Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín
Horní náměstí 134
755 01  Vsetín

IČO: 48739341
číslo BÚ: 190488974/0300

telefon: 571 411 692
mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz

děkan a farář: P. František Král
výpomocný duchovní: P. František Pěnčík odchází do důchodu
trvalý jáhen: p. Oldřich Kovář