Jana Kunderová

Pastorační asistentka Centra pro rodinu 

Jmenuji se Jana Kunderová, pocházím ze Slušovic a od roku 2002 jsem ve farnosti Valašská Polanka. Od roku 1998 jsem šťastně vdaná a s manželem máme 3 děti. V roce 2014 jsem absolvovala kurz pastoračního asistenta a od ledna 2016 pracuji jako pastorační asistent Centra pro rodinu pro Vsetínský děkanát (sídlo kanceláře je v Pastoračním domě na Vsetíně). Centrum pro rodinu je děkanátní pastorační centrum zřízené arcibiskupstvím, aby se místní církev svou pastorační praxí přiblížila co největšímu množství farníků. Činnost vychází z obecných potřeb pastorace v daném regionu, směřuje k podpoře spokojeného života rodiny a je svěřena pod ochranu Svaté rodiny z Nazaretu. Náplní práce jsou převážně (ve spolupráci spolu s kněžími) přípravy ke svátostem, činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Poradenství (PPR, problémy ve vztazích, výchova dětí, tíživé situace). Úkolem je formou přednášek, vzděláváním, poradenstvím, podporou křesťanských společenství, organizováním duchovních obnov a různých kulturních akcí posilovat a upevňovat křesťanský život v rodinách. A také ty potřeby a aktivity, které vzjednou od Vás farníků.

Další informace se můžete dozvědět na stránkách centra pro rodinu www.vsetin.dcpr.cz.

S přáním požehnaně prožitých dnů, modlitbou a na setkání s vámi se těší

Jana Kunderová

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz