PRO ŽENY

22. - 24. června 2018 - Triduum modliteb matek a otců - vždy po mši svaté - zveme všechny farníky, kteří se chtějí modlit za své děti, kmotřence i kněze.. (časy setkání najdete v ohláškách).

 

Modlitby matek - chcete vědět více podrobností o MM? Najdete je zde

Na TV LUX byli 20. 2. 2017 v pořadu "Doma je doma" koordinátorky MM z Česka a Slovenska, a také duchovní otec MM na Slovensku Marián Dragún.   Více na:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/11676

1. skupina MM - (Milena Orságová) se schází každý sudý týden v úterý v 19:00 h v nemocniční kapli.  Skupina je otevřená novým zájemkyním!

2. skupina MM - (Marie Jakubkovičová) se schází každý čtvrtek v 19:00 hodin v pastoračním domě. Skupina je zaplněna.

Modlitby matek (MM) vznikly  v roce 1995 v Anglii, kdy si jedna babička (Veronica) devíti vnoučat po přečtení brožurky „Co to děláme našim dětem“ uvědomila, že se jí nelíbí, v jaké společnosti by děti měly vyrůstat. Stejného názoru byla i její švagrová, maminka osmi dětí. Obě cítily, že je Pán volá, aby se modlily nejen za své děti, ale i za ty, za které se modlit nemá kdo. Po měsíci modliteb se k nim přidaly další tři maminky a tak vznikla první skupinka MM.

Svěřujeme Pánu své problémy – neumím to Pane vyřešit, odevzdávám Ti to – ve správnou dobu Pán svým neuvěřitelným způsobem problémy řeší. Za 20 let působení se toto hnutí rozšířilo do celého světa. Můžeme opravdu klidně spát, protože v době, kdy spíme, se i za naše děti modlí maminky například v Austrálii či jiných zemích světa a tak se – díky časovému posunu – modlíme za děti 24 hodin denně. Díky tomuto láskyplnému řetězu modliteb je zeměkoule omotaná láskou Panny Marie.