Bc. Marta Koňaříková

Nemocniční kaplanka a pastorační asistentka
 
Jmenuji se Marta Koňaříková, pocházím a bydlím v Hovězí. Od ledna 2014 jsem začala pracovat jako pastorační asistentka v Charitě ve Vsetíně a zároveň na čtvrt úvazku jako nemocniční kaplanka ve Vsetínské nemocnici. Předtím jsem pracovala jako pastorační asistentka v Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově a do nemocnice jsem docházela jako

dobrovolník. V Charitě se věnuji jak klientům, kteří si o tuto službu požádají, tak zaměstnancům v rámci porad či jiných setkání. Cílem této služby je především podpora duchovního rozvoje člověka, což se děje prostřednictvím duchovního doprovázení (individuální rozhovor, aktivní naslouchání, společná modlitba, četba, zprostředkování svátostí skrze kontakty s kněžími). Důležitou součástí je také spolupráce s farnostmi v jednotlivých oblastech charitní péče – nabídka charitních služeb (např. prostřednictvím setkání kněží katolických farností i duchovních jiných křesťanských církví a sborů, distribucí letáčků, informacemi v ohláškách a na nástěnkách), organizace poutních charitních zájezdů, zprostředkování duchovních obnov pro zaměstnance,setkávání s dobrovolníky, pomoc při realizaci humanitárních a dobrovolnických aktivit – Tříkrálová sbírka, Postní almužna, benefiční akce. Služba v nemocnici zahrnuje návštěvy pacientů, doprovázení zvláště dlouhodobě nemocných a umírajících, individuální i společnou modlitbu a přinášení eucharistie, rovněž zprostředkování návštěvy kněze, akolyty či duchovních jiných křesťanských církví dle náboženského vyznání pacienta. Každou středu ve 14.30 se v nemocniční kapli sv. Růženy modlíme s pár lidmi ze vsetínské farnosti růženec a korunku k Božímu milosrdenství za naše nemocné, zdravotníky a nenarozené děti. Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka a nemocniční kaplanka.

Bc. Marta Koňaříková

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz