Marie Fedorová

Pastorační asistentka

Jmenuji se Marie Fedorová, jsem z farnosti Nový Hrozenkov. Od ledna 2014 jsem polovičním úvazkem zaměstnanec Arcibiskupství olomouckého, pracuji jako pastorační pracovnice v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Jelikož pro tuto práci je potřeba teologické vzdělání, doplňuji si ho na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde třetím rokem studuji obor Teologické nauky - pedagogický modul. Mou pracovní náplní je duchovní péče o klienty i zaměstnance Charity Nový Hrozenkov, což zahrnuje např. pořádání přednášek s duchovní tématikou, organizaci zájezdů na poutní místa, společné modlitby, spolupráci s kněžími, zprostředkování svátostí nemocným, spoluúčast na organizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny, přípravy na mše sv., které jsou slouženy na charitě každou středu, organizaci živého růžence, rozhovory s klienty i pracovníky, apod.

                                                                            Marie Fedorová

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz