Pro farníky farnosti vsetín

Sledujte také AKTUALITY

Brněnská akademie třetího věku

Biskupství brněnské se podílí na pořádání kurzů Brněnské akademie třetího věku. Kurzy probíhají pod záštitou prvního náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka a vedoucí Odboru zdraví magistrátu města Brna MUDr. Zory Proskové vždy v pátek, zpravidla s dvoutýdenním rozestupem, a to ve velkém Bakalově sále, Brno, Žerotínovo nám. 6. Posluchači obdrží zdarma sylaby přednášek.

Kurz Zdraví je dar začíná ve 13:30 hod. a přednášejí v něm především pracovníci klinik Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (prof. M. Souček, prof. J. Vítovec, prof. P. Weber, prof. A. Hep a další).

Kurz Spirituální dimenze člověka začíná v 15:00 hod. a přednášejí v něm biskupové Mons. Vojtěch Cikrle a Mons. Pavel Konzbul, šéfredaktor Radia Proglas P. Mikšů, Mgr. Marek Orko Vácha, RNDr. Jiří Grygar, Dr. Kateřina Lachmanová, Mgr. P. Hladík a další odborníci.

Do kurzů je možno se přihlásit elektronicky na www.bioetika.cz nebo osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7. Kromě přednášek se konají také semináře, instruktáže pohybové aktivity a exkurze. Přednášky začínají 29. 9. 2017.

 
Otevřená společenství:
  • Živý růženec
  • Fatimský apoštolát
  • Mariánské večeřadlo
  •  Eucharistická hodina (více zde) 
 

 

Modlitební  triduum je pro nás připomínkou tridua velikonočního. Jsme pozváni, abychom s Pannou Marií prožívali Velikonoce každého čtvrt roku. Pán Ježíš zvlášť matky zve, aby žily život, který žila jeho Matka. Marii neuctíváme jako Boha, ale učíme se od ní Bohu důvěřovat v každé situaci, zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam, kde se nám vůbec odpustit nechce a  nakonec za všechno velebit Boha. Po celém světě se tyto tři dny modlíme nejen za své děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí.

V pátek jsme pozváni činit pokání, postíme se a odprošujeme za své hříchy. Panna Maria stála pod křížem a snad odprošovala Boha Otce i za nás: „Otče, odpusť nám naše viny...“ Ona tam stála jako první a stojí tam stále. Dokud si my neuvědomíme, že se tam máme postavit a prosit. Už od rána můžeme v duchu stát pod křížem s ní a odprošovat.

V sobotu máme odpustit a prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili nám a našim dětem. Celý den si připomínejme, že nám bylo odpuštěno mnohem víc, než co my máme odpustit druhým.

V neděli se máme radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v životě dopřál. Celá neděle se může stát modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele je jen vyvrcholením celého tridua.

Symbol - protože modlitba je duchovní, je pro nás lidi symbol velmi důležitý, protože je hmotný. Je to něco, co můžeme odevzdat anebo přijmout. Ti, kteří triduum vedou, se vždy několik dní předem připravují modlitbou s plným nasazením srdce a umrtvováním svých myšlenek – v pokoře a jednoduchosti. Symbol vždy vzejde z modlitby a měl by být jednoduchý a snadno pochopitelný.


 

akce

 

Biblická hodina pro starší se společnou snídaní - ve středu po ranní mši svaté - sledujte ohlášky.

Biblické tance - mimo prázdnin - lichá středa v měsíci v 17:30 hodin v pastoračním domě.

Rozvrh výuky náboženství 2017/2018


 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz