Pro ministranty

 

Díky ministrantům za jejich vzornou službu u oltáře!

Minitranty ve školním roce 2018/2019 vedou: Pavel Košůtek a Filip Teleky.

Ministrantské schůzky jsou vždy v pátek od 17. hodin.

Tarsicius

 

Ministranti olomoucké arcidiecéze - nejbližší akce a přihlášky.

 

Pro starší ministranty se v září otevřel další ročník kurzu MiniFor


Letáček pro ministranty

Ministrantská formace minifor

 

 

 

S láskou, zbožností a věrností konejte své poslání ministrantů. Nepřicházejte do kostela k bohoslužbě s povrchností, ale vnitřně se na mši svatou připravujte! Svou pomocí kněžím ve službě oltáře umožňujete, aby Ježíš byl lidem blíže, aby ho mohli vnímat a mít více na zřeteli, že On je přítomen. 

(papež Benedikt XVI. v promluvě k ministrantům, srpen 2010)

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz