Křest

Křest je vždy velkou událostí pro farní rodinu. V naší farnosti je možné křtít děti buď při mši svaté nebo mimo mši sv. Rodiče si mohou vybrat, jak jim to bude vyhovovat a v dostatečném předstihu přijdou požádat o křest dítěte. Sebou přinesou rodný list dítěte. Křtu také vždy předchází potřebná příprava rodičů. Pokud žádají o křest lidé starší 14ti let, je nutné aby prošli přípravou - katechumenátem. Kmotrem u křtu můze být katolík, měl by být biřmovaný, praktikovat víru a pokud žije v manželství, musí být toto manželství uzavřeno svátostným způsobem v církvi.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz