Májové 2021

31.05.2021 16:18
Novéna k Dominiku Sáviovi 1. den Svatý Dominiku Sávio, prožíval jsi s vroucností sv. přijímání,...
30.05.2021 16:16
Zázraky Dominika Sávia Dominik zemřel v Mondoniu 9. března roku 1857 a byl pochován pod oltářem...
29.05.2021 16:15
Dominik se vrací Pan Sávio napsal hned druhý den dopis Donu Boskovi, ve kterém mu oznamoval smrt...
28.05.2021 16:14
Šťastná smrt K večeru v neděli 1. března dorazil Dominik šťastně domů. Maminka a sourozenci ho hned...
27.05.2021 16:12
Když Dominik odešel Don Bosko se s Dominikem rozloučil a ještě stál u brány. Díval se na...
26.05.2021 16:09
Loučení s oratoří V sobotu 28. února byl Dominik stále Donu Boskovi v patách, jako by se nemohl...
25.05.2021 16:08
Bezradní lékaři Dominik Sávio prožíval celý svůj život jako přípravu na smrt. Smrt nikdy...
24.05.2021 16:07
Co dáme za lásku? Měsíc listopad roku 1856 přinesl s sebou první mrazíky a první sníh a koncem...
23.05.2021 16:02
„Roztržitosti“ Uvedeme si něco z mimořádných milostí, kterých se dostalo Dominikovi. Při tom...
22.05.2021 16:18
Malý katecheta Pán Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a učte všechny národy!“ Církev vždy konala...
21.05.2021 15:55
Z Dominikova dětství Ano, Dominik opravdu už od dětství dobře věděl, že hlavní při mši svaté je...
20.05.2021 16:16
Svátostný Ježíš Mluvili jsme o mariánské úctě Dominika Sávia, ale jeho mimořádnou svatost...
19.05.2021 16:15
Souboj V životě Dominika Sávia čteme o jedné příhodě, která je zcela ojedinělá a ukazuje nám...
18.05.2021 16:13
Svaté jméno Boží Dominikova duše byla jemná a citlivá. Všechno dobré ho naplňovalo nadšením, zato...
17.05.2021 13:14
Na hřišti Když jsme četli minulou kapitolu o tom, jak tři přátelé v Oratoři všichni zemřeli...

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Struktura májové pobožnosti (návrh):

  • mariánská píseň (Kancionál, Koinonia, Poutnický kancionál „Salve Regina“, Malý zpěvníček zapomenutých radostí…)
  • růženec (nebo alespoň desátek)  
  • sloka písně
  • májové čtení (s úvodní a závěrečnou modlitbou)
  • Otče náš a Zdrávas na modlitební úmysl dne
  • sloka písně
  • litanie (loretánská, případně vybrat některou mariánskou ze souboru „Litanie“, vydala Matice cyrilometodějská)
  • na závěr „Vesel se, nebes Královno“ (Kancionál 407)

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz