APEL Panně Marii

Naše nejdražší Patronko Královno Nanebevzatá, Tebe naši předkové zvolili za ochránkyni města, svou a také naši. Jak řekl jeden kněz: „Máme tu nejlepší přímluvkyni v nebi“. Maria chceme jít ve tvých stopách.

Ty jsi Neposkvrněná. Slibujeme Ti, že se budeme varovat jakékoliv poskvrny hříchu, že své děti budeme zbavovat dědičného hříchu skrze svátost křtu, vychovávat ve víře a vést k Bohu.

Ty jsi Bohorodička. Zrodila jsi Božího Syna, kterému usiloval o život Herodes. Zavazujeme se, že budeme chránit nový život od samého početí před Herody dneška, že nikdy nepůjdeme na interrupci a umělý potrat nebudeme nikdy schvalovat. Tvůj Syn se narodil do Svaté Rodiny, chraň každou naši rodinu před zlem  rozvodu a nemanželských soužití, které nebudeme tolerovat. Zachovej lásku, úctu a věrnost našich rodičů. Slibujeme Ti, že se nikdy nerozvedeme.

Ty jsi zůstala  Pannou na věky. Chraň naše děti, mládež, rodiny před konzumním způsobem života. Pomoz nám zachovat čistotu duše i těla. Ať naše děti nacházejí pravý smysl života - nikdy se neuchylují k alkoholu a drogám,  vedeni Tebou - Matkou dobré rady, nacházejí své celoživotní povolání - v manželství nebo zasvěceném životě. Dej nám věrnost v tomto povolání.

Ty  jsi Nanebevzatá, v nebi ve slávě svého Syna, kde je i náš pravý domov a vlast. Chraň nás na našÍ pouti do nebe v našÍ drahé Zemi české, v našem milovaném městě Vsetíně, uděl nám pokoj a mír, chraň všechny naše obyvatele, zvláště  ty, kteří hrdě nesou jméno KŘESŤAN, ať jsou jedno jako Tvůj Syn v Otci. Ať skrze nás neustále vítězí Tvé Neposkvrněné Srdce - VÍTĚZNÁ OCHRÁNKYNĚ MORAVY ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU - voláme.                                                                                                              Vděční farníci vsetínští

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz