římskokatolická Farnost Liptál

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král.

OD 13. 3. 2020 BUDOU AŽ DO ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY Z DŮVODU VLÁDOU VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU V ČR VE FARNOSTI LIPTÁL ZRUŠENY.

Mše svaté můžete sledovat on-line na www.mseonline.cz
NÁVOD  JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT DOMÁCÍ LITURGII NAJDETE V MANUÁLECH ZDE

Od 9. 3. 2020 je zrušeno náboženství až do odvolání

V modlitbě s Vámi zůstáváme spojeni 
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík

Více aktuálních informací najdete na úvodní straně webu: https://farnostvsetin.webnode.cz/

PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY
ZE DNE 12. 3. 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. 

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

12. března 2020

 
 

Náboženství dětí bude VE ŠKOLNÍ ROCE 2019/2020 bývat v budově ZŠ Liptál vždy ve středu ve 12:45 hodin. ZVEME VŠECHNY DĚTI!

 

Děkujeme všem brigádníkům, kteří o zářijových sobotách natírali plot (foto viz níže) kolem kostela a starého hřbitova.

kostel sv. michaela, archanděla

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání.
Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák.
Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a v roce 1798 vysvěcen nový kostel sv. Michaela, archanděla.
Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit zpět.
Původní fara musela v roce 1975 ustoupit stavbě nové základní školy, a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velké finanční náklady. Podílela se na nich i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

Fotogalerie: Farnost Liptál

 

Ohlášky

Aktuální pořad bohoslužeb

Liptál - Kostel sv. Michaela, archanděla


 

 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Liptál
756 31 LIPTÁL 170

www.farnostvsetin.webnode.cz

Tel: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz

P. František Král, administrátor 731 402 160
P. František Pěnčík, výpomocný duchovní 607 793 970

Č. Ú:
ERA a. s. 282 282 578/0300,
variabilní symbol: 222222