schola

Malá schola - zpívá 3. neděli v měsíci
Zkouška v pátek od 16:00 hodin do 18:00 hodin v Pastoračním centru
Vedoucí Pája Seidlová

Velká schola - zpívá 2. neděli v měsíci a 4. neděli v měsíci (kytarová mše sv.)
Zkouška v pátek od 19:00 hodin v Pastoračním centru
Vedoucí Karel Hajdík

OLD muži - zpívají v neděli v 7:00 hodin, zkoušky před mší svatou.

Komorní mužský pěvecký sbor - zpívá 1. neděli v měsíci
Zkouška v 1. neděli od 8:00 hodin v Pastoračním centru
Vede Pavel Ptáček

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz