Křest

Chtěli byste požádat o svátost křtu? 

Navštivte duchovního správce farnosti a domluvte se s ním na podrobnostech. 

Křest je vždy velkou událostí pro farní rodinu. V naší farnosti je možné křtít děti buď při mši svaté, nebo mimo mši sv. Rodiče si mohou vybrat, jak jim to bude vyhovovat. O křest je nutno přijít požádat v dostatečném předstihu. S sebou přineste rodný list dítěte. Křtu také vždy předchází potřebná příprava rodičů. 

Pokud žádají o křest lidé starší 14 let, je nutné, aby prošli přípravou - katechumenátem. Kmotrem u křtu může být katolík, měl by být biřmovaný, praktikovat víru a pokud žije v manželství, musí být toto manželství uzavřeno svátostným způsobem v církvi.

Stránky Liturgie.cz Vám nabízí více informací o teologii a liturgii křtu.

Formulář žádosti o křest dítěte
se Vám stáhne do Vašeho PC po kliknutí zde.

Kontakt

Římskokatolická farnost Vsetín Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín 571 411 692, 731 402 160 favsetin@ado.cz