Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN

v týdnu od 5. 4. - 12. 4. 2020
 Svatý týden

Díky ženám za úklid kostela a přípravu Božího hrobu,
za výtrobu nového dřevěného kříže panu Gustovi K.
také paní Evě Z.  za každodenní dezinfekci předsíně kostela.

Děkujeme také za dary poslané na farní účet: Č. Ú.: 190 488 974/0300   ­

ZELENÝ ČTVRTEK - obřady začnou v 18:00 – BEZ ÚČASTI LIDU – V SOUKROMÍ. 
Od 20:00 až do pátečních 19:00 je možno se připojit k bdění a modlitbě s meditací - viz Nemůžete aspoň hodinu bdít se mnou? ODKAZ.

VELKÝ PÁTEK - den přísného postu a újmy. V 7:00 budou Temné hodinky - modlitba breviáře – SOUKROMĚ. 
Odpoledne v 15:00 bude 1. den Novény k Božímu milosrdenství zde TEXT
Novéna k BM bude každý den v 15:00 až do Neděle Božího milosrdenství (15. dubna) k poslechu na YouTube 
– každý doma SOUKROMĚ!!!

Velkopáteční obřady začnou v 15:00 (hned po novéně) - SOUKROMĚ
SOUKROMÁ adorace jednotlivců u Božího hrobu bude od 16:00 až do 22:00.  
Ve 21:00 budeme v duchu na Křížové cestě provázet papeže Františka. V přímém přenosu můžete sledovat i na TV Noe na Velký pátek od 21.00 hodin. Text KC v překladu  ZDE.

 

BÍLÁ SOBOTA - v 7:00 budou Temné hodinky – SOUKROMĚ!!!
Můžete až do 18:00 přicházet do kostela k soukromé modlitbě k Božímu hrobu. 

Obřady VELIKONOČNÍ VIGILIE začnou v 18:00 -SOUKROMĚ!!

VELIKONOČNÍ NEDĚLE - SOUKROMĚ sloužená bohoslužba bude v 7:00.
Při papežském požehnání „ Urbi et orbi“ lze získat plnomocné odpustky -
zahlazení všech trestů za hříchy (ČT2, TV NOE, TV LUX). 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE A NÁMĚTY K JEDNOTLIVÝM DNŮM SVATÉHO TÝDNE NAJDETE NA WEBU ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VELIKONOCE 2020

„Pane Ježíši, pomoz nám vidět v Tvém kříži všechny kříže světa: oživ v nás naději zmrtvýchvstání
i Tvého definitivního vítězství nad veškerým zlem a veškerou smrtí. Amen.“   
                                   
                  František pp., Křížová cesta 19. dubna 2019, Řím - Koloseum

Církevní  Otcové říkají:  Milovat Krista je jediná
pravda, vše ostatní je marnost, milovat Krista je
vyjádřením lásky k bližním.Tuto jistotu pramenící
z Kristova kříže, umocněnou velikonočním ránem

Vám přejí a vyprošují Vaši


P. František Pěnčík, výpomocný duchovní 
P. František Král, farář

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost Vsetín, Horní Město 134, 755 01 VSETÍN, (571 411 692)
P. František Král
, farář (731 402 160),      P. František Pěnčík, výp. duch. (607 793 970)        

Č. Ú.: 190 488 974/0300  

www.farnostvsetin.webnode.cz        www.mseonline.cz