Mše svatá

Mše svatá (eucharistie) je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. K ní se všechno upíná a není nic většího, čeho by bylo možné dosáhnout. Ježíšova oběť na kříži, při níž nám ukázal lásku až do krajnosti a očistil nás od hříchů, se při slavení mše svaté zpřítomňuje v našem čase. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš jej sám předal svým učedníkům při Poslední večeři.

Jak mše svatá probíhá?

V následujících odstavcích připojujeme průběh mše svaté včetně jejích slov. Pro zájemce o podrobnější informace jsou připraveny stránky www.liturgie.cz

Každá mše má čtyři hlavní části:

1.      vstupní obřady,

2.      bohoslužbu slova,

3.      bohoslužbu oběti,

4.      závěrečné obřady.

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz