužby. Už předtím, od čtvrtečního večera, bude ovšem Nejsvětější svátost vystavena k adoraci v rámci modliteb Valašsko se modlí za mír. Zapojte se a přijďte i vy v hodinu, kterou si vyberete adorovat do kostela.
 • 24. - 25. března - se modlí naše farnost za mír. Valašsko se modlí za mír - INFO.
 • 13. března 2022 Vás zveme v 19:45 do kostela sv Filipa a Jakuba ve Zlíně na benefiční koncert souboru Cantica laetiticia na podporu Ukrajiny - vstupné dobrovolné - plakátek ZDE.
 • 13. března 2022 - v neděli zveme na pravidelný měsíční program fatimského apoštolátu - v 6:30 modlitba sv. růžence, v 7:00 mše svatá a zasvěcení NSPM, v 8:00 setkání v klubovně.
 • 8. března 2022 - po ranní mši svaté se setkáme u sochy Immakulaty k modlitbě za náš národ, za Evropu a za zastavení války na Ukrajině.
 • 2. března 2022 - popeleční středa - vstup do doby svatopostní (7:00 a 18:00 farní kostel, 10:00 kaple, 17:00 Liptál)
 • 27. února 2022 - nedělní sbírka pro Charitu na pomoc Ukrajině.
 • 24. února 2022 - začala válka na Ukrajině. ZDE PROHLÁŠENÍ ČBK K NASTALÉ SITUACI. 
 • Ovdovělí se vydávají na cestu do Fátimy, není třeba pas ani zásoby jídla - více ZDE.
 • 22. února 2022 - seminář Jak obstát v životních situacích. INFO ZDE.
 • 16. února 2022 - ve středu se uskuteční mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za naše zemřelé manžele a členy - více ZDE na plakátku. Modlitba za zemřelého manžela/manželku - zde.
 • 6. února 2022 - přímý přenos televize Noe ze Šternberka - Hromniční pouť matek - INFO ZDE.
 • 12. - 27. února 2022 - Národní týden manželství. ZDE pozvánka. K této příležitosti jsme pro vás připravili letos dvě trasy a bude možnost si je projít delší čas.Vzhledem k situaci jsme se ještě letos rozhodly, aby si každý pár prošel cestu tehdy, kdy mu to bude pasovat.  Budeme moc rády když nám dáte zpětnou vazbu do deníčku, který bude umístěn u posledního zastavení. Loni byla zpětná vazba úžasná a my za ni moc děkujeme. Trasy budou značeny šipkama a u prvního zastavení bude i vytištěná mapa. Další informace na telefonu -tel.: 731402033
 • 3. února 2022 po bohoslužbách se bude udělovat jednotlivě svatoblažejské požehnání.
 • 2. února 2022 o Svátku uvedení Páně do chrámu - HROMNIC budou bohoslužby v kostele v 7:00, 10:00 v kapli a večerní v 18:00. Posvětíme svíčky hromničky(doneste si svíčky) bude také sbírka na Likvidaci Lepry.

 • 30. ledna 2022 byly farnosti představeny v kostele děti - prvokomunikanti (11 dětí se připravuje).
 • 28. - 30. ledna 2022 Triduum Modliteb matek.
 • 9. - 15. ledna 2022 Alianční týden modliteb
 • 27. listopadu 2021 v sobotu v 18 hodin byla adventní vigilie za počatý život.
 • 24. listopadu 2021 v 15:30 V PD - Čas pro ženy - adventní věnce - tvoření ZDE info.
 • 23. listopadu 2021 po večerní mši svaté (18:30) zveme zájemce o účast ve skupinkách pro synodální cestu na společné setkání v klubovně vedl vstupu do kostela (případně podle počtu zájemců z důvodů potřebných rozestupů v pastoračním domě).
  21. listopadu 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále. Zakončíme liturgický rok.. února
 • 20. listopadu 2021 - svátek svaté Cecílie - zveme všechny farníky, kteří se zapojili v tomto roce dobrovolně do jakékoliv činnosti pro farnost:  Přijměte toto pozvání jakopoděkování za Vaši službu. 
 • 15. listopadu 2021 začíná týden modliteb za mládež! Zveme mladé, přijďte se modlit do kostela přímluvy.
 • 15. listopadu 2021 - začíná novéna před červenou středou - dnem modliteb za pronásledované pro víru. TEXT pro svou potřebu najdete ZDE.
1. a 2. 11. 2021 Po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysly Svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v tomto oktávu (tento rok po celý měsíc) za obvyklých podmínek, navštíví - li někdo hřbitov a pomodlí se třebas v duchu za zemřelé. Tuto podmínku je možné na Vsetíně splnit i modlitbou na starém hřbitově za zámeckou zdí.
 • Měsíc modliteb za duše v očistci je dále skvělou příležitostí k tomu, abyste své děti poučili a sami se vzdělávali v tom, co církev učí jednak o společenství svatých a očistci, jednak o svátostinách, které nás chrání před temnotou – např. o svěcené vodě, byť stále se nám ještě nevrátila do většiny kostelů.
 • 13. listopadu 2021 - výjezdní pracovní zasedání PRF a ERF na Svatém Hostýně.
 • 7. listopadu 2021 ve 14:30 h opět dušičková pobožnost a žehnání hrobů na vsetínském hřbitově.
 • 2. listopadu 2021 vzpomínka na všechny věrné zemřelé - (od 6, 9, 17 h svatá zpověď).Mše svaté v 7, 10, a 18 hodin.
 • 1. listopadu 2021 - Slavnost Všech svatých. (Od 6, 9, 17 h svatá zpověď.)
  Mše svaté v 7, 10, a 18 hodin. V 18 hodin mše svatá pro děti místo páteční mše svaté. Po večerní světelný průvod s modlitbou na starém hřbitově za zámeckou zdí.
 • 31. října 2021 - dušičková pobožnost a žehnání hrobů v 15:00 h na vsetínském hřbitově.
 • 26. října 2021 v úterý při mši svaté v 18:00 spolu s P. Jánem Jakubičem opět zahájíme intenzivní modlitební přípravu na lidové misie 2022. Přijďte a připojte se.
 • 24. října 2021 - NEDĚLE - 10:00 MISIJNÍ RŮŽENEC, 10:30 h MISIJNÍ NEDĚLE S MISIJNÍM PRŮVODEM DĚTÍ, 8:00 - 12:00 h v klubovně MISIJNÍ KAVÁRNIČKA A PRODEJ DROBNOSTÍ PRO MISIE. Děkujeme předem všem za věnované koláčky, výtěžek z jejichž prodeje půjde na Papežská misijní díla.
 • 23. října 2021 ve 21:00 h zahájíme v kostele přípravu před misijní nedělí MISIJNÍM MOSTEM MODLITBY.
 • 20. října 2021 byly zvony vyzdviženy do věže, kde čekají na dohotovení zvonové stolice a na své zavěšení.
 • 17. října 2021 se připojíme k modlitbě růžence - Milion dětí se modlí růženec. Zveme děti k modlitbě na 10:00 hodin do kostela.
 • 15. října 2021 v 18:00 h mládežnická mše svatá ve Francově Lhotě - plakátek ZDE.
 • 1. října 2021 - Eucharistická adorace dětí - od 17:30 h. Rodiče a katecheti přiveďte své děti do kostela! Pozvánka ZDE.
 • 28. září 2021 na svátek svatého Václava budou mše svaté v 7:00, 10:00 a 18:00 h.
 • 25. září 2021 zveme POUŤ do Olomouce za POVOLÁNÍ A RODINY - PROGRAM: 15:00 sv. Růženec - Hovězí, 16:00 ADORACE NSO - Lidečko, 17:00 mše svatá - Nový Hrozenkov. Plakátek ZDE.
 • 24. - 26. září 2021 - Zveme na Triduum Modliteb matek do vsetínského kostela.
 • 23. září 2021 v 19 hodin Vás zveme u příležistosti Dne Charity na koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Více ZDE.
 • 18. září 2021 - CPR Putování se sv. Ludmilou - v Suché Lozi závěrečná mše svatá a vyhodnocení  viz ZDE.

  Na závěr Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou zve arcidiecézní Centrum pro rodinný život nejen všechny Ludmily, Lidušky a Lídy, ale také všechny rodiny a především ty, které se zapojily do soutěže, do Suché Lozi. Právě zde se budou v sobotu 18. září 2021 losovat její vítězové. Mši svatou v kostele sv. Ludmily od 14.00 celebruje biskupský delegát P. Petr Bulvas a po ní následuje program pro rodiny s dětmi v areálu u skautské klubovny a losování vítězů z prázdninového putování.

 • 17. září 2021 v 18:00 hodin - mládežnická mše svatá na Vsetíně. - plakátek ZDE.
 • V sobotu 11. září 2021 proběhne interdiecézní setkání pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví s přednáškami P. Aleše Opatrného (viz plakátek).
 • 15. září 2021 - oslavíme svátek Sedembolestnej Panny Márie slovenskou mší svatou v 18:00 hodin. Celebruje P. Ján Rušín. Po mši svaté zveme Slováky a Slovenky na posezení do PD.
 • 14. září 2021 se zúčastnil P. František Král (z důvodu splněné povinnosti plného očkování proti covid může jet s PF jen 1 mládežník) setkání mladých s papežem Františkem na Slovensku v Košicích na stadioně TJ Lokomotiva.
 • Od 8. září 2021 probíhají ve středy a neděle po večerní mši svaté katecheze s katechisty neokatechumenátní cesty z Valašského Meziříčí
 • V sobotu 4. září 2021 - Pouť dětí a mládeže na začátku školního roku na Provodov. Ve 13:00 mše svatá, opékání, hra pro děti a další. První společná akce pro rodiče a děti PRVOKOMUNIKANTY před 1. svatým přijímáním v roce 2022.
 • CPR Kurz pro rozvoj ženy Rose 2 - bližší informace ZDE - zrušeno pro nezájem.
 • CPR Pouť na sv. Hostýně k ukončení prázdnin - viz ZDE.
 • Centrum pro rodinu Vsetín (CPR) nabízí od 23., 24. - 27. 8. 2021 prázdninový příměstský tábor na Vsetíně info ZDE - online přihláška ZDE.
 • Návštěva pana kardinála Dominika Duky na Vsetíně - odkaz YOU TUBE
  Rozhovor s kardinálem v regionální televizi - odkaz zde.
  Spouštění kostelních zvonů po 100 letech - ZPRÁVY.
 • 15. srpna 2021 v 10:00 - svěcení nových zvonů J. Em Dominikem kardinálem Dukou při příležitosti pouti - Slavnosti nanebevzetí Panny Marie.
 • 6. - 14. SRPNA 2021 se budeme společně modlit vždy po mši svaté novénu ke Královně Nanebevzaté jako duchovní přípravu na poutní slavnost. Kdo nemůže v tuto dobu - nabízíme možnost se připojit
  k modlitbě novény v tyto dny ve 21:00 online přes webkameru.
 • V sobotu 24. července se v AKS Olomouc uskuteční duchovní obnova pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví, kterou povede P. Antonín Krasucki, OP (viz plakátek).
 • 24. července 2021 byl na Halenkově odlit poslední - nejmenší zvon Růžena.
 • 23. července 2021 bylo nakoupeno pletivo a nachystáno pro dobrovolníky, kteří přijdou v týdnu od 26. července natáhnout plot mezi farní a charitní zahradou.
 • 22. července firma RDUCH instalovala na věži ciferník hodin a hodinový strojek. Díky dobrovolníkům (pan Číž) za zapojení elektriky.
 • V týdnu od 19. července 2021 dobrovolníci (Filípek, Vašek, Jožka...). P. František a P. Lev věž natírali penetrací.
 • V týdnu od 12. července 2021 bylo postaveno lešení kolem kostelní věže. Dobrovolníci a P. František a P. Lev škrábali omítku. 
 • V sobotu 10. července 2021 se v Klášterní budově Regina ve Zlíně uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky, Povede ji P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD., koordinátor nemocničních kaplanů v Ostravsko-opavské diecézi a nemocniční kaplan v FN Ostrava (člen paliativního týmu) a MH Ondrášek (viz plakátek). Duchovní obnova je zdarma jako poděkování pro zdravotníky v boji s pandemií koronaviru. Na duchovní obnov jste srdečně zváni. Registrace je opět na webu našeho institutu www.jsmeblizkovam.cz.
 • V neděli 4. července 2021 na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě se uskuteční vernisáž výstavy „Zdravotníci, děkujeme vám!“. Připravil ji Institut klinické a pastorační péče ve spolupráci s KNTB ve Zlíně. Přináší 15 fotografií, které zachycují lékaře při jejich službě nemocným ve zlínské nemocnici, a 15 obrazů, které jsou součástí knihy Dáma s lampou věnované Florence Nightingalové, zakladatelce moderního ošetřovatelství.
 • 21. června 2021 v nočních hodinách byl za přítomnosti P. Františka Krále, místostarostky Simony Hlaváčové, několika farníků a místní regionální televize odlit akademickým sochařem Josefem Tkadlecem v Halenkově ulit náš největší 490 kilogramový zvon Maria.
 • 20. června 2021 - První svaté přijímání 12 dětí - v 8:30 mše svatá.
 • CPR ve spolupráci s děkanátem a animátory zve děti prvního stupně ZŠ na Děkanátní setkání dětí dne 12. 6. 2021 na Vsetíně. Info zde.
 • 28. KVĚTNA 2021 - NOC KOSTELŮ -- 90 návštěvníků.
 • Týden Laudato si - 16. - 25. května 2021
 • Farností byli v neděli 23. května 2021 do pastorační rady zvoleni (z nominovaných, kteří kandidaturu přijali)  Vladimír Dulava, Jarmila MIkulíková a Lenka Neubauerová, delegováni byli Ilona Seidlová, Dominik Vinahora a aPavel Juřica, za společenství byli vysláni Lubomír Holý - akolyté, Zdeňka Mikušová - FAAP, Jarmila Hyžáková - Charita Vsetín.
 • V neděli 23. května budeme při všech mších svatých volit členy pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů ZDE.
 • 22. května 2021 - v 19:00 h VIGILIE PŘED SESLÁNÍM DUCHA SVATÉHO.
 • 9. 5. nebyla společná obnova manželských slibů.
 • Májové 2021 - ze života Dominika Sávia
 • V KVĚTNU SE CELÝ KATOLICKÝ SVĚT MODLÍ SVATÝ RŮŽENEC.
 • Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii.
 • Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že katolické chrámy celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami.
 • Od 23. dubna 2021 je možná účast neomezeného počtu věřících  kostele na bohoslužbách za dodržení desinfeklce rukou, nošení roušek a dvoumetrových rozestupů.
 • 4. 5. účast dětí a rodičů na katechezi k prvnímu sv. přijímání s výrobou voskových symbolů na kostelní svíci.
 • Nepovedlo se domluvit předjednané postavení lešení ke věži kostela, jedná se s jinými partnery.
 • 2. května byla farnost vyzvána na přání Ol. arcibiskupa k návratu do kostelů.
 • Začátkem května byly instalovány do věžních oken repasované dřevěné žaluzie.
 • Od 30. dubna probíhají ve farním kostele Májové pobožnosti s četbou příběhů ze života Dominika Sávia. (účast dětí mimo páteční bohoslužby pro děti - prvokomunikanty je minimální. Příběh je možno číst i na farním webu.)
 • V dubnu proběhla domluva s památkovým ústavem ohledně finální podoby ciferníků věžních hodin a Polským dodavatelem jednáno osobně o smluvních podmínkách a možnostech objednání bezdotykové kropenky.
 • Od 10. 3. 2021 Vás zveme k modlitbě Novény ke svatému Josefovi.
 •  
 • 10. - 11. ledna 2021 Adorační den farnosti - den vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci. Adorace začne v neděli po mši svaté a ukončena bude v pondělí v 17:30 svátostným požehnáním a mší svatou v kostele (v kapli tentokrát nebude).
 • Až do 13. ledna 2021 pokračuje v online prostoru TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA. Můžete  přispět do pokladničky v kostele.
 • Od 27. prosince schválila Vláda ČR přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti (u nás 60 osob). Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince od 23.00 hodin do 25. prosince 01.59 za účelem návštěvy půlnočních bohoslužeb.
 • Od pátku 18. prosince 2020 se podle usnesení Vlády ČR ze dne 14.12.2020 s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží povolený počet osob na bohoslužbách ze 30 na 20 procent kapacity kostela. (u nás 60 osob)
 • 19. prosince již v 8:00 h můžete přijít pomoci stavět a zdobit stromky a betlém do kostela.
 • 14. prosince 2020 bude v kostele a na faře velký předvánoční úklid, děkujeme Vám za pomoc.
 • 13. prosince 2020 - v neděli se bude při všech bohoslužbách udělovat svátost nemocných.
 • 7.12.2020 zpráva -Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, který byl o minulém víkendu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc, zůstává nadále na ARO v péči lékařů a dostává se mu zde podpůrné léčby kyslíkem. Jeho stav se ovšem pomalu zlepšuje a s okolím komunikuje. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který nadále zůstává v domácí karanténě.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz