Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín


Během měsíců července a srpna bude prázdninový pořad bohoslužeb:
PO, ST, PÁ - 7:00, ÚT, ČT - 18:00, SO 16:00 sv. Růžena.
Páteční dopolední zpověď během prázdnin nebude
(kromě 1. pátků).

OHLÁŠKY ZDE
POŘAD BOHOSLUŽEB ZDE
 

Tak jako v minulých letech během turistické sezóny mají návštěvníci možnost navštívit významné sakrální památky ve Zlínském kraji a seznámit se s jejich historií a zajímavostmi. V rámci projektu OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 je přístupný návštěvníkům i náš kostel Nanebevzetí Panny Marie - info ZDE.

Vážení rodiče, přihlášky do náboženství
pro školní rok
2020 - 21 jsou na stolečku s kancionály.

Přihlášky prosíme doneste co nejdříve na faru
či do sakristie.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
ZDE.

 
Již se přihlásili dárci tří nových zvonů. Chcete také přispět?
Ještě jeden nový zvon je volný ke sponzorování.

 

BIŘMOVANCI, MLADÍ I STARŠÍ, PŘÍPRAVUJTE SE NA PŘEZKOUŠENÍ.
Formou samostudia si všichni doma projděte prosím
téma CÍRKEV A LIDSKÁ PRÁVA.
Rozvrh zde. Materiály k přípravě biřmovanců (rozkliknout rámeček)
na stránkách https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani.
N O V  É     I N F O R M A C E
 
Od 15. června se ruší povinnost zachovávat 2 m rozestupy mezi účastníky bohoslužeb. OD 1. ČERVENCE, POKUD NEBUDE VYHLÁŠENO JINAK,  NEMUSÍME NOSIT V KOSTELE ROUŠKY.
 
Skončil dispens od účasti na nedělní mši svaté.
 
24. - 28. srpna - Přifarní tábor - Univerzita Karla IV.- pořádá CPR (cena 1000 Kč). Letáček ZDE.
10. - 15. srpna Celostátní setkání mládeže - Hradec Králové - více ZDE.
12. - 19. července -  farní tábor- FÁBOR - přihlášky najdete v předsíni kostela.
 
5. července - VIdeokázání na neděli ke slavnosti sv. Cyrila a Metoděje pro děti - ZDE.
Soutěž z vlčího doupěte 3 ZDE.
 
CPR nabízí novomanželům tzv. PÁROVÉ DOPROVÁZENÍ -  pro zájemce   Letáček 1. str., 2. str.

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY zde- Charita děkuje za Váš dar potřebným!

 
PASTORAČNÍ ASISTENT - KURZ BUDE POKRAČOVAT OD 26. ZÁŘÍ.
Rozvrh zde.

NALÉHAVÁ PROSBA EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - čtěte prosím zde.

Další aktuality

 
  • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku.
  • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
  • Každou středu od 20:00 jste se mohli připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu bylo lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY

OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!

 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
Více o petici MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 

 

V SOBOTU 12. 10. 2019 byl zahájen V PD KURZ 
P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN.
OBSAH KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.

 

 

 

 

 

K zamyšlení

17.05.2018 12:02
Arcibiskup Jan Graubner o svatém Janu Nepomuckém: O čem mluví ta mlčící socha? Ona nestojí v tichém kostele, ale uprostřed ruchu světa, na mostě přes nějž prochází mnoho lidí. Jako by nám chtěl svatý Jan říct: dnešní svět potřebuje vidět živé světce a setkávat se s nimi v ruchu...
29.04.2018 14:10
"Pamatujme na postoj k bližnímu, připomínejme si, že v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na mně, abych soudil. A pokud něco o druhém říkám, ať je to velkorysé a shovívavé. A v postoji k Bohu máme vést onen dialog: Tobě spravedlnost, mně zahanbení. ... A...
11.04.2017 13:42
Odešel za nejkrásnějším Králem Vydání: 2017/12 Odešel za nejkrásnějším Králem, 21.3.2017, Autor: Tomáš Kutil Tuto sobotu 25. března v 11 hodin se ve svatovítské katedrále v Praze rozloučíme s kardinálem Miloslavem Vlkem. Zemřel minulou sobotu dopoledne na rakovinu. Horlivý a obětavý pastýř. Tak...
16.03.2017 12:35
Pozor na zlobu ve zbožném převleku Vydání: 2017/10 Čas na postní obnovu, 7.3.2017, Autor: Pavel Hošek Existuje vůbec spravedlivý hněv? Věřím, že ano, ale jestli jsem to někdy zažil, to opravdu nevím. Hněv se musí nejprve proměnit, má-li se stát zdrojem tvořivé energie. Snímek archiv KT Nedivím...
07.03.2017 14:14
Půst, aneb nebojme se „nerůst“ Vydání: 2017/9, 28.2.2017, Autor: Michael Martínek Příloha: Perspektivy 9 Za základní ekonomický ukazatel se obyčejně považuje hrubý domácí produkt (HDP). Když roste, je všechno v pořádku. Když neroste, či dokonce klesá, je to špatné znamení. Vede však ekonomický růst...
28.02.2017 22:18
Vydání: 2017/7 Papežův diplomat v Česku, 14.2.2017, Autor: Miloš Szabo Příloha: Perspektivy 7 V evangeliu sv. Matouše (23,9) čteme slovo Páně: „A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.“ Odtud pochází jedna z předních námitek evangelíků ohledně...
07.02.2017 22:48
Nepřišel jsem se zvláštní výřečností Vydání: 2017/5 Ředitel vatikánských médií v Česku, 31.1.2017, Autor: Mireia Ryšková Příloha: Perspektivy 5 V Pavlově 1. listu Korinťanům se setkáváme s nesmírně plastickým obrazem života jedné z nejstarších křesťanských obcí, včetně nejrůznějších...
31.01.2017 13:08
Křesťané v Chartě 77 Vydání: 2017/2 Koledníci rozdávají radost, 10.1.2017 Příloha: Perspektivy 2 V těchto dnech si připomínáme 40. výročí vzniku Charty 77. Jaký postoj k ní tehdy zaujali křesťané? A jakou roli v ní nakonec...
31.01.2017 13:06
Překážky a naděje v ekumenických vztazích Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Martin T. Zikmund Příloha: Perspektivy 3 Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2017 má zcela zvláštní příchuť. Letos totiž uběhne právě půl tisíciletí od rozdělení západního křesťanstva. Pravá...
31.01.2017 13:04
Homilie O špatném stranictví v církvi Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Jan Houkal Dnešní biblická čtení třetí neděle v liturgickém mezidobí, doby zpřítomňující Ježíšovo veřejné působení, nám opět nabízejí nepřebernou řadu podnětů k rozjímání. Zkusme zaměřit svou pozornost aspoň...
1 | 2 >>
 

TÉMA TÝDNE

Pokud se Vám na PC nebo mobilu nezobrazuje verze ohlášek a pořadu bohoslužeb k aktuálnímu týdnu, zkuste dát stáhnout (na mobilu) nebo aktualizovat (v PC) nebo otevřít jinou cestou nebo přes jiný prohlížeč.

 OHLÁŠKY 

POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB 29.6.- 5. 7. 2020

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ A PŘIHLÁŠKA

BOHOSLUŽBY DĚKANÁT

2020 PLÁN AKCÍ  Vsetín

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král
kaplan: P. Pavel Lev Eliáš

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví JE ZRUŠEN.

Farní knihovna v klubovně bude podle situace otevřena po prázdninách.