Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín


Během měsíců července a srpna bude prázdninový pořad bohoslužeb:
PO, ST, PÁ - 7:00, ÚT, ČT - 18:00, SO 16:00 sv. Růžena.
Páteční dopolední zpověď během prázdnin nebude
(kromě 1. pátků).

OHLÁŠKY ZDE
POŘAD BOHOSLUŽEB ZDE
 

Tak jako v minulých letech během turistické sezóny mají návštěvníci možnost navštívit významné sakrální památky ve Zlínském kraji a seznámit se s jejich historií a zajímavostmi. V rámci projektu OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 je přístupný návštěvníkům i náš kostel Nanebevzetí Panny Marie - info ZDE.

Vážení rodiče, přihlášky do náboženství
pro školní rok
2020 - 21 jsou na stolečku s kancionály.

Přihlášky prosíme doneste co nejdříve na faru
či do sakristie.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
ZDE.

 
Již se přihlásili dárci tří nových zvonů. Chcete také přispět?
Ještě jeden nový zvon je volný ke sponzorování.

 

BIŘMOVANCI, MLADÍ I STARŠÍ, PŘÍPRAVUJTE SE NA PŘEZKOUŠENÍ.
Formou samostudia si všichni doma projděte prosím
téma CÍRKEV A LIDSKÁ PRÁVA.
Rozvrh zde. Materiály k přípravě biřmovanců (rozkliknout rámeček)
na stránkách https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani.
N O V  É     I N F O R M A C E
 
Od 15. června se ruší povinnost zachovávat 2 m rozestupy mezi účastníky bohoslužeb. OD 1. ČERVENCE, POKUD NEBUDE VYHLÁŠENO JINAK,  NEMUSÍME NOSIT V KOSTELE ROUŠKY.
 
Skončil dispens od účasti na nedělní mši svaté.
 
24. - 28. srpna - Přifarní tábor - Univerzita Karla IV.- pořádá CPR (cena 1000 Kč). Letáček ZDE.
10. - 15. srpna Celostátní setkání mládeže - Hradec Králové - více ZDE.
12. - 19. července -  farní tábor- FÁBOR - přihlášky najdete v předsíni kostela.
 
5. července - VIdeokázání na neděli ke slavnosti sv. Cyrila a Metoděje pro děti - ZDE.
Soutěž z vlčího doupěte 3 ZDE.
 
CPR nabízí novomanželům tzv. PÁROVÉ DOPROVÁZENÍ -  pro zájemce   Letáček 1. str., 2. str.

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY zde- Charita děkuje za Váš dar potřebným!

 
PASTORAČNÍ ASISTENT - KURZ BUDE POKRAČOVAT OD 26. ZÁŘÍ.
Rozvrh zde.

NALÉHAVÁ PROSBA EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI - čtěte prosím zde.

Další aktuality

 
  • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku.
  • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
  • Každou středu od 20:00 jste se mohli připojit on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu bylo lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY

OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!

 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
Více o petici MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 

 

V SOBOTU 12. 10. 2019 byl zahájen V PD KURZ 
P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN.
OBSAH KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.

 

 

 

 

 

K zamyšlení

01.12.2016 09:07
Trůnem našeho Pána Ježíše Krista je kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí. Ježíšovo království...
16.11.2016 23:06
(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015) V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin...
02.11.2016 09:52
Definice odpustků:  Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z...
26.10.2016 20:28
Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž...
03.10.2016 22:02
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny.  Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst...
26.09.2016 21:39
Modlitba Matky Terezy k Panně Marii Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,...
25.09.2016 22:23
Papež František řekl bezdomovcům: "Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova...
18.09.2016 16:02
Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“  Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás...
<< 1 | 2
 

TÉMA TÝDNE

Pokud se Vám na PC nebo mobilu nezobrazuje verze ohlášek a pořadu bohoslužeb k aktuálnímu týdnu, zkuste dát stáhnout (na mobilu) nebo aktualizovat (v PC) nebo otevřít jinou cestou nebo přes jiný prohlížeč.

 OHLÁŠKY 

POŘAD BOHOSLUŽEB

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB 29.6.- 5. 7. 2020

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ A PŘIHLÁŠKA

BOHOSLUŽBY DĚKANÁT

2020 PLÁN AKCÍ  Vsetín

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král
kaplan: P. Pavel Lev Eliáš

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví JE ZRUŠEN.

Farní knihovna v klubovně bude podle situace otevřena po prázdninách.