římskokatolická Farnost Liptál

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Funkci administrátora v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král, kaplanem je od července 2022 P. Jindřich Peřina.
 
Aktuální pořad bohoslužeb - ZDE
Ohlášky - ZDE
 
 
 
NÁBOŽENSTVÍ 2023/24
S
TŘEDA: 13:15 LIPTÁL 1 + 2. + 3 + 4. TŘÍDA,
9. TŘÍDA 12:50
Více aktualit najdete na úvodní straně webu: https://farnostvsetin.webnode.cz/
 
Kněze lze kdykoli požádat o přijetí sv. smíření, sv. nemocných i Eucharistie, také do Vsetínské nemocnice.
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu - ZDE seznam tel. čísel.
 

Obětujme modlitbu KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  za umírající. - ODKAZ - korunka na cestu.

 
  • Modlitba svatého růžence ve 20:00 online denně se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • Modlitba svatého růžence ve 20:00 online denně na Svatém Hostýně - odkaz ZDE.

Vyzýváme především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení VÁLKY, epidemií, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

 

 

kostel sv. michaela, archanděla

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby v něm byly konány až v roce 1644 po porážce valašských povstání.
Samostatná farnost vznikla v Liptále v roce 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák.
Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a v roce 1798 vysvěcen nový kostel sv. Michaela, archanděla.
Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a vrátit zpět.
Původní fara musela v roce 1975 ustoupit stavbě nové základní školy, a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velké finanční náklady. Podílela se na nich i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

 

 Ohlášky 

 Aktuální pořad bohoslužeb 

 

Liptál - Kostel sv. Michaela, archanděla


 

 

KONTAKT:
Římskokatolická farnost Liptál
756 31 LIPTÁL 170

www.farnostvsetin.webnode.cz

Tel: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz

P. František Král, administrátor
mobil: 731 402 160

P. Jindřich Peřina, kaplan
mobil: 604 980 955
 

Č. Ú:
ERA a. s. 282 282 578/0300,
variabilní symbol: 222222
 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz