Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Vsetín

V klubovně - v knihovně Vám nabízíme kalendáře na rok 2019.
 
 
V našem kostele je možno podepsat petici aby MANŽELSTVÍ JAKO SVAZEK MUŽE A ŽENY  bylo pod ochranou našich zákonů. Jde o reakci na poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro všechny. 
S radostí Vám oznamujeme, že petice Na podporu manželství muže a ženy má za dva měsíce od svého vyhlášení více než 33.000 podpisů. V petici proto budeme pokračovat celé září a možná i déle podle další situace. Chceme také oslovit všechny poslance, kteří o tom budou rozhodovat.  Prosíme, pomozte nám a začněte i vy psát našim zákonodárcům. Podrobnosti co a jak, najdete na webu petice: https://podporamanzelstvi.cz/wordpress/index.php/caste-otazky/.  
Více o petici a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 
 
1. - 5. 10. faníci uklízí okna fary a okolí kostela a fary. DÍKY
26.9. je odstraněno všechno lešení od fary a kostela.
14.9. lešení je přesunuto na stranu fary od kostela.
27.8. lešení se opět přesunuje - tentokrát na stranu fary od PD.
30.6. bylo přesunuto lešení na opravu střechy další části kostela. 
30. 5. 2018 BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY KOSTELA
OPRAVA BUDE STÁT 5.170.000 Kč
Červenec: byla zaplacena 1. faktura - 785.777,00 Kč 
Srpen: byla zaplacena 2. faktura na částku: 1.391.072,00 Kč
Září: byla zaplacena 3. faktura na částku: 1.850.544,00 Kč    PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!
Děkujeme Vám za příspěvky na činnost farnosti!
 UNITED - OHLÉDNUTÍ
Ježíš je radikální. Smír není vybraný způsob chování, nýbrž radikální postoj, snažící se respektovat důstojnost druhého i svou vlastní. Od hanění ke smíru, od závisti k přátelství – to je postup, který nám Ježíš dnes podává.“

 (papež František 14.6.18).

Nejhorší věc pro věřícího je ‚být nasycen Bohem‘. Blahoslavení ti, ‚kteří hladoví a žízní po Bohu‘. Zkušenost víry nemá tuto žízeň uhasit, ale zvětšit naši touhu po Bohu a zintenzivnit naše hledání,“ 
P. Tolentino.

 
Katecheze pro farnosti jako nabídka k diskusi o rodině příprava na Světové setkání rodin s papežem 2018 v dublinu

 

K zamyšlení

01.12.2016 09:07
Trůnem našeho Pána Ježíše Krista je kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí. Ježíšovo království...
16.11.2016 23:06
(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015) V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin...
02.11.2016 09:52
Definice odpustků:  Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z...
26.10.2016 20:28
Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž...
03.10.2016 22:02
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny.  Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst...
26.09.2016 21:39
Modlitba Matky Terezy k Panně Marii Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,...
25.09.2016 22:23
Papež František řekl bezdomovcům: "Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova...
18.09.2016 16:02
Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“  Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás...
<< 1 | 2
TOPlist

Římskokatolická farnost Vsetín Vám děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

IČ: 48739341

číslo účtu: 190488974/0300

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král  výpomocný duchovní:                           P. František Pěnčík

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Mučedníci ve Vietnamu

I my Ježíše odmítneme?

Varování před korejskou sektou Sinčchondži

Prodej v knihkupectví zatím není zajištěn - ZAVŘENO

Farní knihovna v klubovně je o prázdninách zavřena.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz