Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Vsetín

Zemřel Mons. Josef Maňák -  parte 
Istanbulská úmluva - vyjádření ČBK
Sdělení Mons. Petra Piťhy k diskusi o Istanbulské úmluvě.
 
V klubovně - v knihovně Vám nabízíme kalendáře na rok 2019.
 
 
 
V našem kostele je možno podepsat petici aby MANŽELSTVÍ JAKO TRVALÝ SVAZEK MUŽE A ŽENY  bylo pod ochranou našich zákonů. Jde o reakci na poslanecký návrh, který žádá tzv. manželství pro všechny. 
Více o petici a jejím průběhu je na stránkách www.podporamanzelstvi.cz
 
 
OPRAVA STŘECHY KOSTELA A FARY
OPRAVA STÁLA CELKEM:  5.786.157,29 Kč
Červenec: byla zaplacena 1. faktura - 785.777,00 Kč 
Srpen: byla zaplacena 2. faktura na částku: 1.391.072,00 Kč
Září: byla zaplacena 3. faktura na částku: 1.820.498,00 Kč  
Říjen: byla zaplacena 4. faktura na částku: 1.268.344 Kč
a 5. faktura na částku: 520.467 Kč
PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠE DARY!
 
VŽDY 22. V MĚSÍCI SE MODLÍME ZA SETKÁNÍ V PANAMĚ.

1. říjnová Katecheze pro mladé před setkáním mládeže s papežem Františkem v Panamě 2019.
ZAMYSLI SE:
  • Dokážu si udělat čas k naslouchání Božímu hlasu?
  • Co potřebuji k tomu,abych začal dělat nové věci?
  • Jsem ochotný měnit dějiny nebo mám radši své pohodlí?

2. listopadová Katecheze pro mladé před setkáním mládeže s papežem Františkem v Panamě 2019.
ZAMYSLI SE:
  • Proč je pro mě těžké před ostatními vyznat víru v Krista / vyznat, že jsem křesťan?
  • Jaké hodnoty si musím osvojit, abych mohl být dobrým Ježíšovým učedníkem?

3. prosincová Katecheze pro mladé před setkáním mládeže s papežem Františkem v Panamě 2019.


 

 

K zamyšlení

01.12.2016 09:07
Trůnem našeho Pána Ježíše Krista je kříž; Jeho koruna je trnová; nemá žezlo, nýbrž je mu do rukou vložena rákosová hůl; není oděn do skvostného šatu, ale je zbaven suknice; nenosí blyštivé prsteny, ale jeho ruce jsou probodeny hřeby; nemá poklad, nýbrž je prodán za třicet mincí. Ježíšovo království...
16.11.2016 23:06
(Převzato z knihy Kvítky papeže Františka, Karmelitánské nakladatelství, 2015) V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři si s jeho nemocí nevěděli rady. Stav se stále zhoršoval až do chvíle, kdy lékaři řekli, že už nevědí, jak by mu pomohli, a že mu zbývá už jen pár hodin...
02.11.2016 09:52
Definice odpustků:  Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z...
26.10.2016 20:28
Je čas k odvaze, třebaže mít odvahu neznamená mít záruku úspěchu. Žádá se od nás odvaha bojovat, nikoli nutně vítězit; hlásat, nikoli nutně obracet. Žádá se od nás odvaha být alternativní ve vztahu ke světu, aniž bychom však byli polemičtí nebo agresivní. Žádá se od nás odvaha otevřít se všem, aniž...
03.10.2016 22:02
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny.  Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst...
26.09.2016 21:39
Modlitba Matky Terezy k Panně Marii Pamatuj, nejdobrotivější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho opustila, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo tě vzýval o pomoc, kdo tě žádal o přímluvu. Povzbuzen takovou důvěrou, spěchám k tobě, Panno panen a Matko. K tobě přicházím,...
25.09.2016 22:23
Papež František řekl bezdomovcům: "Chtěl bych vás nakonec poprosit o laskavost a svěřit vám poslání, které jste schopnit ve své chudobě splnit jedině vy. Mám na mysli toto: Ježíš byl občas velice přísný a káral ty, kdo nepřijímali poselství nebeského Otce. A tak jako řekl ona krásná slova...
18.09.2016 16:02
Dveře jsou těsné, ale vždycky dokořán otevřené „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.“  Proč jsou však tyto dveře těsné? – lze se ptát. Proč říká, že jsou těsné? Jsou těsné nikoli proto, že by utiskovaly, nýbrž proto, že nás...
<< 1 | 2

 Římskokatolická farnost Vsetín   Vám děkuje za Vaše dary.

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 IČ: 48739341 

 číslo účtu: 190488974/0300 

 Dary pro potřeby farnosti si dárci mohou na základě potvrzení odečíst z daní.

Pro žadatele o

Kontakt:

mobil: 731 402 160
e-mail:  favsetin@ado.cz 
děkan a farář: P. František Král  výpomocný duchovní:                           P. František Pěnčík

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Po. a St.         8:30 - 10:00 hodin
Pá.                14:30 - 15:30 hodin 

Z Katyd.:  

Kostel je domem Boha mezi lidmi

I my Ježíše odmítneme?

Jak získala církev majetek?

Prodej v knihkupectví zatím není zajištěn - ZAVŘENO

Farní knihovna v klubovně je opět otevřena.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz