Liturgická skupinka

Liturgická skupinka je složena z osob, které slouží v kostele při mši svaté nebo jiných obřadech a příležitostech. Jsou v ní zastoupeni akolyté, ministranti, kostelníci, lektoři, varhaníci, vedoucí pěveckých sborů....

Liturgická skupinka se schází v případě potřeby přípravy na zajištění plynulého
a důstojného průběhu slavností a obřadů.

Seznam členů Liturgické skupinky:

 • Hynek Orság
 • Milan Jakubkovič
 • Luboš Holý
 • Filip Teleky
 • Pavel Košůtek
 • Alois Vašků
 • Petra Jungwirtová
 • Pavel Ptáček
 • Karel Hajdík
 • Pavlína Seidlová
 • Zdeňka Mikušová

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Setkání liturgické skupinky v neděli 12. 3. po dětské mši svaté.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz