Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín

Svatá zpověd si můžete vykonat vždy +- půl hodiny přede mší svatou,
případně se osobně domluvit s P. Františkem.

OHLÁŠKY zde   + pravidla ZDE

POŘAD BOHOSLUŽEB

BIŘMOVANCI, MLADÍ I STARŠÍ, PŘÍPRAVA POKRAČUJE
- 5. 6. v 18:00 v kostele, (EUCHARISTIE - promluva + přednáška po mši svaté) a zveme všechny biřmovance! Formou samostudia si doma projděte prosím téma Církev ve světě.
Materiály k přípravě biřmovanců (rozkliknout rámeček) na stránkách https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani.
N O V  É
31. května - slavnost seslání Ducha Svatého - kázání pro děti - VIDEO
 
PASTORAČNÍ ASISTENT - KURZ BUDE POKRAČOVAT OD 26. ZÁŘÍ.
Rozvrh zde.

NALÉHAVÁ PROSBA EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - čtěte prosím zde.

MÁJOVÉ - NABÍZÍME ČTENÍ I PRO NAŠE DĚTI

NOVÉ - MÁJOVÁ CESTIČKA PRO DĚTI - S ÚKOLY K VYPLNĚNÍ A VYBARVENÍ - ODKAZ
Zde
podrobné info k cestičce (nutno dorolovat na májovou cestičku).

Od pondělí 25. 5. 2020

MŮŽE NA MŠE SVATÉ PŘIJÍT AŽ 300 OSOB. Abychom dodrželi předepsané hygienické požadavky, je pravděpodobné, že se do kostela všichni nevejdete. Přicházejte prosíme zavčas, náměstíčko před kostelem je ozvučeno - v případě příznivého počasí se dá zůstat venku před kostelem.

OD NEDĚLE 17. 5. MŮŽETE JIŽ TAKÉ S SEBOU PŘINÁŠET SVÉ POSTNÍ POKLADNIČKY.
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
13. května 2020 - aktuální pokyny připravili  pfk + prf+lrf
 • Na NEDĚLI 17. 5. 2020 a každou další jsou potřeba alespoň 3 pořadatelé, kteří by přišli 30 min. před zahájením bohoslužby. Dále jsou potřeba dobrovolníci na provedení desinfekce v kostele po každé bohoslužbě. Přihlaste se prosím dle informací v kostele.
 • Doporučujeme, aby lidé nad 70 let, oslabení, chronicky nemocní a rodiny s malými dětmi do kostela především v neděli nechodili (bude více lidí v kostele) a využili možnosti sledování bohoslužeb přes TV a jiná média.
 • Pokud máte podezření na respirační problémy, teplotu nebo jiné příznaky podobné koronaviru - v žádném případě do kostela nechoďte ani ve všední den, dokud nebudete naprosto zdraví!
 • Pro děti zatím v kostele žádné aktivity o nedělích nebudou (klubovna, křížky, razítka, obrázky).
 • Při každém vstupu do kostela je nutná dezinfekce rukou – pro koho by to byl problém, taktéž využijte výše uvedených možností být přítomen na bohoslužbě z domu.
 • Kdo chce přijít a mít jistotu, že se vejde v neděli do počtu 100 osob a nepůjde zpět, ať se prosím zapíše v předsíni kostela. UZ SE NEZAPISUJE.
 • Rodina, která si zapsala  intenci, bude mít vyhrazeno 6 míst. Pokud Vás bude méně, dejte prosím vědět nejpozději týden dopředu, kolik Vás bude, aby volná místa mohli využít jiní. (Pokud Vás bude více, nahlaste počet ve vlastním zájmu také co nejdříve.)
 • Při bohoslužbách se nyní kancionály nepůjčují, proto doporučujeme donést si vlastní nebo si stáhnout  aplikaci Kancionál do mobilu.
 

Další aktuality

 
 
 • 30. května se uskuteční děkovná pouť nikoliv jen pro maminky z olomoucké diecéze, ale pro všechny maminky z celého Česka
  Jak to uděláme, abychom se mohly sejít všechny a navíc bezpečně? Zůstaneme doma u svých počítačů a budeme sledovat on-line vysílání na stránkách farnosti Štípa, kde si odkliknete na živé vysílání ZDE, další  PODROBNOSTI ZDE.
 • 24. května - 7. neděle velikonoční - kázání pro děti - Video.
 • Od 22. května se modlíme novénu k Duchu Svatému - text.
 • Modlitba novény před sesláním Ducha Svatého ve 20:00 se salesiány z Brna - video.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku.
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Každou středu od 20:00 se můžete připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

List papeže Františka květen 2020 - čtěte prosím ZDE.

Návrh struktury májové pobožnosti najdete ZDE.

VELIKONOČNÍ FALI - tentokrát pouze elektronicky


Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující,
kostelník, zvoník, apod.
Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání omezuje
d) účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
- bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 
- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 
- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 
- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 
- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 
- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 
- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 
- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 
- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Kurz P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T

BUDE POKRAČOVAT OD 12. ZÁŘÍ - ROZVRH HODIN KURZU PRO INFORMACI DOPLNÍME.
 
BIŘMOVANCI
OPĚT pokračujeme V PŘÍPRAVĚ
Materiály k přípravě biřmovanců na 
https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdf

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Slováci ve svém Parlamentu velkou většinou odmítli Istanbulskou úmluvu. Nás toto rozhodování ještě čeká, doufáme, že naši politici se Slovenskem inspirují a IÚ jasně odmítnou. Podrobnosti o IÚ aktuálním vývoji  se dočtete zde.
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY

OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!

 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
 
Více o petici MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 

 

V SOBOTU 12. 10. 2019 byl zahájen V PD KURZ 
P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN.
OBSAH KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.

 

 

 

 

 

K zamyšlení

17.05.2018 12:02
Arcibiskup Jan Graubner o svatém Janu Nepomuckém: O čem mluví ta mlčící socha? Ona nestojí v tichém kostele, ale uprostřed ruchu světa, na mostě přes nějž prochází mnoho lidí. Jako by nám chtěl svatý Jan říct: dnešní svět potřebuje vidět živé světce a setkávat se s nimi v ruchu...
29.04.2018 14:10
"Pamatujme na postoj k bližnímu, připomínejme si, že v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na mně, abych soudil. A pokud něco o druhém říkám, ať je to velkorysé a shovívavé. A v postoji k Bohu máme vést onen dialog: Tobě spravedlnost, mně zahanbení. ... A...
11.04.2017 13:42
Odešel za nejkrásnějším Králem Vydání: 2017/12 Odešel za nejkrásnějším Králem, 21.3.2017, Autor: Tomáš Kutil Tuto sobotu 25. března v 11 hodin se ve svatovítské katedrále v Praze rozloučíme s kardinálem Miloslavem Vlkem. Zemřel minulou sobotu dopoledne na rakovinu. Horlivý a obětavý pastýř. Tak...
16.03.2017 12:35
Pozor na zlobu ve zbožném převleku Vydání: 2017/10 Čas na postní obnovu, 7.3.2017, Autor: Pavel Hošek Existuje vůbec spravedlivý hněv? Věřím, že ano, ale jestli jsem to někdy zažil, to opravdu nevím. Hněv se musí nejprve proměnit, má-li se stát zdrojem tvořivé energie. Snímek archiv KT Nedivím...
07.03.2017 14:14
Půst, aneb nebojme se „nerůst“ Vydání: 2017/9, 28.2.2017, Autor: Michael Martínek Příloha: Perspektivy 9 Za základní ekonomický ukazatel se obyčejně považuje hrubý domácí produkt (HDP). Když roste, je všechno v pořádku. Když neroste, či dokonce klesá, je to špatné znamení. Vede však ekonomický růst...
28.02.2017 22:18
Vydání: 2017/7 Papežův diplomat v Česku, 14.2.2017, Autor: Miloš Szabo Příloha: Perspektivy 7 V evangeliu sv. Matouše (23,9) čteme slovo Páně: „A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.“ Odtud pochází jedna z předních námitek evangelíků ohledně...
07.02.2017 22:48
Nepřišel jsem se zvláštní výřečností Vydání: 2017/5 Ředitel vatikánských médií v Česku, 31.1.2017, Autor: Mireia Ryšková Příloha: Perspektivy 5 V Pavlově 1. listu Korinťanům se setkáváme s nesmírně plastickým obrazem života jedné z nejstarších křesťanských obcí, včetně nejrůznějších...
31.01.2017 13:08
Křesťané v Chartě 77 Vydání: 2017/2 Koledníci rozdávají radost, 10.1.2017 Příloha: Perspektivy 2 V těchto dnech si připomínáme 40. výročí vzniku Charty 77. Jaký postoj k ní tehdy zaujali křesťané? A jakou roli v ní nakonec...
31.01.2017 13:06
Překážky a naděje v ekumenických vztazích Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Martin T. Zikmund Příloha: Perspektivy 3 Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2017 má zcela zvláštní příchuť. Letos totiž uběhne právě půl tisíciletí od rozdělení západního křesťanstva. Pravá...
31.01.2017 13:04
Homilie O špatném stranictví v církvi Vydání: 2017/3 Pochod pro Aleppo, 17.1.2017, Autor: Jan Houkal Dnešní biblická čtení třetí neděle v liturgickém mezidobí, doby zpřítomňující Ježíšovo veřejné působení, nám opět nabízejí nepřebernou řadu podnětů k rozjímání. Zkusme zaměřit svou pozornost aspoň...
1 | 2 >>

"Teď je ten čas přídný k překladu Božího slova do vlastních skutků", řekl ve svém kázání arcibiskup Jan Graubner.

 

Mše svaté  ON-LINE  na www.mseonline.cz

TÉMA TÝDNE

Pokud se Vám na PC nebo mobilu nezobrazuje verze ohlášek a pořadu bohoslužeb k aktuálnímu týdnu, zkuste dát stáhnout (na mobilu) nebo aktualizovat (v PC) nebo otevřít jinou cestou nebo přes jiný prohlížeč.

 OHLÁŠKY 

POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB 18. - 24. 5. 2020

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ A PŘIHLÁŠKA

BOHOSLUŽBY DĚKANÁT až do odvolání nebudou slouženy pro veřejnost

2020 PLÁN AKCÍ  Vsetín

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král  výpomocný duchovní:                           P. František Pěnčík

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví BUDE ZRUŠEN.

Farní knihovna v klubovně je UZAVŘENA.