Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín

Zůstane manželství svazkem muže a ženy? SPOT ZDE

Skončil dispens od účasti na nedělní mši svaté.

Ministerstvo zavádí od 25. 7. na vnitřních akcích roušky - Tato opatření se týkají i bohoslužeb s účastí nad 100 osob. 
U NÁS SE TO TÝKÁ NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB.

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob.Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí.

Během měsíců července a srpna bude prázdninový pořad bohoslužeb:
PO, ST, PÁ - 7:00, ÚT, ČT - 18:00, SO 16:00 sv. Růžena.
Páteční dopolední zpověď během prázdnin nebude
(kromě 1. pátků).

OHLÁŠKY ZDE
POŘAD BOHOSLUŽEB ZDE
 

Tak jako v minulých letech během turistické sezóny mají návštěvníci možnost navštívit významné sakrální památky ve Zlínském kraji a seznámit se s jejich historií a zajímavostmi. V rámci projektu OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 je přístupný návštěvníkům i náš kostel Nanebevzetí Panny Marie - info ZDE.

Vážení rodiče, PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
pro školní rok
2020 - 21 jsou na stolečku s kancionály.

Přihlášky prosíme doneste co nejdříve na faru
či do sakristie.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
ZDE.

 
Již se přihlásili dárci tří nových zvonů. Chcete také přispět?
Ještě jeden nový zvon je Z ČÁSTI  volný ke sponzorování.

 

BIŘMOVANCI, MLADÍ I STARŠÍ, PŘÍPRAVUJTE SE NA PŘEZKOUŠENÍ.
Formou samostudia si všichni doma projděte prosím
téma CÍRKEV A LIDSKÁ PRÁVA.
Rozvrh zde. Materiály k přípravě biřmovanců (rozkliknout rámeček)
na stránkách https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani.
24. - 28. srpna - Přifarní tábor - Univerzita Karla IV.- pořádá CPR (cena 1000 Kč). Letáček ZDE.
19. srpna Vás zveme na pouť na horu BUTKOV u Ladců na Slovensku. Odjezd v 7:30 od kostela, cena 180 Kč, přihlášky v sákristii.
 
10. - 15. srpna Celostátní setkání mládeže - Hradec Králové - více ZDE.
 
15. srpna požehná kardinál Dominik Duka v Praze znovuobnovený mariánský sloup. Viz www.cirkev.cz
 
6. srpna začíná novéna před požehnáním mariánského sloupu. Novéna ZDE.
 
26. července - Videokázání na 18. neděli pro děti - ZDE.
Soutěž z vlčího doupěte 5 ZDE.
 
CPR nabízí novomanželům tzv. PÁROVÉ DOPROVÁZENÍ -  pro zájemce   Letáček 1. str., 2. str.


PASTORAČNÍ ASISTENT - KURZ BUDE POKRAČOVAT OD 26. ZÁŘÍ.
Rozvrh zde.

NALÉHAVÁ PROSBA EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - čtěte prosím zde.

Další aktuality

 
  • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
  • Každou středu od 20:00 jste se mohli připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu bylo lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY

OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!

 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
Více o petici MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 

 

V SOBOTU 12. 10. 2019 byl zahájen V PD KURZ 
P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN.
OBSAH KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.

 

 

 

 

 

K zamyšlení

17.05.2018 12:02
Arcibiskup Jan Graubner o svatém Janu Nepomuckém: O čem mluví ta mlčící socha? Ona nestojí v tichém kostele, ale uprostřed ruchu světa, na mostě přes nějž prochází mnoho lidí. Jako by nám chtěl svatý Jan říct: dnešní svět potřebuje vidět živé světce a setkávat se s nimi v ruchu...
29.04.2018 14:10
"Pamatujme na postoj k bližnímu, připomínejme si, že v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na mně, abych soudil. A pokud něco o druhém říkám, ať je to velkorysé a shovívavé. A v postoji k Bohu máme vést onen dialog: Tobě spravedlnost, mně zahanbení. ... A...
11.04.2017 13:42
Odešel za nejkrásnějším Králem Vydání: 2017/12 Odešel za nejkrásnějším Králem, 21.3.2017, Autor: Tomáš Kutil Tuto sobotu 25. března v 11 hodin se ve svatovítské katedrále v Praze rozloučíme s kardinálem Miloslavem Vlkem. Zemřel minulou sobotu dopoledne na rakovinu. Horlivý a obětavý pastýř. Tak...
16.03.2017 12:35
Pozor na zlobu ve zbožném převleku Vydání: 2017/10 Čas na postní obnovu, 7.3.2017, Autor: Pavel Hošek Existuje vůbec spravedlivý hněv? Věřím, že ano, ale jestli jsem to někdy zažil, to opravdu nevím. Hněv se musí nejprve proměnit, má-li se stát zdrojem tvořivé energie. Snímek archiv KT Nedivím...
07.03.2017 14:14
Půst, aneb nebojme se „nerůst“ Vydání: 2017/9, 28.2.2017, Autor: Michael Martínek Příloha: Perspektivy 9 Za základní ekonomický ukazatel se obyčejně považuje hrubý domácí produkt (HDP). Když roste, je všechno v pořádku. Když neroste, či dokonce klesá, je to špatné znamení. Vede však ekonomický růst...
28.02.2017 22:18
Vydání: 2017/7 Papežův diplomat v Česku, 14.2.2017, Autor: Miloš Szabo Příloha: Perspektivy 7 V evangeliu sv. Matouše (23,9) čteme slovo Páně: „A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.“ Odtud pochází jedna z předních námitek evangelíků ohledně...
07.02.2017 22:48
Nepřišel jsem se zvláštní výřečností Vydání: 2017/5 Ředitel vatikánských médií v Česku, 31.1.2017, Autor: Mireia Ryšková Příloha: Perspektivy 5 V Pavlově 1. listu Korinťanům se setkáváme s nesmírně plastickým obrazem života jedné z nejstarších křesťanských obcí, včetně nejrůznějších...
31.01.2017 13:08
Křesťané v Chartě 77 Vydání: 2017/2 Koledníci rozdávají radost, 10.1.2017 Příloha: Perspektivy 2 V těchto dnech si připomínáme 40. výročí vzniku Charty 77. Jaký postoj k ní tehdy zaujali křesťané? A jakou roli v ní nakonec...
31.01.2017 13:06
Překážky a naděje v ekumenických vztazích Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Martin T. Zikmund Příloha: Perspektivy 3 Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2017 má zcela zvláštní příchuť. Letos totiž uběhne právě půl tisíciletí od rozdělení západního křesťanstva. Pravá...
31.01.2017 13:04
Homilie O špatném stranictví v církvi Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Jan Houkal Dnešní biblická čtení třetí neděle v liturgickém mezidobí, doby zpřítomňující Ježíšovo veřejné působení, nám opět nabízejí nepřebernou řadu podnětů k rozjímání. Zkusme zaměřit svou pozornost aspoň...
1 | 2 >>
 

TÉMA TÝDNE

Pokud se Vám na PC nebo mobilu nezobrazuje verze ohlášek a pořadu bohoslužeb k aktuálnímu týdnu, zkuste dát stáhnout (na mobilu) nebo aktualizovat (v PC) nebo otevřít jinou cestou nebo přes jiný prohlížeč.

 OHLÁŠKY 

POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB 13.7.- 19. 7. 2020

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ A PŘIHLÁŠKA

BOHOSLUŽBY DĚKANÁT

2020 PLÁN AKCÍ  Vsetín

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král
kaplan: P. Pavel Lev Eliáš

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví JE ZRUŠEN.

Farní knihovna v klubovně bude podle situace otevřena po prázdninách.