Pracovníci děkanátu

Snaha rozvíjet pastoraci potřebným způsobem i přes nedostatek kněží, kteří musejí spravovat více farností, vedla v posledních letech k většímu zapojení laických pracovníků a to ne cestou klerikalizace laiků, kteří by přebírali liturgické funkce, ale osvobozením kněží od prací jiných profesí, které se dříve ovšem od kněží očekávaly. 

Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana a místoděkana.

Děkan: P. František Král (571 411 692)

Místoděkan: P. Mgr. Petr Martinka (731 402 081)

Kaplan pro mládež: P. Mgr. Ján Rušín, SVD (736 501 959)

Katecheta: Mgr. Jana Srbová z Valašské Polanky,
Pastorační asistent pro Charitu: Bc. Marta Koňaříková z Hovězí a Marie Fedorová z Nového Hrozenkova. Nemocniční kaplan: Bc. Marta Koňaříková a Mgr. Jiří Dřímal (725 222 659, trvalý jáhen z Valašského Meziříčí).
Laický pracovník rodinné pastorace - v pastoračním domě Vsetín sídlí Centrum pro rodinu děkanátu Vsetín): Petra Křupalová z Karolinky (731 402 033) a Jana Kunderová z Lužné (731 590 329).
Technický administrátor: Ing. Anna Šimčíková  (t.č. na rodičovské dovolené),
Jako technický administrátor pracuje pro Vsetín od března 2024 ve středu a ve čtvrtek v úředních hodinách paní Ing. Eva Bartoňová  (733 572 714) a pro Vsetínský děkanát pan Tomáš Cahel (731 870 320) z děkanátu Valašské Klobouky.

Účetní pro Vsetín je paní Mgr. Milena Machálková (733 222 462).
Účetní pro Liptál je paní Helena Martincová ( 731 646 807).

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz