Rámcový plán akcí na rok 2016 farnosti VSETÍN

07.03.2016 09:43

Červen 2016

· 3. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - PÁ

· 4. 6. Pouť za obnovu rodin a povolání - POSVÁTNÝ VELEHRAD - SO

· 10. 6. Noc kostelů 2016 - PÁ

· 29. 6. Zasvěcený svátek sv. Petra a Pavla - ST

· 30. 6. Zakončení školního roku pro děti - táborák - ČT

Červenec 2016

· 5. 7. Zasvěcený a státní svátek sv. Konstantina - Cyrila a Metoděje - pouť VELEHRAD - ÚT

· Fá(rnítá)bor - CHALOUPKY - Petr Doležel

· 20. - 31. 7. Účast zástupců farnosti - mladých na WORLD YOUTH DAY2016

· 24. 7. Svěcení dopravních prostředků - NE

Srpen 2016

· FARNÍ DOVOLENÁ SLOVENSKO Rok 2016

· 14. 8. Patrocinium farního kostela Nanebevzetí Panny Marie - pouť, templářské slavnosti - NE

· 15. 8. Zasvěcený svátek Nanebevzetí Panny Marie - PO

· 21. 8. Orelská pouť sv. Hostýn

· 27. 8. Pouť rodin a dětí na Sv. Hostýn

· 31. 8. Zakončení prázdnin - táborák pro děti

Září 2016

· 3. 9. Dětská - orelská pouť na Provodov - SO

· 4. 9. Svěcení aktovek a zahájení školního roku (bohoslužba a oběd s pedagogy)

· 11. 9. Poděkování za úrodu - Marie Podpinková

· 14. 9. Svátek povýšení sv. Kříže - pobožnost u - ST

· 18. 9. Den Církevních škol

· 26. 9. Poděkování za Charitu - NE 10:00

· 28. 9. Zasvěcený a státní svátek sv. Václava - bohoslužba za správce věcí veřejných - ST

Říjen 2016

· 1. - 31. 10. Říjen měsíc sv. růžence - Růžencové pobožnosti za jednotlivé rodiny a
společenství

· 9. 10. 81. Výročí posvěcení farního kostela - hody -

· 16. 10. Světový den misií - misijní odpoledne

Listopad 2016

· 1. 11. Zasvěcený svátek Všech svatých - Dušičková pobožnost na hřbitově - ÚT

· 2. 11. Dušičky - ST

· 1. - 8. 11. Dušičkový oktáv za zemřelé

· 20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále - zakončení liturgického roku

· 25. 11. Výroba adventních věnců, silvestrovská duchovní obnova

· 26. 11. Svěcení adventního věnce, Nešpory, Vigilie za počatý život - SO

· 27. 11. 1. neděle adventní s adventní cestičkou pro děti

Prosinec 2016

· 28. 11. - 23. 12. RORÁTY se snídaní pro děti v 6:30

· 2. 12. Mikulášská nadílka - PÁ

· 8. 12. Zasv. svátek Neposkvr. Početí P. M. - zasvěcení farnosti a města P. Marii - ČT

· 11. 12. Společné udílení svátosti nemocných

· 28. 12.   4. neděle adventní - Vánoční zpověď 14:00 - 16:00

· 23. 12. Poslední roráty s "královskou snídaní" - PÁ

· 24. 12. Dětská vánoční mše 15:00, "půlnoční" 20:00 a 22:00 (zpěvy...........) - SO

· 25. 12. Boží hod vánoční - slavnost Narození Páně - 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00 - NE

· 26. 12. Svátek sv. Štěpána - 7:00, 8:30, 16:00 Kaplička sv. Růženy - PO

· 28. 12. Svátek Betlémských dětí - pouť na Sv. Hostýn za NENAROZENÉ - ST

· 30. 12. Svátek svaté Rodiny - obnova manželských slibů - PÁ

· 31. 12. Mše sv. na poděkování se zprávou o životě farnosti za rok 2016 a TeDeum - So
Leden 2016

· 1. 1. Zasvěcený svátek Matky Boží Panny Marie - mše sv. za děti - PA

· 6. 1. Zasvěcený svátek Zjevení Páně - svěcení vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů - ST

· 8. 1. - 10. 1. Tříkrálové koledování, hodnocení letošní sbírky a plánování na rok 2016

· 10. - 11. 1. Adorační den a den vzájemných modliteb s bohoslovci AKS, mše sv. s bohoslovci - PO

· 16. 1. IV. Farní ples (zajišťuje PRF a ERF)

· 18. - 24. 1. Ekumenické bohoslužby - větší účast z naší strany, večerní nebudou

· 24. 1. - 1. 2. Představení dětí prvokomunikantů

· 31. 1. Světový den malomocných - sbírka na pomoc Likvidace Lepry (2. února)

Únor 2016

· 2. 2. Hromnice - Zasvěcení farnosti, rodin a žen Královně Nanebevzaté - UT

· 3. - 11. 2. Devítidenní pobožnost k P. Marii Lurdské za nemocné

· 10. 2. Popeleční středa - začátek postu - sbírka POHRANIČÍ (NE, ST, PÁ Křížové
cesty - skupiny)

· 11. 2. Světový den nemocných - světelný průvod, setkání s lékaři a nemocničními
kaplany - CT

· 8. - 14. 2. Týden manželství CPRSPOLU

· 13. 2. Postní duchovní obnova - P. Jiří Kaňa z Blanska

· 14. 2. 1. postní neděle - pokladničky na postní almužnu

· 14. 2. Mše sv. za manžele s posezením v PC

· 20. 2. Postní duchovní obnova mládeže - P. Patr Souček z Polešovic

Březen 2016

13. - 20. 3. Týden modliteb za mládež

· 19. 3. Zasvěcený svátek Sv. Josefa - SO

· 19. 3. Děkanátní setkání mládeže VSETÍN - účast našich mladých, organizace, arcb. Jan Graubner

· 20. 3. Květná neděle - průvod s ratolestmi (kočičky zajistí.......pašije zpívané.....)

· 20. 3. Velikonoční zpověď - Květná neděle - 10 kněží, kající bohoslužba P. Josef

· 24. 3. Zelený čtvrtek - obřad omývání nohou (zajistí........, klapotání - hrkání...)

· 25. 3. Velký pátek - 15:00 (pašije, improperia zpívané) světelná

              Křížová cesta městem - 21:00

· 25. - 26. 3. Adorace u Božího hrobu (24 hodin)

· 26. 3. Bílá sobota - liturgie (4 čtení, sbor, schola, křest katechumenů 3)

· 25. 3. - 2. 4. Novéna k Božímu Milosrdenství - vždy v 15:00

· 27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00

Duben 2016

· 3. 4. Svátek Božího milosrdenství

· 4. 4. Slavnost Zvěstování Páně - p. Jaroslav Stříž z Křešic v Litoměřické diecézi

· 17. 4. Neděle velikonoční - Dobrého Pastýře - den motliteb za duchovní povolání

Květen 2016

· 30. 4. - 31. 5. Májové pobožnosti (32)

· 1. 5. Pouť s CPR na Svatý Hostýn (autobus) - ZA CÍRKEVNÍ MŠ

· 15. 5. Mše svatá v 8:30 pro manžele jubilanty - 2015, 2013, 2011, 2006, 1996, 1991, 1986, 1966 a starší

· 8. 5. - 15. 5. Týden pro rodinu - CPRSPOLU

· 5. 5. Zasvěcený svátek Nanebevstoupení Páně - ČT

· 5. 5. - 14. 5. Svatodušní novéna

· 14. 5. Svatodušní vigilie - 20:00

· 15. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého - obnova svátosti biřmování

· 15. 5. DEN pro rodinu - CPRSPOLU - NE

· 15. 5. Oslava sv. Jana Nepomuckého s průvodem k soše na Horní Město

· 22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice - 1. svaté přijímání

· 25. 5. Zasvěcený svátek Těla a Krve Páně - Boží Tělo - putování ke 4 oltářům - ČT 17:00

· 28. 5. Národní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova - SO