Roráty dětem

23.12.2020 23:18
"Jestli dnes ta hvězda nevyjde, určitě jsem zabloudil," pomyslel si šnek. "Snad jsem se měl přece jen držet karavany, která táhla do Jeruzaléma." Ale hvězda vyšla. Rozzářila se přimo nad nim, zahnala temnotu a šnek poznal, že je u cíle. Uviděl stáj, muže a ženu, uviděl i dítě a kolem něj i všechny...
23.12.2020 23:13
Na okraji cesty, těsně před prvními betlémskými domky, seděl za stolem jakýsi muž a hleděl před sebe. Když chtěl šnek kolem něj proklouznout, vyskočil. „Stát,” zvolal, „ani krok dál. Nevidíte, že se tady koná sčítání lidu? Potřebuji zapsat údaje o vaší osobě. Zaměstnáni, důvod návštěvy, vaše...
23.12.2020 23:08
Na louce se pásl vůl a jen tak tak, že nesežral i šneka. „No, no, to nemůžeš dát pozor?” vykřikl šnek celý rozčilený. „Promiň," zabučel vlídně vůl.„Neviděl jsem tě. Nechtěl jsem ti ublížit." „Proč ti malí musejí pořád něco snášet od těch velkých?" stěžoval si šnek. „Nepovídej," odvětil vůl...
20.12.2020 02:15
U plotu stál uvázaný osel. Zamyšlené si pochutnával na bodláku a šnekovi se zdálo, že je s tím pochybným zákuskem docela spokojen.  „Prosím tě, je tohle cesta do Betléma?" zeptal se ho šnek. "Mě se neptej, já jsem hloupý!” odpověděl osel. „Kdo říká, že jsi hloupý?" vyzvídal...
19.12.2020 02:09
Pár kroků od šneka seděl jakýsi starý muž a hleděl na večerní nebe. Pomalu se stmívalo. Šnek vysunul své krátkozraké oči jak nejvýš uměl a zahleděl se k obzoru. Je tam! Hvězda! Zářivá a jasná právě vycházela. Šneka znovu píchlo v noze. Neklid, který ho už tak dlouho poháněl, se ozval...
18.12.2020 02:04
Následujícího dne bylo takové horko, že šnekovi připadalo, jakoby byl písek pod jeho nohou úplně hořel. Jen s námahou postupoval vpřed a po chvíli se musel zastavit.  Cestu mu zkřížila karavana.  Velbloudi vířili suchý prach. Jeden kráčel za druhým, žádné předbíhání.  Vzduch byl...
17.12.2020 05:01
Po spoustě dní hledání začal šnek propadat beznaději. Noha ho bolela tak, že už nevěděl, jestli si to tajemné vábení, které ho celou dobu pohánělo, jen nenamlouvá. Celé dny se v nemilosrdném horku sunul prachem cesty, každý večer se zhroutil hlady a nevěděl, jestli někdy vůbec někam dojde. Černá...
16.12.2020 05:59
Uprostřed cesty ležel ohromný kámen. Byl tak veliký, že ho šnek považoval za skálu. Rozhodl se, že ho zdolá. Namáhavě šplhal po jeho rozpukané hraně. Bylo už téměř poledne, když se dostal na vrchol. A po krátkém rovném úseku to šlo zase dolů. V podvečer se šnek dostal zpět na cestu a najednou mu to...
15.12.2020 05:55
Jedna z ovcí tajně vyslechla noční rozhovor šneka s pastýřem. A ráno, když se šnek znovu chystal na cestu, se ho zeptala: „Opravdu tam jdeš?" Šnek hned věděl, na co se ptá. „Ano,” odpověděl přátelsky, „moc bych chtěl.” „Myslím, že by ses vůbec nemusel namáhat,” ušklíbla se ovce. „On si tě totiž ani...
14.12.2020 05:50
Začalo pršet. Nejdřív to bylo jen takové jemné mženi. Šnek se v něm blažené protáhl a nechal stékat vlhkost po kůži. Už celé dny toužil po tom, aby se zbavil prachu cesty. Nejraději by začal blahem zpívat, ale šneci moc dobře zpívat neumí. Pak déšť začal sílit. Cesta se proměnila v jezero. Nebylo...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz