Plán akcí v pastoračním domě

Kalendář plánování akcí v PD -  rok 2020

Rezervace místností v PD si domluvte:

u správce pastoračního domu pana Pavla Juřici (tel.: 731 555 803),

a o rezervaci informujte:

pana děkana P. Františka Krále (tel.: 731 402 160).