Technická skupinka

O prázdninách 2016 vznikla nová skupinka z farníků, kteří se rozhodli své služby nabídnout farnosti.  Jde především o poradenskou službu ve věcech technických. Pracují také s dalšími spolupracovníky na přípravě projektů na potřebné opravy kostela.

Složení Techniké skupinky:

  • P. František Král
  • Petr Orság
  • Ing. Tomáš Ďuriš