PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

Bohoslužby ve farnosti a děkanátu Vsetín

Přehled bohoslužeb v děkanátu Vsetín (o prázdninách mohou být změny, sledujte aktuální pořad jednotlivých farností děkanátu).

UPOZORNĚNÍ: aktuální změny najdete zde

Farní kostel - pravidelný pořad bohoslužeb
Neděle 7:00, 10:30 a 18:00
Pondělí 7:00
Úterý 7:00
Středa 7:00 
Čtvrtek 7:00 a 18:00
Pátek 7:00 a 18:00 pro děti
Sobota 7:00
Kaple sv. Růženy v nemocnici  
Pondělí 16:00
Sobota 16:00
Svátost smíření  je vysluhována 30 minut přede mší svatou. Jinak je možné se domluvit  s knězem.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz