květen 2018 Kopání přeložky elektřiny - brigádníci