schola

Malá schola - zpívá 3. neděli v měsíci
Zkouška v pátek od 16:00 hodin do 18:00 hodin v Pastoračním centru.
Vedoucí Pája Seidlová.

OLD muži - zpívají v neděli v 7:00 hodin, zkoušky před mší svatou.

Choristi -  mužský pěvecký sbor - zpívá 1. neděli v měsíci
Zkouška v úterý po večerní mši svaté a v 1. neděli od 8:00 hodin v Pastoračním centru (mimo prázdniny).
Vede Pavel Ptáček.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz