římskokatolická Farnost Liptál

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král, kaplanem je od června 2020 P. Pavel Lev Eliáš.
 
 
Aktuální pořad bohoslužeb - ZDE
 
Ohlášky - ZDE
 

Od 25.10. platí povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech.

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.   Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. Pokud se mše účastní méně než 10 osob respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme. Jinak nadále platí povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.  

Náboženství:
Středa: 12:45                 1 + 2. + 3 + 4. TŘÍDA,
                                   7. TŘÍDA 12:20

Kněze lze kdykoli požádat o přijetí sv. smíření, sv. nemocných i Eucharistie, také do Vsetínské nemocnice i na oddělení COVID19.

V případě prosby o svatou zpověď se domlouvejte přímo s  P. Lvem na
tel. 731 626 561.
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu - ZDE seznam tel. čísel.
 

Modlitby za děkanát - adorace vždy 1. neděli v měsíci - info ZDE.

8. 12. 2020 – 8. 12. 2021 – ROK VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI - „PATRIS CORDE“ – APOŠTOLSKÝ LIST VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI.

Obětujme modlitbu KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  za umírající. - ODKAZ - korunka na cestu.

  • Modlitba svatého růžence ve 20:00 online denně se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • Modlitba svatého růžence ve 20:00 online denně na Svatém Hostýně - odkaz ZDE.

Více aktualit najdete na úvodní straně webu: https://farnostvsetin.webnode.cz/

 

Vyzýváme především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
12. března 2020

 
 
Děkujeme všem brigádníkům, kteří o zářijových sobotách natírali plot (foto viz FOTOGALERIE 2019) kolem kostela a starého hřbitova.

kostel sv. michaela, archanděla

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání.
Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák.
Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a v roce 1798 vysvěcen nový kostel sv. Michaela, archanděla.
Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit zpět.
Původní fara musela v roce 1975 ustoupit stavbě nové základní školy, a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velké finanční náklady. Podílela se na nich i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

 

 Ohlášky 

 Aktuální pořad bohoslužeb 

 

Liptál - Kostel sv. Michaela, archanděla


 

 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Liptál
756 31 LIPTÁL 170

www.farnostvsetin.webnode.cz

Tel: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz

P. František Král, administrátor
731 402 160

P. Pavel Lev Eliáš, kaplan
731 626 561

Č. Ú:
ERA a. s. 282 282 578/0300,
variabilní symbol: 222222
 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz