římskokatolická Farnost Liptál

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král.

Náboženství dětí bude VE ŠKOLNÍ ROCE 2019/2020 bývat v budově ZŠ Liptál vždy ve středu ve 12:45 hodin. ZVEME VŠECHNY DĚTI!

 

Děkujeme všem brigádníkům, kteří o zářijových sobotách natírali plot (foto viz níže)
kolem kostela a starého hřbitova.

kostel sv. michaela, archanděla

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání.
Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák.
Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a v roce 1798 vysvěcen nový kostel sv. Michaela, archanděla.
Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit zpět.
Původní fara musela v roce 1975 ustoupit stavbě nové základní školy, a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velké finanční náklady. Podílela se na nich i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

Fotogalerie: Farnost Liptál

 

 

Ohlášky

Aktuální pořad bohoslužeb

Liptál - Kostel sv. Michaela, archanděla


 

 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Liptál
756 31 LIPTÁL 170

www.farnostvsetin.webnode.cz

Tel: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz

P. František Král, administrátor 731 402 160
P. František Pěnčík, výpomocný duchovní 607 793 970

Č. Ú:
ERA a. s. 282 282 578/0300,
variabilní symbol: 222222