Korunka k božímu milosrdenství
za umírající

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ - ODKAZ
 
Píší nám Chudé školské sestry Naší Paní ze Slavkova a VYZÝVAJÍ VŠECHNY KDO MOHOU, ať se zapojí k modlitbám Korunky k Božímu milosrdenství.
 
"Chvála Kristu, dnes jsme původně plánovaly duchovní obnovu, ale vše je tak, jak nikdo z nás nečekal. Jsou to takové exercicie celého světa...
Včera jsme dostaly zprávu, která nás zasáhla a rozhodly jsme se o ni s vámi podělit. Pokud osloví i vás, budeme jenom rády. Tato iniciativa, která má velký smysl, má svůj původ ve Španělsku.
"Milí přátelé, jsem v kontaktu s přáteli ze Španělska - je to tam teď hodně zlé. Zdravotníci se pod náporem nemocných hroutí, musí rozhodovat, koho zachránit a koho prostě nechat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela osamoceni, nikdo z rodiny a přátel je nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned, často bez obřadu, odvezeni do krematoria. Přišlo pozvání, abychom to tak nenechali.
Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se za jeho duši Korunku k Božímu milosrdenství. Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku, Itálii, u nás, či jinde ve světě. Přesto může tento nemocný přijmout skrze naši modlitbu útěchu a posilu (zaslíbení v tomto smyslu najdeme v Deníku sv. Faustyny Kowalské, např. odst. 1684 a 1541).
Takto teď umírají stovky, možná tisíce lidí, ale i nás se mohou modlit stovky, možná tisíce."
 
Ve společenství modlitby s vámi všemi spojené Chudé školské sestry Naší Paní ze Slavkova."
24. března 2020
 
 

Tato modlitba je Božím darem pro naše časy

V pátek, 13. září 1935, měla Sestra Faustyna ve své cele vidění anděla, který přišel potrestat zemi za hříchy. Když uviděla toto znamení Božího hněvu, začala prosit anděla, aby chvilku počkal, a svět bude konat pokání. Když se však ocitla před velebností Svaté Trojice, neměla odvahu zopakovat tuto prosbu. Teprve když v duši pocítila moc Ježíšovi milosti, začala se modlit slovy, které vnitřně uslyšela. „Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zasluhovaly.“ (Dn. 475)

Druhý den, když přišla do kaple, Pán Ježíš ji ještě jednou poučil, jak se má modlit tuto modlitbu, kterou nazýváme korunka k Božímu Milosrdenství.

„Nejprve se pomodlíš jednou Otčenáš a Zdrávas Maria a Věřím v Boha, potom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa; na zrnkách Zdrávasu budeš říkat tato slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. Na závěr se pomodlíš třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“ 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz