Biblické tance

CPR Vsetín nabízí:

Biblické tance - jednou za dva týdny, vždy ve středu v 17:30 h v pastoračním domě. Sledujte v aktualitách viz CPR!  Biblické tance budou opět po prázdninách!

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz