2020

31. října 2020 - Předávání pověření absolventům kurzu PA

4. října 2020 - Svátost biřmování a žehnání 2 zvonů

27. září 2020 - První svaté přijímání dětí

13. září 2020 -  Křest - dva dospělí 

6. září 2020 - Poděkování za úrodu

4. září 2020 - Poslední večeře - pro děti

srpen - září 2020 - Výroba nových zvonů

30. srpna 2020 - Žehnání aktovek

19. srpna 2020 - Pouť na Butkov

16. srpna 2020 - Poutní mše sv. a kamenná svatba - Seidlovi

21. června 2020 - 1. svaté přijímání - dva mládenci

12. června 2020 - Noc kostelů

17. května 2020 - 100 lidí v rouškách

2020 - 3. neděle velikonoční

březen - duben - Postní a velikonoční

7. března 2020 -  Setkání animátorů mládeže děkanátů VS, VM a VKlobouky 

22. února 2020 - 8. Farní ples

11. února 2020 - Žehnání nového pavilonu interního oddělení VN a udělení pomazání nemocných v kapli

 2. února 2020 - Představení prvokomunikantů

 1. února 2020 - Hromniční pouť žen do Šternberka

26. ledna 2020 - Neděle Božího slova

10. ledna 2020 - Tříkrálové koledování

  5. - 11. ledna - Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů