Pro farníky farnosti vsetín

Sledujte také AKTUALITY

 
Otevřená společenství:
  • Živý růženec
  • Fatimský apoštolát
  • Mariánské večeřadlo
  •  Eucharistická hodina (více zde) 
 

 

Modlitební  triduum je pro nás připomínkou tridua velikonočního. Jsme pozváni, abychom s Pannou Marií prožívali Velikonoce každého čtvrt roku. Pán Ježíš zvlášť matky zve, aby žily život, který žila jeho Matka. Marii neuctíváme jako Boha, ale učíme se od ní Bohu důvěřovat v každé situaci, zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam, kde se nám vůbec odpustit nechce a  nakonec za všechno velebit Boha. Po celém světě se tyto tři dny modlíme nejen za své děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí.

V pátek jsme pozváni činit pokání, postíme se a odprošujeme za své hříchy. Panna Maria stála pod křížem a snad odprošovala Boha Otce i za nás: „Otče, odpusť nám naše viny...“ Ona tam stála jako první a stojí tam stále. Dokud si my neuvědomíme, že se tam máme postavit a prosit. Už od rána můžeme v duchu stát pod křížem s ní a odprošovat.

V sobotu máme odpustit a prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili nám a našim dětem. Celý den si připomínejme, že nám bylo odpuštěno mnohem víc, než co my máme odpustit druhým.

V neděli se máme radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v životě dopřál. Celá neděle se může stát modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele je jen vyvrcholením celého tridua.

Symbol - protože modlitba je duchovní, je pro nás lidi symbol velmi důležitý, protože je hmotný. Je to něco, co můžeme odevzdat anebo přijmout. Ti, kteří triduum vedou, se vždy několik dní předem připravují modlitbou s plným nasazením srdce a umrtvováním svých myšlenek – v pokoře a jednoduchosti. Symbol vždy vzejde z modlitby a měl by být jednoduchý a snadno pochopitelný.


 

akce

 

Biblická hodina pro starší se společnou snídaní - ve středu po ranní mši svaté - sledujte ohlášky.

Biblické tance - mimo prázdnin - lichá středa v měsíci v 17:30 hodin v pastoračním domě.

Rozvrh výuky náboženství 2017/2018


 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz