2016
 
 
22. prosince 2016  Živý Betlém
 
26. listopadu 2016 Vigilie za počatý život
 
12. listopadu 2016 Zabíjačka
 
23. října 2016    Misijní neděle
 
8. října 2016      Biřmování
 
11. září 2016      Poděkování za úrodu
 
 4.  září 2016       Žehnání aktovek
 

10. června 2016   Noc kostelů

4. června 2016     Děkanátní pouť na Velehrad

15. května 2016   Mše svatá pro manžele jubilanty

14. května 2016   Svatodušní vigilie

28. března 2016   Velikonoční pondělí

26. března 2016   Bílá sobota

25. března 2016   Křížová cesta městem

20. března 2016   Květná neděle

5. března 2016     Time management pro ženy (s Irenou Smékalovou)

13. února 2016    Národní týden manželství (CPR Spolu)

16. ledna 2016     IV. Farní ples

8. - 9. ledna 2016 Tříkrálová sbírka

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz