• CPR Klub maminek -  (zveme maminky s dětmi do klubu, který je otevřen ve středu od 9:30 do 12:00 hodin. Během této doby lze využít i hlídání dětí PROGRAM PRO OBDOBÍ PODZIM - ZIMA (ZDE)).
 • CPR Biblické tance - (srdečně zveme dívky, ženy, maminky a babičky do společenství žen. Biblické tance jsou modlitby gesty. Společenství žen se bude scházet v těchto termínech  22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 1.12., 15.12.)
 • Vyplněné přihlášky dětí do náboženství 2021/2022 posílejte na adresu favsetin@ado.cz nebo je osobně odevzdejte v sakristii v kostele. Přihláška ke stažení ZDE.
 • 26. října 2021 v úterý při mši svaté v 18:00 spolu s P. Jánem Jakubičem opět zahájíme intenzivní modlitební přípravu na lidové misie 2022. Přijďte a připojte se.
 • 24. října 2021 - NEDĚLE - 10:00 MISIJNÍ RŮŽENEC, 10:30 h MISIJNÍ NEDĚLE S MISIJNÍM PRŮVODEM DĚTÍ, 8:00 - 12:00 h v klubovně MISIJNÍ KAVÁRNIČKA A PRODEJ DROBNOSTÍ PRO MISIE. Děkujeme předem všem za věnované koláčky, výtěžek z jejichž prodeje půjde na Papežská misijní díla.
 • 23. října 2021 ve 21:00 h zahájíme v kostele přípravu před misijní nedělí MISIJNÍM MOSTEM MODLITBY.
 
 • 20. října 2021 byly zvony vyzdviženy do věže, kde čekají na dohotovení zvonové stolice a na své zavěšení.
 • 17. října 2021 se připojíme k modlitbě růžence - Milion dětí se modlí růženec. Zveme děti k modlitbě na 10:00 hodin do kostela.
 • 15. října 2021 v 18:00 h mládežnická mše svatá ve Francově Lhotě - plakátek ZDE.
 • 1. října 2021 - Eucharistická adorace dětí - od 17:30 h. Rodiče a katecheti přiveďte své děti do kostela! Pozvánka ZDE.
 • 28. září 2021 na svátek svatého Václava budou mše svaté v 7:00, 10:00 a 18:00 h.
 • 25. září 2021 zveme POUŤ do Olomouce za POVOLÁNÍ A RODINY - PROGRAM: 15:00 sv. Růženec - Hovězí, 16:00 ADORACE NSO - Lidečko, 17:00 mše svatá - Nový Hrozenkov. Plakátek ZDE.
 • 24. - 26. září 2021 - Zveme na Triduum Modliteb matek do vsetínského kostela.
 • 23. září 2021 v 19 hodin Vás zveme u příležistosti Dne Charity na koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Více ZDE.
 • 18. září 2021 - CPR Putování se sv. Ludmilou - v Suché Lozi závěrečná mše svatá a vyhodnocení  viz ZDE.

  Na závěr Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou zve arcidiecézní Centrum pro rodinný život nejen všechny Ludmily, Lidušky a Lídy, ale také všechny rodiny a především ty, které se zapojily do soutěže, do Suché Lozi. Právě zde se budou v sobotu 18. září 2021 losovat její vítězové. Mši svatou v kostele sv. Ludmily od 14.00 celebruje biskupský delegát P. Petr Bulvas a po ní následuje program pro rodiny s dětmi v areálu u skautské klubovny a losování vítězů z prázdninového putování.

 • 17. září 2021 v 18:00 hodin - mládežnická mše svatá na Vsetíně. - plakátek ZDE.
 • V sobotu 11. září 2021 proběhne interdiecézní setkání pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví s přednáškami P. Aleše Opatrného (viz plakátek).
 • 15. září 2021 - oslavíme svátek Sedembolestnej Panny Márie slovenskou mší svatou v 18:00 hodin. Celebruje P. Ján Rušín. Po mši svaté zveme Slováky a Slovenky na posezení do PD.
 • 14. září 2021 se zúčastnil P. František Král (z důvodu splněné povinnosti plného očkování proti covid může jet s PF jen 1 mládežník) setkání mladých s papežem Františkem na Slovensku v Košicích na stadioně TJ Lokomotiva.
 • Od 8. září 2021 probíhají ve středy a neděle po večerní mši svaté katecheze s katechisty neokatechumenátní cesty z Valašského Meziříčí
 • V sobotu 4. září 2021 - Pouť dětí a mládeže na začátku školního roku na Provodov. Ve 13:00 mše svatá, opékání, hra pro děti a další. První společná akce pro rodiče a děti PRVOKOMUNIKANTY před 1. svatým přijímáním v roce 2022.
 • CPR Kurz pro rozvoj ženy Rose 2 - bližší informace ZDE - zrušeno pro nezájem.
 • CPR Pouť na sv. Hostýně k ukončení prázdnin - viz ZDE.
 • Centrum pro rodinu Vsetín (CPR) nabízí od 23., 24. - 27. 8. 2021 prázdninový příměstský tábor na Vsetíně info ZDE - online přihláška ZDE.
 • 15. srpna 2021 v 10:00 - svěcení nových zvonů J. Em Dominikem kardinálem Dukou při příležitosti pouti - Slavnosti nanebevzetí Panny Marie.
 • 6. - 14. SRPNA 2021 se budeme společně modlit vždy po mši svaté novénu ke Královně Nanebevzaté jako duchovní přípravu na poutní slavnost. Kdo nemůže v tuto dobu - nabízíme možnost se připojit
  k modlitbě novény v tyto dny ve 21:00 online přes webkameru.
 • V sobotu 24. července se v AKS Olomouc uskuteční duchovní obnova pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví, kterou povede P. Antonín Krasucki, OP (viz plakátek).
 • 24. července 2021 byl na Halenkově odlit poslední - nejmenší zvon Růžena.
 • 23. července 2021 bylo nakoupeno pletivo a nachystáno pro dobrovolníky, kteří přijdou v týdnu od 26. července natáhnout plot mezi farní a charitní zahradou.
 • 22. července firma RDUCH instalovala na věži ciferník hodin a hodinový strojek. Díky dobrovolníkům (pan Číž) za zapojení elektriky.
 • V týdnu od 19. července 2021 dobrovolníci (Filípek, Vašek, Jožka...). P. František a P. Lev věž natírali penetrací.
 • V týdnu od 12. července 2021 bylo postaveno lešení kolem kostelní věže. Dobrovolníci a P. František a P. Lev škrábali omítku. 
 • V sobotu 10. července 2021 se v Klášterní budově Regina ve Zlíně uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky, Povede ji P. ThLic. Václav Tomiczek, PhD., koordinátor nemocničních kaplanů v Ostravsko-opavské diecézi a nemocniční kaplan v FN Ostrava (člen paliativního týmu) a MH Ondrášek (viz plakátek). Duchovní obnova je zdarma jako poděkování pro zdravotníky v boji s pandemií koronaviru. Na duchovní obnov jste srdečně zváni. Registrace je opět na webu našeho institutu www.jsmeblizkovam.cz.
 • V neděli 4. července 2021 na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě se uskuteční vernisáž výstavy „Zdravotníci, děkujeme vám!“. Připravil ji Institut klinické a pastorační péče ve spolupráci s KNTB ve Zlíně. Přináší 15 fotografií, které zachycují lékaře při jejich službě nemocným ve zlínské nemocnici, a 15 obrazů, které jsou součástí knihy Dáma s lampou věnované Florence Nightingalové, zakladatelce moderního ošetřovatelství.
 • 21. června 2021 v nočních hodinách byl za přítomnosti P. Františka Krále, místostarostky Simony Hlaváčové, několika farníků a místní regionální televize odlit akademickým sochařem Josefem Tkadlecem v Halenkově ulit náš největší 490 kilogramový zvon Maria.
 • 20. června 2021 - První svaté přijímání 12 dětí - v 8:30 mše svatá.
 • CPR ve spolupráci s děkanátem a animátory zve děti prvního stupně ZŠ na Děkanátní setkání dětí dne 12. 6. 2021 na Vsetíně. Info zde.
 • 28. KVĚTNA 2021 - NOC KOSTELŮ -- 90 návštěvníků.
 • Týden Laudato si - 16. - 25. května 2021
 • Farností byli v neděli 23. května 2021 do pastorační rady zvoleni (z nominovaných, kteří kandidaturu přijali)  Vladimír Dulava, Jarmila MIkulíková a Lenka Neubauerová, delegováni byli Ilona Seidlová, Dominik Vinahora a aPavel Juřica, za společenství byli vysláni Lubomír Holý - akolyté, Zdeňka Mikušová - FAAP, Jarmila Hyžáková - Charita Vsetín.
 • V neděli 23. května budeme při všech mších svatých volit členy pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů ZDE.
 • 22. května 2021 - v 19:00 h VIGILIE PŘED SESLÁNÍM DUCHA SVATÉHO.
 • 9. 5. nebyla společná obnova manželských slibů.
 • Májové 2021 - ze života Dominika Sávia
 • V KVĚTNU SE CELÝ KATOLICKÝ SVĚT MODLÍ SVATÝ RŮŽENEC.
 • Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii.
 • Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že katolické chrámy celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami.
 • Od 23. dubna 2021 je možná účast neomezeného počtu věřících  kostele na bohoslužbách za dodržení desinfeklce rukou, nošení roušek a dvoumetrových rozestupů.
 • 4. 5. účast dětí a rodičů na katechezi k prvnímu sv. přijímání s výrobou voskových symbolů na kostelní svíci.
 • Nepovedlo se domluvit předjednané postavení lešení ke věži kostela, jedná se s jinými partnery.
 • 2. května byla farnost vyzvána na přání Ol. arcibiskupa k návratu do kostelů.
 • Začátkem května byly instalovány do věžních oken repasované dřevěné žaluzie.
 • Od 30. dubna probáíhají ve farním kostele Májové pobožnosti s četbou příběhů ze života Dominika Sávia. (účast dětí mimo páteční bohoslužby pro děti - prvokomunikanty je minimální. Příběh je možno číst i na farním webu.)
 • V dubnu proběhla domluva s památkovým ústavem ohledně finální podoby ciferníků věžních hodin a Polským dodavatelem jednáno osobně o smluvních podmínkách a možnostech objednání bezdotykové kropenky.
 • Od 10. 3. 2021 Vás zveme k modlitbě Novény ke svatému Josefovi.
 •  
 • 10. - 11. ledna 2021 Adorační den farnosti - den vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci. Adorace začne v neděli po mši svaté a ukončena bude v pondělí v 17:30 svátostným požehnáním a mší svatou v kostele (v kapli tentokrát nebude).
 • Až do 13. ledna 2021 pokračuje v online prostoru TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA. Můžete  přispět do pokladničky v kostele.
 • Od 27. prosince schválila Vláda ČR přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. Od 24. prosince do 26. prosince ještě platí čtvrtý stupeň systému PES, tedy 20 procent obsazenosti (u nás 60 osob). Vláda rovněž povolila výjimku ze zákazu vycházení 24. prosince od 23.00 hodin do 25. prosince 01.59 za účelem návštěvy půlnočních bohoslužeb.
 • Od pátku 18. prosince 2020 se podle usnesení Vlády ČR ze dne 14.12.2020 s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží povolený počet osob na bohoslužbách ze 30 na 20 procent kapacity kostela. (u nás 60 osob)
 • 19. prosince již v 8:00 h můžete přijít pomoci stavět a zdobit stromky a betlém do kostela.
 • 14. prosince 2020 bude v kostele a na faře velký předvánoční úklid, děkujeme Vám za pomoc.
 • 13. prosince 2020 - v neděli se bude při všech bohoslužbách udělovat svátost nemocných.
 • 7.12.2020 zpráva -Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, který byl o minulém víkendu hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc, zůstává nadále na ARO v péči lékařů a dostává se mu zde podpůrné léčby kyslíkem. Jeho stav se ovšem pomalu zlepšuje a s okolím komunikuje. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který nadále zůstává v domácí karanténě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz