Pastorační dům

Pastorační dům (PD) byl posvěcen otcem Waldemarem Griegerem dne 13.srpna 2006. PD byl postaven proto, aby vznikly prostory pro setkávání farníků i mimo kostel.
Využívat prostory PD lze teprve po domluvě s o. děkanem a nahlášení rezervace termínu správci PD, který zájemci předá info kolem užívání PD (pravidla níže viz bod 1.). Po domluvě se správcem PD bude na internetových stránkách farnosti do 24. hodin zveřejněna v kalendáři akcí rezervace PD.

Kontakt na správce PD a na o.děkana Františka Krále:

Václav Kühr, kostelník (bývá na večerních  mších svatých) – mobil: .........................
Email: 
P. František Král – telefon: 571 411 692, mobil: 731 402 160, e‐mail: favsetin@ado.cz

1.  Pravidla užívání prostor Pastoračního domu (PD) .

2. Kalendář plánování akcí v PD

3. Prodejna knih v přízemí PD je zrušena.

4. Farní knihovna je přestěhována z PD do klubovny vedle vchodu do kostela. Půjčování knih je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat mezi čtenáře.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz