Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti Vsetín

V E L I K O N O C E    2 0 2 0  (Základní informace pro Vás)

Dokument Domácí liturgie Velikonočního třídenní - pro slavení v rodinách ve formátu pdf ke stažení ZDE.

OD 13. 3. 2020 JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY Z DŮVODU VLÁDOU VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU V ČR VE FARNOSTI VSETÍN ZRUŠENY.

VYUŽÍVEJTE MOŽNOST SLEDOVAT PŘÍMÉ PŘENOSY MŠE SVATÉ PŘES INTERNET A TELEVIZI. 
EUCHARISTII BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DUCHOVNĚ. VE FARNÍM KOSTELE BUDE SLOUŽENA VŽDY RANNÍ MŠE SVATÁ NA ZAPSANÝ ÚMYSL BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI - viz Pořad bohoslužeb.
PŘEDSÍŇ KOSTELA BUDE BÝVAT PŘES DEN OTEVŘENA PRO SOUKROMOU MODLITBU.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A V PŘÍPADĚ ZAPLNĚNÍ PŘEDSÍNĚ POČKEJTE VENKU NEBO PŘIJĎTE JINDY.
BŮH NÁM ŽEHNEJ A OCHRAŇUJ!
MODLETE SE ZA NÁS, MY SE MODLÍME ZA VÁS.
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík
Aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF.
 • Velikonoční výzva českých a moravských biskupů - odkaz ZDE.
 • Nedělní kázání pro děti - Květná neděle - odkaz ZDE.
 • SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2020 - TENTOKRÁT JINAK.
 • Nově přidáváme 54 denní modlitbu (jde o 3 děkovné a 3 prosebné novény na jeden jediný úmysl) - POMPEJSKÁ NOVÉNA - TEXT
 • Naléhavý úmysl modlitby Apoštolátu modlitby papeže Františka - 4/2020
 • Celosvětová síť modlitby s papežem - komentáře Apoštolátu modlitby - duben - červen 2020 (TEXT)
 • Může být "zpověď na dálku"? - odpovídá Vám Katolický týdeník  - ZDE  a papež František k tomu hovoří ZDE.
 • 29. března - 5. dubna 2020 měl ve všech diecézích ČR probíhat Týden modliteb za mládežModleme se společně za naše mladé - využijte BROŽURU KE STAŽENÍ ZDE.  Modlitba křížové cesty TMM.
 • P O Z V Á N K A - Valašská Polanka vás zve ke sledování nedělní mše svaté v 9:00 ONLINE ZDE
 • Lidé umírají bez útěchy, svátostí, osamoceni. Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se za jeho duši Korunku k Božímu milosrdenství vyzývají nás Chudé školské sestry Naší Paní ze Slavkova.
 • První díl slíbené přípravy prvokomunikantů VIDEO.
 • Maličké podnětné zamyšlení nad dnešními Lazary - ZDE
 • Neděle 29. března - stav pražského pomocného biskupa Karla Herbsta je stabilizovaný. V sobotu 28. 3. u něj bylo potvrzeno onemocnění  COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav byl vážný. Modleme se za jeho uzdravení.
 • Modlitby ve 20:00 online se Štúdiem Sedembolestnej PMODKAZ
 • Postní rekolekce pro katechety a další zájemceZDE video
 • Od příštího  týdne budou pro prvokomunikanty s rodiči připravena videa  -  PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - provázet Vás bude P. Jan Bleša. Rodiče, prosím sledujte - úvodní klip ZDE.
 • Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzercePředplaťte si Katolický týdeník!
 • Studenti AKS sestavili přehled zajímavých internetových odkazů - ZDE.
 • Slovo na každý den - U AMBONU - odkaz ZDE
 • Modlitba v rodině - 5. neděle postní - odkaz ZDE
 • DĚTEM - NEDĚLNÍ VIDEOKÁZÁNÍ - 5. neděle postní
 • Exercicie se sv. Janem od Kříže -  ZDE
 • Kardinál Dominik Duka posílá dětem a mládeži dopis - čte Vám ho režisér Jiří Strach - ODKAZ
 • Ženy, maminky, kmotry, zveme Vás na další modlitební TRIDUUM MODLITEB MATEK, tentokrát ve Vašich domovech- INFO
 • Naléhavý úmysl modlitby Apoštolátu papeže Františka v době pandemie - TEXT ZDE.
 • Můžete projít poutní místa a křížové cesty a třeba přidat nějakou, která tu chybí - viz https://www.mapotic.com/krizove-cesty
 •  
 • I my potřebujeme uzdravení? - k zamyšlení - odkaz
 • MODLITBY V DOBĚ PANDEMIE - ODKAZ
 • Apoštolská penitenciárie uděluje mimořádné odpustky věřícím v situaci současné pandemie. Text ZDE
 • Proběhla NOVÉNA PRO ZASTAVENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU.
 • Zveme k zapojení se do MODLITEBNÍHO ŘETĚZCE.
 • PŘIPOJME SE K VÝZVĚ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ A SPOJME SE DENNĚ VE 20:00 V MODLITBÁCH A LITANII ZA UKONČENÍ EPIDEMIE.
 • VE FARNÍM KOSTELE BUDE SLOUŽENA VŽDY RANNÍ MŠE SVATÁ NA ZAPSANÝ ÚMYSL BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI - viz Pořad bohoslužeb.
 • Mše svaté nabízíme ke sledování   ON-LINE  na www.mseonline.cz
 • NÁVOD  JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT DOMÁCÍ LITURGII NAJDETE V MANUÁLECH na stránce ZDE
 • KŘÍŽOVOU CESTU SE MŮŽEME DOMA MODLIT VŽDY V NEDĚLE, STŘEDY A PÁTKY  V 17:30 h. TEXTY KŘÍŽOVÝCH CEST BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZDE.
 • DĚTI - nedělní videokázání na 4. neděli postní (22.3.) - ZDE odkaz
 • CHARITA PROSÍ O POMOC - UMÍTE ŠÍT? PROSÍME O ŠITÍ ROUŠEK info ZDE
 • METODIKY K NEDĚLNÍM KARTIČKÁM I NA facebooku A TAKÉ - ZDE
 • VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VE VÍŘE BY MĚLO BÝT ZÁLEŽITOSTÍ CELÉ RODINY - ČLÁNEK
 • OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY - omezte E-Shop - více ZDE
 • NABÍDKA MĚSTA VSETÍN - POMOC S NÁKUPEM - PODROBNOSTI ZDE.
 • Umíte šít? Ušijte roušku sobě i druhým - fotonávod ZDE
 • NEUMÍTE ŠÍT? - NÁVOD NA VÝROBU ROUŠKY ZDE
 • VZOR - NÁKUP PRO SOUSEDY - INSPIRACE ZDE.
 • NOVÉNA PRO ZASTAVENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU
 • AKTUÁLNÍ ZPRÁVA KATOLICKÉHO TÝDENÍKU - ODKAZ ZDE
 • PŘIPOJME SE K VÝZVĚ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ A SPOJME SE DENNĚ VE 20:00 V MODLITBÁCH A LITANII ZA UKONČENÍ EPIDEMIE.
 • VŠECHNY AKCE V PASTORAČNÍM DOMĚ JSOU ZRUŠENY.
VYUŽÍVEJTE MOŽNOST SLEDOVAT PŘÍMÉ PŘENOSY MŠE SVATÉ PŘES INTERNET A TELEVIZI. 
EUCHARISTII BUDEME PŘIJÍMAT POUZE DUCHOVNĚ.
PŘEDSÍŇ KOSTELA BUDE BÝVAT PŘES DEN OTEVŘENA PRO SOUKROMOU MODLITBU.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A V PŘÍPADĚ ZAPLNĚNÍ PŘEDSÍNĚ POČKEJTE VENKU NEBO PŘIJĎTE JINDY.
BŮH NÁM ŽEHNEJ A OCHRAŇUJ!
Vaši P. František Král a P. František Pěnčík
Děti budou mít připraveny své postní cestičky k rozebrání domů na stolečku v předsíni kostela.

V postní cestě mohou pokračovat i doma - modlit se společně křížové cesty, sledovat mši svatou v televizi nebo na PC a vybarvovat stopy i kostelíky na své postní cestě.

Další přijatá opatření zde budeme aktuálně doplňovat.

U P O Z O R Ň U J E M E   N A

Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020

 

Publikováno 16. 3. 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Doplněk k instrukci (aktualizováno 18. 3.):

1. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.

2. Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle Božího slova - napsali o nás - odkaz

 
Kurz P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN.
ROZVRH HODIN KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.
Dopis BIŘMOVANCŮM 2020
PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ 
JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠENA
ZAČALI JSME 6. ZÁŘÍ a dále pokračujeme dle rozpisu ZDE
N O V I N K A
Pro starší a pracující, kteří nebyli biřmováni a tudíž neprošli formací DOSPĚLÉHO KŘESŤANA byla vytvořena speciální skupinka, pokud ještě máte zájem se přihlásit, informujte se u P. Františka Krále.(Setkání bude bývat 1x za měsíc.)
 
Materiály k přípravě biřmovanců na https://www.katechetiolomouc.cz/birmovani
"Jsem přesvědčen, že celibát je dar a milost, a ve stopách Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. se z celé síly cítím zavázán ke smýšlení o celibátu jako o zásadní milosti, která charakterizuje latinskou církev jako katolickou,“ říká papež František

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdf

římluvné modlitby za manžele, manželku a manžela k Národnímu týdne manželství

Modlitba manželů:MODLITBA MANŽELŮ 1.pdf

Požehnání manželce:POŽEHNÁNÍ MANŽELCE.pdf

Požehnaní manželovi:POŽEHNÁNÍ MANŽELOVI.pdfVíce zde: https://www.farnosthovezi.cz/news/primluvne-modlitby-za-manzele-manzelku-a-manzela-k-narodnimu-tydne-manzelstvi/
Slováci ve svém Parlamentu velkou většinou odmítli Istanbulskou úmluvu. Nás toto rozhodování ještě čeká, doufáme, že naši politici se Slovenskem inspirují a IÚ jasně odmítnou. Podrobnosti o IÚ aktuálním vývoji  se dočtete zde.
Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu
 
Dnešní krize je krizí víry - říká kardinál Sarah
REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA A FARY
OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč
PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!
 
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
 
V našem kostele je možno podepsat petici aby MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY  bylo pod ochranou našich zákonů. Jde o reakci na poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro všechny. 
Více o petici a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 

 

V SOBOTU 12. 10. 2019 byl zahájen V PD KURZ 
P A S T O R A Č N Í    A S I S T E N T
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN.
OBSAH KURZU PRO INFORMACI 
ZDE.

 

 

 

K zamyšlení

01.12.2016 09:07
Trůnem našeho Pána Ježíše Krista je kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí. Ježíšovo království...
16.11.2016 23:06
(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015) V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin...
02.11.2016 09:52
Definice odpustků:  Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z...
26.10.2016 20:28
Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž...
03.10.2016 22:02
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny.  Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst...
26.09.2016 21:39
Modlitba Matky Terezy k Panně Marii Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,...
25.09.2016 22:23
Papež František řekl bezdomovcům: "Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova...
18.09.2016 16:02
Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“  Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás...
<< 1 | 2

Římskokatolická farnost Vsetín Vám v této těžké době děkuje za Vaše dary.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

IČ: 48739341 

Číslo účtu: 190488974/0300 

Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král  výpomocný duchovní:                           P. František Pěnčík

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví zatím není zajištěn - ZAVŘENO

Farní knihovna v klubovně je opět otevřena.