Pracovníci děkanátu

Snaha rozvíjet pastoraci potřebným způsobem i přes nedostatek kněží, kteří musejí spravovat více farností, vedla v posledních letech k většímu zapojení laických pracovníků a to ne cestou klerikalizace laiků, kteří by přebírali liturgické funkce, ale osvobozením kněží od prací jiných profesí, které se dříve ovšem od kněží očekávaly. 

Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana a místoděkana. 

V každém děkanátě pracuje jeden katecheta – Mgr. Jana Srbová z Valašské Polanky, pastorační asistent pro Charitu – Bc. Marta Koňaříková z Hovězí a Marie Fedorová z Nového Hrozenkova. Tam, kde je nemocnice, nemocniční kaplan – Mgr. Jan Mokrý z Huslenek a Bc. Marta Koňaříková. Laický pracovník rodinné pastorace – Jana Kunderová (Centrum pro rodinu Vsetín) z Lužné. Pak je to technický administrátor – Ing. Anna Šimčíková  (t.č. na mateřské dovolené) nově na zástup jako technický administrátor pracuje pan Jiří Michut a děkanátní účetní - Mgr. Jiří Firich ze Vsetína. Jeden z kněží je jmenován kaplanem pro mládež – P. Mgr. Karel Hořák z Hošťálkové. 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz