Aktuality Farnosti Vsetín

Srpen - knihkupectví vymalovalo CPR, bude využívat  prostory pro práci s dětmi a rodinami. Místnost bude sloužit i děkanátním animátorům mládeže.
19. července v 10:00 žehnání kapličky v Lužné - záznam ZDE
12. - 19. července -  farní tábor- FÁBOR - přihlášky najdete v předsíni kostela.
v červenci začal Vít Křenek - alias Čenda, vystěhovávat knihkupectví. Pro nemoc ukončen prodej.
4. - 5. července - Dny lidí dobré vůle na Velehradě - Letos jen s místenkou  - INFO.
4. července bude ve Valašském Meziříčí sloužit ve 14:00 primiční mši svatou Mgr. Petr Both. Jsme všichni zváni prožít společně tuto slavnost.
28. června - v 11:30h budou přijati do společenství církve svátostí křtu Karolínka a Kristýnka Manovy, Terezka Jenáčková a Šimon Eliáš.
26. června - zveme rodiče dětí ze současných 2. tříd, aby přišli v 17:30 přihlásit své děti na přípravu k 1. svatému přijímání 2021.
25. června - FATIMSKÝ DEN- program ZDE.
23. června Společenství vdov a vdovců zvalo na poutní zájezd. Roušky pro jistotu s sebou. zde INFO.
21. června při mši svaté v 10:30 h přistoupili poprvé dva mládenci k prvnímu svatému přijímání.
19. června - mládež VseDě - mše svatá v 17:00 h, poté zveme na gardenparty, z důvodu vytrvalého deště budeme v pastoračním domě!
19. červnaSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pátek po 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého. Celodenní adorace. Možnost získání plnomocných odpustků, P. Lev zpovídá.  Mše svatá v kostele v 7:00 a v 17:00 (mládežnická - celebruje P. Lev ELIÁŠ, nový kaplan. Po mši svaté, zasvěcení mládeže NSJ, pak zveme na GARDENPARTY). Navíc v 10:00 mše svatá v nemocniční kapli.
19. června - celosvětová modlitební štafeta za kněze. Setkání s modlitbou za kněze bude také na Svatém Hostýně. Zahájení v 11.30 mší svatou v bazilice, růžencová štafeta pak začne ve 12.15 a její součástí bude i modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI. Připojit se lze také on-line, prostřednictvím kamery ze svatohostýnské baziliky. Více info ZDE.
Usnesení vlády k 15. 6. 2020 - TEXT ZDE
14. června - na večerní bohoslužbě uvítáme v naší farnosti nového kaplana P. Lva Eliáše.
12. června - v pátek jsme se zapojili do projektu Noc kostelů. Mši svatou celebroval P. Ján Jakubič, vincentín, který uvedl přípravu na Lidové misie v naší farnosti. Misie by se měly konat od 19. - 28. února v roce 2021. Příprava začala Modlitbou za misie a jednáním pastorační rady k organizačním věcem týdne misií.
11. června - ve čtvrtek (po neděli Slavnosti Nejsvětější Trojice) se slaví slavnost Těla a Krve Páně, tzv. „Boží Tělo“. Z důvodu silného deště, který začal 17:45 se farníci přesunuli ze zahrady do kostela a slavnost se konala v kostele. Kostel byl po nouzovém stavu již skoro zaplněn. 
7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice (slaví se první neděli po Svatodušních svátcích - Letnicích).
4. června - ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
31. května - slavnost seslání Ducha Svatého - kázání pro děti - VIDEO
 • 30. května se uskuteční děkovná pouť nikoliv jen pro maminky z olomoucké diecéze, ale pro všechny maminky z celého Česka
  Jak to uděláme, abychom se mohly sejít všechny a navíc bezpečně? Zůstaneme doma u svých počítačů a budeme sledovat on-line vysílání na stránkách farnosti Štípa, kde si odkliknete na živé vysílání ZDE, další  PODROBNOSTI ZDE.
 • 24. května - 7. neděle velikonoční - kázání pro děti - Video.
 • Od 22. května se modlíme novénu k Duchu Svatému - text.

Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb se za dodržení stanovených hygienických podmínek zvýší na 100 osob. Od pondělí 11. 5. 2020

MŮŽE NA MŠE SVATÉ PŘIJÍT 100 OSOB.
TI, KTEŘÍ MAJÍ ZAPSANÝ ÚMYSL MAJÍ PŘEDNOST. 

Na následující nedělní mše svaté, se prosím zapisujte (vždy 14 dní dopředu) v předsíni kostela.
OD NEDĚLE 17. 5. M
ŮŽETE JIŽ TAKÉ S SEBOU PŘINÁŠET SVÉ POSTNÍ POKLADNIČKY.
 
 • 30. května se uskuteční děkovná pouť nikoliv jen pro maminky z olomoucké diecéze, ale pro všechny maminky z celého Česka. Jak to uděláme, abychom se mohly sejít všechny a navíc bezpečně? Zůstaneme doma u svých počítačů a budeme sledovat on-line vysílání na stránkách farnosti Štípa, kde si odkliknete na živé vysílání na této adrese: https://www.stipa.cz/.
 • 24. května - 7. neděle velikonoční - kázání pro děti - Video.
 • Od 22. května se modlíme novénu k Duchu Svatému - text.
 • Modlitba novény před sesláním Ducha Svatého ve 20:00 se salesiány z Brna - video.
 • 18. května skončí přenosy ranních papežských mší svatých. V češině jsou všechna kázání papeže Františka dostupná díky překladům české sekce Radio Vaticana a na portálu Vatican News.
 • 17. května - 6. neděle velikonoční - kázání  pro děti - VIDEO. 17. května DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY.
 • 14. května vyhlásil papež František den modlitby a postu za ukončení pandemie.
 • 5. neděle velikonoční (10.5.) kázání pro děti - VIDEO
 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
13. května 2020 - aktuální pokyny připravili  pfk + kostelníci + akolyté
 • Na NEDĚLI 17. 5. 2020 a každou další jsou potřeba alespoň 3 pořadatelé, kteří by přišli 30 min. před zahájením bohoslužby. Přihlaste se prosím v kostele.
 • Doporučujeme, aby lidé nad 70 let, oslabení, chronicky nemocní a rodiny s malými dětmi do kostela především v neděli nechodili (bude více lidí v kostele) a využili možnosti sledování bohoslužeb přes TV a jiná média.
 • Pokud máte podezření na respirační problémy, teplotu nebo jiné příznaky podobné koronaviru - v žádném případě do kostela nechoďte ani ve všední den, dokud nebudete naprosto zdraví!
 • Pro děti zatím v kostele žádné aktivity o nedělích nebudou (klubovna, křížky, razítka, obrázky).
 • Při každém vstupu do kostela je nutná dezinfekce rukou – pro koho by to byl problém, taktéž využijte výše uvedených možností být přítomen na bohoslužbě z domu.
 • Kdo chce přijít a mít jistotu, že se vejde v neděli do počtu 100 osob a nepůjde zpět, ať se prosím zapíše v předsíni kostela.
 • Rodina, která si zapsala  intenci, bude mít vyhrazeno 6 míst. Pokud Vás bude méně, dejte prosím vědět nejpozději týden dopředu, kolik Vás bude, aby volná místa mohli využít jiní. (Pokud Vás bude více, nahlaste počet ve vlastním zájmu také co nejdříve.)
 • Při bohoslužbách se nyní kancionály nepůjčují, proto doporučujeme donést si vlastní nebo si stáhnout  aplikaci Kancionál do mobilu.
 

Další aktuality

 
 
 • 18. května skončí přenosy ranních papežských mší svatých. V češině jsou všechna kázání papeže Františka dostupná díky překladům české sekce Radio Vaticana a na portálu Vatican News
 • 14. května vyhlásil papež František den modlitby a postu za ukončení pandemie.
 • 12. května ve 12:00 se rozezní zvony na poděkování za práci zdravotních sester a zdravotníků za mimořádné nasazení v této době.
 • 5. neděle velikonoční (10.5.) kázání pro děti - VIDEO
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

 

BIŘMOVANCI, MLADÍ I STARŠÍ,
PŘÍPRAVA POKRAČUJE OD 15. 5. (18:30 V KOSTELE)
Materiály k přípravě biřmovanců na https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani.

 

List papeže Františka květen 2020 - čtěte prosím ZDE.

Návrh struktury májové pobožnosti najdete ZDE.

NOVÉ VELIKONOČNÍ FALI - tentokrát pouze elektronicky

NALÉHAVÁ PROSBA EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - čtěte prosím zde.

Velikonoční pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera -  zde TEXT.

Usnesením vlády ze dne 23. dubna 2020 se od 24. dubna 2020
povoluje účast 15 osob na veřejné bohoslužbě.

Od 11. května povoluje vláda účast 100 osob na bohoslužbě.
Také za dodržení stanovených podmínek (abyste si už mohli postupně vykonávat velikonoční zpověď a nestáli ve frontách)  nabízíme věřícím svátost smíření - domlouvejte se prosím s otcem Františkem Králem (731 402 160).
 
Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb se za dodržení stanovených hygienických podmínek zvýší na 100 osob
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.
 
Děkujeme Vám, že nařízení respektujete.
P. František Král, farář a prf
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020
III. NAŘIZUJE
c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
I. bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 
II. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 
III. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 
IV. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 
V. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 
VI. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 
VII. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 
VIII. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 
IX. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 
"Když vidíme tyto přírodní tragédie, které jsou odpovědí Země na naše špatné počínání, říkám si: „Pokud bych se nyní zeptal Pána, co si o tom myslí, nedomnívám se, že mi řekne: „Je to velmi dobré!“. Zničili jsme Pánovo dílo."       (papež František)
 
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz
aktuální vydání Katolického týdeníku
Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou nedělní bohoslužbu.

Více zde: https://farnostvsetin.webnode.cz/news/kvetna-nedele/

 

 • 5. neděle velikonoční (10.5.) kázání pro děti - VIDEO
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
 
 
 • Příprava prvokomunikantů: 5 - 8 díl - VIDEO
 • 4. neděle velikonoční (3.5.) kázání pro DĚTI ZDE video
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
 
 • Novým předsedou ČBK byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
 • List papeže Františka všem věřícím v měsíci květnu 2020. Text ZDE
 • 75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY - BOHOSLUŽBA V KATEDRÁLE SV. VÍTA A DALŠÍ INFO k přenosům bohoslužeb z katedrál sv Víta, Václava a Vojtěcha v měsíci květnu najdete zde.
 • 3. neděle velikonoční (26.4.) kázání pro DĚTI - ZDE video
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté 9:00 ONLINE ZDE.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Ministranti od 14 let - přihlaste se na kurz MINIFOR - 10 VOLNÝCH MÍST.
 • 24. - 26. dubna - velké setkání Modliteb Matek DOMA - letos se můžou zúčastnit všechny ženy, maminky. INFO zde
  "Uvedomili sme si, že sa nachádzame v podobnej situácii ako Židia, ktorí uverili,že Ježiš je Boží syn. Keď ho chceli nasledovať, museli opustiť všetky zaužívané zvyky a ísť novou cestou. Bolo to pre nich veľmi ťažké. Aj nám sa môže zdať pozvanie zúčastniť sa na veľkom stretnutí MM doma, našich rodinách, ťažké. Možno sa obávame neprijatia tejto situácie manželmi, deťmi, blízkymi, ktorých máme doma. Ale Pán Ježiš nám ponúka novú skúsenosť s jeho mocou, aby mohol obnoviť naše domáce cirkvi."
 • Pokladničky postní almužny se přinesou do kostela až na první nedělní veřejnou bohoslužbu. Farnostem navrhujeme, pokud nebudou mít jinou urgentní potřebu určit výnos jako pomoc Charitám s mimořádnými výdaji na pandemii.
 
 • Velikonoční pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera -  zde TEXT.
 • Jiná farnost si připravila zajímavé ŽIVÉ PAŠIJE RODIN - LITOMYŠL - video
 • Papež František se rozhodl kvůli vypuknutí koronavirové pandemie odložit o rok Světové setkání rodin a Světové dny mládeže.
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
 • Výzva k podpisu petice za zrušení sankcí proti Sýrii. Petice je aktivní podporou slov papeže Františka. DOKUMENT výzvy a přímý ODKAZ na petici.
 • 24. duben, celosvětový den skautů. Odkaz
 • Dopis arcibiskupa Jana Graubnera všem farnostem Arcidiecéze olomoucké -  VÝZVA K PROSBÁM ZA DÉŠŤ. Zde DOPIS a TEXTY MODLITEB.
 • Pokladničky postní almužny se přinesou do kostela až na první nedělní veřejnou bohoslužbu. Farnostem navrhujeme, pokud nebudou mít jinou urgentní potřebu určit výnos jako pomoc Charitám s mimořádnými výdaji na pandemii.
 • V reakci na pandemii koronaviru začali od 25. 3. 2020 otcové pallotini ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, v poutním místě Božího milosrdenství, slavit každý den v hodině milosrdenství (15.00–16.00) mši svatou za Boží milosrdenství pro Českou republiku. Pallotini zvou všechny, aby se s nimi spojili duchovně. INFO - ZDE
 • Ve čtrnácti zastaveních velikonoční pobožnosti Cesty světla, která byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990, můžeme vstoupit do fascinujících a radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání a připojit se k těm, kteří jsou ohromeni hloubkou a smyslem všeho, co se začalo odvíjet od onoho velikonočního rána, kdy ženy nalezly prázdný hrob. Zároveň jsme pozváni, abychom spolu s apoštoly a dalšími lidmi uznali Ježíše Krista za svého Pána a Boha. Text Cesty světla ZDE. Prezentace ZDE
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté 9:00 ONLINE ZDE.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Ministranti od 14 let - přihlaste se na kurz MINIFOR - 10 VOLNÝCH MÍST.
 • Svatý týden - pracovní sešit - omalovánky nejen PRO DĚTI - ZDE
 
 • Vzpomínka na naše vsetínské farní společenství - ODKAZ.
 • Emeritní biskup Karel Herbst se vyléčil z nemoci covid-19. Jeho stav je stabilizovaný, není však moc dobrý, uvádí Česká biskupská konference. Šestasedmdesátiletý Herbst je při vědomí a nyní ho čeká zřejmě dlouhá rekonvalescence. Více ZDE.
 • Emeritní papež Benedikt XVI. dnes slaví 93. narozeniny. Narodil se 16. dubna 1927 na Bílou sobotu. Více ZDE.
 • Představitelé České biskupské konference a Ekumenické rady církví se společně obrátili na premiéra, představitele vlády a krizový štáb s žádostí o znovuotevření kostelů a umožnění konání veřejných bohoslužeb při zachování preventivních opatření. Info ZDE
 • Exercicie se sv. Janem od Kříže -  ZDE
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté 9:00 ONLINE ZDE.
 • NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - kázání pro DĚTI - ZDE.
 • Od Velkého pátku až do Neděle Božího milosrdenství se budeme denně v 15:00 modlit Novénu k BM - text nebo poslech na YouTube.
 • Ministranti od 14 let - přihlaste se na kurz MINIFOR - 10 VOLNÝCH MÍST.
 • Desatero pro život za zavřenými dveřmi. ODKAZ
 • Čtvrtý dípřípravy prvokomunikantů KOSTEL - video ZDE.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 
 • Velikonoční výzva českých a moravských biskupů - odkaz ZDE.
 • V E L I K O N O C E    2 0 2 0  (Základní informace pro Vás)
 • Dokument Domácí liturgie Velikonočního třídenní - pro slavení v rodinách ve formátu pdf ke stažení ZDE.
 • Vznikl nový internetový portál Velikonoce.cz.
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté v 9:00 ONLINE ZDE
 • KŘÍŽOVOU CESTU SE DOMA MŮŽEME SPOLEČNĚ MODLIT NAPOSLEDY NA VELKÝ PÁTEK  V 21:00 h. TEXTY KŘÍŽOVÝCH CEST JSOU ZDE.
 • Od Velkého pátku až do Neděle Božího milosrdenství se budeme denně v 15:00 modlit Novénu k BM - text nebo poslech na YouTube.
 • Ministranti od 14 let - přihlaste se na kurz MINIFOR - 10 VOLNÝCH MÍST
 • Desatero pro život za zavřenými dveřmi. ODKAZ
 • Třetí díl přípravy prvokomunikantů SVÁTOST SMÍŘENÍ - video ZDE

 

 • Kardinál Dominik Duka píše lékařům a zdravotníkům - DOPIS
 • 8. 4. 2020 v 19 hodin začíná přímý přenos mimořádného velikonočního koncertu Moravské filharmonie - INFO ZDE
 • Česká republika připojí k obnově svěření a zasvěcení Bohu modlitbou vyslovenou předsedou ČBK, arcibiskupem pražským a primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou OP před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin bez přímé účasti věřících- ODKAZ.
 • MODLITBA ZASVĚCENÍ 8. dubna 2020 v 7.15 hodin ZDE.
 • KŘÍŽOVOU CESTU SE MŮŽEME DOMA MODLIT VŽDY V NEDĚLE, STŘEDY A PÁTKY  V 17:30 h. TEXTY KŘÍŽOVÝCH CEST BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZDE.
 • Počet manželství roste říká Jan Gregor - k poslechu na stránkách Ecclesia.
 • Ministranti od 14 let - přihlaste se na kurz MINIFOR - 10 VOLNÝCH MÍST.
 • Třetí díl přípravy prvokomunikantů SVÁTOST SMÍŘENÍ - video ZDE
 • Druhý díl přípravy prvokomunikantů NÁVRAT K MILUJÍCÍMU OTCI - video ZDE
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté v 9:00 ONLINE ZDE
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PMODKAZ
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ

 

 • Nedělní kázání pro děti - Květná neděle - odkaz ZDE.
 • SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2020 - TENTOKRÁT JINAK.
 • Nově přidáváme 54 denní modlitbu (jde o 3 děkovné a 3 prosebné novény na jeden jediný úmysl) - POMPEJSKÁ NOVÉNA - TEXT
 • Naléhavý úmysl modlitby Apoštolátu modlitby papeže Františka - 4/2020
 • Celosvětová síť modlitby s papežem - komentáře Apoštolátu modlitby - duben - červen 2020 (TEXT)
 • Může být "zpověď na dálku"? - odpovídá Vám Katolický týdeník  - ZDE  a papež František k tomu hovoří ZDE.
 • 29. března - 5. dubna 2020 měl ve všech diecézích ČR probíhat Týden modliteb za mládežModleme se společně za naše mladé - využijte BROŽURU KE STAŽENÍ ZDE.  Modlitba křížové cesty TMM.
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté v 9:00 ONLINE ZDE
 • Lidé umírají bez útěchy, svátostí, osamoceni. Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se za jeho duši Korunku k Božímu milosrdenství vyzývají nás Chudé školské sestry Naší Paní ze Slavkova.
 • První díl slíbené přípravy prvokomunikantů VIDEO.
 • Maličké podnětné zamyšlení nad dnešními Lazary - ZDE

 

 • Neděle 29. března - stav pražského pomocného biskupa Karla Herbsta je stabilizovaný. V sobotu 28. 3. u něj bylo potvrzeno onemocnění  COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav byl vážný. Modleme se za jeho uzdravení.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PMODKAZ
 • Postní rekolekce pro katechety a další zájemceZDE video
 • Od příštího  týdne budou pro prvokomunikanty s rodiči připravena videa  -  PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - provázet Vás bude P. Jan Bleša. Rodiče, prosím sledujte - úvodní klip ZDE.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzercePředplaťte si Katolický týdeník!
 • Studenti AKS sestavili přehled zajímavých internetových odkazů - ZDE.
 • Slovo na každý den - U AMBONU - odkaz ZDE
 • Modlitba v rodině - 5. neděle postní - odkaz ZDE

 

 • DĚTEM - NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ - 5. neděle postní
 • Exercicie se sv. Janem od Kříže -  ZDE
 • Kardinál Dominik Duka posílá dětem a mládeži dopis - čte Vám ho režisér Jiří Strach - ODKAZ
 • Ženy, maminky, kmotry, zveme Vás na další modlitební TRIDUUM MODLITEB MATEK, tentokrát ve Vašich domovech- INFO
 • Naléhavý úmysl modlitby Apoštolátu papeže Františka v době pandemie - TEXT ZDE.
 • Můžete projít poutní místa a křížové cesty a třeba přidat nějakou, která tu chybí - viz https://www.mapotic.com/krizove-cesty
 • I my potřebujeme uzdravení? - k zamyšlení - odkaz
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Apoštolská penitenciárie uděluje mimořádné odpustky věřícím v situaci současné pandemie. Text ZDE
 • Proběhla NOVÉNA PRO ZASTAVENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU.
 • Zveme k zapojení se do MODLITEBNÍHO ŘETĚZCE.
 • PŘIPOJME SE K VÝZVĚ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ A SPOJME SE DENNĚ VE 20:00 V MODLITBÁCH A LITANII ZA UKONČENÍ EPIDEMIE.
 • VE FARNÍM KOSTELE BUDE SLOUŽENA VŽDY RANNÍ MŠE SVATÁ NA ZAPSANÝ ÚMYSL BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI - viz Pořad bohoslužeb.
 • Mše svaté nabízíme ke sledování   ON-LINE  na www.mseonline.cz
 • NÁVOD  JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT DOMÁCÍ LITURGII NAJDETE V MANUÁLECH na stránce ZDE
 • KŘÍŽOVOU CESTU SE MŮŽEME DOMA MODLIT VŽDY V NEDĚLE, STŘEDY A PÁTKY  V 17:30 h. TEXTY KŘÍŽOVÝCH CEST BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZDE.
 • DĚTI - nedělní videokázání na 4. neděli postní (22.3.) - ZDE odkaz
 • CHARITA PROSÍ O POMOC - UMÍTE ŠÍT? PROSÍME O ŠITÍ ROUŠEK info ZDE
 • METODIKY K NEDĚLNÍM KARTIČKÁM I NA facebooku A TAKÉ - ZDE
 • VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VE VÍŘE BY MĚLO BÝT ZÁLEŽITOSTÍ CELÉ RODINY - ČLÁNEK
 • OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY - omezte E-Shop - více ZDE
 • NABÍDKA MĚSTA VSETÍN - POMOC S NÁKUPEM - PODROBNOSTI ZDE.
 • Umíte šít? Ušijte roušku sobě i druhým - fotonávod ZDE
 • NEUMÍTE ŠÍT? - NÁVOD NA VÝROBU ROUŠKY ZDE
 • VZOR - NÁKUP PRO SOUSEDY - INSPIRACE ZDE.
 • NOVÉNA PRO ZASTAVENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU
 • AKTUÁLNÍ ZPRÁVA KATOLICKÉHO TÝDENÍKU - ODKAZ ZDE
 • PŘIPOJME SE K VÝZVĚ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ A SPOJME SE DENNĚ VE 20:00 V MODLITBÁCH A LITANII ZA UKONČENÍ EPIDEMIE.
 • VŠECHNY AKCE V PASTORAČNÍM DOMĚ JSOU ZRUŠENY.
OD 13. 3. 2020 JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ BOHOSLUŽBY Z DŮVODU VLÁDOU VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU V ČR
 
VE FARNOSTI VSETÍN PRO VEŘEJNOST ZRUŠENY.
VYUŽÍVEJTE MOŽNOST SLEDOVAT PŘÍMÉ PŘENOSY MŠE SVATÉ PŘES INTERNET A TELEVIZI. 
EUCHARISTII BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DUCHOVNĚ. VE FARNÍM KOSTELE BUDE SLOUŽENA VŽDY RANNÍ MŠE SVATÁ NA ZAPSANÝ ÚMYSL BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI - viz Pořad bohoslužeb.
PŘEDSÍŇ KOSTELA BUDE BÝVAT PŘES DEN OTEVŘENA PRO SOUKROMOU MODLITBU.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A V PŘÍPADĚ ZAPLNĚNÍ PŘEDSÍNĚ POČKEJTE VENKU NEBO PŘIJĎTE JINDY.
BŮH NÁM ŽEHNEJ A OCHRAŇUJ!
MODLETE SE ZA NÁS, MY SE MODLÍME ZA VÁS.
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík

VYUŽÍVEJTE MOŽNOST SLEDOVAT PŘÍMÉ PŘENOSY MŠE SVATÉ PŘES INTERNET A TELEVIZI. 
EUCHARISTII BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DUCHOVNĚ.
PŘEDSÍŇ KOSTELA BUDE BÝVAT PŘES DEN OTEVŘENA PRO SOUKROMOU MODLITBU.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A V PŘÍPADĚ ZAPLNĚNÍ PŘEDSÍNĚ POČKEJTE VENKU NEBO PŘIJĎTE JINDY.
BŮH NÁM ŽEHNEJ A OCHRAŇUJ!
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík
Děti budou mít připraveny své postní cestičky k rozebrání domů na stolečku v předsíni kostela.

V postní cestě mohou pokračovat i doma - modlit se společně křížové cesty, sledovat mši svatou v televizi nebo na PC a vybarvovat stopy i kostelíky na své postní cestě.

Další přijatá opatření zde budeme aktuálně doplňovat.

U P O Z O R Ň U J E M E   N A

Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020

 

Publikováno 16. 3. 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Doplněk k instrukci (aktualizováno 18. 3.):

1. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.

2. Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle Božího slova - napsali o nás - odkaz

 
Kurz P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN.
ROZVRH HODIN KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.
Dopis BIŘMOVANCŮM 2020
PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ 
JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠENA
ZAČALI JSME 6. ZÁŘÍ a dále pokračujeme dle rozpisu ZDE
N O V I N K A
Pro starší a pracující, kteří nebyli biřmováni a tudíž neprošli formací DOSPĚLÉHO KŘESŤANA byla vytvořena speciální skupinka, pokud ještě máte zájem se přihlásit, informujte se u P. Františka Krále.(Setkání bude bývat 1x za měsíc.)
 
Materiály k přípravě biřmovanců na https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani
"Jsem přesvědčen, že celibát je dar a milost, a ve stopách Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. se z celé síly cítím zavázán ke smýšlení o celibátu jako o zásadní milosti, která charakterizuje latinskou církev jako katolickou,“ říká papež František

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdf

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Slováci ve svém Parlamentu velkou většinou odmítli Istanbulskou úmluvu. Nás toto rozhodování ještě čeká, doufáme, že naši politici se Slovenskem inspirují a IÚ jasně odmítnou. Podrobnosti o IÚ aktuálním vývoji  se dočtete zde.
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu
 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY
OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč
PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!
 
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
V našem kostele je možno podepsat petici aby MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY  bylo pod ochranou našich zákonů. Jde o reakci na poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro všechny. 
Více o petici a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz

 

 

OD 13. 3. 2020 JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY Z DŮVODU VLÁDOU VYHLÁŠENÉHO nOUZOVÉHO STAVU V ČR VE FARNOSTI VSETÍN ZRUŠENY.

VŠECHNY NOVÉ INFORMACE JSOU NYNÍ UVÁDĚNY NA ÚVODNÍ STRÁNCE - FARNOST VSETÍN
 
 
VE FARNÍM KOSTELE BUDOU SLOUŽIT KNĚŽÍ BOHOSLUŽBY NA ZAPSANÉ ÚMYSLY POUZE
SOUKROMĚ BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI
.
VYUŽÍVEJTE MOŽNOST SLEDOVAT PŘÍMÉ PŘENOSY MŠE SVATÉ PŘES INTERNET A TELEVIZI. EUCHARISTII BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DUCHOVNĚ.
PŘEDSÍŇ KOSTELA BUDE BÝVAT PŘES DEN OTEVŘENA PRO SOUKROMOU MODLITBU.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A V PŘÍPADĚ ZAPLNĚNÍ PŘEDSÍNĚ POČKEJTE VENKU NEBO PŘIJĎTE JINDY.
BŮH NÁM ŽEHNEJ A OCHRAŇUJ!
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík 

Mše svaté můžete sledovat na www.mseonline.cz

NÁVOD  JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT DOMÁCÍ LITURGII NAJDETE V MANUÁLECH ZDE

K MODLITBĚ KŘÍŽOVÉ CESTY SE BUDEME SPOJOVAT V PROSTŘEDÍ SVÝCH DOMOVŮ
VŽDY V NEDĚLE, STŘEDY A PÁTKY  V 17:30 h.
TEXTY KŘÍŽOVÝCH CEST BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZDE.
 
ZRUŠENO - MODLEME SE DOMA - 24 HODIN PRO PÁNA - V pátek 20. 3. 2020 před 4. nedělí postní (do soboty 7:00) je možné se připojit k výzvě papeže Františka ke společným modlitbám. Jedná se o ADORACI NSO s prosbou za ukončení epidemie, spojenou s příležitostí ke svátosti smíření od 9:00 (žádáme Vás - nikdy ne víc než 30 lidí v kostele).
 
29. března - 5. dubna 2020 měl ve všech diecézích ČR probíhat Týden modliteb za mládež.

Cílem Týdne modliteb za mládež je:a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

 
 
 
 
SVATÝ RŮŽENEC V KAPLI SV. RŮŽENY
se modlí každou středu ve 14:30
 (za nemocné a jako smír za potraty).
Vede a zve nemocniční kaplanka Bc. Marta Koňaříková.
Pokud budete mít zájem pro své děti o Katechezi dobrého pastýře, informujte se u Pavky Adamcové nebo u Katarínky Šenkeříkové. Katecheze probíhá v pondělky
1 x za 14 dní.
CPR zve maminky na MD každou středu (mimo prázdniny) od 9:30 do PC do SVĚTLUŠEK.

V lednu byla zahájena příprava na biřmování pro starší a pracující, kteří nebyli biřmováni a tudíž neprošli formací DOSPĚLÉHO KŘESŤANA. Byla vytvořena speciální skupinka, do které je možno se přihlásit, první setkání proběhlo v pátek 31. ledna  na PC. (Bude 1x za měsíc).


23. února 2020 se uskuteční tradiční sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ, která je určena k tomu, aby papež mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

26. února 2020 - popeleční středa - mše svaté v 7:00 a  v 18:00 h a v 10:00 v nemocniční kapli. Začíná doba svatopostní. Křížové cesty budou ve středu, v pátek (pro děti - tento pátek 4. třída) v 17:30, v pondělí v kapli sv. Růženy a v neděli v 17:00, kdy budeme prosit za konkrétní úmysly.

22. února 2020 - zveme na 8. farní ples do vsetínského zámku od 19:30 hodin. Přijďte se pobavit a zatancovat si. Letos bylo vyprodáno.

 11. února 2020 při příležitosti světového dne nemocných byla ve 14 hodin v zaplněné nemocniční kapli sloužena mše svatá, na které byla bývalým zaměstnancům nemocnice udílena svátost pomazání nemocných. Následovalo bude požehnání nového interního pavilonu vsetínské nemocnice Mons. Josefem Nuzíkem v 15:00 hodin.

od 10. února 2020 zahájilo Centrum pro rodinu pořádání Manželských večerů v pastoračním centru.

1. února 2020 se konala tradiční HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku, začátek v 10:00 mší sv. s P. Josefem Červenkou, ve 13:00 přednáška Markéty Klímové a P. Josefa červenky, který zastoupil nemocného P. Smahela. Lidečko vypravilo dva autobusy. Odjelo se v 7:30 AN č. 1.

26. ledna 2020  jsme oslavili Neděli Božího slova při mši svaté v 7:00 a v 10:30 hodin byla intronizace Bible a proběhlo požehnání lektorům Božího slova. Ve 14:30 zveme všechny na Lectio divina do klubovny, Bibli si vezměte s sebou.

10. - 12. ledna 2020 - na Vsetíně probíhalo tradiční Tříkrálové koledování.

11. ledna 2020  jsme oslavili - ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS Olomouc. K adoraci se můžete zapisovat u bočního oltáře, ještě jsou volné hodiny.

11. ledna 2020 v 18:00 Vás zveme v rámci Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů,  do modlitebny CB Jasenka na promluvu P. Františka na téma Rodina.

5. - 12. ledna 2019 - probíhá ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ, srdečně zveme k modlitbě do jednotlivých sborů a církví. Motto týdne: MODLITBY V ROZDĚLENÉ DOBĚ.

Večerní mše svaté v tomto týdnu nebudou. Srdečně zvou Vaši pastýři…..

6. ledna 2020  o Slavnosti Zjevení Páně - TŘÍ KRÁLŮ, posvětíme tříkrálovou vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty, které si můžete přinést.

29. prosince 2019 na Svátek Svaté Rodiny, budou bohoslužby s obnovou manželských slibů. Pokud chcete a bude to možné, buďte manželé prosím spolu i s dětmi
27. prosince 2019 - zveme Vás na vánoční koncert PS Sonet & PS DVOŘÁk Zlín, za doprovodu orchestru Collegia musicae, pod vedením Josefa Surovíka, kteří předvedou „Českou mši vánoční“ J. J. Ryby a F. M. Bartholdy: Žalm 42, vstupné 150 Kč, děti 60 Kč.

 27. prosince 2019 -  po ranní mši svaté na Svátek sv. Jana Evangelisty posvětíme víno, přineste si, bude také ochutnávka19. prosince 2019 - zveme všechny děti i jejich rodiče a babičky a dědečky na Adventní koncert ZUŠ KOSTKA do kostela Nanebevzetí Panny Marie v 9:15 a v 10:00 hodin.

12. prosince 2019 - zve společenství vdov a vdovců všechny zájemce na ADVENTNÍ SETKÁNÍ S OTCEM ARCIBISKUPEM JANEM GRAUBNEREM.
11. prosince 2019 - přijměte pozvání na předvánoční posezení nejen pro seniory na DPS Rybníky - zve Charita Vsetín a P. František Král.
Do 6. prosince se můžete zapojit do akce  Vánoční balíček na Ukrajinu , která spočívá v jednorázovém obdarování dětí z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin v době Vánoc. Balíček můžete dodat na Charitu Vsetín do 6.12.2019. Lidé, kteří se chtějí do akce Vánoční balíček zapojit, se mohou domluvit s Charitami v Arcidiecézi olomoucké. Bližší informace najdou v databázi s dětmi a dozví se, kolik je jim let a jakou velikost oblečení a obuvi mají. „Než lidé dárečky pořídí, je však třeba dbát našich pravidel. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě kolem 1 000 korun. Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost by neměla přesáhnout 4 kilogramy.“ 
1. prosince 2019 - sdružení Šance - paní Mgr. Kubicová, organizuje prodej vánoční hvězdy v předsíni kostela.
29. listopadu 2019 - od 16:00 začne v pastoračním domě výroba adventních věnců. Prosíme děti, aby přišly i s rodiči. DONESTE SI VLASTNÍ SVÍČKY a pokud máte z minulých let - tak i korpus na opletení a bodce na svíčky.
29. listopadu 2019 - mládež VseDě pořádá v 17:00 mši svatou pro mládež + večer chval v kostele v Karolince.
28. listopadu 2019 - zveme Vás ve 14 hodin do přízemí interního pavilonu vsetínské nemocnice na vernisáž putovní výstavy fotografií s názvem „Být nablízku“ věnovanou službě nemocničních kaplanů. Výstava potrvá do 18. prosince.
27. listopadu 2019 - se připojíme k akci Červená středa (#Red Wednesday); kdy budeme myslet a modlit se za pronásledované pro víru na celém světě. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo, proto bude náš kostel červeně nasvícen. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Při ranní mši svaté zapálíme červené kalíšky a pomodlíme se na tento úmysl.
24. listopadu 2019 - na závěr církevního roku -SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, zasvětíme farnost Ježíši Kristu Králi a Panně Marii Fatimské a zahájíme týdenní předadventní duchovní obnovu s bratrem Lvem Pavlem Eliášem.
23. listopadu 2019 - zveme Vás na svatocecilské posezení všech farních spolupracovníků a dobrovolníků od 17:00 v PC.
17. listopadu 2019 - neděle - v 17:00 v PC setkání všech ČLENŮ a ČLENEK společenství Živého svatého růžence, a Matice svatohostýnské, potom bude společná modlitba všech RŮŽÍ v kostele, při mši svaté pak přijetí nových členů do společenství Živého růžence. Zájemci o členství v Živém růženci přihlaste se v týdnu v sakristii.
17. listopadu 2019 - neděle - Den Bible.
16. listopadu 2019 - 13. setkání schol v Lidečku - v 9:30 mše sv. - P. Ondřej Talaš, novokněz ze Zlína, přehlídky, koncert WAY TO GO + M&MENS a další překvápka... Přijďte podpořit naši scholu!!!
13. listopadu 2019 - zveme na FATIMSKÝ DEN. Program:6:15 Svatý růženec, v 7:00 mše svatá, po ní modlitba k Panně Marii, ZASVĚCENÍ, fatimská hymna, v 8:00 snídaně v klubovně a informace z FATIMY ČR.

2. - 10. listopadu 2019 probíhá Novéna k národní pouti do Říma. Národní pouť proběhne v duchu pokání, smíru a návratu ke křesťanským kořenům a připomínky 30 let znovu nabyté svobody. Text novény se nachází v Poutní brožuře, která je součástí poutního balíčku, stáhnout si ji můžete zde.

9. listopadu 2019 - zasedání PRF+ERF, začneme 7:00 mší svatou zde ve farním kostele, pak snídaně a odjezd na Svatý Hostýn.
8. listopadu 2019 - 8:00 MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD sochy Panny Marie na Horním městě.
7. listopadu 2019 - u příležitosti děkanské konference bude sloužit ve čtvrtek v kostele sv. Václava v Horní Lidči za  biskupy a kněze v 9:00 s kněžími děkanátu Vsetín mši svatou Mons. Vojtěch Šíma.
5. listopadu 2019 - 1. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI prvokomunikanty UČEBNĚ 17:00. Vezměte tužku, gumu, dýnko - tvrdý karton, nůžky a malý nožík. Účast jednoho z rodičů nutností!

2. listopadu 2019 -  Památka všech věrných zemřelýchod 6:00 sv. zpověď a společná modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 7:30 mše svatá a zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

1. listopadu 2019 - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Po večerní mši svaté půjdeme spolu s dětmi průvodem na starý hřbitov za zámeckou zdí, vezměte si s sebou červené kalíšky.

20. října 2019 - Misijní neděle - program ZDE
18. října 2019 - od 21 h  Misijní most modlitby pro dospělé.
18. října 2019 - přijďte s dětmi, vyberte si z bohatého programu. Můžete spolu strávit celé odpoledne. Děti vyrábí růžence od 16 h modlí se růženec - od 17h, v 18 h mše svatá, potom misijní hra pro děti.   18:45 - skupinka biřmovanci.
12. října 2019 - první setkání Kurzu pastorační asistent.
14. října 2019 - setkání dětí - Broučků v broučkárně PD
11. října - biřmovanci - skupinka na téma Boží slovo.
10. října 2019 - Další Katecheze dobrého pastýře v broučkárně.
6. října 2019 - HODY - zveme na slavnostní mši svatou v 10:30, kterou bude celebrovat P. Waldemar Grieger, SVD.
5. - 6. října 2019 - 24 hodin modlitby svatého růžence, zapište se prosím na arch u bočního oltáře v kostele. (Je možno se modlit doma nebo před svatostánkem.)
5. října 2019 - celostátní misijní setkání dětí v Kroměříži, info u paní RNDr. Olgy Loučkové
4. října 2019 - Eucharistická adorace dětí - od 17:30 v kostele.
29. září 2019 - Liptálská pouť ke cti svatého Michaela archanděla.
27. září 2019 - již v 17:00 mládežnická mše svatá -Téma této mše je SLUŽBA a to kvůli světci, kterého si v tento den připomínáme - sv. Vincence de Paul (zakladatel Charity a velmi obdivuhodný člověk, který se dokázal pro druhého obětovat a zaujmout jeho místo).
V září 2019 nastoupil z naší farnosti do Teologického konviktu v Olomouci Martin Podpinka.
26. - 28. září 2019 - Exercicie v kostela Svatého Michaela, archanděla v Liptále. Téma: Pokřtění a poslaní. Povede P. Václav Groh OM, paulán z Vranova u Brna.
16. - 30. září 2019 Vás Charita Vsetín zve na Dny duševního zdraví. Program ZDE.
15. září 2019 bude sloužena v 18:00 h večerní mše svatá ke svátku Sedembolestnej Panny Márie pro Slováky a Slovenky v naší farnosti ve slovenštině. Celebruje P. Marek Poláčik, SVD.
14. září 2019 - PRAHA - Den pro rodinu, více ZDE
8. září 2019 - 10:30 VSETÍN (8:45 Liptál), mše svatá NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽÍNKY), kdo máte, přijďte prosím v kroji a přineste (do soboty rána) prvotiny, které požehnáme.
V 8:00 setkání u sochy Immaculaty na Horním Městě s MODLITBOU ZA ČESKÝ NÁROD a MĚSTO VSETÍN
7. září 2019 - PROVODOV -   Pouť dětí a mládeže na začátku školního roku, 11:00 mše svatá, opékání, hra pro děti a další.
6. září 2019 po večerní mši svaté v 19:00, začne příprava biřmovanců, přijďte na mši svatou i ke zpovědi. 
Materiály k přípravě na https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani
4. září 2019 - v 17:30 zveme opět po prázdninách všechny zájemce  na Biblické tance - modlitbu gesty - do pastotačního centra.
1. září 2019 v 10:30 zahájení školního roku, mše svatá za děti, školní mládež a pedagogy, se žehnáním aktovek prvňáčkům.
31. srpna 2019 - Svatý Hostýn, Arcidiecézní pouť rodin, v 10:15 mše svatá s Mons. Janem Graubnerem, poté bohatý program pro děti a mládež.
30. srpna 2019 se v koná v 18:00 hodin v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie benefiční koncert (pro Charitu) legendární folkové skupiny Spirituál kvintet.
30. srpen 2019 - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI v 9:00 - zpověď dětí a mládeže na konci prázdnin, v 10:00 program a hry pro děti, s opékáním - grilováním na farské zahradě.

25. srpna 2019 - Orelská pouť na Svatém Hostýně, mše svatá v 10:30 před basilikou s Mons. Janem Graubnerem, následuje orelské shromáždění na pódiu, vystoupí hosté z ČR a zahraničí.

22. - 24. srpen 2019 - FESTIVAL MLADÝCH KŘESŤANŮ UNITED19  promo video ZDE, program v pdf
18. srpna 2019 - farní pouť k titulární slavnosti Panny Marie Nanebevzaté, mše sv. 7:00, 10:30 a 18:00, celebrovat bude P. Mgr. František Ptáček, odpoledne od 15:00 zveme na setkání s farníky a společné posezení na zahradě. Zpověď před poutí v pátek v 9:00 - 11:00.
17. srpna 2019  Vás zveme do Horní Lidče na přednášku Veroniky Barátové - UNAVENÉ KŘESŤANSTVÍ
17. srpna 2019 zveme všechny na již 11. pouť pedagogů na Svatý Hostýn. Mši svatou v 10:15 bude celebrovat místní kaplan P. Jiří Obruča, SJ. Od 11:30 pak program pokračuje v Jurkovičově sále přednáškou dr. Kamily Bendové na téma "Moudrost předků".
15. srpna 2019, čtvrtek - patrocinium farního kostela, mše sv. farní kostel v 7:00, 10:00, 18:00. Liptál v 17:00. Při bohoslužbách bude žehnání bylin a květinek.
13. srpna 2019 - fatimský den, 6:15 Sv. růženec, 7:00 mše svatá, modlitba k Panně Marii - ZASVĚCENÍ,  fatimská hymna, setkání FAAP v klubovně.
4. srpna 2019 - VII. Pouť valašských dechovek na Svatém Hostýně, zve Polančanka, koncert v 13:15.
4. srpna 2019 Velké Karlovice, kostel Panny Marie Sněžné, mše svaté 8:00 a 10:30, v 15:30 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

28. června 2019 - oslava svátku svatého Kryštofa, patrona cestujících. Po mši svaté posvětíme dopravní prostředky, postavte je prosím před kostel.

17. května 2019 - v pátekv 18:00 zveme děti na "poslední večeři" , kterou si společně připomeneme.

19. května 2019 - evangelizační setkání pro všechny  na Náměstí svobody v 15 hodin. Zveme vás na večerní chvály, zpěvy, svědectví, modlitby a tanec se skupinou katechistů z Valašského Meziříčí.
24. května 2019 - Noc kostelů.
25. května 2019 - Velehrad, duchovní obnova pro ženy s výukou biblických tanců.
31. května 2019 - závěrečná děkanátní mládežnická mše svatá v 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vsetíně.
1. června 2019 - zveme všechny na Děkanátní pouť za povolání na Velehrad, odjezd ve 13:00 od kostela. Přihlašujte se prosím v sákristii. Cena 150 Kč, děti zdarma. Program: 15:00 sv. Růženec - Hošťálková, 16:00 ADORACE NSO - Velké Karlovice, 17:00 mše svatá - Pozděchov, Polanka6. - 12. května 2019 Týden modliteb za duchovní povolání - Ježíš nás vyzývá: „Proste Pána žně…“ Příručka modliteb za duchovní povolání ke stažení ZDE
12. května 2019 - mše svatá s obnovou manželských slibů jubilantů, přípitek všech před kostelem a slavnostní oběd pro manžele jubilanty. Prosíme manžele - hlaste se v zákristii nebo na faře.
4. května 2019 - zveme do Olomouce na pouť ke sv. Janu Sarkanderovi. V 10:00 h proběhne v katedrále pontifikální mše svatá s arcibiskupem Janem, který vyznamená  zasloužilé diecézany - i čtyři naše farníky
5. května 2019 - evangelizační setkání pro všechny  na Dolním náměstí v 15 hodin. Zveme vás na večerní chvály, zpěvy, svědectví, modlitby a tanec se skupinou katechistů z Valašského Meziříčí.
30. dubna 2019 - v 17:30 první májová - děti přijďte s rodiči na májovou.
1. května 2019 - pouť rodin na Svatý Hostýn. Pěší poutníci vychází ve 2:00 od kostela, autobus odjíždí v 7:30 h.
17. dubna 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se farníci.
18 . - 19. dubna 2019 - Můžeme zůstat alespoň hodinu bdít s Pánem?  Na Zelený čtvrtek od večera - od 20 hodin se můžete zapsat k hodinovému bdění a rozjímání v Getsemanské zahradě až do 21. hodiny večerní  Velkého pátku.
19. dubna 2019 - Velký pátek - ve 21:00 světelná křížová cesta s papežem Františkem naším městem, sraz u kostela, čte se 6 zastavení.
26. dubna 2019 - tradiční pouť mužů s P. Františkem Sedláčkem. Bližší informace ZDE. Přihlašujte se se zálohou do neděle 14. dubna.
27. dubna 2019 - pochod pro život v Praze.
27. dubna 2019 - Animátoři Vsetínského děkanátu zvou ogary od 11 let na přátelské utkání ve florbalu. Začínáme v 9 hodin v tělocvičně na Hovězí. 
7. - 14. dubna 2019 - Týden modliteb za mládež (mobilní aplikace ke stažení ZDEModleme se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem. DÍKY DĚTEM A MLÁDEŽI, KTEŘÍ SE PŘICHÁZÍ RÁNO S FARNOSTÍ MODLIT.

Cíle tohoto týdne jsou tři: 1) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, 2) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve, 3) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev. 

12. dubna 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se děti s rodiči - 1. a 2. třída

13. dubna 2019 - Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově - informace o setkání ZDE. 7:45 odjezd od kostela.

Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomocnými biskupy Antonínem a Josefem.  →Oslava 34. Světového dne mládeže. → Kvalitní program (scénky, hudba, show, katecheze, duchovní prostor...) → Motto setkání: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova." (Lk 1,38)

14. dubna 2019 - na Květnou neděli doneste prosím své "postničky" do kostela.

16. dubna 2019 - od 14 do 18 hodin - zveme farníky na Veřejné čtení Bible, které proběhne před kinem Vatra.Součástí akce bude kromě samotného čtení, slovo kazatele (Tomáš Pospíchal, CB), hudební vstupy  s křesťanskými písněmi, tým modlitebníků i možnost obdržet zdarma Bibli. Pořadatelem akce je Přístav 316 za podpory Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a křesťanů z různých vsetínských církví.

28. 3. - 7. 4. 2018 - Týden porozumění autismu - nasvícení římskokatolického kostela na modro - Česko svítí modře. Autismus není volba, porozumění však ano.

5. dubna 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se děti s rodiči - 8. a 9. třída
7. dubna 2019 - v 17:00 křížová cesta za mládež - modlí se mládež a biřmovanci
1. DUBNA 2018 skončil cyklus katechezí pro dospělé i mládež - katecheze probíhaly vždy v pondělí a čtvrtek od 18:30 v pastoračním domě. Katecheze vedli katechisté z Valašského Meziříčí spolu s P.Slavomírem Ordošem, knězem římské diecéze.
29. - 31. března 2019 zveme všechny na Triduum Modliteb matek a otců - pátek 16:30, sobota 8:00, neděle 19:00 h.
29. března 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se děti s rodiči - 7. třída
29. března 2019 - u příležitosti Dne učitelů zveme katechety a věřící pedagogy v 18:00 na mši svatou a na následné setkání a posezení v PC nebo klubovně.
30. března 2019 - v sobotu prosíme farníky o spolupráci při pečení misijních štrůdlů z listového těsta po ranní mši svaté na faře.
30. března 2019 zveme mládež do Vsetína na mši svatou v 16:00 do kaple Svaté Růženy se VSTUPEM do Společenství čistých srdcí.
31. března 2019 - po obou ranních mších svatých bude možnost přispět finančním darem na MISIE zakoupením misijního štrůdlu.
31. března 2019 - v 17:00 křížová cesta za nemocné - modlí se zástupci Charity a nemocniční kaplanka
29. - 30. března 2019 - iniciativa 24 hodin pro Pána - připojujeme se k postní výzvě papeže Františka - program ZDE
25. března 2019 - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - mše svatá v 7:00 a 18:00 ve farním kostele a v 10:00 v nemocniční kapli, sbírka bude věnována na Hnutí pro život.
27. března 2019 - v 17:30 křížová cesta 
24. března 2019 - v 17:00 Křížová cesta  - modlí se zástupci PRF a ERF.
19. března 2019 - zasvěcený svátek svatého Josefa- mše svaté v 7:00 a 18:00 hodin a v 10:00 v nemocniční kapli, bude sbírka na pomoc těm, kteří musí utíkat ze svých domovů.
20. března 2019 zveme rodiče s dětmi a všechny farníky v 16:30 h do pastoračního domu na křížovou cestu s biblickými postavičkamiV kostele křížová cesta v 17:30 h nebude.
22. března 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se děti s rodiči - 3. třída
22. března 2019 zveme mládež do Vsetína na třetí přednášku o Společenství čistých srdcí.
15. března 2019 - v 17:30 křížová cesta - modlí se děti s rodiči - 5. třída
17. března 2019 - v 10 hodin v klubovně - setkání liturgické skupinky, přijďte prosím!
17. března 2019 - v 17:00 křížová cesta - modlí se kněží
24. února 2019, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. Získané prostředky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
Do 28. února se mohou MUŽI přihlašovat na XII. setkání MODLITEB OTCŮ na Svatém Hostýně. Přihlašujte se  na e-mail: matice@hostyn.cz. Setkání proběhne od 8. do 10. března. Více ZDE.
Do 10. března 2019 se mladí mohou přihlašovat na ARCIDIECÉZNÍ SETKANÍ MLÁDEŽE v rámci 34. SVĚTOVÉHO DNE MLÁDEŽE, které bude v sobotu 13. dubna 2019 v PřerověMladí ať se hlásí jen v sákristii. Je to z důvodu objednání autobusů. A mladí ať se přihlašují do 1. neděle postní , abychom věděli, jestli nám budou stačit 2 autobusy. 
11. února 2019 začíná cyklus katechezí pro dospělé i mládež - vždy v pondělí a čtvrtek od 18:30 v pastoračním domě. Srdečně zvou katechisté z Valašského Meziříčí spolu s P.Slavomírem Ordošem, knězem římské diecéze.
17. února 2019 v 10.00 hodin bude v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě slavena mše svatá při příležitosti 1150 let od smrti svatého Cyrila. Hlavním celebrantem bohoslužby bude arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Mši svatou bude přenáše živě i TV Noe.
22. února 2019 zveme mládež do Vsetína na druhou přednášku o Společenství čistých srdcí.
3. února 2019 neděle - ve 14:30 začne novéna k Panně Marii Lurdské (před 27. Světovým dnem nemocných 11. února 2019) vždy po mši svaté, přijďte se modlit za nemocné.
6. února 2019 v 8:00 zveme na biblickou hodinu s P. Františkem Pěnčíkem
8. února 2019 po ranní mši svaté se setkáme u sochy Imacculaty k modlitbě za farnost, město a náš národ.
3. února bylo při mši nedělní svaté farníkům představeno 13 dětí - prvokomunikantů.
2. února 2019 se koná tradiční HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku, začátek v 10:00 mší sv. s Mons. Josefem Nuzíkem, ve 13:00 přednáška, Lidečko pořádá pouť, přihlášky u P. Petra Martinky, tel: 731 402 081, 7:50 hodin - Autobusové nádraží stanoviště  č. 1. 
2. února 2019 zveme všechny na farní ples na Vsetínském zámku. Předprodej vstupenek ve farní kanceláři, nebo v neděli v klubovně. Za příspěvky na výhry upřímný dík.
6. - 13. ledna 2019 - Alianční týden modliteb na Vsetíně (Brožura s texty pro zájemce ke stažení) - PROGRAM zde.
11. ledna 2019 adorační den farnosti, který je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci.  Zahájíme VÝSTAVEM NSO už ve čtvrtek v 17:30 a zakončíme v pátek 17:30 svátostným požehnáním.
11. - 12. ledna 2019 Tříkrálové koledování - sraz koledníků ve 13 hodin v pastoračním domě, ve 14 hodin požehnání koledníkům v kostele. POTŘEBUJEME VEDOUCÍ KOLEDNICKÝCH SKUPINEK i děti koledníčky!
Od 15. ledna do 2. února bude prázdninový pořad bohoslužeb - sledujte aktuální pořad.
16. ledna 2019 můžete přijít na biblickou hodinu s P. Františkem Pěnčíkem v 8:00 h do farní klubovny.
16. ledna 2019 večer odlétají z Mnichova přes Bogotu do Panamy 2 Štěpánové, Martin, Kryštof, Jonáš a P. František. Jejich jménem prosíme o každodenní modlitbu za SDM2019.
24. ledna 2019 - začíná na Vsetíně příprava snoubenců na manželství. Pořádá CPR, přihlašujte se již nyní na tel: 731 402 033, e-mailu: cprvsetin@ado.cz. Další informace ZDE.
25. - 27. ledna 2019 - TRIDUUM Modliteb matek a otců.
ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI  „HLEDÁNÍ PŘÍSTŘEŠÍ“ - putování OBRAZU P. MARIE S JEŽÍŠKEM po domech naší farnosti. 

Vsetínské děti napsaly o letošním adventu dopis Mons. Janu Graubnerovi.

8. prosince 2018 - v 8:30 na faře - setkání PASTORAČNÍ RADY a DOBROVOLNÍKŮ k přípravě farního plesu.
8. prosince 2018 - poděkování a rozloučení se zemřelým Mons.Josefem Maňákem při mši svaté v 9:00 v kostele sv. Jana a Pavla v Místku a při mši svaté ve 14:00 v kostele sv. Marie Magdalské v Hovězí.
14. prosince 2018 - zve mládež Horního sboru ČCE vsetínskou mládež na setkání s Korneliem Novakem. Setkání se koná od 18:30 ve sborovém domě (hned vedle fary) Horního sboru ČCE na Vsetíně. Adresa je Palackého 156.
16 prosince 2018 - od 16 hodin se uskuteční v kostele sv. Štěpána Uherského ve Francově Lhotě benefiční koncert pro Šanci. S vánočním programem vystoupí folklorní soubor Mezříčan z Valašského Meziříčí.
12. prosince 2018 zve ZUŠ Vsetin a Nemocnice Vsetín v 16 h na adventní koncert, který bude pořádán v nemocniční kapli Svaté Růženy.
15. prosince 2018 - v sobotu po adventní snídani zveme děti, mládež na přípravu vánoční výzdoby od 8:00, také ochotné muže na usazení stromečků.
16. prosince 2018 - 3. neděle adventní - společné udílení svátosti POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Pro přijetí svátosti je nutno být v milosti posvěcující (po svaté zpovědi).
23. prosince 2018 - poslední rorátní mše svatá, poté jsou všichni zváni do PC na královskou snídani.
27. prosince 2018 v 19:00 Vánoční koncert PS SONET & CANTICA L.4. prosince 2018 - Vás zve zlínské společenství vdov a vdovců do Zlína na setkání s Hanou Chrastinovou, která bude vyprávět o dobrovolnické službě na Sibiři.
30. listopadu 2018 - od 16 hodin zveme rodiče a děti na výrobu adventních věnců do pastoračního domu. 
30. listopadu 2018 - mládež zve všechny farníky na mládežnickou mši svatou v 17 hodin. Celebruje P. Jiří Šůstek, novokněz z Rajnochovic, po mši svaté večer chval.
1. prosince 2018 - Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž od 9 do 12 hodin.
1. prosince 2018 - Zveme všechny k adventní VIGILII ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOTZačátek v 17 hodin, posvěcením adventního věnce, poprvé letos zazní "Rorate coeli desuper", pokračovat budeme modlitbou večerních chval a pak při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Božího Syna a prosit o ochranu každé počaté lidské bytosti.
2. prosince 2018 - 1. neděle adventní - v předsíni kostela je možno zakoupit vánoční hvězdu, prodává paní Mgr. Kubicová ze sdružení ŠANCE.
29. listopadu 2018 - zveme vdovy a vdovce na Setkání před adventem s Mons. Josefem Nuzíkem do Zlína. Na adventní setkání  se dá  jet z nádraží v 7,45 nebo v 8,45 nebo i z Ohrady a vystupuje se ve Zlíně u divadla. Cesta autobusem po předložení občanky pro seniory je za 15,- Kč.

28. 11. 2018 Červená středa - #RedWednesday Připojujeme se i my Římskokatolická farnost Vsetín. Večer bude červeně nasvícen farní kostel jako výraz podpory pronásledovaným pro vírů.

26. listopadu 2018 - v 17 hodin setkání členů a členek živého růžence a Matice svatohostýnské. V 17:30 společná modlitba sv. růžence, při mši svaté přijetí nových členů do živého růžence - zájemci přihlaste se předem v zákristii.

22. listopadu 2018 - modlitba mládeže za setkání PANAMA 2019.

23. listopadu 2018 - pohřeb P. Josefa Trtíka, rodáka z Uherska ve 14:00 v Cholině, odjezd autobusu z Hovězí bude v 10:00, možno se přihlásit u pana Lojzka Štrbíka na tel. 736 167 245

24. listopadu 2018 - zveme na benefiční koncert Ireny Budweiserové ze Spirituálu Kvintet do našeho farního kostela v 17 hodin. Vstupné 130 Kč, koncert pořádá Charita Vsetín, výtěžek bude použit na dokončení charitní zahrady.
25. listopadu 2018  - Vás zve P. Vlastimil Vaněk  a Jana Kunderová na faru na Hovězí ve 14:30 h na setkání seniorů na téma Ježíš Kristus je Král.17. listopadu 2018 - pouť pastorační a ekonomické rady na Svatý Hostýn. Zahájení ranní mší svatou v našem farním kostele. Na programu bude práce na tvorbě plánu akcí na příští rok a další...
18. listopadu 2018 - Brno, Moravské náměstí - kostel Svatého Tomáše v 17:00 hodin - zveme Vás na přednášku Marka Orko Váchy, spojenou s autogramiádou knihy Radost z Boha - příručka pro biřmovance jak přežít v drsném světě.
18. listopadu - světový den proti chudobě. 18. listopadu.  Připojte se k Charitě a bojujte proti chudobě. Podpořte chudé lidi, chudé rodiny a umožněte jejich dětem lepší budoucnost.
1. listopadu začíná tzv. Dušičkový oktáv modliteb za zemřelé. 1. listopadu odpoledne a na dušičky je po celý den možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď - již od 24. 10., svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov (i starý vedle zámku) a pomodlí se tam za zemřelé. Mše svaté budou celý týden v oktávu ráno i večer.
10. listopadu 2018 - v sobotu po ranní mši svaté, po společné snídani prosíme hlavně muže - přijďte prosím pomoct s úklidem farní zahrady - je potřeba hlavně upravit stopy po lešení a těžkých autech. Upřímné Pán Bůh zaplať!
11. listopadu 2018 - u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války při mši svaté v 10:30 h uctíme památku 71 padlých vsetínských mužů čtením jejich jmen a symbolickým zapálením 71 svíček.
8. listopadu 2018 -  mše svatá v 8:00 celebruje Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO. 
1. listopadu začíná tzv. Dušičkový oktáv modliteb za zemřelé. 1. listopadu odpoledne a na dušičky je po celý den možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď - již od 24. 10., svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) je podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v oktávu za obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov (i starý vedle zámku) a pomodlí se tam za zemřelé.
2. listopadu 2018 po večerní mši svaté v 19 hodin půjdeme s dětmi průvodem se svíčkami - kalíšky na starý hřbitov u zámku.
2. - 3. listopadu 2018 - přijměte prosím pozvání na Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn, které se bude konat pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa. Sraz ve 23:30 na parkovišti u hřbitova v Bysřici pod Hostýnem, odkud se půjde po silnici do baziliky na Svatý Hostýn, kde ve 2:45 bude sloužena mše svatá. Pro ty, kteříí se nemohou ze zdravotmních důvodů zúčastnit pěšího výstupu, bude od půlnoci probíhat v bazilice paralelní program.
4. listopadu 2018 ve 13 h dušičková pobožnost na novém hřbitově. 

3. listopadu 2018 (1. sobota v měsíci) od 6:00 svatá zpověď a společná modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 7:00 mše sv. a zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, poté si připomeneme 100. výročí stržení Mariánského sloupu v Praze zveme k Mariánské soše na Horním městě k MODLITBĚ ZA ČESKÝ NÁROD a NAŠE MĚSTO. Prosíme předem o úklid u sochy Immaculaty.

26. - 27. říjen 2018 zveme všechny příznivce  umění NA FESTIVAL  ARTKO 2018
Zajímá tě hudba, tanec, malba a další umění v církvi nebo mimo ni? Pak právě pro tebe je tady ARTKO! Naše země a společnost potřebuje křesťanské umělce, kteří znají svou totožnost a jejichž umění není skryto, ale září jasným světlem. Proto jde téma letošní konference k podstatě umělcovy identity, jeho uměleckého projevu a vlivu na svět kolem.
28. října 2018 zveme všechny na děkovnou ekumenickou bohoslužbu ke 100. výročí vzniku republiky, která proběhne ve 14:30 hodin v altánku městského parku.
28. října 2018 v 15:00 hodin bude na novém hřbitově u hlavního kříže Dušičková pobožnost.
Do 28. října Vás zvou křesťanská společenství do PŘÍSTAVU 316, který sídlí z boku hotelu Vsacan vedle pizzerie Lázky na projekt "STALETÉ KOŘENY", který vznikl ke 100. výročí vzniku republiky. Pro církve je toto velká příležitost navázat na křesťanské kořeny naší historie a přibížit lidem evangelium.
18. října 2018 - čtvrtek -  děti přijďte v 17:30 hodin do kostela, připojíme se modlitbou růžence k dětem na celém světě -  Milion dětí se modlí růženec.
20. října 2018 -  POZVÁNÍ pro všechny ty, kteří touží prohloubit a upevnit svou lektorskou službu - v sobotu do Olomouce na setkání lektorů Božího Slova, zve hlavní organizátorka Martina Pavlíková, na kterou se můžete obracet se svými dotazy na adresu: pavlikova@arcibol.cz.
20. října 2018 - sobota - ve 21:00 hodin zahájíme při zapálených svících a společné modlitbě růžence za misie v našem kostele Misijní Most Modlitby.
21. října 2018 - Misijní neděle. Před ranní mší svatou v 7 hodin prosíme doneste misijní koláčky k prodeji v misijní kavárničce pro všechny. Kavárnička bude otevřena od 8 hodin. Výtěžek z prodeje koláčků (zákusků, řezů) a misijní kávy bude zaslán na Papežská misijní díla.
21. října 2018 v 16 hodin zveme na koncert pěveckého sboru SONET, z.s. k 30. výročí sboru. Na programu bude dílo anglického skladatele J. M. Ruttera Magnificat. Na koncertu vystoupí spojené sbory SONET ze Vsetína a komorní smíšený sbor Moraviachor, profesionální sólisté a doprovodí je orchestr muzikanti zlínské filharmonie Collegium musicum. Dirigovat bude Josef Surovík.
18. října 2018 - BRNO - pozvání na konferenci Nejmenší z nás - o právní ochraně osob před narozením. Konference chce přispět k rozvoji kultury života tím, že předloží významné a dobře dokumentované výsledky, které si pro svou hodnotu budou moci získat pozornost a úctu všech. Odborníci z oblasti právní vědy a dalších souvisejících oborů budou hledat odpověď na tyto a další otázky: "Co dělá člověka člověkem?" "Odkdy je nositelem lidských práv?" "Jak tuto problematiku reflektuje současná legislativa?"   Aktuální informace včetně registrace: nejmensiznas.cz
9. října 2018 - 1. katecheze rodičů dětí prvokominkantů  v 17 hodin v učebně v PD. Vezměte si sebou tvrdý karton, nůžky, malý nožík, tužku a gumu. Účast jednoho z rodičů nutností.
10. října 2018 - zveme na biblickou hodinu s P. Františkem Pěnčíkem v 8:00 do klubovny.
OPRAVA STŘECHY KOSTELA A FARY
1. - 5. 10. farníci uklidili okna fary a okolí kostela a fary. DÍKY

26.9. bylo odstraněno všechno lešení od fary a kostela.

14.9. lešení bylo přesunuto na stranu fary od kostela.
27.8. lešení bylo opět přesunuto - tentokrát na stranu fary od PD.
30.6. bylo přesunuto lešení na opravu střechy další části kostela. 
30. 5. 2018 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY KOSTELA
10. října 2018 v 18:00 hodin BUDE SETKÁNÍ AKOLYTŮ.
11. ŘÍJNA 2018 - Den seniorů s CHARITOU - hostem bude paní Naďa Konvalinková, začátek ve 14:00 hodin v kulturním domě.
5. října 2018 jsou zvláště děti, rodiče a pedagogové zváni na 1. pátek v měsíci a v 17:30 na již 16. ročník Světové eucharistické adorace dětí. Prosíme o zapojení našich schól.

6. - 7. října 2018 Společenství archanděla Michaela, kněží děkanátu a pastorační rada zve farníky na 24 hodinovou modlitbu svatého růžence za rodiny a národ - zapisovat se můžete po půl hodinách na arch u bočního oltáře v kostele. Modlitbou růžence nás podpoří farnosti celého Vsetínského děkanátu.

7. října 2018 - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - HODY, v 10:30 slavná mše svatá na poděkování za opravu střechy - celebruje emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička
7. října 2018 BENEFIČNÍ KONCERT "NA STŘECHU KOSTELA" - vystoupí pan Ing. Marian Jurečka, poslanec PČR se svými hosty.30. září 2018 Liptálská pouť ke svatému archandělu Michaelu.
21. září 2018 v 17:00 hodin zveme na první děkanátní mládežnickou mši svatou s P.Janko Rušínem do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Vsetíně.
28. září 2018 - společný výlet do farního lesa. Odchod od  kostela ve 13:00 hodin, od kovárny v Luhu ve 14:00 hodin.
14. ZÁŘÍ, v pátek po večerní mši svaté jste zváni na besedu o setkání s papežem Františkem v Dublinu.
Do 14. září 2018 se můžet přihlašovat na Cursillovou duchovní obnovu, kterou povede P. Pavel Hödl. Bližší informace na přihlášce.
15. září 2018 zveme na Slovenskou mši svatou vyjímečně v 8:00 hodin. Potom na společnou snídani Slováků a Slovenek v pastoračním domě.
9. září 2018 - v 10:30 mše svatá na PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. Kdo chcete, můžete donést prvotiny z úrody a to nejlépe do soboty 8.9.
1. září 2018 - Orel župa Velehradská Vás zve na každoroční pouť rodin do Provodova! Mše svatá ve 13:00 hodin.
31. srpna 2018  - ukončení prázdnin, 17:00 zpověď dětí a v 18:00 mše svatá. Potom zveme děti a rodiče na grilování párků na farní zahradě.
1. září 2018 - zveme děti a pedagogy na mši svatou v 10:30 - požehnáme aktovky dětem.

21. - 27. 8. 2018 doprovází P. František Král rodinu Orságovu do Dublinu na Světové setkání rodin s papežem Františkem. Podporujme se prosím navzájem modlitbou. 
poselství papeže Františka do Irska:

Prosím každého z vás, ať se modlí za to, aby setkání rodin bylo chvílí radosti, klidu, pohlazením laskavé Ježíšovy lásky všem rodinám a vpravdě také všem Božím dětem.

UNITED 2018

Na faře a v pastoračním domě jsou ubytováni kněží, řeholnice, redaktorky In a Tarsicius. 

P r o s í m e   ochotné dárce o příspěvek do kuchyně (finanční nebo v naturáliích),  ubytovaným se snažíme zajistit snídani

23. - 25. srpen 2018 UNITED - křesťanský multižánrový festival. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, tanec, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství.
Na faře a v pastoračním domě jsou ubytováni kněží, řeholnice, redaktorky In a Tarsicius. Prosíme ochotné dárce o příspěvek do kuchyně (finanční nebo v naturáliích), ubytovaným se snažíme zajistit snídani (kněží nám zase budou sloužit ranní mše svaté). 

18. srpna 2018 - OREL jednota Bystřice pod Hostýnem pořádá a zve na jubilejní Běh na Svatý Hostýn, který je současně mistrovstvím ČR mužů i žen veteránů v běhu do vrchu. Startují junioři - veteráni. PROPOZICE ke stažení zde.

18. - 19. srpna Orelská pouť na Svatý Hostýn 

12. srpna 2018 - přijďte odpoledne v 15 hodin na farskou zahradu na společnou oslavu patrocinia našeho kostela (mši svatou celebroval P. Antonín Pelc) a na oslavcu jubilea 30 let kněžství  - zve P. František Král, farář. 

6. - 10. srpna 2018 - CPR Vsetín zve děti od 6 do 14 let na příměstský tábor - Cesta kolem světa za 5 dní Účastnilo se asi 20 dětí, hlavní vedoucí Maruška z CPR, vařila Jana Kunderová, 4  dobrovolníci - vedoucí (Štěpán Pelc, Adam Kundera...)

29. července 2018 - svátek svatého Kryštofa, patrona poutníků - žehnání dopravních prostředků bude po mši svaté v 10:30. Postavte svá auta, kola, motorky, koloběžky... před kostel.

Zemřel P. Josef Pelc - informace z farnosti UB
14. 7. 2018 jsme se společně rozloučili (ze Vsetína jel 1 autobus) s tragicky zesnulým P. Josefem Pelcem při mši svaté ve farním kostele v Uherském Brodě, kde byl pochován do kněžského hrobu na novém hřbitově. R.I.P.

 

Farní tábor - Fábor 7.- 14. července 2018 - přihlášky pro děti jsou v zákristii nebo pod nástěnkou u klubovny. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo ve farní kanceláři.

 

17. - 24. června 2018 - nepřetržitý modlitební řetězec - 24/7, více info zde.

 

24. června 2018 - přijeďte na mši svatou do Spálova, do kostela Svatého Jakuba staršího. V 11:00 hodin bude děkovná mše svatá u příležitosti 30. výročí přijetí kněžského svěcení P. Františka Krále.

 

27. června 2018 - výlet dětí z náboženství (Buchlov), sraz před kostelem v 7:30 hodin, v 10:00 prohlídka hradu Buchlova, opékání v Boršicích, mše svatá v novém kostele ve Starém Městě, návrat cca v 17:00 hodin. Přihlášky k vyplnění dostaly děti v náboženství, lze se přihlásit i v sakristii (i dospělí), jsou ještě volná místa v autobuse.

 

27. června 2018 - poslední předprázdninové Biblické tance - přijedou nás navštívit z Valašských Klobouk - po modlitbě tancem - AGAPÉ.

 

28. ČERVNA 2018 BUDE V 15:30 VE SPÁLOVĚ V KOSTELE SV. JAKUBA POHŘEB PANÍ ANNY KRÁLOVÉ, MAMINKY P. FRANTIŠKA.

 

28. června 2018 - Charita Vsetín zve zejména seniory na tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn. Přihlášky v Denním stacionáři Charity (od 7 do 15 hodin) a v sakristii kostela po nedělní mši svaté. Podrobný program ZDE.

 

29. června 2018 - po večerní mši svaté bude na farní zahradě společné rozloučení s dětmi před prázdninami. Bude párek v rohlíku a slíbená zmrzlinová odměna. Zveme i pastorační a ekonomickou radu a liturgickou a technickou skupinku na poslední předprázdninové zasedání.

 

4. července 2018 - Velehrad - tradiční Koncert lidí dobré vůle

15. - 17. června 2018 - FOTRSDORF - víkend pro otce a děti. Hlaste se v CPR.

6. - 9. června 2018 - Zveme na duchovní obnovu do Liptálu

Květen- ZVEME NA  MÁJOVÉ -  každý všední den a neděli v 17:30, v sobotu v 7:30. Prosíme všechny farníky, společenství, rodiče, jednotlivce, zapojte se do vedení májových pobožností - rozpis je u bočního oltáře.

30. 5. 2018 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY KOSTELA OPRAVA BUDE STÁT 5.170.000 Kč 

25. května 2018 - NOC KOSTELŮ, přijďte si prohlédnout náš kostel Nanebevzetí Panny Marie - program.

26. května 2018 se koná pouť děkanátu Vsetín za duchovní obnovu rodiny a za kněžská povolání na Velehradě. Srdečně zvou k účasti i k modlitbě Vaši P.František Král,děkan a P.Vlastimil Vaněk,místoděkan. Zapisujte se prosím v zákristii.

27. května - 1. svaté přijímání - 12 dětí (2 chlapci, 10 děvčat)

18. května v 16:00 hodin zve Charita Nový Hrozenkov do Lidového domu v Novém Hrozenkově na POVÍDÁNÍ S MAXEM KAŠPARŮ, knězem, psychiatrem, autorem knižních bestsellerů... na téma ČTYŘI ZABIJÁCI NAŠICH VZTAHŮ. Vstupné 110,- Kč. Info o předprodeji na plakátku.

19. května ve 20:00 VIGILIE před Sesláním Ducha Svatého. Vezměte si prosím s sebou růži.

13. května 2018 zveme manžele JUBILANTY na mši svatou v 10:30, poté na společný připitek na naše rodiny, jubilanti jsou zváni na společný oběd do PD (s radostí uvítáme pomocníky do kuchyně, zve pan Gusta Vlk). Odpoledne Farní den s oslavou svátku matek - začátek na farské zahradě v 15:00 hodin. Zveme všechny přijďte společně strávit sváteční čas, kdy se můžete společně pobavit, zazpívat i občerstvit. Pro děti budou připraveny hry a tvoření. Vaši P. František Král, a P. František Pěnčík.

16. května 2018 - svátek sv. Jana Nepomuckého, po májové zveme ke společné modlitbě s litaniemi v 18:00 k soše světce na Horním městě.

8. května 2018 - v 18:00 hodin - po májové proběhne pravidelná společná modlitba u sochy Immaculaty - za město a  náš národ.

Díky našim mužům za vykopání výkopu pro přívodní kabel elektřiny - bude napojen na nový sloup na farní zahradě.
1. května 2018 - zveme na tradiční pouť na Svatý Hostýn (do autobusu se zapisujte v zákristii), pěší pouť vychází po společné modlitbě ve 02:00 hodiny od kostela.

11. dubna 2018 v 18:30 Vás zveme do PD NA LITURGII BOŽÍHO SLOVA  s P. Františkem Králem a s katechisty z Valašského Meziříčí s P. Slavomírem Ordošem.

(Konvivence 13. - 15. dubna)

 

13. dubna 2018 zveme muže na POUŤ MUŽŮ - info viz. plakátek na nástěnce v kostele.

7. dubna 2018 - pozvání pro všechny generace na Děkanátní Velikonoční ples od 19 hodin ve Valašské Polance.


7. dubna 2018 - Pozvání na Národní pochod pro život do Prahy. Můžete jet se slevou společným vlakem - info ZDE  (v závorce je doporučená výše daru za dospělého, děti jedou zdarma - POZOR ČASY SE JEŠTĚ MOHOU ZMĚNIT, SLEDUJTE STRÁNKY AKCE).

 18. - 25. března 2018 - zveme v rámci Týdne modliteb za mládež každý den k modlitbě - vždy po mši svaté.

23. - 25. března 2018 - Společenství modliteb matek a otců Vás zvou na společnou modlitbu – TRIDUUM. Modlit se budeme v pátek 19:00, sobotu 8:00 a v neděli v 8:00 hodin.


24. března 2018 zveme mládež na děkanátní setkání mládeže do Štípy.  Autobusy pojedou takto: z Velkých Karlovic v 7.00 hod, ze Vsetína v 7.45 a z Hošťálkové v 8.00 hod. A druhý bus: ze Střelné v 7.15 hod, z Fr. Lhoty v 7.30, z Lidečka 7.45 a z Val. Polanky v 8.00 hod. Přihlašujte se prosím v zákristii, podrobný program zde.

25. března 2018 - 
na květnou neděli můžete donést do kostelaPOSTNIČKY s Vaší almužnou, prostřednictvím Charity bude Váš dar rozdělen na pomoc lidem v nouzi.

25. března 2018 - Velikonoční sv. zpověď od 14:00 do 16:00 (přicházejte do 15:30)

 

14. března 2018 v 18:30 Vás zveme do PD, na SETKÁNÍ S KATECHISTY - JAK SE PŘIPRAVIT NA BOHOSLUŽBU SLOVA (vezměte si s sebou Bibli), (vedou katechisté z Valašského Meziříčí s P. Slavomírem Ordošem).

od 29. ledna 2018 - probíhají Katecheze pro dospělé a mládež - vždy v pondělí a ve středu od 18:30 hodin v pastoračním domě vedle katolického kostela Panny Marie Nanebevzaté na Vsetíně.

V pátek 9. a sobotu 10. března 2018 proběhne postní iniciativa 24 hodin pro Pána. Papež František vyzývá k tomu, aby byl v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, u nás bude otevřen kostel celý den a celou noc. Zveme Vás k modlitbě. V noci se modlilo společenství Archanděla Michaela.

7. března 2018 v 16:30 zveme zvláště děti do PD, na netradiční křížovou cestu s biblickými postavičkami.

7. března 2018 v 17:30 Vás zveme do PD, na biblické tance - modlitbu gesty.

3. března 2018 odpoledne zve poslední kolář - pan Augustýn Krystyník, děti do PD na opravu a výrobu "klepačů" se kterými pak budou chlapci chodit vyhrkávat o Velikonovích.

2. března 2018 zveme na Světový den modliteb - ekumenické setkání se bude konat od 18 hodin na Dolním sboru ČCE.

11. února 2018 po večerní mši svaté je v 19 hodin setkání v klubovně s lékaři a zdravotnickým personálem! Srdečně zveme!

10. února 2018 - Děkanátní duchovní obnova pro manžele na téma "Manželství bez mýtů". Přednáší P. Josef Červenka, pořádá CPR Vsetín. (Nutno se přihlásit na CPR Vsetín do 7. 2. Hlídání dětí zajištěno!!! Mohou se přihlásit jak svobodní, snoubenci i lidé nežijící v manželství. PRO NEMOC ZRUŠENO!

10. února 2018 probíhala děkanátní postní duchovní obnova mládeže s P. Pavlem Stuškou.

4. února - při mši svaté v 10:30 představení dětí prvokomunikantů farnosti.

3. února - po mších svatých se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

3. února - tradiční HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku, začátek v 10:00 mší svatou s P. Mariánem Pospěchou a ve 13:00 přednáška P. Josefa Červenky. Využijte poslední možnosti přihlásit se do autobusu.
2. února - pátek - HROMNICE - MŠE SVATÉ V 7 A 18 HODIN VE FARNÍM KOSTELE, V 10 HODIN V KAPLI SVATÉ RŮŽENY. Začná také novéna k Panně Marii Lurdské před Světovým dnem nemocných - pojďte se modlit vždy po mši svaté.
26. - 28. ledna 2018 - Triduum modliteb matek a otců - vždy po mši svaté - zveme všechny farníky, kteří se chtějí modlit za své děti, kmotřence i kněze.. (časy setkání najdete v ohláškách).
Do 28. ledna 2018 se mohou zájemkyně o cestu na Hromniční pouť matek (3. 2. 2018) do Šternberka přihlašovat na telefonu 731 023 637. Pojede autobus ze Střelné, je možné nastoupit na atobusovém nádraží.

28. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Daniela Otta na ekumenickém modlitebním setkání v CB (Jasenka) - téma Já jsem alfa i omega.

27. ledna 2018 zve ČCE do sborového domu v Leskovci na přednášku Marka Orko Váchy - Evoluce a stvoření - (v 17 hodin).

27. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Tomáše Pospíchala na ekumenickém modlitebním setkání v BJB (Rokytnice) - téma Církvi do Laodikeje.
27. ledna 2018 začíná Kurz efektivního rodičovství - pořádá CPR Vsetín ve spolupráci s CPR Jitřenka Hranice (jak vést, porozumět, komunikovat, povzbuzovat, řešit konflikty). Na kurz je třeba se přihlásit - info na CPR Vsetín (v pastoračním domě VS).
26. ledna 2018 Mládežnická mše svatá a přednáška o vztazích (P. Jiří Kučera).

26. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Bronislava Czudka na ekumenickém modlitebním setkání v Křesťanském sboru (Podsedky) - téma Církvi do Filadelfie.

25. ledna 2018 - v 18 hodin promluva Pavla Kostečky na ekumenickém modlitebním setkání v Křesťanském sboru (Podsedky) - téma Církvi do Sard.

24. ledna 2018 - v 18 hodin má promluvu P.  František Král na ekumenickém modlitebním setkání v Horním sboru ČCE - téma Církvi do Thyatir.

20. ledna 2018 - Farní plesání na Vsetínském zámku - slosovatelné vstupenky se prodávají od neděle 7.1. - cena 200 Kč. K tanci i poslechu hraje DUO BERNARDYNOS. Sponzoři mohou své dary přinést do farní kanceláře nebo předat v zákristii.

11. ledna - společný adorační den, který je dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci. 8:00 - 17:30 h, (společenství si mohou vytvořit adorační program a zapsat se k adoraci, ranní mše svatá nebude).
8. ledna - po ranní mši svaté v 7:30 setkání k modlitbám za český národ a za město Vsetín u sochy Immaculaty.
6. ledna - Slavnost Zjevení Páně . Tří králů - bohoslužby v 7 a 10:30 h ve farním kostele, v 16  hodin v nemocniční kapli. V 9:30 společná modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 10:30 mše svatá a zasvěcení rodin a farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
5. - 6. ledna TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - 5. 1. ve 14 hodin - požehnání koledníčkům 
15. prosince vánoční zpověď dětí 17 - 18 hodin!
16. prosince po rorátní mši svaté - stavění vánočních stromků, potom jejich společné zdobení - zveme děti, aby si přišly pověsit "svou" baňku.
17. prosince - Vánoční zpověď: 14 - 16 hodin (přijďte prosím do 15:30), zpovídá deset kněží.
Od 10. prosince připomínáme Vám změnu času bohoslužeb - z 8:30 na 10:30 hodin!
10. prosince - společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách, i v sobotu v kapli. Přistoupit může: každý kdo dovršil věku 60 let a starší, nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém ohrožení životaK přijetí svátosti je nutný stav milosti - přijetí svátosti smíření.
10. prosince zve P. RNDr. Jiří Kučera a Karolína Straková na ADVENTNÍ KOCERT v 15:00 ve farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, zazní Mozart, Smetana, Massenet, Dvořák, Beethoven, Corelli, Brahms, Franck, Sarasate, Schubert…
8. prosince -  Církevně zasvěcený svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše svaté budou v 6:30, večer v 18:00 a v 10:00 v kapli sv. Růženy. 
8. prosince - po večerní mši svaté vyjdeme v průvodu k Mariánskému sloupu na Horní Město, kde bude u sochy IMMACULATY zasvěcení farnosti a města Panně Marii Neposkvrněné. Vezměte si červené kalíšky.
2. prosince od 18 hodin bude VIGILE ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT, začneme posvěcením adventního věnce v kostela, zazní poprvé „Rorate coeli desuper“, následovat budou večerní chvály a pak při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Božího Syna, který dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také budeme prosit o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu.
3. prosince - doneste si na mši svatou adventní věnce k posvěcení.
3. prosince - SDRUŽENÍ ŠANCE paní Mgr. Miroslavy Kubicové prodává Vánoční hvězdy, před a po bohoslužbách v     chodbě u kostela. Koupí podpoříte Onkologické centrum FN OLOMOUC.
3. prosince Vás všechny zveme v 16 hodin do farního kostela na adventní koncert pro Charitu - vystoupí mužácký pěvecký sbor KOSÁCI z Ratiboře se svými hosty.
1. prosince pořádáme vlakový zájezd pro MINISTRANTY se STONOŽKOU do PRAHY za panem kardinálem Dukou. Přihlaste kluky co nejdříve v zákristii, je nutné objednat jízdenku.
1. prosince - od 16 hodin bude výroba adventních věnců v sále pastoračního domu. 
1. prosince - zveme v 17 hodin všechny na mládežnickou mši svatou.
25. listopadu - Duchovní obnova pro ženy - bližší info zde
25. listopadu - v 18 hodin v pastoračním domě - Svatocecilské posezení se všemi chrámovými zpěváky farnosti, s varhaníky, akolyty, kostelníky, s farní a ekonomickou radou, s liturgickou a technickou skupinou, s ženami, které ochotně uklízí kostel, perou prádlo, chystají květiny, a dalšími dobrovolnými spolupracovníky farnosti. 
15. listopadu zveme v 17:30 na BIBLICKÉ TANCE do pastoračního domu.
18. listopadu ve 14 hodin zveme farníky do pastoračního centra na děkanátní setkání s koordinátorkou Modliteb matek.
10. - 11. listopadu 2017 - Duchovní obnova pro děvčata od 10 do 13 let v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži.
11. listopadu bude zabíjačka - nabízíme otevřené společenství ochotným pomocníkům -  zveme Vás od 7 hodin na faru.
12. listopadu - přijměte pozvání na společný zabíjačkový oběd
12. listopadu zveme všechny děti na DRAKIÁDU -  sejdeme se ve 14 hodin na Sychrově u vodárny, vezměte si s sebou draky!
9. listopadu u příležitosti děkanské konference v Horní Lidči Vás zveme na mši svatou v kostele svatého Václava v 9 hodin. Celebrovat bude Mons. Josef Nuzík.
1. listopadu - začíná dušičkový oktáv za zemřelé - bohoslužby v oktávu budou každý den ráno i večer. Zpovídá se 1 hodinu před každou mší svatou a v 1. pátek od 9 - 11 a od 16 do 17:45 hodin.
3. listopadu (99. výročí stržení Mariánského sloupu) zveme po ranní mši svaté ke společné modlitbě za náš národ k soše Panny Marie na Horním městě.
3. listopadu bude v rámci večerní mše svaté uvedena divadelní hra společenství dětí a mládeže Zašové - srdečně Vás všechny zveme.
3. listopadu po večerní mši svaté půjdeme s dětmi průvodem na starý hřbitov - vezměte si s sebou červené kalíšky - svíčky.
4. - 5. listopadu zveme děti, mládež, všechny farníky - zapojte se do 24 hodinového čtení z Bible, zpěvů žalmů, naslouchání a meditaci vybraných částí z Bible. Zájemci o čtení, skupinky zpívající žalmy, ... zapisujte se prosím na arch, který bude u bočního oltáře. 
27. října zve otec děkan mládež na společný výlet do Vídně. Hlaste se o bližší informace u P. Františka (731 402 160).
17. října 2017 - úterý - 1. katecheze pro rodiče a děti prvokomunikanty v Pastoračním domě  v 17 hodin.
18. října 2017 - STŘEDA - Milion dětí se modlí růženec - začátek v 17:30 zveme děti a rodiče, pedagogy a všechny farníky (tento týden nebude náboženství).
20. - 21. 10. 2017 - Animátoři VSeDě zvou mládež na filmový maraton - Pán prstenů - info a kontakt zde. /Přihláška online.
21. října 2017 - Výroba draků - děti vezměte tátu, tátové vezměte děti a přijďte si vyrobit draka. Od 9:00 hodin v pastoračním centru.
21. října ve 21:00 - podaří se nám letos vytvořit misijní most modlitby? Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu byly v neděli požehnány v kostele.
22. října 2017 MISIJNÍ NEDĚLE - Den modliteb za misie (v 8:30 misijní průvod) potom misijní dopoledne - misijní kavárničkaKdo chcete přispět na misie, napečte prosím k prodeji misijní koláčky - výtěžek je určen na Papežská misijní díla dětí.
22. října 2017 - odpoledne ve 14 hodin na Sychrově u vodárny Drakiáda.
12. října 2017 Charita Vsetín zve na DEN SENIORŮ  -  ve 14 hodin v Domě kultury.
11. října 2017 - středa v 18:00 hodin - setkání pastorační a ekonomické rady v klubovně.
8. října 2017 - neděle - v 8:30 HODY - oslavíme 82. výročí posvěcení kostela.7. října 2017- pouť do FATIMY ČR . 
7. října 2017 - setkání biřmovanců (2016) v 18:00 ve farní klubovně.6. října 2017 - první pátek v měsíci - 17:30  - Světová eucharistická adorace dětí.
3. října 2017 - modlitba za český národ u Mariánského sloupu v 18:00 (hned po modlitbě svatého růžence - 17:30).
1. října 2017 pouť k Archandělu Michaelu - Liptál v 10:30 hodin, ve 14:00 svátostné požehnání.
30. září 2017 - Pouť na Svatý Hostýn - autobusem s farníky z Hovězí - odjezd 7:45 od kostela, 10:15 mše svatá - slouží Mons. Josef Nuzík.
29. 9. 2017 Mládežnická mše svatá už v 17 hodin - zveme všechny - mládež i farníky
29. 9. 2017 - Brněnská akademie třetího věku - více zde
28. 9. 2017 - zveme farníky na výlet do farního lesa - sraz ve 13 hodin u kostela - ti co půjdou pěšky.  S ostatními se sejdeme ve 14 hodin u kovárny (mohou přijet auty nebo MHD).
22. - 24. září bude v našem kostele opět triduum modliteb matek a otců - zveme všechny farníky, kteří se chtějí společně modlit za děti, vnuky, kmotřence... (pátek po večerní, sobota po ranní a neděle po večerní mši svaté).
V sobotu 23. září 2017 Vás zveme do Markvartic na posvěcení obnoveného kostela.
9. 9. 2017 - Ministrantská pouť v Uherském Brodě.
13. 9. 2017 - začíná výuka náboženství - rozvrh ZDE
16. 9. 2017 - Pozvánka nejen pro mládež na Open Air festival Burning Square (= „Hořící náměstí“) v Kroměříži.
20. - 25. 8. 2017 - Komunita blahoslavenství v Dolanech zve ženy na duchovní obnovu do Kroměříže.
23. 8. 2017 - Na bicykli za život - cyklopouť - 18:30 Zlín - kostel sv. Filipa a Jakuba +modlitba před nemocnicí
7. - 11. srpna 2017 - VIA – Duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání  - vede P. Jan Szkandera

13. 8. 2017 - Zveme na  vsetínskou farní pouť k Panně Marii Nanebevzaté

Červenec nebo srpen 2017 - Duchovní obnova pro mládež

4. - 5. července - Dny lidí dobré vůle - Velehrad - k účasti na slavnostní mši svaté ve středu 5. 7. v 10:30 zve Váš arcibiskup Mons. Jan Graubner. Společnou poutí tak můžeme oslavit příchod soluňských bratří.
2. července 2017
 - výroční pouť k Panně Marii Zašovské, patronce Valašska. Mše svaté v 7:00, 8:15 a 10:30 - celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup, 14:30 sv. požehnání a uctění milostného obrazu P. Marie Zašovské, 15:00 divadlo.

28. června 2017 - pouť Charity na Svatý Hostýn. Odjezd je v 7:30 od kostela. Pouť je vhodná zejména pro seniory, méně pohyblivé. Přihlášky 733 741 582. Cena je 130Kč. Autobus vyjede až k bazilice.

24. června 2017 od 8:00 hodin prosíme ochotné ženy a statečné muže o pomoc při mytí oken pastoračního domu. Vezměte si, kdo můžete, s sebou svůj kyblík a hadry. Úklidové prostředky jsou zajištěny.

24. června 2017 - farní pouť na Turzovku - odjezd 7:30 od kostela - autobus je OBSAZEN!

23. - 25. června - triduum modliteb matek a otců za děti! Modlitby budou po mši svaté. Pá - večer, so- ráno, ne - večer.

22. června 2017 - setkání FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU VÝCHODNÍHO VALAŠSKA. Programem provází P. ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR s pastorační asistentkou Hankou Frančákovou, členkou mezinárodní rady WAF 16:30 Výstav nejsvětější Svátosti Oltářní a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské 17:00 Společná modlitba Svatého růžence „Světla“ za jednotlivé stavy (děti, mládež, rodiny, nemocní, duchovní) 18:00 MŠE SV - P. Pavel Dokládal, president WAF ČR 19:00 zasvěcení NSPM, fatimská hymna.

21. června 2017 - ještě 10 volných míst na společný výlet s dětmí z náboženství - informace pro rodiče zde.  Na výlet mohou jet i dospělí - odjezd v 8:00 od kostela.

         3. června 2017 - přehlídka schol a souborů CANTATE 2017 na kolonádě před Společenským domem v Luhačovicích - začátek mší svatou v 11:15 hodin v kostele Svaté Rodiny.

              3. června 2017 v 19:30 zveme na setkání u Mariánského sloupu na Horním městě s modlitbou za město a český národ, ve 20:00 bude VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, která začne lucernáriem. Můžete si s sebou přinést růže na posvěcení.

            Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ (v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě), zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
      26. května 2017
 v 17:00 hodin zve MLÁDEŽ VsetínskéhoDěkanátu na poslední „Děkanátní mši svatou“ celebruje populární mládežnický     dominikán  P. Jindřich Poláček. Hudebně ji doprovodí schola SGVelehrad.

             16. KVĚTNA po májové vyjdeme k soše sv. Jana Nepomuckého (litanie a pobožnost k ochránci Horního Města)¨

17. května 2017 od 13:00 - 17:00 hodin na Dolním Městě slavnost k jubileu 25 let Charity Vsetín - srdečně zveme!

13. května 2017 prožijeme jeden z vrcholů Jubilejního FATIMSKÉHO ROKU, se sejde proto společenství Fatimského apoštolátu mimořádně ráno, 6:15 růženec mše svatá v 7:00, zasvěcení Panně Marii a fatimská hymna, poté snídaně a předání informací FA v klubovně.  Zveme nové zájemce o společenství!
13. května 2017 v 10:00 v Sazovicích u Zlína posvětí Mons. Jan Graubner nový kostel sv. Václava , na který jste přispěli svými dary, díky! Srdečně zveme!!!!

14. května 2017 srdečně zveme v 8:30 na mši svatou, v 9:30 na společný přípitek před kostelem a pak v 10:00 na společný oběd v PC Vás, kteří letos slavíte 1., 5., 10., 25., 30., 40. a 50. výročí sňatku, tj. rok svatby 2016, 2012, 2007, 1992, 1987, 1977, 1967 a dále všichni sezdaní před rokem 1967. 
Vy, kteří jste měli svatbu jinde, se nám prosím nahlaste do 10. 5. na faře, v sákristii, PRF nebo favsetin@ado.cz.

14. května 2017 pořádá CPR VSETÍN  ke Dni rodiny 2017 odpoledne na farské zahradě - ZAHRADNÍ RODINNOU SLAVNOST - FARNÍ DEN začátek ve 14:00, srdečně zveme, konec v 18:00.

Od 30. 4. - 7. 5. 2017 probíhá Týden modliteb za povolání - program v ohláškách.

7. 5. 2017 - v neděli na Svatém Hostýně volební valná hromada členů Matice svatohostýnské, proto je účast všech členů bezpodmínečně nutná. Bude zahájená mší svatou v 9:15, po jejím skončení v 10:00 zasedání v Jurkovičově sále, kde proběhne představení kandidátů do nového Výboru MSH a jejich volba.
3. května 2017 - po májové v 18:00 hodin modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
Od 1. do 31. května 2017 vždy 17:30 MÁJOVÉ, už v předvečer měsíce května 30. dubna 2017 zveme na 1. májovou, v rámci 100. výročí Fatimy budeme číst o Lucii, Františkovi a Hyacintě, zveme především také Vaše děti spolu s Vámi.
1. května 2017
- Pouť za rodiny na Svatý Hostýn (přihlaste se do autobusu - odjezd v  7:30 od kostela), pěší poutníci vyráží ve 2:00 h od kostela! Odpoledne beseda s p. Jiřím Kučerou na téma: "Rodina, Boží povolání a vyvolení - modlitba v rodině." Také bude zajištěn program pro děti.
29. dubna 2017 - Přijměte pozvání na děkanátní pouť do Štípy za povolání a rodiny (odjezd ve 14:00 od kostela).
22. dubna 2017
Národní pochod pro rodinu a život v Praze
18. 4. 2014 v 7:30
 odjíždí od kostela autobus na pohřeb Mons. Ericha Pepříka do Olomouce, do autobusu se prosím přihlašujte v zákristii. Parte zde
od 13. dubna 2017 (Zelený čtvrtek) v 6:45, 12:00 a 19:00 chodí chlapci a ministranti "vyhrkávat"
14. dubna 2017 - na Velký pátek Vás zveme
6:00 hodin na křížovou cestu s mládeží (sraz u kostela)
v 7:00 hodin na Temné hodinky
15:00 hodin Velkopáteční obřady
ve 21:00 hodin na křížovu cestu městem.
2. - 9. dubna 2017 -  Týden modliteb za mládež
9. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 velikonoční zpověď - zpovídá 10 kněží!!
3. dubna 2017 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na Horním městě u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
8. dubna 2017 od 9:00 - 15:30 duchovní obnova pro ženy s mottem " Spasena budeš jako matka" s paní Mgr. Marií Kaňovskou. Na tuto akci je nutno se nahlásit. 731 402 033¨
25. březen 2016 Pouť do Napajedel ZA ÚCTU K ŽIVOTU, arcibiskup Jan Graubner, 17:15 ADORACE NSO, 18:00 Mše svatá, 19:00 svíčkové procesí ke hrobu služebnice Boží Anny Zelíkové a bolestný růženec.
22. 3. 2017 - v 18:00 setkání členů pastoračních a ekonomických rad Vs děknátu nad otázkami o. arcibiskupa J. Graubnera v Kulturním domě v Lidečku.
22. 3. 2017 - Modlitba tancem - biblické tance pro ženy a dívky ! ZRUŠENO!!! 

24. - 26. 3. 2017 - zveme všechny na modlitební triduum Modliteb matek.20. března 2017 -  Slavnost sv. josefa, snoubence p. marie, mše svaté v 7:00 a 18:00 farní kostel, 10:00 kaple svaté Růženy.
17. - 19. 3. 2017 - Postní rekolekce pro otce i matky V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Modlitba za rodinu, děti a manželství) - informace ZDE
13. března 2017 -
 zveme na Fatimský den v rámci oslav 100. VÝROČÍ FATIMY, v 6:15 modlitba sv. růžence 7:00 mše svatá a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, 8:00 informace z Fatimy ČR a snídaně v klubovně.
26. února 2017 se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.  Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat.
25. února 2017 v 15:00 slavnostní děkovná mše svatá - biskup Josef Hrdlička - podrobnosti na pozvánce

21. - 23. 2. 2017 - Duchovní obnova s o. Eliasem Vellou - pozvánka
zde
22. 2. 2017 budou Biblické tance začínat až od 18:00 hodin!
11. 2. 2017 od 9:00 hodin zveme farníky na duchovní obnovu s P. ThDr. Janem Balíkem, PhD. Obnova bude zakončena mší svatou ve 14:30 hodin v našem kostele, při které dojde k instalaci "Pražského Jezulátka" na boční oltář.
11. 2. 2017 bude v 16 hodin v nemocniční kapli zakončen mší svatou Týden modliteb za nemocné. Po ukončení bude v kapli setkání lékařů, zdravotního personálu s duchovním slovem Bc. Marty Koňaříkové a Mgr. Jana Mokrého, nemocničních kaplanů k 25. Světovému dni nemocných. Srdečně zveme!!!!
10. 2. 2017 v 17:30 večerní mše svatá s Janem Balíkem (ředitel Sekce pro mládež ČBK) a po mši svaté přednáška pro mládež s diskusí na téma:SEXUÁLNÍ SNY, ANEB FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O SEXUALITĚ VE SPOLEČNOSTI A V ŽIVOTĚ KŘESŤANA - ZVEME MLÁDEŽ!
4. 2. 2017 Hromniční pouť matek ve Šternberku - POZVÁNKA
3. 2. 2017 Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát již ráno v 8:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
3. 2. 2017 po večerní mši svaté bude setkání pastorační rady (minulé i současné)!
27., 28. a 29. 1. Triduum Modliteb matek a Modliteb otců - ZVEME VŠECHNY FARNÍKY!
29. 1. 2017 - představení nové pastorační rady při mši svaté v 7:00 hodin.
20. 1. 2017 - V. farní ples - prosíme farníky o dary do tomboly - udělejme si navzájem radost!
18. - 22. 1. 2017 pokračuje na Vsetíně ekumenický Alianční týden modliteb za děti, vždy v 18:00, srdečně zveme.
15. 1. 2017
- koncert gospelové skupiny
GOOD WORK - Paprsky

11. 1. 2017
 budeme slavit ADORAČNÍ DEN, který je zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS Olomouc. Zahájíme ho mší svatou ve středu v 7:00  hodin. 
6. 1. 2017 nebude z důvodu nemoci mše svatá v nemocniční kapli v 10:00 hodin
6. - 7. 1. 2017 - TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ! 14:00 požehnání koledníčkům
1. 1. 2017 Světový den modliteb za mír 
27. 12. 2016 - v 19:00 - koncert Sonet & Dvořák
30. 12. 2016 - slavnostní požehnání tříkrálovým koledníkům arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
15. 12. 2016 - zveme všechny na adventní koncert ZUŠ v kapli sv. Růženy v nemocnici!
12. 12. 2016 - od 16:00 hodin 
bude velký úklid kostela - prosíme o pomoc ochotné farníky!
11. 12. 2016 - P. RNDr. Jiří Kučera 
a Karolína Slezáková zvou na ADVENTNÍ KOCERT 
v neděli v 15:00 h (program zde)
11. 12. 2016 - při všech mších svatých proběhne volba nové pastorační rady - (budou připraveny zatrhávací lístky)
11. 12. 2016 - Divadlo Víti Marčíka - Setkání před Betlémem (LIDEČKO)
9.12. 2016 - po večerní mši svaté v 18 hodin bude farním společenstvím dětí a mládeže Zašová předvedena divadelní hra ZMATEK. Srdečně zveme všechny farníky.
8. 12. 2016 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (mše svaté v kostele v 7 a 18 hodin, v kapli v 10 hodin), po večerní mši svaté průvod se svíčkami k Mariánskému sloupu.
4. 12. 2016 - Při nedělních mších svatých odevzdejte prosím do připravené schránky návrhy na členy nové pastorační rady
3. 12. 2016 - Modlitba u Mariánského sloupu za český národ - na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci - tentokrát v 18:00 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu.
2. 12. 2016 - 1. pátek v měsíci, zveme děti na mši svatou v 18:00 hodin.
30. 11. 2016 - Zveme na biblické tance v PD - přijďte v 17:30 hodin!
27. 11. 2016 - Prodej Vánoční hvězdy (před a po mši svaté) - Sdružení ŠANCE
26. 11. 2016 - Vigilie za počatý lidský život - od 19:00 hodin
25. 11. 2016 - Zveme na mládežnickou mši svatou v 17:00 hodin! (Celebruje P. Jindřich Poláček OP)
25. 11. 2016 -
Výroba adventních věnců v PD od 16:00 hodin.
21. 11. 2016 - Zasedání PRF a ERF v 18:00 hodin.
20. 11. 2016 - Setkání dětí s otcem arcibiskupem na Svatém Hostýně - 
více zde

18. - 20. 11. 2016 - Rok milosrdenství zakončí ve Zlíně Konference o evangelizaci (
Mezi přednášejícími budou Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další hosté, sobotní mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner.)
13. - 18. 11. 2016 - Duchovní obnova OD DÍTĚTE JEŽÍŠE K NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI (P. Lev Eliáš)
12. 11. 2016 - Zveme na setkání schol v Lidečku - více zde
11. - 13. 11. 2016 - Duchovní obnova pro dívky (10 - 13 let) v Kroměříži více zde.
30. 10. 2016 bude v 16:00 hodin Dušičková pobožnost na hřbitově u hlavního Kříže.
28. 10. 2016 zveme na přednášku na téma: „Od Mistra Jana Husa po toleranční patent na Valašsku“, přednáší Mgr. Jiří Pelán, farář CCB Evangelisté z Huslenek a Mgr. Alois Bonaventura Štrbík, SFŘ, začátek v 16:00 v PC.
23. 10. 2016 - Misijní neděle (kdo můžete, napečte prosím koláče do misijní kavárničky, která bude otevřena v klubovně po dětské mši svaté. Výtěžek z prodeje je určen na misie.)
22. 10. 2016 - Misijní most modlitby (ve 21:00 hodin se budeme modlit společně v kostele,nebo i doma sv. růženec za misie)
20. 10. 2016 se koná 1. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI PRVOKOMUNIKANTY v BROUČKÁRNĚ v 17:00, vezměte tužku, gumu, dýnko, nůžky a malý nožík. Účast jednoho z rodičů nutností!!!
18. 10. 2016 Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre PIO - v úterý v 17:15 hodin zveme děti, rodiče a prarodiče na společnou modlitbu bolestného růžence.
14. 10. 2016 v 16:30 h -  jste zváni do Společenství mladých manželů v PC, hlídání dětí zajištěno.
13. 10. 2016 - zveme v 16:30 do klubovny na Fatimský den, v 17:15 na modlitbu růžence v kostele.
13. 10. 2016 ve 14:00 Den seniorů s Charitou VS ve velkém sále Domu kultury Vsetín. Hostem letošního ročníku bude herečka Taťána Medvecká a o hudební doprovod se postará cimbálová muzika Jasénka. Stejně jako loni máte možnost seznámit se s organizacemi, které poskytují sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní akce na vsetínsku.
10. 10. 2016 - Kurz rozvoje osobnosti ženy
 - ROSE - 3. přednáška
8. 10. 2016 - zveme farníky na udílení svátosti biřmování Mons. Josefem Hrdličkou na Vsetíně v 10:00 hodin!
7. 10. 2016 - v 16:00 setkání všech členů a členek živého růžence v pastoračním centru. V 16:45 společná modlitba VŠECH RŮŽÍ v kostele. 17:30 začne 14. ročník SVĚTOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORACE DĚTÍ, zveme rodiče i děti.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
od 28. září 2016 se budeme po mši svaté modlit spolu s biřmovanci a jejich rodinami novénu k Duchu svatému.  Arch k zapsání biřmovanců je na klekátku u bočního oltáře.
5. 10. 2016 - Zveme na Biblické tance v 17:30 v pastoračním centru
5. 10. 2016 - Pouť nemocných ke Svaté bráně na Velehradě (bude vypraven autobus, odjezd v 8:00 h od kostela) - info
Poutní deníček   pro děti si můžete vyzvednout v zákristii.
3. 10. 2016 - Modlitby u mariánských sloupů v ČR - Budeme se pravidelně scházet na HORNÍM MĚSTĚ u sochy Immaculaty vždy 3. dne v měsíci v 18:30 hodin. Prosíme vždy před tímto datem o malý úklid a výzdobu. 
2. 10. 2016 v 19:00 hodin - setkání pastorační rady
2. 10. 2016 - Farní drakiáda ve 14 hodin u vodárny na Sychrově!
2. 10. 2016  zveme v 10:00 h na mši svatou v DPS Harmonie na Ohradě
1. 10. 2016  zveme tatínky (maminky) s dětmi na výrobu draků od 9:00 hodin do pastoračního centra!! (vezměte si nůžky, lepidlo Herkules, šňůru, kolíčky na prádlo - při lepení ....)
do 30. září 2016  Otevřené brány
25. 9. 2016 - Charitní mše svatá v 8:30 hodin - pozvánka (Charita Vs. nabízí možnost odvozu)
23. - 25. 9. 2019 - Modlitby matek zvou farníky na společné prožití dalšího 
Tridua
23. 9. 2016 - Mše svatá pro mládež děkanátu (v 17 hodin)
22. 9. 2016 - ve čtvrtek v 18:00 hodin mše svatá za biřmovance, jejich rodiče a kmotry, po mši svaté setkání s rodiči biřmovanců!
21. 9. 2016 - biblické tance - již v 17:30 hodin!!
17. 9. 2016 - Pěší pouť mládeže na Svatý Hostýn - informace na záložce pro mládež
11. září 2016 - poděkování za úrodu při mši svaté v 8:30 h. Kdo máte možnost přijďte v kroji! Do soboty ráno můžete přinášet do kostele prvotiny z úrody.
10. září 2016 - pouť farnosti Hovězí do Žarošic - 4 první přihlášení mohou jet autem s P. Františkem, ostatní vlastními auty (nezaplnil se autobus).
9. září 2016 od 16:00 h se na faře pečou koláčky (budou se rozdávat v neděli po mši sv. v 8:30 před kostelem) - zveme ženy, které se chtějí zapojit do společného pečení. 
3. září 2016 - pouť Charit ke Svaté bráně na Svatý Hostýn (pozvanka.docx  +   texty_k_pouti.pdf)
31. srpna 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
31. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek na MD - zveme do PD na den otevřených dveří
do 31. srpna 2016 - Bl. Terezie z Kalkaty - výstava v předsíni kostela
28. - 30. 8. 2016 - společný pobyt pro mladé KŘÍŽEM KRÁŽEM
27. srpna jste zváni na Pouť rodin na Svatý Hostýn
26. srpna 2016 - v pátek od 17:00 bude zpověď dětí a školní mládeže, je třeba, aby začaly nový školní rok s čistým srdcem a v Boží milostí. Po mši svaté v 18:30 bude na farní zahradě „Loučení s létem“ s opékáním - grilováním.
24. srpna 2016 - Světlušky - klub maminek - zveme do PD na den otevřených dveří od 9:00 - 15:00 h.
24. 8. 2016 - Biblické tance v pastoračním domě v 18:00 h.
21. srpna 2016 - Orelská pouť  na Svatém Hostýně
20.- srpna 2016 - Pouť pedagogů na Svatý Hostýn s přednáškou Maxe Kašparů (téma Výchova v dnešní společnosti)
18. - 20. 8. 2016 - multižánrový festival UNITED
4. 6. 2016 Velehrad - pouť děkanátů Valašské Klobouky a Vsetín 
28. 5. 2016 Krakow - pouť - 3 volná místa!

26. 5. 2016 Slavnost Těla a Krve Páně - zveme děti s květinami! Po skončení grilování klobásek na farní zahradě, jste všichni zváni!

15. 5. 2016 Slavnostní mše svatá s přípitkem a obědem pro manžele jubilanty

14. 5. 2016 Ministrantský den v Olomouci Informace 
 

1. 5. 2016 Prvomájová pouť rodin

16. 4. 2016 Velikonoční ples pro mladé od 23 let  

19:30  Kulturní dům Lidečko. Večerem provází Eliška Bučková a Jožka Scharf, hraje kapela LORD a cimbálovka.

2. 4. 2016 Ples děkanátu Valašské Klobouky a Vsetín

19:30  Kulturní dům Brumov. Kapela H.U.M.O.R.

30. 3. 2016 Beseda s občerstvením pro pedagogy  současné i bývalé.  
Jste zváni po večerní mši svaté do pastoračního domu!! Přijďte!!

24. - 26. 3. 2016 Velikonoční klapotání
Zveme chlapce (třeba i s tatínky) na zajištění klekání po dobu Velikonočního třídení. Informace u ministrantů.

26. 3. 2016 Pletení tatarů na Bílou sobotu 
Přijďte strávit příjemné dopoledne na Bílou sobotu do pastoráku pletením tatarů. Začali bychom po pobožnosti u Božího hrobu asi v 10:30. Pozvánka je, jak pro muže s dětmi, tak i pro ženy, ale zvlášť chceme povzbudit starší generaci, aby nás přišli naučit, co všechno se dá uplést a tak předat něco z vlastního umění. Průtí bude zajištěno, ale kdo má možnost ať donese, aby bylo dost. Radim Změlíkfarnostvsetin.webnode.cz/pro-farniky/

 

10. února 2018 - Děkanátní duchovní obnova pro manžele na téma "Manželství bez mýtů". Přednáší P. Josef Červenka, pořádá CPR Vsetín. (Nutno se přihlásit na CPR Vsetín do 7. 2. Hlídání dětí zajištěno!!! Mohou se přihlásit jak svobodní, snoubenci i lidé nežijící v manželství. PRO NEMOC ZRUŠENO!

10. února 2018 probíhala děkanátní postní duchovní obnova mládeže s P. Pavlem Stuškou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode