Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín

 
 

FALI - poutní -ZDE.

Hledáme opět dobrovolníka/ky na květinovou výzdobu kostela.
(Zájemci, hlaste se prosím u P. Františka)
 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (od 14 do 26 LET) V HRADCI KRÁLOVÉ - VÍCE ZDE.
OHLÁŠKY ZDE
POŘAD BOHOSLUŽEB ZDE
VYSÍLÁNÍ ON-LINE Z KOSTELA - NA YOU TUBE.

Centrum pro rodinu pro Vás připravilo nové aktivity - ZDE.

MILOSTIVÉ LÉTO   II  (od 1. 9. do 30. 11. 2022)
Milostivé léto není dluhovou amnestií. Spočívá v povinnosti zaplatit dlužnou jistinu v plné výši (a spravedlivou přiměřenou odměnu exekutorovi) a nabídce odpuštění veškerého tzv. příslušenství jako jsou úroky, penále či pokuty. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. LETÁK ZDE. Pomoc hledejte např. v Občanské poradně Vsetín (VKCI, Jiráskova 419).
 

Modlitba papeže Františka při audienci 15. března - PANE ODPUSŤ NÁM TUTO VÁLKU!

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronesl v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice. (Odkaz na text modlitby zasvěcení)

 

Z listu emeritního papeže Benedikta XVI věřícím mnichovské arcidiecéze v návaznosti na prezentaci zprávy o zneužívání v mnichovsko-freisingské arcidiecézi:
"...Stále více chápu odpor a strach, který Kristus prožíval na Olivové hoře, když viděl všechny ty hrozné věci, které bude muset vnitřně překonat. Skutečnost, že učedníci v tu chvíli spali, je bohužel situace, která se dnes znovu opakuje a kvůli které se také cítím být interpelován. A tak mi nezbývá než prosit Pána a všechny anděly a svaté a vás, drazí bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali..."
 
 

Když ze svého hlubokého přesvědčení radši opětovně použijeme nějakou věc místo toho, abychom se jí rychle zbavili, může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši důstojnost. (Encyklika Laudato Si, 211)

Je třeba, abychom opravdu všichni po pravdě toužili, abychom ji hledali a nacházeli,
abychom ji přijali a unesli, abychom ji ctili, hlásali a za všech okolností hájili
. To je jako vždy tvrdá práce. Jsem přesvědčen, že prvním krokem na naší cestě musí být odvaha. Je naším úkolem pojmenovat stav, v němž se nacházíme. Jinak bychom mohli žít v nebezpečné iluzi a přehlédnout hrozby,
které jsou tak blízko.                                           
Prof. Dr. Petr Piťha
TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU V PLNÉM ZNĚNÍ si můžete přečíst zde.
INFORMACE PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA:
Odkaz na přednášky týkající se liturgického roku, které připravil biblista o. Petr Chalupa:
1. ODKAZ; 2. ODKAZ
Návštěva pana kardinála Dominika Duky na Vsetíně - odkaz YOU TUBE
Rozhovor s kardinálem v regionální televizi - odkaz zde.
Spouštění kostelních zvonů po 100 letech - ZPRÁVY.
 
ROK RODINY
Apoštolská exhortace Amoris Laetitia je výzvou pro mladé lidi a křesťanské rodiny, aby si vážili darů manželství a rodiny a pěstovali mezi sebou silnou lásku zakořeněnou hluboko v Kristu, naplněnou hodnotami, jako je velkorysost, obětavost, věrnost a trpělivost.    papež František
 
Skutečným řešením pro prázdné kostely je EVANGELIZACE.

Pokud jsou kostely prázdné, možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak je znovu zaplnit. Jestliže do budoucna nechceme vlnu demolic a nelíbí se nám představa, že by kostelní lavice nahradily barové stoličky, měli bychom svou víru projevovat s větší naléhavostí.          RC Monitor 7/2021

P R O S Í M E,   přijďte a nabídněte svůj hlas k oslavě a chvále Boží sólovým zpěvem v soboty večer v 16:00 nebo v nedělní a sváteční bohoslužby - hlavně večerní.
Staráte se o seniory, kteří již nemohou být přes den sami doma? Magnolie Charity Vsetín a Dobromysl Diakonie Vlašské Meziříčí nabízí volná místa ve svých denních ambulantních stacionářích.
Magnolie Vsetín info ZDE a nabídka programu a kontakt ZDE,
Dobromysl VM - info a kontakt ZDE.
 
Modleme se opět modlitby a novény v době epidemie - texty ZDE.
 
Bible je místo, kde se Bůh setkává s člověkem (pp František)

Modlitby za děkanát - adorace vždy 1. neděli v měsíci - info ZDE.
 

 

LITANIE V ČASE NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ

ZPRÁVY ZE SV. HOSTÝNA - Skrze internet se můžeme setkávat jak na bohoslužbách z Hostýna, tak i na obou růžencích, které jsou v 18:45 a 20:00. Stejně jako vy neopouštíte Matku Boží P. Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás.

Obětujme modlitbu KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  za umírající. - ODKAZ - korunka na cestu.

Každou středu ve 14:30 se v kapli sv. Růženy modlíme svatý růženec a v 15:00 hodin Korunku k Božímu milosrdenství za nemocné a umírající, lékaře, zdravotníky a nemocniční personál, nenarozené děti a jejich rodiče, za úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Vede a srdečně zve nemocniční kaplanka Bc. Marta Koňaříková.

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu - ZDE seznam tel. čísel.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI NÁM PÍŠE: Věříme, že potřebu naší farnosti ufinancovat vlastní náklady všichni chápeme a tak si Vás, jako ekonomická rada farnosti, dovolujeme požádat, abyste své příspěvky, které byste jinak dávali pravidelně do sbírky, posílali na účet farnosti 190488974/0300. Do zprávy pro příjemce můžete uvést Vaše jméno a na Vaše vyžádání Vám může být posléze vydán doklad o zaplacení pro daňové účely.

  • Denně modlitba svatého růžence ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PM - ODKAZ.
  • Denně modlitba svatého růžence ve 20:00 online na Svatém Hostýně - odkaz ZDE.

Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. 

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: 
Modlitba národů proti pandemii.

DALŠÍ INFORMACE

CPR nabízí:

Nabízíme vám poradenství jak osobní, tak i po telefonu. Kdybyste potřebovali pomoci nebo pohlídat děti, neváhejte nás kontaktovat, rády vám pomůžeme.  Jinak za dané situace je nám líto, že pro vás neumíme udělat více. Kontakty ZDE.
S přáním požehnaných dní Jana a Petra.
CPR nabízí novomanželům tzv. PÁROVÉ DOPROVÁZENÍ -  pro zájemce   Letáček 1. str.2. str.

 

  • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
  • Pro zájemce: Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu bylo lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
NOVÉ ZVONY JSOU ZAPLACENY. Pán Bůh odplať všem dárcům.
Zůstane manželství svazkem muže a ženy? SPOT ZDE

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY

OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ, DÍKY VAŠIM DARŮM JE DLUH SPLACEN!

 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
Více o petici MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz


 

K zamyšlení

01.12.2016 09:07
Trůnem našeho Pána Ježíše Krista je kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí. Ježíšovo království...
16.11.2016 23:06
(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015) V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin...
02.11.2016 09:52
Definice odpustků:  Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z...
26.10.2016 20:28
Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž...
03.10.2016 22:02
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny.  Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst...
26.09.2016 21:39
Modlitba Matky Terezy k Panně Marii Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,...
25.09.2016 22:23
Papež František řekl bezdomovcům: "Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova...
18.09.2016 16:02
Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“  Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás...
<< 1 | 2
 

TÉMA TÝDNE

OHLÁŠKY

POŘAD BOHOSLUŽEB

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB  8. - 14.8.2022

MSEONLINE.CZ

BOHOSLUŽBY DĚKANÁT

SYNODA ZÁVĚR

Pokud se Vám na PC nebo mobilu nezobrazuje verze ohlášek a pořadu bohoslužeb k aktuálnímu týdnu, zkuste dát stáhnout (na mobilu) nebo aktualizovat (v PC) nebo otevřít jinou cestou nebo přes jiný prohlížeč.

 

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král

mobil: 604 980 955
kaplan: P. Jindřich Peřina

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

M O D L I T B Y

papež Pavel VI.
Humanae Vitae

papež Jan Pavel II. 
Familiaris Consortio (adhortace)
Eclesia de Eucharistia

papež F r a n t i š e k: 
Amoris laetitia
MISERICORDIA ET MISERA

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví JE ZRUŠEN.

Farní knihovna v klubovně je o prázdninách otevřena po domluvě.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz