římskokatolická Farnost Liptál

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král, kaplanem je od června 2020 P. Pavel Lev Eliáš.

FALI ČERVENEC - SRPEN 2020

OD 1. ČERVENCE  se ruší povinost nosit
roušky v kostele
.

Přihlašujte se do náboženství v roce 2020/2021.

Náboženství dětí bude VE ŠKOLNÍ ROCE 2020/2021 bývat v budově ZŠ Liptál vždy ve středu ve 12:45 hodin. ZVEME VŠECHNY DĚTI!

Více aktualit najdete na úvodní straně webu: https://farnostvsetin.webnode.cz/

Vyzýváme především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
12. března 2020

 
 
Děkujeme všem brigádníkům, kteří o zářijových sobotách natírali plot (foto viz FOTOGALERIE 2019) kolem kostela a starého hřbitova.

kostel sv. michaela, archanděla

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání.
Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák.
Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a v roce 1798 vysvěcen nový kostel sv. Michaela, archanděla.
Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit zpět.
Původní fara musela v roce 1975 ustoupit stavbě nové základní školy, a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velké finanční náklady. Podílela se na nich i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

 

 Ohlášky 

 Aktuální pořad bohoslužeb 

Liptál - Kostel sv. Michaela, archanděla


 

 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Liptál
756 31 LIPTÁL 170

www.farnostvsetin.webnode.cz

Tel: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz

P. František Král, administrátor
731 402 160

P. Pavel Lev Eliáš, kaplan
731 626 561

Č. Ú:
ERA a. s. 282 282 578/0300,
variabilní symbol: 222222